ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.10.2018


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Ås 7 - Ås søndre
Utskilt fra Ås(3) i 1889.

Eid av Løvenskiold - Fossum fram til 1905.

Adresse i dag: Stulenv. 7, 3721 Skien.

Arbeider på Aas cellulosefabrikk, leilending
Ole Olsen
fra Heddal f. 1855.
g.m. Taran Johnsen fra Heddal f. 1858.
1. Ole Olsen f. 1878 i Heddal.
2. Aaste Olsen f. 1882 i Sauherad.
3. Anne Olsen f. 1885 i Valebø
4. John Olsen f. 27/9-1890 i Gj.
Br. 1886.

Arbeider, leilending/ selveier

Edvard Kristensen Aas
fra Brenne(11) "Heiajordet" i Valebø, Holla  f. 12/10-1876 på Brenne d. 22/3-1956, s.a. Kristen Jensen Brenne/ Lunde.
g.m. Marie Jacobsdatter fra S. Ås(B) f. 4/11-1876 d. 25/11-1943,
d.a. Jacob Olsen fra Grorud i Siljan.
1. Jacob E. Aas f. 1/9-1901 d. 4/11-1918.

2. Jenny Aas f. 5/4-1920 g.m. Henry Holmberg.
Overtok gården.
Br. 1901.

Edvard Aas kjøpte bruket av Løvenskiold-Fossum i 1905.


Det gamle innhuset med noe av uthuset.
Foto: R. Nyblin. Etter "Gjerpen og Solum Sparebank 1848 - 1998" (Tor K. Gardåsen -1998).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 13

7

Aas

Aas søndre

Kammerh. L. Løvenskiold 

4 mark 32 øre 

G.br., selveier
Peter Henry Holmberg (Henry Holmberg) fra Skien f. 1/10-1913 d. 17/9-2000, s.a. Aksel Johansen og Marta Pauline f. Johansen.
g. 1942 m. Jenny Aas herfra f. 5/4-1920 d. 6/4-2007,
d.a. Edvard Christensen Aas. Se ovenfor.
1. Jan Erik Holmberg f. 1942.
Bosatt på Gulset.
2. Tore Morgan Holmberg f. 10/3-1944 d. 26/4-1967.
3. Marit Hendy Holmberg f. 1946.
Bosatt i Stulenv. 11.
4. Eva Marie Holmberg f. 1950.
Br. 1952.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

13

7

Aas - Aas nordre

Jenny Aas Holmberg

3 mark 93 øre

Det var altså Jenny Aas Holmberg som hadde hjemmel på gården. 

Gårdens grenser beskrevet på 1950-tallet:
Mot nord: Nordre Ås. Øst: Elva. Syd: Peder Aas' eiendom. Vest: Kise.

Våningshuset er visstnok fra rundt 1800. Uthuset ble oppført i 1870, fjøset i 1897 og bryggerhuset i 1911.
Gårdens besetning i 1954: 2 hester, 8 kyr, 2 okser, 2 ungdyr, 3 griser og 50 høner.

I 1950-åra ble det påbegynt et nytt uthus  på eiendommen, rett ved sida det gamle uthuset. Dette bygget
ble ikke fullført.

Aslaug Nordbø kjøpte denne eiendommen i 1963. Se kartet ovenfor. Fra samme tid sameie med Ås(2).
Det gamle uthuset og det uferdige uthuset, som begge var på østsida av vegen, fulgte med ved dette kjøpet.
Det gamle uthuset ble revet rundt 1966.

I 1973 overtok Per Nordbø, disse eiendommene (Ås 2 og 7) etter sin mor Aslaug Nordbø.

Det uferdige uthuset som ble satt opp på denne eiendommen i 1950-åra, ble i 1970-åra ombygd til våningshus.
Huset fikk adresse Stulenv. 8 og ble tatt i bruk i 1976 av Ragnhild og Per Nordbø da de giftet seg.
I 2003 flyttet de over til det gamle innhuset på Ås(2). Se der.

Mange takk til Ragnhild og Per Nordbø for god hjelp her!


(C) Gard Strøm.