ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Østre Borge
Gård nr. 76 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 03.11.2020
 


Østre Borge 1 - Skauen - Skauengården
Gammelt løpenr. 252. 76/1.

Landskyld 1801: 9 huder.

Se også Gamle Ø. Borge som lå like nedenfor Borgeåsen senter.

Bonde, selveier
Hans Christensen Borge
(Hans Borge) fra Augestad(B)/ N. Grini f. ca. 1654 bg. 3/6-1722. ”Hans Borge 68 aar.”, s.a. Christen Simensen fra Meen (til Augestad, senere til N. Grini).
g1g 2/10-1681 m. Pernille Christensdatter herfra. Levde i 1711, d.a. Christen Amundsen Borge.
g2g før 1725 m. Marthe Poulsdatter fra Hedrum/ Sandar eller Tjølling.
1. Boel Hansdatter f. ca. 1678 g.m. Gunder Danilesen Borge. Se Ø. Borge(2).
2. Brynild dpt. 22/10-1682 bg. 15/5-1690. ”Hans Borgis s. Brynnil 7 1/2 aar g.”
3. Margrethe(?) Hansdatter dpt. 3/12-1684.
4. Marta f. mai 1690 bg. 29/8-1703. ”Hans Borges datter Marta 13 aar og 3 maaneder gammel.”
5. Brynild Hansen dpt. 5/11-1693. Overtok gården.
6. Christen dpt. 17/1-1697 bg. 18/7-1701. ”Hans Borges Søn Christen 4 aar gammel, gifver Tiende.”
Eier ca. 1681.

F.f. Hans Borgis søn Brynnil: Jon Arnesen i Skieen, Matz Trost, Gunner Grinni, Margrete Erik Anderssens, Solve Meens qvinde, og Ambor Meens d. Gunnil.
F.f. Hans Borges sønn Christen: Erik Andersen fra Porsgrund, Matz Gram fra Scheen, Sidzel Jeronimusdatter, Erik Andersens stifdatter fra Porsgrund.

Hans Christensen Borge ble født på N. Grini. Hans far-far var Simen Dyresen Meen. Faren, Christen Simensen bodde tidligere på Augestad. Der er hans eldre søsken født. Se Augestad(2).
Det kan være logisk å tro at denne Hans er sønn av Christen Amundsen Borge. Se Gamle Borge, men det er altså ikke tilfelle. Det er  hans kone Pernille, som er datter av Christen Amundsen Borge.


Kilde: Skoskatten 1711.
 "
Hans Self, 7, kone, 2 børn, 1 fosterbarn, 1 dreng, 1 pige, 42 sk."

Bonde, selveier
Brynild Hansen Borge
herfra dpt. 5/11-1693 bg. 23/2-1730. ”Brynild Borge, 35 aar 4 maaneder.”
g. 10/4-1720 m. Magnild Isaksdatter fra Bakken dpt. 10/2-1695 bg. 28/4-1754 ”Brynild Hansens enche.”, d.a. Isak Haagensen Bachen.
1. Christen Brynildsen dpt. 23/11-1721. Overtok gården.
2. Pernille Brynildsdatter dpt. 13/3-1726 bg. 21/1-1782 i Eidanger g. i Eid. kirke 21/9-1747 m. Hans Rolfsen Herøen dpt. 11/6-1724 i Eid. Bodde på Herøya i Eidanger.
    Se Eidanger Bygdehistorie b. I (C. S. Schilbred) side 204/205.
    Barn 1. Magnhild dpt. 30/3-1748 i Eidanger bg. 12/6-1748 i Eidanger.
    Barn 2. Rolf Hansen dpt. 5/8-1749 i Eidanger. Var i Hollandsk sjøtjeneste i 1775. Siden da ingen kjenskap til ham.
    Barn 3. Brynild Hansen dpt. 11/4-1752 i Eid.
    Barn 4. Lars dpt. 19/7-1754 i Eid. bg. 31/7-1754 i Eid.
    Barn 5. Magnhild Margrethe dpt. 15/11-1755 i Eid.
    Barn 6. Marthe dpt. 14/3-1758 i Eid. bg. 23/4-1758 i Eidanger.
    Barn 7. Lars bg. 18/2-1759 i Eidanger. "Hans Herøens barn Lars, 1 tiime gml."
    Barn 8. Hans Hansen Herøen f. ca. 1761 i Eid. Se Eidanger Bygdehistorie b. I (C. S. Schilbred) side 205.
Eier 1723.

F.f. Brynild Hansen Borges sønn Christen: Gunner Borge, Anders Bachen, Boel Borge, Gunnild Ballestad.
F.f. Brynild Borges datter Pernille: Anders Halvorsen, Lorens Hansen, Isak Bachens sønn Anders, Gunder Baaserøds quinde, Gunder Grinis datter. (Gunder Grini var Brynilds farbror).
 

6/3/1731       BRYNILD HANSSEN BORGE          Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 239b.
Østre Borge    Arvinger: Enka Magnhild Isaksdatter og barna:
               1. Christen Brynildssen, 9 år,
               2. Pernelle Brynildsdtr. 3 ”.
Lensmannen (Peder Berreberg) ble laugverge for enken. Gunder Danielssen ble verge for barna.
Brt: 812 - 3 - 17
Net: 769 - 2 - 13.
Jordegods: ”... udj Borge østre 6 Huuder med bøxel og ald sin tilhørende Herlighed, iflg. Skiftebrev, efter dend
afdøde Brynild Hanssens fader - Hans Christenssen Borge af 4. Septbr. 1723 og blef da bemeldte 6 Huuder taxeret
for 600 rdlr. Ligeledes udj Fosseiord 1 Huud 2 kalfskind efter Taxation af Lensmand og 2de mænd 45 rdlr.”

Bonde, selveier
Christen Brynildsen Borge
herfra dpt. 23/11-1721 bg. 16/9-1797. ”Christen Borge 75 5/6 aar.”
g. 2/12-1745 m. Inger Isaksdatter fra Meen(11) dpt. 16/3-1721 bg. 11/2-1773. ”Christen Borges kone 52 aar.”, d.a. Isak Solvesen Meen.
Forlovere: Gunder Borge og Even Borge.
1. Magnhild (tvilling) dpt. 14/8-1746 d. før 1754.
2. Maria Christensdatter (tvilling) dpt. 14/8-1746 g.m. enkemann Harald Rasmussen. Se Nedre Søli(B).
3. Brynild Christensen Borge dpt. 13/4-1749. Se Ø. Borge(2).
4. Isak Christensen (tvilling) dpt. 29/9-1751. Se Familie 26a - Borgestad 1801.
5. Gunhild (tvilling) dpt. 29/9-1751 bg. 9/3-1780. ”Christen Borges d. Gunhild 23 aar.” Ugift.
6. Magnhild Christensdatter dpt. 27/1-1754 d. før 1801 g. 28/3-1773 m. tømmerhugger Søren Knudsen fra Ø. Porsgrunn f. 1749.
7. Hans Christensen (tvilling) dpt. 28/8-1757. Se Sanni(8) og Augestad(1).
8. Maren Christensdatter (tvilling) dpt. 28/8-1757 g.m. Aslak Halvorsen Tufte. Se Tufte(1).
9. Ole Christensen dpt. 24/7-1763. Se nedenfor.
Eier ca. 1745.

F.f. Christen Borges pb. Magnil: Solve Isachsens kone, Karen Olsdtr., Gunder Borge, Hans Rolfsen, Peder Olsen.
F.f. Christen Borges sønn Brynild: Hans Rolfsens kone, Maren Isachsdtr., Niels Andersen, Sølve Isachsen, Lars Isachsen.
F.f. Christen Borges tvillingsøn og datter Isach og Gunnil: Solve Isachsens kone, Hans Rolfsens kone, Maria Isachsdtr., Kisten Andersdtr., Gunder Borge, Niels Andersen, Jacob Nærum,
      Lars Isachsen, Christen Olsen, Jacob Evensen.
F.f. Christen Borges pb. Magnil: Solve Isachsens kone, Karen Olsdtr., Gunder Borge, Hans Rolfsen, Peder Olsen.
F.f. Christen Borges tvillingbørn Hans og Maren: Solve Isachsens kone, Lars Sannis kone, Jacob Nærums kone, Karen Andersdatter, Gunder Borge, Lars Sanni, Ole Evensen, Christen Olsen.
F.f. Christen Borges db. Ole: Ole Buers kone, Marichen Olsdatter, Gunder Borge, Solve Isachsen, Peder Meen.

Isak Meens enke (Gunhild Larsdatter) bodde her i 1762 (Ekstraskatt-manntallet) hun var mor til Inger.
Andre hosboende var Ambor Simensdatter også kalt ”moder”. Den eneste Ambor Simensd. som var
gift i Gjerpen er den som giftet seg med Engel Jensen den 13/12-1719. Det var nevnt at de bodde på
Osebakken.

Christen Borge eide jord i Fossjord (1 hud og 2 skinn) og en part på 1 hud og 5 skinn i Sanni.
Christen og Inger fikk 3 tvillingpar! 

21/10/1789     INGER ISAKSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 415b.
Ø.Borge        Arvinger:                             
               Enkem. Christen Brynnildssen (som lenge hadde sittet i uskiftet bo, etter kongl. bevill. dat. 12.3.1773.)
               og barna:
               1. Brynnild Christenssen, myndig og bor i Porsgrunn.
               2. Isak Christenssen,            ----------”--------------.
               3. Hans Christenssen, myndig og heime hos faren.
               4. Ole Christenssen,         ------------”------------.
               5. Maria Christensdtr. g.m. Harald Sølie, død, barnløs.
               6. Magnhild Christensdtr. g.m. Søren Knutssen i Porsgrunn, men død, etterlatt seg en datter, Magnhild Knutsdtr., der og er død og
                   faren fornøydd med den arv han har fått.
               7. Maren Christensdtr. g.m. Aslak Halvorssen Tofte.
Brt:   3322 - 0 -  0
Gjeld: 3328 - 0 - 17 (insolvent).
Aktiva: 1. Gd. Borge østre av skyld 5 huder 6 1/4 skind m.b. og h..
           2.  Samt den halve del av boets samla lausøre av hvad navn nevnes kan, tils. vurdert for 2414 rdl.
           3.  Gaarden Sanne, likeså, 1 hud 4 skind m.b. og h., verd 908 rdl.

Bonde, selveier
Ole Christensen Borge
herfra dpt. 24/7-1763 d. 2/6-1840, s.a. Christen Brynildsen Borge.
g. i Porsgrunn 6/8-1797 m. Inger Margrethe Ingebretsdatter fra Osebakken dpt. 8/11-1778, d.a. Ingebret Vetlesen Sanne (fra N. Sanni).
Forlovere: "Ingebret Sanne og Brynild Borge."
1. Christen dpt. 22/11-1798 bg. 4/7-1811. ”Ole Christenssøn Borges db. Christen f. Aasebn 12 2/3 aar.”
2. Marthe Maria Olsdatter dpt. 14/11-1801.
3. Isak dpt. 6/9-1804 d. 3/2-1826.
4. Christian f. 13/1-1807 bg. 27/2-1808. ”Ole Christenssøn Borges db.
Christian f. Aasebn 1 1/12 aar.”
5. Christen Olsen Borge f. 3/9-1811.
6. Inger Dorthea f. 4/12-1814 d. 6/2-1820 på Ø. Borge.
7. Wilhelmine Olsdatter f. 17/3-1816 g.m. Ole Wiersen. Bodde i Hallsgt. 2 og/eller Storgt. 203a.
8. Inger Dorthea f. 11/9-1821.
9. Inger Dorthea f. 1/5-1822 d. 1/5-1822, 9 timer gml.
Eier 1789.

F.f. Ole Christenssøns db. Christen Borge: Anne Maria og Maren Engelbertsdtr., Aslak Tofte, Brynild Borge, Jon Sande.
F.f. Ole Christenssøns pb. Marthe Maria Borge f. Aasebakken: Aslak Toftes k., Anne Engelbertsdatter, Brynild Borge, Jon og Ole Sande, Michel Halvorssøn.

F.f. Ole Christenssøns db.
Isak Borge f. Aasebakken: Nils Sørenssøns k., Anne Engelbertsdtr., Jon Sande, Brynild Borge, Hans Ouestad, Michel Halvorssøn
F.f. Ole Christenssøns db.
Christian Borge f. Aasebakken:Hans Smiths k., Marthe Maria Engelbertsdtr., Lundstrøm, Michel Halvorssøn, Christen Tofte.
F.f. Ole Christenssøns db.
Christen Borge f. Aasebakken: Engelbert Sandes k., Inger Marg. Jonsdtr., Frans Bendixsøn, Halvor og Christen Tofte.
F.f. Ole Borge og Margrete Ingebretsdtr. pb. Inger Dorthea f. Osebakken: Anne Ingebretsdtr., Marthe Ingebretsdtr., Frans Bendixen, Nils Sørensen, John Sanne, Halvor Mikelsen, Christen Thofte.

Ole ble kalt husmann med jord under FT 1801. De hadde da tjenestejenta
Berthe Maria Jørgensdater(14).
Ole eide senere Kjølnesgt. 2 og bodde trolig der.

Bonde, selveier
Brynild Christensen Borge
dpt. 13/4-1749 bg. 13/5-1814. ”Brynild Christensen Borge 66 aar.”
g1g 22/6-1773 m. enke Anne Pedersdatter f. ca. 1733  bg. 3/6-1812. ”Brynild Borges kone Anne Pedersdtr, meldt at være ved 79 1/6 aar.”
g2g (ikke i Gj.) m. Margrethe Halvorsdatter f. ca. 1783 bg. 26/3-1864.
Eier 1798.

Brynilds første kone Anne Pedersdatter, var enke etter Gunder Danielsen på Ø. Borge(2).
Brynild Borge hadde ingen livsarvinger.

  Landskyld Østre Borge 1801:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Landskyld

252

Borge østre

Brynild Christensen

5 huder 2 1/6 kalveskind

  Borge østre Dr. Møllers enke (Åkre)

3 huder

  Borge østre Hans Smith 3 skind
  Borge østre Michael Kruse 2 skind
  Borge østre Jacob Aall 1 1/2 skind
  Borge østre Ole Christensen 1/3 skind
  Borge østre Ole Knudsens bo 3 skind

Brynild Borges andre ekteskap ble ikke inngått i Gjerpen, Eidanger, Siljan, Porsgrunn, Skien, Solum, Bamble, Brevik,
Holla, Bø eller Lunde.

Man kan lett se, ved å sammenligne landskylden i forskjellige perioder, at det fra Ø. Borge, både på 18 - og 1900-
tallet, har blitt solgt fra mye jord.

Enka Margrethe Halvorsdatter ble g2g med Gunder Isaksen. Se nedenfor.

Bonde, selveier (gjennom sin kone)
Gunder Isaksen Skougen fra Storgaden 206 dpt. 9/5-1793 d. 25/7-1856, s.a. Isak Christensen Borge. Se Familie 25 - Borgestad 1801.
g. 26/1-1815 m. enke Margrethe Halvorsdatter f. ca. 1783 d. 26/3-1864 på Borgeskogen.
Forlovere: "Kittil Kittilsen Riis og Lars Knudsen Riis."
1. Ingeborg Maria Gundersdatter f. 30/5-1815 g. 1/11-1838 m. hjulmaker Jens Kittilsen Riis. Bodde i Kjølnesg. 10. Se Familie 35 - Ø. Borge 1865.
2. Anne Bolette Gundersdatter f. 18/11-1817 g. 3/12-1840 m. farver Engebret Hansen Nærum fra S. Nærum. Bodde i Porsgrunn.
3. Isak Gundersen f. 7/6-1820. Overtok gården.
4. Hans Smith f. 9/6-1823 d. 4/12-1823.
5. Karen Hansine Gundersdatter f. 12/6-1825.
Eier 1816.

F.f. Gunder Isaksen og Margit Halvorsdatters Isak fra Skougen ved Osebakken: pige Johanne Maria Christensdatter Mela?, pige Maren Smith, Thomas Johnsen Oseb., Ole Halvorsen Hengna? Oseb., Mathias? Smith.
F.f. Gunder Isaksen og Margit Halvorsdatter under Borges Karen Hansine: Kone Inger Hansdatter Osebakken, pige Ingeborg Maria Smith, Søren Olsen Osebakken, Ole Nilsen Oseb. og Christen Isaksen Oseb.

Gunder var matros i sin ungdom fram til han giftet seg. Margrethe var enke etter Brynild Christensen Borge (ovenfor).
Tjenestedreng i 1845: Peder Pedersen(17).

Det var nok heretter at gården fikk navnet "Skauen-gården".

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

252

Borge østre

Gunder Isaksen

3 3/4 skind

0 daler - 4 ort - 11 skilling

259b Løkken nr. 3b Gunder Isaksen Skougen - 0 - 3 - 3

Bonde, selveier
Isak Gundersen Skauen
herfra f. 7/6-1820.
g. 8/6-1865 m. Ingeborg Eliasdatter fra Elias-Klepp f. 27/9-1839 d. 26/6-1909, d.a. Elias Asbjørnsen Klepp.
1. Gurine Marie dpt. 29/1-1866 d. 13/1-1878.
2. Karl August Isaksen f. 30/1-1868. Overtok gården.
3. Ida Hansine Isaksdatter f. 12/12-1870. Bodde her i 1891.
4. Isak Martinius Isaksen f. 17/8-1875. Han var dekksgutt i 1891.
5. Gurine Marie Isaksdatter f. 25/6-1878.
6. Andreas Isaksen f. 13/3-1880 d. mellom 1937 og 1947. Bodde her. Ugift.
Eier 1857.

F.f. Isak Gundersen Skogen: Inger Marie Riis, pige Laurine Eliasdatter, Andreas Eliasen og Elias Asbjørnsen Klepp, Anders Asbjørnsen i Skien.
F.f. Isak Gundersens Carl August på Borgeskogen: Foreldrene, Maren Eliasdatter og Elias Asbjørnsen Klepp.
F.f. Isak Gundersen Skogen: Moderen, Ida Hansine Riis, Anders Asbjørnsen Klepp, Carl Gustav Jensen Porsgrund.

Tjenestepike i 1865: Laurine Eliasdatter f. 1841 (Ingeborgs søster).
Tjenestepike i 1875: Else Olava Nilsdatter fra Tanum i Brunlanes f. 1855.

Det var fra denne eiendommen tomta til den første Borge skole ble utskilt fra og bygget i 1863. Amtmann Hans Jørgen Christian Aall på Ekeli under Åkre, donerte en pengegave på rundt 613 spesiedaler til bygging av skolen. Det var omtrent halvparten av kostnadene.


Noe av Borgeskauen under østre Borge. Til høyre sees låven til Borge(1) "Skauengården". Til venstre oppe i lia ligger i dag terrassehusa.
Den største bygningen midt i bilde, i forkant, er den eldste Borge skole, bygget ca. 1860 i en etasje. Siden påbygd til 2 etasjer, som på
bildet. Innsendt av Tore Christensen 2012.

 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

252a

Borge østre

Isak Gundersen Skaugen

1 daler - 3 ort - 11 skilling

261 Borge østre - Løkke no. 3 Isak Gundersen Skaugen 0 daler - 1 ort - 17 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

76 

1

252a

Borge østre

Borge østre

Isak Gundersen

0 daler - 4 ort - 9 skilling

4 mark 36 øre

76 16 259b Borge østre Borgehaven Isak Gundersen 0 daler - 3 ort - 3 skilling 1 mark 25 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

76

1

Borge østre

Skauen

Isak Gundersen

4 mark 28 øre

76 16 Borge østre Borgehaven Isak Gundersen 1 mark 25 øreBorge(1) "Skauengården". Foto: Magnus Monsen f. 1887. Innsendt av Hermod H. Monsen 2012.
 

G.br., vognmann, selveier
Karl August Isaksen Skaugen
herfra f. 30/1-1868 d. 17/8-1930.
g.m. Olga Marie Andersdatter f. 29/9-1873 i Langesund d. 15/5-1957.
1. Ørnulf Isak Skaugen f. 30/6-1901 i Skien. Overtok bruket.
2. Margit Alvilde f. 5/8-1902 d. 25/8-1919.
Br. 1911.

Se folketellingen 1910.

Andre i huset i 1947: Gårdsgutten Arne Pedersen f. 1922 og skogsarbeider Gunvald Rekvik f. 1921.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

76

1

Borge østre - Skauen

Karl August Isaksen (enka!)

1 mark 93 øre

76 16 Borge østre - Borgehaven Olga Skaugen 1 mark 24 øre

G.br., selveier
Ørnulf Isak Skaugen
herfra f. 30/6-1901 d. 14/11-1993.
g.m. Gunvor Camilla Grotnæss f. 16/8-1902 d. 12/8-1977, d.a. Gullik Andreas og Anne Lovise Grotnæss.
Br. 1958.

Ørnulf Skaugen hadde både middelskole, handelsskole og landbruksskole. I 1937 bodde jordbruksarbeider
Andreas Skaugen f. 1880 her. Det gjorde også hushjelpen Klara Marie Hansen f. 1913.

Gårdsområdet er i dag utskilt til hustomter, veier og handelsområde (2011).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no