ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Østre Borge
Gård nr. 76 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 03.11.2020

 


Østre Borge - Skauen plass
Gammel husmannsplass under Ø. Borge.

Landskyld i 1801: "1 1/2 skind".

Trolig ryddet rundt 1680 som husmannsplass. I Jacob Aals eiertid ble dette stedet brukt
som lyststed for han og hans familie. Siden gikk denne eiendommen inn i Ø.Borge 1.

Arbeider, husmann
Reier Arnesen
f. ca. 1643 bg. 14/5-1693. ”Rejer Arnesen Husmand paa Borge Ejer, 50 aar.”
g. 23/9-1683 m. Lisbeth Hansdatter fra Klepp f. ca. 1649 bg. 20/11-1736. "Lisbet Meen, 94 aar.", d.a. Hans Lauritzen Klep.
1. Ingeborg dpt. 1685 bg. 26/3-1690 ”Rejer Arnesens d. Ingebor 5 1/2 aar g.”
2. Ingeborg dpt. 1/10-1693 bg. 24/7-1707. ”Lisbeth Aasterøds datter Ingeborg, 13 aar.”
Bruker i 1685, 1693.

F.f. Rejer Arnesens datter paa Borge Eier Ingebor: Anun Nirisen, Tore Aakerø, Margrete Erik Anderssens, Ole Vestborges qvinde, Ragnil tien paa v.Borge.

Enka Lisbeth Hansdatter ble g2g med Rasmus Haraldsen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Rasmus Haraldsen ”Paa Borgeskouen”
g. 9/10-1695 m. enke Lisbeth Hansdatter fra Klepp f. ca. 1649, d.a. Hans Lauritzen Klep.
Bruker i 1695.

Kilde: Gjerpen sogn fattigkasse 1727.
”Fortegnelse paa de fattige og huusarme i Gierpen Sogn. Saadanne som de ved eftersøgning forefantes d: 4 Junij 1727: Lisbeth Hansdaatter 78 aar. Fød paa Klep. Er paa Meen, fattig og nødtørftig ofte sengeliggende af slet. Kand knap spinde. Er enche. En datter hos sig, er halv vanvittig.”


Dåp i Gjerpen 29/9-1697: Halvor Langrøs Søn Lauritz.
Test (faddere): Ole Fløtterø, Rasmus Borgejer, Marthe Follestad, Lauritz Fløtterøs qnde Live, Nils Stensaasens d. Maren.

Etter 1697 er de ikke å finne i kirkebøkene for Gjerpen.

Arbeider, husmann
Simon Halvorsen Skougen
f. på Osebakken ca. 1646 bg. jan. 1734. ”Simon Skoven, 89 aar.”
g.m. Anne Arnesdatter f. ca. 1637 bg. 30/4-1699. "Simen Halvorssens qvinde Anne Arnesdatter paa Bugodt 62 aar g. - tiend." (Gav tienden til kirken.)
1. Solve Simonsen.
2. Arne Simonsen dpt. 6/11-1681 bg. 24/4-1701. ”Simon Halvorssens Søn Arne fra Osebachen, 15 aar, 6 Maaneder, gifver Tiende.”
3. Amborg Simonsdatter dpt. 25/1-1685 g.m. Jens Engelsen. Se nedenfor.
Bruker ca. 1680.

Fra dåpen: ”Simon Halvorssens søn ved Porsgrund Arne.”
Fra dåpen: ”Simen Halvorsens d. ved Porsgr. Ambor.”

Mange års arbeide med Gjerpen kirkebøker har lært meg at Gjerpens-prestene på 16- og  1700 - tallet, ved 
begravelser, hadde en lei tendens til å sette folks alder høyere enn virkeligheten var. Dette kan ofte sette grå
hår i hodet på en slektsgransker. Vær oppmerksom på dette. G.S.


Simon hadde en bror Isak Halvorsen som døde i ca. 1697. Sønnen til Simon, Solve var
fadder for Isaks barn i januar 1698: ”Simen Halvorssens søn Solve”.

Kilde: Skoskatten 1711.
"Simen Skougen Self, 3, 1 daatter, 1 pige, 18 sk."
"1 Huuskone heter Botild, gaar og tigger, 6 sk."  (Begravet i Gjerpen 18/10-1716. "Den gl. Boel hos Simon fra Osebachen."
"1 Tienestepige, gaar og tigger, 6 sk."

Kilde: Gjerpen sogn fattigkasse 1727.
”Fortegnelse paa de fattige og huusarme i Gierpen Sogn. Saadanne som de ved eftersøgning forefantes d: 4 Junij 1727: Simon Halvorsøn 81 aar, Fød her paa Osebachen, Boed mange aar paa Osebachen, Gamel og skrøbelig - huusarm, Kand som før nu ikke arbejde, er enchemand, en giftt datter som er hos ham.”


Arbeider, innerst
Isak Halvorsen
”fra Porsgrund” f. ca. 1657 bg. 17/12-1697. ”Isak Halvorssen fra Porsgrund 40 aar g.”
g. 17/2-1697 m. Ragnhild Pedersdatter.
1. Isabelle Isaksdatter dpt. 9/1-1698.

F.f. Afdødde Isak Halvorsens datter ved Porsgrund Isabelle: Hans Eilertsen paa Osebakken, Simen Halvorssens søn Solve, Sidsel Knudsd. paa Osebakken, Svanou tien paa Borge hos Hans.

Arbeider, husmann
Jens Engelsen
f. ca. 1671 bg. 29/9-1739. ”Jens Engelssøn, 60 aar.“
g. 13/12-1701 m. Amborg Simonsdatter herfra dpt. 25/1-1685 bg. 4/12-1763. ”Jens Engelsens enke 80 aar.”, d.a. Simon Halvorsen.
Forlover: "Anders Hansen."
1. Anne dpt. 6/10-1720 bg. 20/10-1720. ”Jens Engelssøns barn Anne fra Osebachen 14 dage gl.”
2. Engel Jensen dpt. 15/3-1722. Se nedenfor.
3. Anne Jensdatter dpt. 20/1-1726. Se nedenfor.
Bruker ca.

F.f. Jens Engelssøns datter Anne fra Osebachen: Ole Borge, Jacob Borge, Stephens qde. Astrj.
F.f. Jens Engelssøns søn Engel: Solve Simonssøn, Ole Gunderssøn, Brynild Borges qde., Margrete Borge.

Arbeider, husmann
Wilhelm Jørgensen
Schougen f. ca. 1717 bg. 14/7-1782. ”Vilhelm Jørgensen fra Borge ejet 65 aar.”
g. 7/10-1751 m. Anne Jensdatter herfra dpt. 20/1-1726 bg. 17/12-1775. ”Vilhelm Jørgensens kone f. Borge ejet 58 aar.”
1. Kirsten Wilhelmsdatter dpt. 4/3-1759.
2. Engel Wilhelmsen dpt. 11/3-1764.
Bruker ca. 1751.

F.f. Vilhelm Jørgensens pb. Kisten fra Borge Ejet: Jacob Rasmusens kone, Inger Larsdtr., Engebret Engebretsen, Jacob Jonsen.
F.f. Vilhelm Jørgensens Engel fra Borge ejet: Tollef Halvorsens kone, Anne Christophersdtr., Jacob Christophersen, Hans Sørensen.

I 1762 bodde Wilhelms svigermor her. Det var enka Amborg Simonsdatter. Hun var blind.

20/7/1782      WILHELM JØRGENSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 469a.
Schougen       Arvinger:                            
u/Borge        Hans to barn:
               1. Engel Willumssen    18 år.
               2. Kirsten Willumsdtr. 23 ”
               Formynder for dem begge ble Christen Borge.
Brt:   33 - 0 - 20

Gjeld: 37 - 0 -  5 (insolvent).

Arbeider, husmann
Engel Jensen herfra dpt. 15/3-1722.
Ugifte Engel Jensen bodde på plassen i 1782 med to innerster (leieboere).
Bruker 1782.

Arbeider, innerst
Tollef Nilsen
f. ca. 1777 d. 16/3-1840 u. Ø. Borge.
g.m. Anniken Andersdatter f. ca. 1776.
1. Hans Tollefsen f. 6/10-1816 u. Ø. Borge.
2. Tollef Tollefsen f. 15/12-1819 på Åkre.

Skauen under Østre Borge ble slettet som husmannsplass før 1800. De gamle husene ble revet og
nye ble oppført av Jacob Aall. Han brukte trolig eiendommen til lystgård for seg og sin familie.
I denne tiden hadde eiendommen navnet "Sorgenfri".

Landskyld i 1801: 1 1/2 kalveskind.

Se Ø. Borge 1 "Skauen".


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no