ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Berg
Gård nr. 116 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 19.04.2022


Kart fra Skog og landskap 2015.
 

Berg 5 - Berg søndre
Gnr. 116 - bnr 5 (116/5) og 3. Gamle løpenr. 162f og 162d.

Utskilt fra Berg(2) ved skylddelingsforretning tinglyst 11. januar 1847.

Landskyld (skylddaler) 1847: 1 dlr. - 0 ort - 0 sk.
Skyldmark (1886): 2 mark, 02 øre.

Adresse 2022: Sneltvedtv. 187 og 183 (kårbolig), 3719 Skien.


Ole Evensen Sørbø.
Eier 1847. Se Sørbø(3).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 158. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Evensens enke Inger Johnsdatters fuldmegtig til Johannes Olsen, dat. 24., thinglæst 25. august 1866."

G.br., snekker, selveier
Johannes Olsen Berg
fra Sørbø(3) f. 1/2-1831 d. 17/12-1884 på Berg, s.a. Ole Evensen Sørbø.
g. 29/12-1853 m. Olava Olsdatter fra Kåsa f. 14/10-1829 d. 28/5-1881 på Berg, d.a. Ole Jansen Kaasa.
1. Ida Gurine f. 24/2-1854 på Sørbø g. 19/10-1884 m. Ole Thorsteinsen fra Bratsbergkleiva f. 1847. Bodde på Bratsbergkleiva i Skien.
2. Ole f. 11/5-1856 på Sørbø d. 16/3-1866.
3. Johan f. 22/4-1858 på Sørbø d. 25/12-1864.
4. Anne f. 21/7-1860 på Sørbø d. 21/7-1881.
5. August Martinius Johannesen Berg f. 15/1-1863 på Sørbø. Overtok gården.
6. Johanne Marie Johannesdatter f. 23/6-1865 på Sørbø g.m. Ole Nilsen Høgli fra Høgli nedre. Se der.
7. Othilde Josefine f. 5/8-1867 d. 13/7-1877.
8. Maren Johannesdatter f. 15/12-1869 g.m. Halvor Halvorsen Sem. Se Sem(7) "Smedjordet".
9. Ole Johannesen Berg f. 30/4-1872 g. 3/11-1895 m. Johanne Kirstine Jansen f. 1871. Bodde på Bomhovet på Kleiva i Skien.
10. Caroline f. 5/11-1874 d. 21/5-1876.
Eier 1866.

Ole Evensen Sørbø og Johan Solvesen Erbo kjøpte hele Sneltvedt søndre (bnr 2, 3 og 5) av Andreas Blom ved
skylddelingsforretning av 27. april 1841. De delte eiendommen igjen i 1847 i bnr. 2 til læreren Johan J. Erbo og
bnr 5 og 3 til Ole Evensen Sørbø.
 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

162d

Berg

Johannes Olsen

0 daler - 2 ort - 13 skilling

162f Berg ditto 0 daler - 3 ort - 22 skilling
449 Kaasa ditto 0 daler - 3 ort - 12 skilling


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

116

3

162d

Berg

Berg

Johannes Olsen(!)

0 - 3 - 3

1 mark 31 øre

116 5 162f ditto ditto ditto 1 - 0 - 0 2 mark 02 øre
136 1 449 Kaasa Kaasa Hans Isaksen 0 - 2 - 23 1 mark 81 øre


Kilde
: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 158. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Johannes Olsens arvinger til medarving August Martinius Johannesen på dette brug og bnr 3, dat. 1., thingl. 2. juli 1892."

G.br., selveier
August Martinius Johannesen Berg
("Jussen Berg") herfra f. 15/1-1863 på Sørbø d. 12/2-1950.
g. borgelig 15/10-1892 m. Hanna Karoline Halvorsdatter (Hanna Karoline Kittilsen) fra Bakken i Skien f. 30/4-1870 d. 13/4-1954, d.a. Halvor Kittilsen fra N. Falkum og Karen Marie Nilsdatter fra Bratsberg(19) ”Skauen” f. 26/2-1842.
1. Olava Marie Berg f. 29/11-1893 g.m. Ole Roligheten f. 26/6-1891. Bodde i Frogner Ring 34.
2. Johannes f. 18/9-1898. Død som spedbarn.
3. Johannes Berg f. 14/5-1904. Overtok Berg.
4. Henry Berg f. 9/1-1910 d. 19/9-1992 g.m. Signe Marie Eriksrød fra S. Eriksrød f. 27/1-1914 d. 13/5-2001. Bodde i Håvundv. 142 på Frogner.
Eier 1892.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gaardmand August Martinius Johannesen og Hanna Karoline Halvorsen Bergs Olava Marie: Thea Evensdatter Sneltvedt, Maren Johannesdatter Berg, Edvard Christensen Skien, Ole Johannesen Berg, Halvor Halvorsen.

August Martinius Johannesen Berg ble konfirmert i Gjerpen kirke 1878. Han meldte seg ut av statskirken dagen før
de giftet seg, den 14/10-1892. De giftet seg borgelig på Gjerpen sorenskriverkontor.
De skrev seg for August og Karoline Berg. Han var mest kjent i nabolaget som "Jussen Berg." Det skulle nå bli 2
generasjoner med Karoline på Berg.

August Berg arbeidet med fløtning i Børsesjø i 18-19 års alderen. En gang fulgte de tømmeret helt ned til Sanni på
Uthauen. Tømmeret kom da fra Fjelldalen.

August Berg kjøpte Kåsa, hvor mora kom fra, i 1902. Kåsa har siden vært i denne gårdens eie. Se Kåsa.


August Berg (1863-1950) og Karoline Berg f. (Halvorsdatter) Kittilsen (1870-1954). Innsendt av Torgunn Myrvang f. Lund.


Johannes, Olava og Henry Berg ca. 1920. Foto: Privat.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

116

5

Berg

Berg

August Johannesen

2 mark 02 øre

136 1 Kaasa Kaasa August J. Berg 1 mark 81 øre


Slekt, venner og gode naboer samlet til Gullbryllyps-fest på Berg den 15/10-1942. Foto: I familiens eie.

Se foto i stort format med navn på alle gjestene. Eller bare klikk på bildet.


Familiesamling på Berg ca. 1948. Foto: Peder Christensen, Brevik.

Foran: August og Karoline Berg, motorfabrikant Edvard Christensen (Brevik) - (Karolines svoger og Gard Strøms oldefar).
Bak: Ole Roligheten, Alf Williksen (Chicago), Andrea Williksen f. Christensen (Chicago), Olava Marie Roligheten f. Berg, Eli Christensen
f. Kristiansen (Tangen i Eidanger v/Brevik), Herdis Christensen (Brevik), Ingrid "Mysse" Christensen (Brevik) - (Farmor til de kjente sangerne
Didrik Solli -Tangen og Emil Solli -Tangen), Karoline Berg f. Lund, Ragnhild Christensen f. Nilsen (Brevik) - (Oldemor til før nevnte sangere),
Johannes Berg, Tordis Berg, Gunnar Berg, Per Christensen (Brevik).


3 generasjoner på Berg. Foto: Privat.


Foran: Hanna Karoline, Gunnar Berg og August J. Berg.
Bak: Karoline f. Lund og Johannes Berg.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 158. Digitalarkivet.
"Skjøde fra August Martinius Johannesen paa bnr 3, hvorved følger ret til vei over dette brug, for det solgte brug nr. 3, dat. 30. juni, thingl. 2. juli 1892."

Her solgte altså August Berg bnr 3 fra gården i 1892. Se Berg(3).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, folie 158. Digitalarkivet.
"Skjøde fra August Johannesen Berg f. 15/1-1863 til Johannes J. Berg f. 14/5-1904 for kr. 10.000,- hvorav for løsøre kr. 3.000, med for-
behold av føderåd for selger og hustru, ansatt til 5-årig verdi kr. 5.000,- inneholder bestemmelse om at kjøperen og senere eiere av eien-
dommen, skal utrede kontant til selger eller hans hustru, om noen av disse måtte forlange kr. 100.- hvert år så lenge de lever, dat. 17/9-1936,
tinglyst 23/9-1936."

G.br., selveier
Johannes J. Berg
herfra f. 14/5-1904 d. 14/6-1986 på Berg, s.a. August J. Berg.
g. 28/11-1936 m. Karoline Lund fra Lund(1) f. 2/1-1907 d. 8/9-1994, d.a. Gregorius Eriksen Lund.
1. Tordis Helene Berg f. 1937 g. 16/7-1966 m. Tor Andersen fra Seljord f. 8/2-1931 d. 3/5-2008. Bosatt i Kapteinsgata 34 i Seljord.
    Barn 1. Øystein Andersen f. 1967.
    Barn 2. Arild Andersen f. 1971.
2. Gunnar Halvard Berg f. 1943. Overtok gården. Se Kårbolig.
Eier 1936.


Karoline, Tordis, Gunnar og Johannes Berg. Foto: Privat.


Amerikabesøk på Berg ca. 1972. Arnhild Williksen fra Chicago, Johannes Berg, ukjent sjåfør og Karoline Berg f. Lund. Foto: Privat. 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

116

5

Berg

 Johannes J. Berg

2 mark 02 øre


Etter Karolines død ble det gamle innhuset på gården bortleid en tid. Gunnar Berg bygde nytt hus på gården.
Se Kårbolig.

Den lille plassen Kåsa i ”Puttane” var opprinnelig en husmannsplasse, eller seter under Limi, av alle steder! Kåsa
har hørt til denne gården siden 1902. Kåsa var odelsgården til Gunnar Bergs oldemor, Olava Olsdatter. Kåsa ble
brukt som seter for Berg i mange år. Den ble siden stående tom og forfalt. Kåsa ble kontrollert nedbrent i 1990-åra.

Kilde:
Grunnboksblad (1935-1993) for Gnr 116, bnr 5 (i Gjerpen).
"Dagbokført 20/12-1974. Skjøte til Gunnar Halvard Berg f. 1943 for kr. 70.000, dat. 17/12-1974."

Selveier
Gunnar Berg
(Gunnar Halvard Berg) herfra f. 1943, s.a. Johannes Berg.
g.m. Anne Solfrid Malmanger fra Kvinnherad i Sunnhordaland f. 1949. Ekteskapet oppløst.
Br. 1974. Se Kårbolig.

Fra Grunnboka: "Sneltvedtvegen 187 (Gnr 116, bnr 5) er solgt for kr 770.000 fra Gunnar Halvard Berg til Gisle Berg (01.10.2003).
Salget omfatter også Gnr 136, bnr 1 (Kåsa)."

Selveier
Gisle Berg herfra f. 1981.
samboer m. Tina Risanger Busk fra Skien f. 1986.
1. Thilde Risanger-Busk Berg f. 2008.
2. Mia Risanger-Busk Berg f. 2013.
Br. 2003.


Gisle Berg bygde om og moderniserte våningen her i 2011/12.


Skisse over Berg-gårdene, utført av Johannes Berg for bygdebokkomiteen på 1960-tallet.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


Kårbolig.
Sneltvedtv. 183, 3719 Skien (116/10). Oppført 1969/70.

Oppført av Gunnar Berg på 1970-tallet.

Gunnar Halvard Berg herfra f. 1943, s.a. Johannes Berg.
g.m. Anne Solfrid Malmanger fra Kvinnherad i Sunnhordaland f. 1949. Ekteskapet oppløst.
1. Gisle Berg f. 1981. Overtok gården. Se ovenfor.
2. Njål Malmanger Berg f. 1983.
3. Gøril Malmanger Berg f. 1986.
Eier 1974. 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no