ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Søndre Ås C
Utskilt fra Søndre Ås A i 1695.

G.br., leilending
Kittil Solvesen Aas
fra Rosvald f. ca. 1652/60 d. 1734. ”Kittil Aas  82 aar.”, s.a. Solve Rosvald.
g. 26/8-1683 m. Maren Hansdatter f. ca. 1656 bg. 9/7-1724.
”Kittil Aases qde Maren 68 aar.”
1. Jan Kittilsen (på 1600-tallet ofte skrevet Jahan) dpt. 29/4-1683.
Se nedenfor..
2. Randi Kittilsdatter dpt. 3/3-1689
g.m. Haagen Larsen. Se Plassen under Ås.
-   bg. 24/2-1694.
”Kitil Rosvals tvillingbørn det eene dødfød, ded andet hiemmedøbt og strax død.”
3. Hans f. febr. 1694 bg. 11/3-1694, 13 dgr. gml.
Et av tvillingbarna ovenfor. ”Kitil Aases søn Hans.” Familien har altså nå flyttet fra Rosvald til Ås.
4. Maren Kittilsdatter.
”Kittil Aases datter Maren” var fadder i 1700.
Br. ca. 1693.

”Kitil Rosvalds søn Jahan avlet med Maren Hansdatter før deres ekteskab.”

F.f. Kittil Rosvals d. Randi: Christen og Anders Bø, Jahan Jønneval, Povel Hans., Maren Rosval.

Kilde: Bratsberg amt kopibok 5, 16 feb 1693: (Avskrift: Jan Christensen).
Antonius og Daniel Tevessønner paa Midbøe i Gjerpen sogn, beklager seg over ulovlig skoghugst i Stulen skog, som er dem
arvelig berettiget, ved 3 bønder: Nils Gløersmyr, Christen Solvesen Rosvald og Kittil Solvesen Søndre Aas, og det enda
Tevesønnene har lovet dem at faa udbruge av skogen 2 kullemiler, en på 68 lester kull og en på 40 lester størrelse.
Trenger sin skog til at fremvirke av sin skog til den store gjelds afbetaling til hytteverkets proprietarius Sr Børting.

Fra fogderegnskapet 1711 ("skoskatten"):
S. Aas.
Hans Haraldssen Self, 7, kone og 5 børn, 42 skilling.
Lars Arnessen Self, 6, kone og 4 børn, det ene kun 1 aar, 36 sk.
Kittil
Sammesteds Self, 4, kone og 1 datter, 1 fosterbarn u. 3 aar, 24 sk.
Husmænd:
Halfvor Self, 3, kone, 1 gammel vanfør huuskone, 18 sk.
Gulbrand Self, 4, kone og 2 børn, 1 huuskone, 24 sk.
Peder Gullichssen Møller, Soldat, kone og 2 børn,-  sk.
Hans Qvinde Self, 3, og 2 børn, 18 sk.

G.br., leilending
Jan Kittilsen Aas
herfra dpt. 29/4-1683, s.a. Kittil Solvesen Aas.
g. 25/9-1722 m. Karen Abrahamsdatter fra M. Bø(A) dpt. 26/12-1690,
d.a. Abraham Jørgensen.
1. Marta Jansdatter dpt. 26/12-1722.
2. Maren Jansdatter dpt. 17/4-1724.
3. Tolf Jansen dpt. 16/2-1727.
Se N. Stulen.
4. Anne Jansdatter dpt. 12/4-1733.
Br. 1722.

Denne familien (bortsett fra sønnen Tolf) har kanskje flyttet ut av sognet? De er ikke funnet døde i kirkeboka for Gjerpen.
En del sider på 1730/40-tallet er dessverre uleselig av slitasje. En Jacob Jansen var fadder for Tolfs barn.

Dette bruket ble sammenslått med S. Ås (A) igjen i ca. 1730.


(C) Gard Strøm