ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm. 

Oppdatert 22.08.2022.
 


Gulsets beboere i andre tellinger:
| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Gulset 1875

Kilde: Folketelling 1875 for Gjerpen. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.

Se også gårdene og husmannsplassene.
 


 

Familie 1.

Gulset 1875. L.nr. 12a. ”Vadrettekåsa”.

 

Vedhugger, huseier

Christian Jørgensen fra Lille Blåland under Gulset f. 24/7-1828, s.a. Jørgen Jansen. Se Familie 6 - Gulset 1835.

g1g 14/7-1853 m. Kari Olsdatter fra Høgli under Dale i Luksefjell f. 18/12-1825 d. 31/5-1877 på Gulset, d.a. Ole Olsen Høgli.

g2g 29/12-1878 m. Marie Jansdatter fra Holla f. 1852, d.a. Jan Olsen.

1. Jørgen Christiansen f. 10/8-1853. Bodde i ei hytte und. Århus(4) i 1891. Kalt ”Jørgen Hubro”. Ugift.

2. Ingeborg Andrea Christiansdatter f. 8/8-1856

3. Olava f. 2/1-1859 d. 18/11-1863 på Gulset.

4. Børre Christiansen f. 18/10-1861. Se Familie 34 - Gulset 1891.

5. Olava Christiansdatter f. 9/8-1864 g. 31/8-1884 m. Isak Andreas Olsen i Skien, f. i Kragerø i 1858, s.a. Ole Halvorsen.

6. Christine f. 16/8-1867 d. 26/5-1868 på Gulset.

7. Christine Christiansdatter f. 29/4-1870.

Barn i 2. ekteskap:

8. Karl Martinius f. 30/9-1882 d. 19/1-1883 på Gulset.


Christian var tvilling. Han var husmann med jord på Vadrette i 1865. Huseier på Gulset i 1875. Christians 2. kone var bosatt i
Skien før de giftet seg. De hadde ingen dyr her i 1875, men de hadde en jordflekk hvor de satte 1 ½ tønne poteter.

 


 

Familie 2.

Gulset 1875. L.nr. 12a. ”Vadrettekåsa”.

 

Her var oppført arbeider og innerst Nils Johannessen fra Gulset med familie. Se Gulset 1865.

 Familie 3.

Gulset 1875. L.nr. 12b, 13d, 14e og 15c. ”Vadrette”. Eier av huset: Ole Sigurdsen. 3 familier i samme hus.

 

Arbeider, huseier

Ole Sigurdsen fra plass under Sunde i Sauherad f. 24/6-1825, s.a. husmann Sigurd Larsen Hørte og Ingeborg Olsdatter.

g. 14/10-1847 m. Maria Olsdatter fra Lia under Godal f. 15/6-1826, d.a. Ole Ingebretsen.

Forlovere: "Knud Olsen Godal og Rasmus Johnsen Bæstul."

1. Berthe Gurine Olsdatter f. 29/11-1848. Tjente i 1875.

2. Halvor Olsen f. 24/6-1850. Se nedenfor.

3. Gunhild Olsdatter f. 26/11-1853 g. 7/6-1881 m. Kristian Arnt Andreassen fra Eidsberg f. ca. 1857. Bodde ikke i Gjerpen i 1891.

4. Ole Olsen f. 28/12-1854. Jobbet på et tresliperi i 1875. Se Familie 18 - Gulset 1891.

5. Sophie Olsdatter f. 18/12-1856 g. 10/4-1882 m. Kristian Nikolai Barnholt Ording fra Skien f. 1857 (s.a. Hans August Ording).

6. Simon Olsen f. 21/12-1858. Jobbet på et tresliperi i 1875.

7. Maren Marie f. 13/10-1861 d. 13/11-1861 på Lialøkka.

8. Thore Olsen f. 26/9-1862.

9. Ingeborg Olsdatter f. 26/9-1862.

10. John Olsen f. 22/5-1865.
11. Maren Marie Olsdatter f. 14/6-1867.

Denne familien bodde hele 22 år på Lialøkka under Godal i Luksefjell før de kom til Vadrette.
Alle barna ble født på Lialøkka. Ole var tidligere skogsarbeider og husmann hos Løvenskiold.
I 1875 var han dagarbeider på Gjemsø Kloster. De bodde da her på Vadrette.
De hadde 3 griser i 1875. Oles svigermor ”Guro Olsdatter” f. ca. 1798 i Sandsvær, bodde sammen
med dem. Navnet er feil skrevet og skal være Guri Karine Helgesdatter.
Tjenestepike i 1875: Line Olsdatter fra Tuddal f. ca. 1865.

Oles gamle far Sigurd Larsen Hørte døde her den 16/6-1878 (f. ca. 1782).

 


 

Familie 4.

Gulset 1875. L.nr. 12b, 13d, 14e og 15c. ”Vadrette”. Eier av huset: Ole Sigurdsen. Samme hus som ovenfor.

 

Sagmester, innerst

Halvor Olsen f. 24/6-1850 på Lialøkka under Godal i Luksefjell, s.a. Ole Sigurdsen. Se ovenfor.

g. i Solum 1874 m. Martine Petrea Gundersdatter fra Solum pr.gj. f. 1856.

1. Ole Johannes Halvorsen f. 1875 i Solum.

Denne familien flyttet ut av sognet før 1891.

 


 

Familie 5.

Gulset 1875. L.nr. 12b, 13d, 14e og 15c. ”Vadrette”. Eier av huset: Ole Sigurdsen. Samme hus som ovenfor.

 

Dagarbeider, innerst

Amund Sigurdsen fra Kjendalen nedre under Lunde nedre i Valebø i Holla f. 20/2-1850, s.a. Sigurd Gundersen.

g. 31/5-1874 m. Gunhild Torjusdatter fra Velta under Gåthaug i Sauherad f. 13/3-1848, d.a. Torjus Larsson og Gunhild Torsteinsdatter.


De bodde i 1891 under Hyni og i 1900 på Ilen under Ballestad. Se Familie 13 - Ilen und. Ballestad 1900.

 


 

Familie 6.

Gulset 1875. L.nr. 13ab. ”Vadrette”.

 

Arbeider, husmann

Johan Johnsen fra Kongsberg f. ca. 1814 d. 13/11-1858 på Gulset, s.a. John Johnsen på Kongsberg.

g. 8/2-1850 m. Maren Kirstine Nilsdatter fra Kåsa under Hyni f. 14/3-1826 d. 26/6-1888 på Gulset, d.a. Nils Andersen.

1. Johan Peter f. 17/2-1850 under Hyni d. 2/3-1850 u. Hyni, ”Død før Daabens Stadfæstelse.”

2. Elen Nikoline Johansdatter f. 14/10-1852 under Gulset g.m. Halvor Halvorsen. Se Familie 16 - Gulset 1910.

3. Johannes Johansen f. 22/7-1856 under Gulset. Ikke i Gjerpen i 1865. Var sjømannskokk. På veg til England under FT 1875.

4. Johan Johansen f. 11/12-1858. Arbeider ved tresliperiet i 1875. Se Familie 2 - Gulset 1891.

 

 

Uk. Johan Johnsen (35) er registrert innflyttet til ”under Hyni” i Gjerpen i 1847 (presteattest fra sogneprest Borch i Kongsberg
dat. 30/11-1846). Han kom da fra Slemdal (Siljan). Han døde tidlig på en plass u. Gulset (44 år gml.) som kanalarbeider. Det er
usikkert hvilken plass de bodde på under Gulset.
Under FT 1865 bodde enka (37) og sønnen Johan (7) på Tyskland u. Strømdal hos familien Vetle Pedersen (se Strømdal 1865).
Hun var husbestyrinne der. Elen Nikoline (14) var ”udsatt paa fattigkassen” hos Halvor Halvorsen og Karen Jacobsdatter på
Auens Plass u. Strømdal. Enka Maren Kirstine levde delvis av ”fattigunderstøttelse”.

 


Familie 7.
Gulset 1875. L.nr. 13c, Kaasa.

Her var oppført g.br. Timand Hansen m/ familie. Se Gulset(13) Hasledalen.

 Familie 8.

Gulset 1875. L.nr. 14b.

 

Her var oppført enke Gunhild Kirstine Hansdatter og hennes barn. Se Gulset(27) Minde.

 


 

Familie 9.

Gulset 1875. L.nr. 14b. Hus.

 

Her var oppført ”enke” Aaste Kittilsdatter med sin datter Hansine Hansdatter. Se Familie 15 -  Gulset 1891.
Aaste var  ”dagarb. paa Falkum.” Hennes søster Anne Kittilsdatter fra Sauherad f. 1861 bodde også her.

 Familie 10.
Gulset 1875. L.nr. 15a. Heiklev (Kaasa). Eier: Knud Mikkelsen.

 

G.br., leilending, tømmerfløter

Ole Thorbjørnsen fra Tuddal i Sauland f. 1826.

g.m. Margit Thorstensdatter fra Kjendalen i Tuddal f. 1827.

1. Thorbjørn Olsen f. 1858 i Tuddal. Dagarbeider ved Løveid Tresliperi i 1875.

2. Marie Olsdatter f. 1863 i Tuddal g.m. Halvor Olsen Gulset. Se Gulset(20).

3. Thorstein Olsen f. 12/8-1868 på Gulset.

4. Olavus Olsen f. 29/4-1871 på Gulset.

 


 

Familie 11.
Gulset 1875. L.nr. 15a. Vadrette. Grunneier: Knud Mikkelsen på Gulset(2) ”Petersplassen”.

 

Dagarbeider ved Gjemsø kloster, huseier

Fredrik Jørgensen Schlanbusch fra Porsgrunn f. 1829.
g.m. Sara Jacobsdatter fra Bø i Telemark f. 1834

1. Ingeborg Karine Fredriksdatter f. 1855 i Melum i Solum g.m. Karelius Hansen. Se Familie 17 - Gulset 1891. Hun var i 1875 i tjeneste i Melum.

2. Jacob Fredriksen f. 1857 i Solum. Han var i 1875 sliperiarbeider ved Løveid.

3. Jørgen Fredriksen f. 1859 i Solum g.m. Kirstine Marie Hansdatter fra Solum, d.a. Hans Torstensen.

4. August Fredriksen f. 1862 i Solum.

5. Anne Tomine Fredriksdatter f. 1865 Solum g.m. Jon Kornelius Andreas Olsen. Se Familie 9 - Strømdal 1891.

6. Olaves Fredriksen f. 1868 i Solum.

7. Abraham Fredriksen f. 1871 i Solum.

8. Fredrikke Susanne Fredriksdatter f. 20/3-1874 på Gulset d. 5/1-1891 på Amtssykehuset (i Solum).

9. Isak Fredriksen f. 8/5-1876 på Gulset.

 

 


 

Familie 12.
Gulset 1875. L.nr. 15a. Hasledalen/Kåsa. I følge løpenummer 15a, Vadrette.


Her var oppført enke Ingeborg Thorsdatter. Se plassen Hasledalen under Gulset.

 


 

Familie 13.

Gulset 1875. L.nr. 15a. I følge løpenummer 15a, Vadrette. Eier: Knud Mikkelsen.

 

Her var oppført enkemann Johannes Madsen f. 1796. Se Familie 2 - Gulset 1865.

 


 

Familie 14.

Gulset 1875. L.nr.17.

 

Her var oppført Greger Evensen med familie. Se Gulset(1) Myren.

 


 

Familie 15.

Gulset 1875. L.nr.18. Kittilskås, Ødegårdsbakken.

 

Her var oppført Jacob Christensen med familie. Se Gulset(14) "Kittilskås".

 Familie 16.

Gulset 1875. L.nr.19. Moen.

 

Her var oppført g.br. og selveier John Andersen Moen. Se Gulset(19) Moen.

 


 

Familie 17.

Gulset 1875. L.nr.20.

 

Her var oppført g.br., snekker Hans Jacob Børresen med familie. Se Ebbes plass.

 


 

Familie 18.

Gulset 1875. L.nr.21.

 

Her var oppført Thor Thorgrimsen med familie. Se Nyhus/Gulsetkåsa.

 


 

Familie 19.

Gulset 1875. L.nr.22.

 

Her var oppført g.br. og selveier Anders Andersen Gulseth med familie. Se Gulset(18).

 


 

Familie 20.

Gulset 1875. L.nr.22. På Anders Andersen Gulseths gård. Se Gulset(18).

 

Sjauer, losjerende

Ole Svenkesen fra Sud-Dragkåsa i Nes, Sauherad f. 8/12-1831 i Lia, s.a. Svenke Olsson og Johanne Hansdatter.

g. i Solum kirke 18/11-1874 m. Ragnhild Tovsdatter fra Bråtabukta under Vestgarden i Nes, Sauherad f. 26/4-1845 i Kålgro, d.a. Tov Olsson og Anne Aanesdatter.

1. Petra Olsdatter f. 1873 i Solum.

Ragnhild hadde sønnen Per Pedersen f. 1868 i Skien. Far: Peder Pedersen i Skien.

 


 

Familie 21.

Gulset 1875. L.nr.23a.

 

Her var oppført g.br. og selveier Knud Gundersen Augestad med familie. Se Gulset(7).

 


 

Familie 22.
Gulset 1875. L.nr. 23b. Rønningen.

Denne er feilført og hører til Rønningen under Strømdal.

 

Her var oppført Anders Halvorsen Rønningen med familie. Se Strømdal(4) "Rønningen".
 Familie 23.

Gulset 1875. L.nr. 23c.

 

Her var oppført tømmerfløter og huseier Ellef Johnsen med familie. Se Gulset(22).
 


 

Familie 24.

Gulset 1875. L.nr. 23e. To familier i samme hus. Se nedenfor.
Dette er huset Hyniv. 44b.

 

Husmor, arbeider

Karen Marie Isaksdatter fra Gulset f. 17/6-1834, d.a. muremester og skipper Isak Eriksen. Se Familie 8 - Gulset 1845.

1. Elise Hansdatter f. 30/7-1859 på Gulset ”hjelper mor” g.m. Hans Abraham Hansen fra Solum. Se Familie 33 - Gulset 1891.

Karen Marie var i 1875 skilt fra sjømann Hans Henrik Hansen Fjeldstad. Hun hadde losjerende og ”arbeidet for andre.”
I 1875: En ugift losjerende skomaker fra Sauherad: Gunder Olsen f. 1837.
 

Sjømann Hans Henrik Hansen Fjeldstad var f. 11/6-1832 i Larvik. Han var s.a. (sønn av) sjømann (matros) Hans Andersen Fjeldstad og Live Jensdatter i Larvik.

 


 

Familie 25.

Gulset 1875. L.nr. 23e. Samme hus som ovenfor.

 

Sagbruksarb., losjerende

Sigurd Danielsen fra Moen i Sauherad f. 1830, s.a. Daniel Bjørnsen.

g. i Sauherad 9/6-1863 m. Karen Johnsdatter fra Rinde i Sauherad f. 1833, d.a. John Larsen.
Forlovere: "Hans Torbiørnsen og Sveinung Sauer."

1. Aashild Sigurdsdatter f. 1863 i Sauherad.

2. Gunhild Sigurdsdatter f. 1866 i Sauherad.

3. Kisten Sigurdsdatter f. 1870 i Solum.

 


 

Familie 26.

Gulset 1875. L.nr. 23f.

 

Arbeider, huseier

Bjørn Tollefsen fra Seljord f. 26/9-1820 i Stordal under Nordbø i Åmotsdal, Seljord d. 12/9-1892 på Strømdal, s.a. Tollef Bjørnsen og Aslaug Halvorsdatter.

g. i Åmotsdal krk. 29/8-1847 m. Kari Aslaksdatter (Karen Bjørnsen) fra Svinum i Åmotsdal, Seljord f. 11/9-1825, d.a. husmann Aslak Knudsen og Anne Gonnesdatter.

1. Tollef Bjørnsen f. 14/10-1849 i Seljord. Sagbruksarbeider i 1875. Se Bratsberg(5) og Familie 25 - Menstad 1900.

2. Aslak Bjørnsen f. 19/3-1852 i Sauherad. Is-skjærer i 1875. Se Familie 51 - Mæla 1900.

3. Ole Bjørnsen f. 15/4-1855 i Heddal. Konfirmert i Skien.

4. Halvor Bjørnsen f. 26/12-1857 i Seljord. Konfirmert i Gjerpen 1/10-1876.
5. Knud Bjørnsen f. 29/3-1862 i Heddal. Konfirmert i Gjerpen 12/10-1879.

6. Anne Karine Bjørnsen f. 23/7-1866 i Skien g.m. Karl August Johannessen. Se Augonsplassen 9 under Strømdal.

7. Johanne Andrea Bjørnsdatter f. 21/11-1870 i Skien.

F.f. Bjørn Tollefsen og Kari Aslaksdatter, Inderster under Nordbøs Tollef: Osmund Ommundsen Okre og Ingebjør Knudsd. ibid., Margit Halvorsd. Vinsvold, bergit Aslaksd. Nordbø, Svend Haraldsen Stordal.


Denne familien bodde i 1865 i en leiegård i Skien. Bjørn Tollefsen var da dagarbeider.
De hadde da 5 barn: Tollef, Aslak, Ole, Halvor og Knud.
De eldste barna ble konfirmert i Skien kirke fra 1869 og de yngre i Gjerpen fra 1876.
I 1891 leide familien Goberg under Århus.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no