| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Berg
Gård nr. 116 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.12.2019


Kart fra Skog og landskap 2015.
 

Berg 5 - Berg søndre
Gammelt løpenr. 162f. Siden Norges matrikkel 1889: 116/5.

Utskilt fra Berg(2) i 1847.


Adresse i dag: Sneltvedtv. 187, 3719 Skien.

Ole Evensen Sørbø.
Br. 1847. Se Sørbø(3).

G.br., snekker, selveier

Johannes Olsen Berg
fra Sørbø(3) f. 1/2-1831 d. 17/12-1884 på Berg, s.a. Ole Evensen Sørbø.
g. 29/12-1853 m. Olava Olsdatter fra Kåsa f. 14/10-1829 d. 28/5-1881 på Berg, d.a. Ole Jansen Kaasa.
1. Ida Gurine f. 24/2-1854 på Sørbø g. 19/10-1884 m. Ole Thorsteinsen fra Bratsbergkleiva f. 1847. Bodde på Bratsbergkleiva i Skien.
2. Ole f. 11/5-1856 på Sørbø d. 16/3-1866.
3. Johan f. 22/4-1858 på Sørbø d. 25/12-1864.
4. Anne f. 21/7-1860 på Sørbø d. 21/7-1881.
5. August Martinius Johannesen Berg f. 15/1-1863 på Sørbø. Overtok gården.
6. Johanne Marie Johannesdatter f. 23/6-1865 på Sørbø g.m. Ole Høgli fra Høgli nedre. Bodde i Skien.
7. Othilde Josefine f. 5/8-1867 d. 13/7-1877.
8. Maren Johannesdatter f. 15/12-1869 g.m. Halvor Halvorsen Sem. Se Sem(7) "Smedjordet".
9. Ole Johannesen Berg f. 30/4-1872 g. 3/11-1895 m. Johanne Kirstine Jansen f. 1871. Bodde på Bomhovet på Kleiva i Skien.
10. Caroline f. 5/11-1874 d. 21/5-1876.
Br. 1866.

Ole Evensen Sørbø forpaktet Berg noen år til sønnen her,  Johannes Olsen, kjøpte denne gården av eierne av
Prestegården i 1866.
 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

162d

Berg

Johannes Olsen

0 daler - 2 ort - 13 skilling

162f Berg ditto 0 daler - 3 ort - 22 skilling
449 Kaasa ditto 0 daler - 3 ort - 12 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

116

3

162d

Berg

Berg

Johannes Olsen(!)

0 - 3 - 3

1 mark 31 øre

116 5 162f ditto ditto ditto 1 - 0 - 0 2 mark 02 øre
136 1 449 Kaasa Kaasa Hans Isaksen 0 - 2 - 23 1 mark 81 øre


G.br., selveier

August Martinius Johannesen Berg
("Jussen Berg") herfra f. 15/1-1863 på Sørbø d. 12/2-1950.
g. borgelig 15/10-1892 m. Hanna Karoline Halvorsdatter (Hanna Karoline Kittilsen) fra Bakken i Skien f. 30/4-1870 d. 13/4-1954, d.a. Halvor Kittilsen fra N. Falkum og Karen Marie Nilsdatter fra Bratsberg(19) ”Skauen” f. 26/2-1842.
1. Olava Marie Berg f. 29/11-1893 g.m. Ole Roligheten f. 26/6-1891. Bodde i Frogner Ring 34.
2. Johannes f. 18/9-1898. Død som spedbarn.
3. Johannes Berg f. 14/5-1904. Overtok gården.
4. Henry Berg f. 9/1-1910 d. 19/9-1992 g.m. Signe Marie Eriksrød fra S. Eriksrød f. 27/1-1914 d. 13/5-2001. Bodde i Håvundv. 142 på Frogner.
Br. 1892.

F.f. Gaardmand August Martinius Johannesen og Hanna Karoline Halvorsen Bergs Olava Marie: Thea Evensdatter Sneltvedt, Maren Johannesdatter Berg, Edvard Christensen Skien, Ole Johannesen Berg, Halvor Halvorsen.

August Martinius Johannesen Berg ble konfirmert i Gjerpen kirke 1878. Han meldte seg ut av statskirken dagen før
de giftet seg, den 14/10-1892. De giftet seg borgelig på Gjerpen sorenskriverkontor.
De skrev seg for August og Karoline Berg. Han var mest kjent i nabolaget som "Jussen Berg." Det skulle nå bli 2
generasjoner med Karoline på Berg.

August Berg arbeidet med fløtning i Børsesjø i 18-19 års alderen. En gang fulgte de tømmeret helt ned til Sanni på
Uthauen. Tømmeret kom da fra Fjelldalen.

August Berg kjøpte Kåsa, hvor mora kom fra, i 1902. Kåsa har siden vært i denne gårdens eie. Se Kåsa.


August Berg (1863-1950) og Karoline Berg f. (Halvorsdatter) Kittilsen (1870-1954). Innsendt av Torgunn Myrvang f. Lund.


Johannes, Olava og Henry Berg ca. 1920. Foto: Privat.

 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

116

5

Berg

Berg

August Johannesen

2 mark 02 øre

136 1 Kaasa Kaasa August J. Berg 1 mark 81 øre


Slekt, venner og gode naboer samlet til Gullbryllyps-fest på Berg den 15/10-1942. Foto: I familiens eie.

Se foto i stort format med navn på alle gjestene. Eller bare klikk på bildet.


Familiesamling på Berg ca. 1948. Foto: Peder Christensen, Brevik.

Foran: August og Karoline Berg, motorfabrikant Edvard Christensen (Brevik) - (Karolines svoger og Gard Strøms oldefar).
Bak: Ole Roligheten, Alf Williksen (Chicago), Andrea Williksen f. Christensen (Chicago), Olava Marie Roligheten f. Berg, Eli Christensen
f. Kristiansen (Tangen i Eidanger v/Brevik), Herdis Christensen (Brevik), Ingrid "Mysse" Christensen (Brevik) - (Farmor til de kjente sangerne
Didrik Solli-Tangen og Emil Solli-Tangen), Karoline Berg f. Lund, Ragnhild Christensen f. Nilsen (Brevik) - (Oldemor til før nevnte sangere),
Johannes Berg, Tordis Berg, Gunnar Berg, Per Christensen (Brevik).


3 generasjoner på Berg. Foto: Privat.


Foran: Hanna Karoline, Gunnar Berg og August J. Berg.
Bak: Karoline f. Lund og Johannes Berg.

G.br., selveier
Johannes J. Berg
herfra f. 14/5-1904 d. 14/6-1986 på Berg, s.a. August J. Berg.
g. 28/11-1936 m. Karoline Lund fra Lund(1) f. 2/1-1907 d. 8/9-1994, d.a. Gregorius Eriksen Lund.
1. Tordis Helene Berg f. 30/11-1937 g. 16/7-1966 m. Tor Andersen fra Seljord f. 8/2-1931 d. 3/5-2008. Bosatt i Kapteinsgata 34 i Seljord.
    Barn 1. Øystein Andersen f. 1967.
    Barn 2. Arild Andersen f. 1971.
2. Gunnar Halvard Berg f. 16/12-1943. Overtok gården.
Br. 1936.


Karoline, Tordis, Gunnar og Johannes Berg. Foto: Privat.


Amerikabesøk på Berg ca. 1972. Arnhild Williksen fra Chicago, Johannes Berg, ukjent sjåfør og Karoline Berg f. Lund. Foto: Privat. 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

116

5

Berg

 Johannes J. Berg

2 mark 02 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Sneltvedtvegen 187 (Gnr 116, bnr 5) er overdradd til Gunnar Halvard Berg (20.12.1974)."

Etter Karolines død ble det gamle innhuset på gården bortleid en tid. Gunnar Berg bygde nytt hus på gården.

Den lille gården Kåsa i ”Puttane” har hørt til denne gården siden 1902. Kåsa var odelsgården
til Gunnar Bergs oldemor, Olava Olsdatter. Kåsa ble brukt som seter for Berg i mange år.
Den ble siden stående tom og forfalt. Kåsa ble nedbrent i 1990-åra.
 

Hustomt.
Sneltvedtv. 183, 3719 Skien (116/10). Oppført 1969/70.

Selveier
Gunnar Berg
(Gunnar Halvard Berg) herfra f. 1943.
g.m. Anne Solfrid Malmanger fra Kvinnherad i Sunnhordaland f. 1949. Ekteskapet oppløst.
1. Gisle Berg f. 1981. Overtok gården.
2. Njål Malmanger Berg f. 1983.
3. Gøril Malmanger Berg f. 1986.
Br. 1974.

Fra Grunnboka: "Sneltvedtvegen 187 (Gnr 116, bnr 5) er solgt for kr 770.000 fra Gunnar Halvard Berg til Gisle Berg (01.10.2003).
Salget omfatter også Gnr 136, bnr 1 (Kåsa)."

Selveier
Gisle Berg herfra f. 1981.
samboer m. Tina Risanger Busk fra Skien f. 1986.
1. Thilde Risanger-Busk Berg f. 2008.
2. Mia Risanger-Busk Berg f. 2013.
Br. 2003.


Gisle Berg bygde om og moderniserte våningen her i 2011/12.


Skisse over Berg-gårdene, utført av Johannes Berg for bygdebokkomiteen på 1960-tallet.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.