ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


ÅRHUS 6
                             

Oppdatert 31.10.2018


Kart fra Skog og Landskap 2014.
 


Århus bnr 6. Foto: Gard Strøm 9/7-2013.


Århus 6 - Århus søndre

Gnr 5 - bnr 6. Gammelt løpenr. (44c, 45a,d, 46a, 48c)d.

 

Utskilt fra Århus(3) i 1884.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister IV 1, side 186. Digitalarkivet.
"Ved skylddelingsforretning, thinglæst 1. nov. 1884 er udskilt fra bnr 3."

 

 

Adresse i dag: Århusv. 137, 3721 Skien.

 

Husene ble bygd fra 1884 da Jens Eliassen Aarhus delte gården mellom sønnene Elias og Jacob.
 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister IV 1, side 186. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Eliasen til sønnen Jakob Jensen for kr. 6.000, dat. 14., thinglæst 15. aug. 1885."

 

 

G.br., selveier

Jacob Jensen Aarhus (Jacob Aarhus) fra Århus(A) f. 2/2-1848 d. 31/7-1911, s.a. Jens Eliassen Aarhus.

g. 11/7-1875 m. Anne Jacobsdatter fra Hagen i Siljan f. 29/12-1850 d. 23/10-1942, d.a. Jacob Pedersen.

1. Marie Petrea Jacobsdatter f. 7/3-1876. Kalles Marie Frønæs i 1912 (Kilde: Skifte etter faren).

2. Karen Jensine Jacobsdatter f. 2/2-1878 på Århus. Kalles Karen Frønæs i 1912 (Kilde: Skifte etter faren).

3. Jens Jacobsen Aarhus f. 13/9-1885. Overtok bruket.

4. Selma Pauline Aarhus f. 18/2-1888.

5. Jacob Steen Aarhus f. 8/11-1890 d. etter 1920.

Br. 1885.


Jacob Aarhus forpaktet gården til søstrene Eckstorm på Grini i 1875 - 1876. Se S. Grini.

 

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 5

6

(44c,45a,d,46a,48c)d 

Aarhus

Aarhus 

Jens Eliassen(!) 

2 - 0 - 3 

6 mark 28 øre 

 

 

 

 


Århus bnr 6 på 1930-40-tallet. Innsendt av Erling Bratsberg 2014.

 

 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 5

6

Aarhus

Aarhus 

Jacob Jensen

6 mark 28 øre

 

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister IV 1, side 186. Digitalarkivet.
"Dokument, hvorved Jakob Jensen Aarhus giver Leopold Løvenskiold og senere eiere af Fossum værk, tilladelse til at be-
bygge en grund i elven ved Aarhus mod leie en gang for alle 300 kr., dat. 24. febr. 1891, thingl. 1. dec. 1894."

 

"Skjøde fra Jakob Jensen Aarhus's enke, Anne Jakobsen Aarhus, som hensiddende i uskiftet bo, ifølge samtidig hermed tinglæst
uskiftebevilling, til sønnen Jens Jacobsen for kr. 11.700, hvorav for løsøre m.v. kr. 1700, dat. 27. juni, tl., 16. okt. 1912."

 

G.br., selveier

Jens Jacobsen Aarhus herfra f. 13/9-1885 d. 15/2-1962.

g. i Gjerpen 25/9-1915 m. Sofie Hansen fra Fossum f. 28/7-1892 d. 5/12-1984, d.a. Ole Kristian Hansen. Se Familie 69 - Mæla 1891.
Forlovere: "Solve Venstøp og Hans Venstøp."

1. Annie Katharina Aarhus f. 26/2-1916 d. 19/2-1992 g.m. Toralf Bratsberg. Bodde på Falkum. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
2. Jacob Steen Aarhus f. 28/12-1917 d. 20/1-1997 g.m. Gerda Espedalen f. 12/7-1920 d. 7/4-2007. Se Christen Lundsv. 22. De bodde senere i Falkåsv. 42 i Skien.

3. Fredrikke Gunhilde Aarhus (Rikke Øvrum) f. 23/2-1919 g.m. Ole Øvrum f. 10/4-1918. Se Øvrum(7).

4. Esther Sofie Aarhus f. 24/11-1920 g.m. Normann Nilsen f. 13/11-1917. Han var skattefogd i Moss, Østfold.
5. Erling Aarhus f. 21/10-1922 d. 31/5-1934.

6. Sten Johan Aarhus f. 26/5-1924. Overtok bruket.

Br. 1912.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister IV 1, side 186. Digitalarkivet.
"Attest fra Sigvart Kristensen og Jens H. Aarhus om at de der har underskrevet skjøtet til Jens Jacobsen Aarhus, tingl. 16. okt.
1912, er eneste og alle myndige arvinger efter avdøde Jens Jakobsen Aarhus (!Skal selvsagt være Jacob Jensen Aarhus!), dat. 28., tingl.
30. okt. 1920."
"Fuldmakt fra Steen Jacobsen til Jens Frønæs til på hans vegne at undertegne skjøte på dette bruk til broderen Jens Jacobsen Aarhus,
dat. 8. mars, tingl. 30. okt. 1920."

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister IV 1, side 186. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 26. okt., tingl. 17. nov. 1920, hvorved til Halvor Ringhus er utskilt bnr 32 "Nybu" av skyld mark 0,50."

Se Århus vestre (9).

 

 


Sofie og Jens Århus. Innsendt av Erling Bratsberg 2017.

 

 

 


 

  Jens og Sofie Aarhus som unge. Foto: Privat. Innsendt av Erling Bratsberg desember 2014.

 
 


Jens J. Aarhus m/ hustru Sofie, Kari Ekre (bunad), familien Bakken fra Seljord. Bak står Rikke med Ester. Foto 1938-1939 innsendt av Erling Aarhus Bratsberg i 2015.

 

 

Gårdens grenser nedskrevet av Jens Aarhus på 1950-tallet:

”I syd: Til Store Mæla og Lars Aarhus. Mot vest: Til Falkumelven. Mot nord: Til Elias Aarhus. Mot øst: Til Tarjei og Tone Lofthus.”

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

6

Aarhus

 Jens Jacobsen

5 mark 78 øre 

 

 

Kilde: Gammel grunnbok.

"Uskiftebevilling meddelt Sofie Aarhus 16/6-1962."
"Skjøte fra Sofie Aarhus f. 1892 til sønnen Sten Aarhus f. 1924 på denne eiendom for kr. 37.000, hvorav for besetning kr. 10.000. Selgeren forbeholder seg
for sin levetid fritt husvær, desuten skal selgeren ha vederlagsfritt 100 kg poteter pr år, 1,5l. melk pr. dag, 1 kg egg pr. uke, samt 1/2 gris pr. år m.m., dat. 29/6, rf. 12/7-1964."

 

G.br., selveier

Sten Johan Aarhus herfra f. 26/5-1924 d. 9/5-1980.

g. i Gjerpen 4/3-1950 m. Signe A. Juvland f. 26/8-1920 i Sauherad d. 5/3-1995, d.a. jernbanearbeider Tor Nilsen Tvedten og Anne Hansdatter Juvland.
1. Karin Synnøve Aarhus f. 1951. Overtok gården.

Br. 1964.

 

I 1994 bodde Signe Aarhus i en leilighet i Odinsgate 10 F ved Skien sykehjem.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Århusvegen 137 (Gnr 5, bnr 6) er overdradd til Karin Synnøve Aarhus Risinggård (16.05.1980) for kr. 445.000,
hvorav for maskiner, redskap m.m. kr. 81.000.- Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 5, bnr 67."


G.br., selveier
Karin Synnøve Aarhus herfra f. 1951.
g.m. Svein Risinggård fra Skien f. 1950.
Br. 1980.

 

Den velkjente "furua på Århus" står på jordet tilhørende denne gården.

 


"Solitude" av Jan Erik Fillan. "Furua på Århus". Tusen takk for kopi av bildet!

 

 

Kilde: Oppgave fra eieren, gjengitt i Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002).
Gården er på 124 dekar jord, 40 dekar skog og 1 dekar annet areal. Eiere: Karin Synnøve f. 1951 og Svein Risinggaard f. 1950.


 


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm