ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 11.01.2024


Simonsjordet - Sigurds plass
Husmannsplass under Fossum.

Fra Grevskabet Laurvigs arkiv, Fossum Verk vedkommende en besiktigelse den 20 januar 1730: ”Simons Jorde, hvor af han
betaler årlig udi afgift 15 rdr. Samme støcke jord er beliggende på den vestre side af Bø-elven.”

Proviantskriver, leilending eller fri gård av jernverket
Søren Christensen
f. ca. 1670.
g1g 19/11-1722 Anne Nilsdatter f. ca. 1671 bg. i Gjerpen 31/3-1729. ”Søren Christenssøns hustru Anne 58 aar.”
g2g i Skien 15/6-1730 Karen Trinepoll fra Skien. 
-   Gutt f. 24/3-1731. ”Søren Christenssøns dødfødde søn.”
1. Giert Cornelius Trinepol Sørensen dpt. 28/5-1733.
2. Christen Laurentius Sørensen dpt. 3/10-1734.
3. Vilhelm Christian f. nov. 1735 bg. 6/6-1736. ”Søren Christenssøns Vilhelm Christian, 7 maaneder.”
4. Villum Karhoff dpt. 9/5-1737 bg. i Skien 5/6-1739. ”Søren Christensen fra Hyttens Søn begr. med Str. Klochen, gl. 7 Moneder.”
Br. ca. 1722.

F.f. Søren Christenssøns Gert Cornelius Trinepol: Elkær, Plesner, Grol, Karhofs Kieriste Anna Barbara Trinepol, Kirstine Pedersdatter.
F.f. Søren Christenssøns Christen Laurentius: Hichman, Erbo, Klouman, Plesners Kierste, Rusgards hustru, Racel Karhof.
F.f. Søren Christenssøns Vilhelm Christian: Peder Christnsøn, Jan Usler, Lars Bindrup hands Kieriste, Hichmans Kieriste og ---e Halvorsdatter.
F.f. Søren Christenssøns Villum Karhof: Ole Vogt, Jens Karhof, Georg Hans., Usgaards qde i Scheen, Per Borges Karel., Elkiærs datter Karen.

Skifte i Skien etter Karens søster Barbara:

Skien Skifteprot. fol. 485a. 20/1-1735
Barbro (Barbara) Thrinepol
. Stefar: Wilum Karhof

Arvinger:
Wilum Karhoff paa sin hustrues veigne, dend afdødes moder,
Søfren Christensen paa sin hustru Karen Trinepolls veigne,
Andreas Usgaard paa sin hustrue Anne Elisabetz weigne og
Just Karhoff 29 år gammel,
Rachel Karhoff

Søndrejordet under Midtre Fossum lå på østsiden av Bø-elven. Dette bruket var bortforpaktet til Søren Christensen
fra 1729 og i 6 år framover. Årlig avgift 36 rdl. Han leide (forpaktet) også gården Hjellen i 1730-åra til avl.
Søren Christensen kan ikke sees død hverken i Gjerpen, Bamble, Siljan, Eidanger, Porsgrunn, eller Skien.

G.br., leilending
Christen Rasmussen
fra Furuvald dpt. 10/5-1711 bg. 27/7-1783. ”Christen Fossum 82 aar.” (skal nok være 72 aar. G.Strøm), s.a. Rasmus Christensen.
g. 22/8-1734 m. Karen Larsdatter fra Skavan under Fossum dpt. 1/7-1708 bg. 28/5-1778. ”Christen Fossums kone 73 aar.”, d.a. Lars Nilsen Skavan.
Br. 1766.
Se Familie 30 - Fossum 1762.

Kilde:  Pantebok nr 1. 21 mai 1766. Avskrift: Jan Christensen.
Christen Rasmussen har solgt ½ Hud i Holt øde til H. Løvenskiold for 600 rd. Han og hustruen Kari Larsdatter og sønn Lars
Christensen
er bevilget paa sin livstid Siurs plaas (Sørens plads?) under N. Fossum gaard, samt den avling som aarligen faller paa Holt ødes halve jorders part.

G.br., leilending
Lars Christensen herfra dpt. 9/3-1740 d. 14/2-1816 på Fossum, s.a. Christen Rasmussen fra Furuvald.
g. 28/12-1764 m. Karen Gundersdatter fra N. Bø(B) dpt. 1/1-1738 bg. 14/4-1814. ”Karen Gundersdtr., kone af Lars Christensen, Fossum 79 aar.”, d.a. Gunder Pedersen Bøe.
1. Rasmus dpt. 2/7-1765 død før 1777.
2. Anne Helvig Larsdatter dpt. 25/10-1767 g1g m. Erik Olsen Kise. Se S. Kise.
3. Kirsten (Kirstine) dpt. 22/4-1770 bg. 8/6-1777. ”Lars Fossums d. Kistine 7 aar.”
4. Gunder dpt. 22/11-1772 bg. 20/3-1774. ”Lars Fossums s. Gunder 1 1/4 aar.”
5. Helvig dpt. 26/2-1775 bg. 22/6-1777. ”Lars Fossums d. Helvig 2 1/2 aar.”
6. Rasmus bg. 2/7-1777. ”Lars Fossums s. Rasmus 12 dager.”
7. Rasmus Larsen dpt. 26/4-1778. Giftet seg med tjenestejenta her. Se nedenfor.
Br. 1806.

Manntallet 1782: Fossum Nord. Lars Christiansen (skal være Christensen) med kone og to barn,
samt en tjenestegutt og ei tjenestejente.
Tjenestefolk i 1801: Gjertrud Hansdatter(26) og Kirsten Jansdatter(16).

F.f. Lars Fossums db. Rasmus: Simen Erlandsens kone, Marthe Christensdtr., Erik Dyrendal, Christen Bøe, Morten Gundersen.
F.f. Lars Fossums pb. Anne Helvig: Simen Erlandsens kone, Marthe Gregoriidatter, Hans Riising, Gunder Fossum, Aslak Gundersen.
F.f. Lars Fossums Kisten: Herman Tronsens enke, Dorthe Maria Christensdtr., Christian Larsen, Aslak og Peder Gundersen.
F.f. Lars Fossums db. Gunder: Christian Fossums kone, Maria Christensdatter, Christen Bøe, Halvor Gundersen, Peder Gundersen.
F.f. Lars Fossums pb. Helvig: Jan Pedersens kone, Maria Johannisdatter. Christian Fossum, Halvor Gundersen, Peder Gundersen.
F.f. Lars Fossums db. Rasmus: Lars Schavens kone, Anne Gundersdatter, Engebret Pedersen, Zacharias Hermansen, Nils Nilsen.

Arbeider, husmann
Rasmus Larsen herfra dpt. 26/4-1778 d. 14/5-1845 på Simonsjordet, s.a. Lars Christensen Fossum.
g. 17/9-1801 m. Gjertrud Hansdatter fra Bjørndalen(B) under Bø dpt. 20/11-1774 d. 3/4-1839 på Simonsjordet, d.a. Hans Nilsen.
1. Morten Rasmussen dpt. 27/6-1802 g.m. Helene Hansdatter. Se nedenfor.
2. Christen Rasmussen dpt. 11/11-1804. Se M. Venstøp(B).
3. Lars Rasmussen dpt. 18/4-1808. Se Familie 23 - Fossum 1865.
4. Hans Rasmusen f. 21/1-1810. Se Familie 2 - Fossum 1845.
5. Karen Rasmusdatter f. 23/3-1814 g.m. modellsnekker Nils Jensen. Se Familie 33 - Fossum 1865.
6. Maren Rasmusdatter f. 23/3-1814 d. 12/6-1839 på Fossum. Ugift. Døde 25 år gml.
Br. 1820.

F.f. Rasmus Larssøns db. Morten f. N. Fossum: Peder Mortenssøns k., Johanne Hansdtr., Christian Fossum, Lars Christianssøn, Erik Kiise.
F.f. Rasmus Larssøns db. Christen u/Ml. Fossum: Nils Hanssøns k., Johanne Hansdtr., Christian Fossum, Erik Kiise, Peder Mortenssøn.
F.f. Rasmus Larssøns db. Lars u/S. Fossum: Erik Kiises k., Helge Olesdtr., Engelbert Pederssøn, Christen Hanssøn, Christen Larssøn.
F.f. Rasmus Larssøns db. Hans u/S. Fossum: Nils Hanssøns k., Maren Halvorsdtr., Engelbert Sørenssøn, Peder Mortenssøn, Christen Janssøn.
F.f. Rasmus Larsen og Gjertrud Hansdtr. Fossums Tvillinger Maren og Karen: Nils Hansens k., Dorthe Engelbretsdtr., Rasmus Nilsen, Nils Nilsen,
      Ole Eriksen. Peder Mortensens k., Marthe Klarine Fredriksdtr., Peder Mortensen, Christian Hansen, Nils Hansen.

Gjertrud var tidligere tjenestepike på gården der Rasmus vokste opp. Fattiglem Marthe Eigildsdatter (62) bodde her i 1835.

12/9/1839 GJERTRUD HANSDATTER Bamble Skifteprot. nr. *)
Simensjordet - død 3, april d.a. -
u/S. Fossum Arvinger:
Enkem. Rasmus Larssen og barna:
1. Morten Rasmussen, død, etterlatt seg 1 sønn:
    a. Niels Mortenssen 13 1/2 år.
Formynder: Smed Peder Aslakssen ved Fossum,
2. Christen Rasmussen, bosatt på gd. Venstøp, 35 år,
3. Lars Rasmussen Hyni, heime, 31 år,
4. Hans Rasmussen. --"--, 28 "
5. Karen Rasmusdtr. 25 "
Formynder ble Christen Jahnssen Skavanhaugen,
Brt: 146 - 0 - 10
Net: 83 - 1 - 13
*) A: BS 18 s, 170b. B: BS 21 s, 374b. C: BS 23 s, 381b.

Arbeider, innerst
Morten Rasmussen herfra dpt. 27/6-1802 d. 25/10-1826 på Fossum, s.a. Rasmus Larsen.
g. 20/10-1825 m. Helene Hansdatter fra Ø. Porsgrunn dpt. 18/7-1802, d.a. Kirsten Olsdatter og barnefader Hans Hansen Holt.
Forlovere: "Christen Jensen Skavan, Ole Gundersen u. Fossum."
1. Nils Mortensen f. 1/5-1826 g.m. Gunhild Pedersdatter. Se Familie 22 - Fossum 1865.

Enka Helene Hansdatter giftet seg igjen i 1828 med Abraham Nilsen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Abraham Nilsen
fra Bjørndalen(B) under N. Bø dpt. 22/11-1801 d. 24/8-1833 på Fossum, s.a. Nils Hansen Biørndalen.
g. 21/3-1828 enke Helene Hansdatter
fra Ø. Porsgrunn dpt. 18/7-1802, d.a. Kirsten Olsdatter og barnefader Hans Hansen Holt.
1. Maren Abrahamsdatter f. 30/11-1828 under Bø g.m. John Andreas Hansen. Se Familie 32 - Fossum 1865.

Enka og barna Nils Mortensen(10), fra hennes 1. ekteskap og Maren Abrahamsdatter(7) bodde på Simonsjordet i 1835.
Enka Helene Hansdatter bodde i 1865 hos sin datter Maren på Åsen u. Fossum.

Heretter bodde det forskjellige skogsarbeider ved Løvenskiold-Fossum her for kortere tid av gangen.

Mathias Mathiassen med familie.
Br. ca. 1885. Se Åsen u. Fossum.

Severin Andersen med familie.
Br. 1888. Se Fossum 1891.

Jacob Johannessen Dyrendal
Br. 1894. Se Venstøp 1891.

Skogsarbeider, forpakter
Petter Gundersen
fra Lia(A) under Bø f. 25/2-1866 d. 18/8-1935, s.a. Gunder Aslaksen.
g. i Siljan 21/11-1887 m. Maren Helene Nilsdatter fra Tveitan (Rønningen) i Siljan f. 27/8-1861 d. 30/11-1944, d.a. Nils Helgesen.

Forlovere: "Nils Helgesen Rønningen, Kirkesanger Rollefsen."

Br. 1899.

Petter Gundersen bodde tidligere på Kulten under Ås. Han bygde hus på Strømdal før 1910 og flyttet dit.
Se Familie 8 - Strømdal 1910.

Skogsarb., tresliperiarb., forpakter
Rasmus Hansen Rosvald fra Rosvald f. 31/12-1874 d. 27/1-1966, s.a. leilending Hans Rasmussen Rosvald.
g. 2/12-1894 m. Berta Lovise Olausdatter fra Rød i Siljan f. 11/12-1870 d. feb. 1944, d.a. leilending Olaus Hansen Rød.
Forlovere: Hans Rasmussen Rosvald og Olaus Hansen Rød.
1. Hans Olaus Rosvald f. 17/1-1895 d. 14/2-1976. Var på Gåshølen i 1909 da han ble konf., g. ca. 1921 Johanne Kaasa f. 3/2-1902 d. 6/1-1969.
    Bodde ikke i Gjerpen.
    Barn 1. Borghild Rosvald f. 24/11-1922.
    Barn 2. Ragnvald Rosvald f. 4/1-1927.
    Barn 3. Hjørdis Rosvald f. 6/5-1924.
    Barn 4. Gerd Rosvald f. 1930.
    Barn 5. Ester Rosvald f. 1934.
2. Inga Gustava Rosvald f. 16/9-1896 d. 19/11-1972. Født på Oterholt. Bodde hvor?. Ugift.
3. Jon Rosvald f. 2/4-1900. Konf. 1914. Bodde da på Oterholt.
4. Trygve Rosvald f. 20/6-1902 d. 21/9-1978 g.m. Aslaug Rollefstad f. 26/5-1901 d. 31/7-1972. Bodde på Mæla i 1969.
5. Karine f. 9/9-1904 d. 9/9-1904. ”Karine Rasmusdatter Oterholt - Kun 16 timer.”
6. Ragnar f. 12/11-1909. Ragnar døde trolig tidlig.
7. Otto Rosvald f. 3/2-1912 g.m. Ella Andersen f. 3/10-1918.
    Barn 1. Ruth Rosvald f. 6/11-1946 d. 16/11-1946.
    Barn 2. Karl Bernt Rosvald f. 1948 g.m. Torild Westby Larsen f. 1946.
    Barn 3. Alf Rosvald f. 1954 g.m. Hege Ås f. 1953. Bosatt i Skien.
    Barn 4. Eva Rosvald f. 1954 g.m. John Lønnebakke f. 1950.
    Barn 5. Per Rosvald f. 1954. Bosatt i Skien.
Br. 1908.

F.f. Flødningsarb. Rasmus Hansen og Bertha Lovise Olausdatters Hans Olaus på Rosvald: Guro Torkildsdatter Rosvald, Kirsten Marie Hansdatter Rosvald, faderen,
      Hans Rasmussen Rosvald, Anton Olsen Rød. Hjemmedøpt af lærer Sønstebø i foreldrenes nærvær.
F.f. sliberiarb. Rasmus Hansen og Berthe Lovise Olausdatters Inga Gustava på Oterholt: Guro Torkildsdatter Rosvald, Kirsten Maria Hansdatter Rosvald, Hans Rasmussen Rosvald, Gerhard Gustavsen Fossum.
F.f. sliperiarb. Rasmus Hansen Oterholt og Berta Lovise Olausdatters Trygve på Oterholt: G.br. Hans Rasmussen Oterholt, hustru Gro Torkildsdatter og foreldrene.
F.f. g.br. Rasmus Hansen Rosvald og Berte Lovise Olausdatters Ragnar på Fossum: Arbeider Olai Pedersen, pike Anne Hansdatter Forevald og foreldrene.
F.f. Leilending Rasmus Hansen og Berta Olausdatters Otto på Fossum: Leil. Hans Rasmussen Folevald og hustru Guro, foreldrene.

Denne familien bodde på Oterholt fram til ca. 1908. Fra 1908 – 1912 forpaktet de Simonsjordet.
De forpaktet videre bruket vi her har kalt Lia(D) fra 1912 til 1918. Familien skrev seg for Rosvald.

Skogsarb., forpakter
Gunnar Nilsen Kværnes fra Drangedal.
Br. 1912-1917. Til Åsen under Fossum i 1917.

Skogsarb., forpakter
Kristen Halvorsen Aasen
Br. 1917.

Halvor O. Bøes enke og sønn Johannes.
Br. 1919.

Skogarbeider, forpakter
Ole Tovsen Haugerød fra Kulten under Ås f. 19/3-1890 d. 30/12-1948, s.a. Tov Olsen Kulten.
g1g i Gjerpen 28/12-1918 m. Olava Slettene fra Slettene under Mo f. 11/3-1892 d. 12/2-1930 i Gjerpen, d.a. leilending Ole Olsen (Brekkekaasa).
Forlovere: "Ingebret O. Hagen og Johanne O. Slettene."
g2g i Gjerpen 26/12-1932 m. Jenny Alfrida Hansen f. 2/11-1895 i Eidanger, d.a. fisker Johan Hilmar Hansen og Karoline Johanne Levorsdatter.
Forlovere: "Søren Jacobsen, Skien og Hartvig Hansen, Skien."
1. Karsten Haugerød f. 4/2-1920 på Furuvald. Se Tuftev. 14 under Tufte.
Barn i 2. ekteskap:
2. Asle Hansen f. 22/6-1932 under Åmot. Flyttet som voksen og skilt til Setretangen i Brevik på 1970-tallet. Jobbet på Norsk Hydro, Herøya.
Br. 1921.

Skogsarbeider, forpakter
Kristian Halvorsen f. i Eidanger 18/12-1888 d. 30/8-1964, s.a. Halvor Torkildsen (Gromstulen) fra Plassen under Dyrkold.
g.m. Ingeborg Johnsdatter fra Sauherad f. 26/12-1882 d. 25/9-1974, d.a. Jon Olsen fra Skrubbedalen u. S. Klevar og Anne Jonsdatter fra Vighus. Begge fra Sh.
Br. 1941.

Ingeborgs bror John Johnsen Rød, bodde på Lia u. Fossum. Se Lia(D).

Jordveien ble tillagt Fossum jordbruk i 1948.


(C) post@gamlegjerpen.no