ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.10.2018.


Fra Skog og landskap 2013.

Ås 2 - Ås søndre
Gammelt løpenr. 95b. Siden Norges matrikkel 1889: 13/2. 


Ås søndre bnr 2. Foto Gard Strøm 2011.

Adresse i dag: Stulenv. 3, 3721 Skien.

Utskilt fra bnr 1 i 1883. Omfattet mesteparten av jorda fra bnr 1.

Se tidligere gårdshistorie på S. Ås(A).

Kilde: Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Kammerherreinde Løvenskiold til Ole Nilsen Kise paa dette brug m.m. for 10.000 kroner, hvorhos kjøberen uden
erstatning maa finde sig i den skade, som ved tømmerfødning og dermed i forbindelse staaende landtraak, forledninger og fordybninger
i elven maatte paaføres eiendommen, ligesom han forpligter sig til ikke at holde jagthund eller harejagende hund, dat. 23. og 26. marts,
samt 5. april, tinglyst 4. mai 1887."

Landhandler, skomaker, leilending
Nils Isaksen Aasen
fra Åsen under Berberg f. 14/12-1855 på Doksrød d. 7/2-1909, s.a. g.br. Isak Ingebretsen.
g. 10/3-1882 m. Maren Nilsdatter fra
N. Stulen f. 9/5-1853 på Stulen d. 18/7-1919, d.a. Nils Olsen.
1. Isak f. 18/5-1882 på Åsen d. 13/10-1882 på Ås.
2. Nils Nilsen f. 21/2-1884 på Ås.
3. Hans Nilsen f. 1/8-1888 på Ås.
4. Ingeborg Nilsdatter f. 18/7-1896
g. 22/8-1929 m. enkemann Haakon Johnsen Orekaasa fra Orekåsa(A) under Oterholt. Bodde på Venstøp.
Br. 1883.

Ved sønnen Hans sin barnedåp i september 1888, var faren for første gang nevnt som landhandler.

Denne familien bodde i 1900 hos hans far på Berberg(8) "Åsen".

G.br., selveier
Ole Nilsen Aas/ Kise fra Flittig under Mo f. 8/12-1836 d. 19/2-1913, s.a. Nils Pedersen Flittig.
g. 4/8-1865 m. Anne Nilsdatter fra Rosvald(1) f. 13/9-1844 i N. Stulen d. 4/4-1926, d.a. Nils Olsen.
1. Nils f. 16/2-1866 på Rosvald d. 29/4-1867 på Rosvald.
2. Nils Olsen f. 21/10-1867 på Rosvald. Se S. Kise.
3. Inger Kirstine Olsdatter f. 9/10-1869 g.m. Kristian Pedersen. Se N. Venstøp(34).
4. Kristian Olsen f. 2/3-1872 på S. Kise. Bodde på Ås.
5. Ole f. 5/7-1874 d. 14/4-1883 på S. Kise.
6. Per Olsen Aas f. 12/9-1876 på S. Kise. Overtok gården.
7. Jacob Olsen Aas (Jakop Olsen Aas) f. 20/9-1878 på S. Kise. Bodde på Sommerfryd. Se Luksefjellv. 71 under Grini.
8. Maren Anne Olsdatter f. 8/1-1881 på S. Kise g.m. Gunnar Teigen. Se Jønnevald(7) "Jønholt".
9. Hanna Olava Olsdatter f. 28/10-1883 på S. Kise g.m. Gullik Gulliksen Sørbø. Se Sørbø(3).
10. Ole Olsen Aas f. 21/7-1887 på S. Kise. Se
Venstøphøgda 156.
Br. 1887.

Han flyttet hit og skrev seg deretter for Ole Nilsen Aas. Han var tidligere leilending på Kise søndre. Se S. Kise.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

13

2

95b

Aas

Aas søndre

Ole Nilsen Kise

2 dl - 4 ort - 9 sk.

4 mark 83 øre


Fra Tinglysingsprotokollen:
"Delings og skylddelingsforretning, hvorved bnr. 8, 9 og 10 er udskilt, afholdt 11, tingl. 12. mai 1899."

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

13

2

Aas

Aas søndre

Ole Nilsen

4 mark 61 øre


Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Ole Nilsen Aas til Peder Olsen for kr. 16.000, hvoraf for løsøre kr. 4.000, med forpligtelse
til at sikre sælger og hustru føderaad for livstid, dat. 28. okt., tinglyst 15. nov. 1905."
"Erklæring, hvorved Peder Olsen m.fl. gir kammerherre Løvenskiold ret til at anbringe og vedlikeholde
en elektrisk kraftledning til Myren over dette bruk med videre, datert 4., tingl. 8. juni 1910."

G.br., selveier
Per O. Aas
 (Per Olsen Aas) herfra f. 12/9-1876 på S. Kise d. 2/7-1947, s.a. Ole Nilsen.
g. 7/12-1909 m. Johanne Marie Hoppestad fra Hoppestad(14) f. 9/9-1881 d. 26/4-1956,
d.a. Sveinung Hem Hoppestad.
Forlovere: "Ole Nilsen Aas og Sv. H. Hoppestad."
1. Aslaug Aas f. 1/2-1911. Se nedenfor.
Br. 1905.

 

Ås bnr 2 rundt 1900. Originalfoto eies av Ragnhild og Per Nordbø.

Fra venstre: Jacob Olsen Aas, Ole Nilsen Kise og hustru Anne Nilsdatter, Nils Olsen, Kristian Olsen, Inger Kristine Olsdatter med datter
Marthe, Hanna Olava Olsdatter, Maren Anne Olsdatter og Per Olsen Aas med hest.
Foran: Barnebarna til Ole Nilsen Kise og Anne Nilsdatter. Jenta til høyre er Anne, datter av Nils Olsen.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skylddelingsforretning, avholdt 24., tingl. 26. august 1922, hvorved til Andreas Kittilsen er utskilt bnr 15 "Aasland" av skyld 0 mark 35 øre."
"Erklæring, hvori Per O. Aas gir Gjerpens kommunale Vandverk rett til anlegg og vedlikehold av den prosjekterte vandledning over dette bruk,
dat. 24/8-1926, tinglyst 3/10-1926."
"Skylddelingsforretning, avholdt 16/6-1928, tinglyst 24/8-1928, hvorved til Sofie N. Aasheim er utskilt bnr 16 "Aasheim" av skyld 0 mark 04 øre."


Etter maleri av gården rundt 1930? Malt av Sveinung Hoppestad. Original eid av Ragnhild og Per Nordbø.Etter maleri av gården. Malt av Sveinung Hoppestad 1946. Original eid av Ragnhild og Per Nordbø.

G.br., selveier
Halvor Sverre T. Nordbø
fra Nordbø i Vrådal, Kviteseid f. 12/11-1906 d. 26/1-1981, s.a. Torjus og Marie Nordbø.
g.m. Aslaug Aas herfra f. 1/2-1911 d. 14/9-2002.

1. Torjus Nordbø f. 1939
g.m. Grethe Smebøl fra Ås i Akershus f. 1942. Bosatt i Vrådal.
2. Per Nordbø f. 1944. Overtok eiendommen.

Br. 1953.

Halvor Sverre T. Nordbø var ansatt som fylkeslandbruksjef i Telemark fylke fra 1964- 1976. Fra 1948-1964 var han
ansatt som professor ved Institutt for bygningslære ved Norges Landbrukshøyskole, Ås i Akershus.
Familien flyttet fra Ås i Akershus til S. Ås i Gjerpen i 1964
.


Brudebilde av Aslaug Aas og Halvor Sverre Nordbø, flankert av begges foreldre. Originalfoto eies av Ragnhild og Per Nordbø.

 

   Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

13 

2

Aas søndre

Aslaug Nordbø

4 mark 17 øre


Som vi kan se av matrikkelutkastet ovenfor, var det Aslaug som hadde hjemmel på gården i 1950. Hun kjøpte i 1963
også S. Ås(7), som dermed ble tillagt denne gården.


S. Ås bnr 2. Flyfoto fra rundt 1960. Original eid av Ragnhild og Per Nordbø.

G.br., s
elveier
Per Nordbø
herfra f. 1944.

g. 1976 m. Ragnhild Agnete Wøien fra Skien f. 1952, d.a. Einar Gustav Wøien og Grete Ellen Grevskott.
1. Einar Wøien Nordbø f. 1977.
2. Halvor Wøien Nordbø f. 1979.
3. Sverre Wøien Nordbø f. 1986.
Br. 1973.

Mange takk til Ragnhild og Per Nordbø for god hjelp med søndre Ås!


(C) Gard Strøm.