ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

Oppdatert 09.06.2020.


Gulset 2 - Petersplassen

Gammelt løpenr. 11b,c. Siden Norges matrikkel 1886: Gnr 2 - bnr 2.

Utskilt fra Gulset(1) ved skylddelingsforretning, tinglyst 28/8-1843.
 

 


Gulset bnr 2 "Petersplassen". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).
 

 

Adresse 2020: Gulsetv. 117, 3726 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings og skylddelingsforretninger, hvorved dette brug er udskilt fra bnr 1, afholdt 19. oktober, tinglyst 4. nov. 1839 og afholdt 17. des.
1842 og 4. aug. 1843, tingl. 28. august 1843."


"Skjøde fra Lars Gundersen til byfogd N. Cappelen, dat. 21. sept., tingl. 4. nov. 1839."
 

Ubebodd i 1845. Grunneier var da Nicolai Benjamin Cappelen.


Fra Tinglysingsprotokollen.

"Skjøde fra Erik Johan Cappelen som eksekutor testamenti og bestyrer af sorenskriver N. Cappelens bo, til Knud Mikkelsen paa
dette brug m.m. med forbehold af ret for nuværende og efterfølgende eiere af Vadrette til at benytte og raade Vandet i den igjennem den
herved solgte eiendom ned til Vadrette løbende bæk og til der at opføre damm, dat. 3., tinglyst 5. desember 1866."
 

G.br., selveier

Knud Mikkelsen fra Lunde i Telemark f. 1817 d. 12/1-1885 på Gulset.

Br. 1866. Ugift.
 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

11b,c

Gulseth

Knud Mikkelsen

1 daler - 1 ort - 14 skilling

15a ditto ditto 5 daler - 2 ort - 1 skilling


 

Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1875.
Gunder Mikkelsen (ugift) hjelper broren, f. 1823 i Lunde, Mari Mikkelsdatter (ugift) hjelper broren, f. 1827 i Lunde d. 5/6-1880 på Gulset og Helge Knudsdatter (enke og mor med føderådskontrakt) f. 1789 i Lunde.

Tjenestefolk: Aslaug Karine Karlsdatter fra Holla (budeie) f. ca. 1851 og Gunhild Larsdatter fra Sauherad (budeie) f. 1860.

Gårdens besetning i 1875: 2 hester, 1 okse, 12 kuer, 2 kalver og 8 sauer.


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Hjemmelsdokument fra Knud Mikkelsen m.fl. til Skien cellulosefabrik som eier af Vadrette paa ret til opdæmning af Aalekjern m.m.
mod en aarlig afgift til dette brug og bnr 11 af 30 kr., dat. 25. marts, tingl. 1. april 1882."

"Delings- og skylddelingsforretning, afholdt 5. nov. 1883, hvorved bnr 3 er utskilt, tinglyst 21. januar 1884."
 

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

2

2

11b,c

Gulset

Peterspladsen

Knud Mikkelsen

0 daler - 1 ort - 11 sk.

1 mark 10 øre

2 6 12c ditto Gulset ditto 0 - 2 - 19 1 mark 53 øre
2 11 15a ditto ditto ditto 3 - 3 - 14 13 mark 97 øre

 


Det er ikke uvanlig at en bruker, død før matrikkelens utgivelse, er nevnt som eier etter sin død. Det må nødvendigvis ha vært en viss
treghet i matrikkelsystemet på denne tiden.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Testamente fra Knud Mikkelsen til (broren) Gunder Mikkelsen, hvorved denne hjemles halvdelen af dette brug, dat. 6. jan. 1885,
tinglyst 25. sept. 1897."

 

G.br., selveier

Gunder Mikkelsen fra Lunde i Telemark f. 1823 d. 20/3-1904 på Gulset.

Br. 1885.
 

Se folketellingen 1900.

Gunder Mikkelsen er bror til forrige eier. Han bodde her alene sammen med tjenestejenta Aslaug Karine Karlsdatter
fra Holla f. ca. 1849.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Testamente fra Gunder Mikkelsen til brodersønnen Karl Olsen som hjemmel paa testations halvdel af dette brug, samt 1/4 part af
Knud Mikkelsens halvdel af eiendommen som er tilfalden testates ved arv, dat. 4. sept., tingl. 25. sept. 1897."


G.br., selveier 

Karl Olsen Strømdal.
Br. 1897.

Karl Olsen Strømdal var brorsønn til Knud og Gunder Mikkelsen ovenfor.

 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

2

2

Gulset

Peterspladsen

Karl Olsen Strømdal

1 mark 10 øre

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Karl O. Strømdal til Severin Larsen for kr. 10.000, dat. 13., tinglyst 17. april 1907."


Cellulosearbeider, selveier

Kornelius Severin Larsen (Severin Larsen) fra Vold i Solum f. 18/4-1871 i Solum (døpt i Melum krk. 19/7), s.a. arbeider Lars Pedersen og Kirsten Hansdatter.

g. i Skien kirke 27/1-1895 m. Gina Marie Christensen (tvilling) fra Frogner f. 18/10-1869 på Falkum, d.a. agronom Svend Christensen. Se Familie 6 - Frogner 1875.
Forlovere: "Anders Isaksen, Hans Pedersen."
1. Solveig Larsen f. 26/4-1896 på Bakken i Skien.

Br. 1907.

 

Enka "Kirsten Pedersen" f. 22/3-1833 i Solum bodde her som familiemedlem i 1910. Det var Severins mor.


Se folketellingen for denne gården i 1910.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
Bnr. 2: "Skjøte fra Severin Larsen og hustru Gina til fru Margit Schiøtt for kr. 18.000, dat. 6/5-1930, tinglyst 12/5-1930."

Se Gulset(7) som ble til "Schiøtt-gården".

 

Olav Knutsen kjøpte denne eiendommen med hus i 1917 av Hans Nilsen Aas for kr. 12.000.

G.br., slakter, selveier
Olav Knutsen d.e.
”Storeola” fra Kasine under S. Gryte i Fyresdal f. 15/1-1877 d. nov. 1966, s.a. Knut Olsen Holum fra Bykle og Sigrid Olsdatter Kasine fra Fyresdal.

g. i Skien 20/10-1900 m. Gundhild Olsdatter Åland fra Fyresdal f. 14/1-1878 i Moland sogn d. februar 1963, d.a. Olav Talleivsen Aaland og Tone Jørgensdatter Rinden.
1. Knut Knutsen. Emigrerte til N. Amerika.
2. Oskar Knutsen f. 4/11-1916. Overtok gården.
3. Tone ”Lillemor” Knutsen f. 1/1-1917.
4. Sigrid Knutsen.

Br. 1917.

To brødre med samme navn kom fra Fyresdal til Gjerpen i 1917 og kjøpte hver sin gård.
Denne Olav Knutsen ble kalt ”Storeola” og hans bror på Strømdal(1) ”Ødegården”, ble kalt ”Lilleola”. 

G.br., slakter, hesteavl, selveier

Oskar Knutsen herfra f. 4/11-1916 d. 27/6-1987.

g1g m. Gjertrud Volline fra Nissedal f. 1/1-1917 d. 8/3-1959.

g2g ca. 1966 m. Anne Marie Baklien f. 24/5-1918.

1. Ronald Knutsen f. 1941. Overtok gården.

Br. 1939.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"I følge ektepakt er denne eiendom Oskar Knutsens særeie i følge skriv av 7/1-1966."


Det var ingen barn i andre ekteskap. Oskar Knutsen kjøpte Strømdal(1) "Ødegården" av sin farbror ”Lilleola” i 1954.

 

I 1959 kjøpte Oskar Knutsen mesteparten av jorda på Gulset(2) "Petersplassen" av Telemark fylkeslandbruksstyre.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Bnr 187 av skyldmark 0 mark 05 øre utgått, dagbokført 23/5-1957."
"Bnr 199 av skyldmark 0 mark 15 øre utgått, dagbokført 7/5-1960."
"Bnr 284 av areal 1094 m2 (kvaderatmeter) utgått, dagbokført 12/4-1967."
"Gjenværende skyld (etter 12/4-1967) 0 mark 82 øre." 

 

G.br., selveier
Ronald Knutsen herfra f. 1941.
Br. 1987. Se Strømdal(1) "Ødegården".
 

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren. (Utdrag).
Gården er på rundt 68 dekar jord. Med i driftsenheten er 1/1 "Ødegården", jordene til 2/54 "Austad", 2/63 "Meierkollen" og 2/541 med 10 dekar skog. Eieren har også 79/5 "Myrane" i Fyresdal. Drifta er korndyrking. Første traktoren kom i 1955. I tunet står et våningshus, som ble restaurert i 1960, og en låve med fjøs og stall fra rundt 1930 og grisefjøs fra 1960. Låven ble påbygd i 1960. Olav Knutsen fra Fyresdal, bestefar til eieren, kjøpte 2/54 "Austad" i 1917. Uthuset der ble revet og innhuset ble frasolgt i 1960. Sønnen Oskar Knutsen overtok etter sin far i 1987. Eier: Ronald Knutsen f. 1941.

 


Gårdskart, Skog og landskap 2013.


(C) Gard Strøm.