| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. En større del ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                      

Oppdatert 07.07.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Falkum 11 - Haven

Gammelt løpenr. 28c av S. Falkum. Haven. Fra Norges matrikkel 1889: 3/11.

 

Utskilt fra løpenr. 28a i 1859.

 

Farvermester

Isak Hansen Nærum fra Nærum(1) dpt. 27/7-1806 d. 7/10-1873 på Haven, s.a. Hans Jacobsen Nærum.

g1g 10/10-1834 m. Berthe Eriksdatter fra S. Bøle f. 13/2-1817 d. 15/8-1854, d.a. Erik Eriksen Bøle.

Forlovere: "Anders Kiær i Skien, Jacob Hansen Nærum."

g2g 4/11-1862 m. Aavidt Hansine Petrea Christensdatter fra Vindalen i Solum f. 20/8-1843, d.a. Christen Clausen og Gunhild Karine Andrea Haraldsdatter.

1. Hans Edvard Isaksen Nærum f. 8/5-1836.

2. Johan Anthon Isaksen Nærum f. 16/9-1838.

3. Carl August Isaksen Nærum f. 15/9-1841.

4. Erik Bøle f. 13/12-1843 d. 7/4-1847 på N. Brekkejordet. Døde av meslinger.

5. Ida Berthea Isaksdatter f. 22/2-1846 g.m. skredder M. P. Nilssen.

6. Ingeborg Elise f. 27/4-1848 d. 16/10-1864 på Haven.

7. Inger Andrea f. 15/5-1850 d. 8/10-1852.

8. Louise Mathilde f. 11/9-1852 d. 17/9-1852. “Død før hjemmedaabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Faderen.”

9. Erik f. 15/7-1854 d. 14/10-1854.

Barn i 2. ekteskap:

10. Birthe Andrea Isaksdatter Nærum f. 7/2-1863 på Haven u. Falkum d. 17/1-1919 g.m. vognmann Hans Thorsen i Skien.

      Gravlagt på Nordre Gravlund.

11. Ragnhild f. 11/7-1864 d. 3/3-1867.

12. Ingeborg Isaksdatter Nærum f. 22/10-1865.

13. Jacob f. 4/5-1867 d. 28/9-1867 på Haven.

14. Jacob Isaksen Nærum f. 2/4-1870.

Br. 1859.

Isak Nærum bodde tidligere i mange år på S. Brekkejordet. Se Familie 1 - N. Brekke 1845.
Hans andre kone ble skrevet for Petrea Nærum.

Tjenestefolk i 1865: Ole Larsen fra Sauherad(23), Gurine Nilsdatter fra Gjerpen(49),
Andrea Andersdatter fra Solum(35). Alle tre ugifte.

Enka Petrea Nærum var eier av eiendommen fra 1873.

I 1875 bodde enka ”Madame Petrea Nærum” i fløybygningen sammen med sine 4 små barn.
Det gjorde også hennes blivende andre mann,
Anthon Andersen fra Toten f. 1851 som også
bodde her sammen med sin bror Lars Andersen f. 1859 og ei gjerpensjente, Karen Isaksen f. 1856.

Petrea Nærums ugifte søster, ”Selskabsdame” Maren Christensen fra Solum f. 1841, var
fraværende under nevnte folketelling.

”Også vanligvis boende i Fløyen.” Hun er p.t. på Hauen, er ellers den meste tid av aaret hos sin
søster Madame P. Nærum.”

 

Gårdens besetning i 1875: 2 hester, 5 kuer, 1 kalv, 1 sau og 1 gris.


Enka Aavidt Hansine Petrea Christensdatter Nærum ble g2g med Anton Andersen fra østre Toten. Se nedenfor.
 

G.br., selveier

Anton Andersen fra Ø. Toten f. 1850, s.a. Anders Johannesen.
g. 2/12-1877 m. enke Aavidt Hansine Petrea Christensdatter fra Vindalen i Solum f. 20/8-1843, d.a. Christen Clausen og Gunhild Karine Andrea Haraldsdatter.

1. Annette Marie Andersen f. 7/12-1874 i Falkumhaven. Fjøsstell i 1891.

2. Kristiane f. 15/12-1877 på Haven.

3. Minda Kristine Andersen f. 13/6-1880 på Haven g.m. lokomotivfører Henrik August Ruud. Se Rising Terrasse 13 under Rising.

3. Karl Andreas Andersen f. 13/2-1882 på Haven.

4. Andrea Dorthea Andersen f. 15/5-1884 på Haven.

Petrea var enke etter Isak Nærum. Se ovenfor.


Andre i huset i 1891:

Vedhugger og gårdsarb med støtte fra fattigvesenet. Ole Isaksen fra Gj. f. 1822 og på besøk var
Petreas søster, Maren Laurine Klaudia Christensdatter Vindalen f. 1841 i Solum. Hun var sypike
og drev med husstell.

 

Annette Marie, f. 7/12-1874 (uægte), Enke Aavit Hansine Petrea Kristensd., Haven, uk. Anton Andersen, Haven. Hjemmedøbt af Sognepræsten.
Meddelt af Faderen. Forældrene blev gifte paa Barnets Daabsdag. (2/12).

 

Landskyld i 1889: 1 skylddaler 2 ort (rev. til 5 mark 22 øre). Eier var I. Nærums enke.

 

Området ble overført til Skien ved byutvidelsen i 1916/ 1917.
 

(C) Gard Strøm.