ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.

Oppdatert 23.08.2022.Fra Skog og Landskap 2014.


Gulset 8 - Moen - Gulset vestre

Gammelt løpenr. 13c. Siden Norges matrikkel 1886: Gårdnr. 2 bnr 8 og 12 (2/8).

 

Skilt ut fra Gulset(7) ved skylddelingsforretning, tinglyst 11/1-1847.
 

Flyfoto av Moen. Innsendt av Ingrid Kristin Thorkildsen 2012.

 

 

Adresse 2020: Vestre Gulset 91, 3742 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Dette brug er ved skylddelingsforretning udskilt fra bnr 7, thinglyst 11. Januar 1847."

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Gunder Arnesen (Augestad) til Hans Helgesen, dat. 9., tingl. 11. januar 1847."

G.br., tømmermann, selveier

Hans Helgesen fra Hasledalen under Gulset f. 23/8-1815, s.a. Helge Eriksen.

g. 17/9-1840 m. Berthe Andrea Kittilsdatter fra Gulset(7) f. 11/2-1820, d.a. Kittil Knudsen Gulseth.

1. Knud f. 18/11-1840 d. 24/11-1840. ”Død før Daabens Stadfæstelse. Hjemedøbt af Gunder Ougestad.”

2. Gunhild Kirstine Hansdatter f. 2/6-1843 g.m. Lars Jacobsen fra Gulset. Se Familie 14 - Gulset 1865.

3. Berntine Hansdatter f. 22/3-1846. Emigrerte til N. Amerika 1/4-1865, 19 år gammel.

4. Hanna Jørgine Hansdatter f. 29/10-1849. Til N. Amerika med foreldrene i 1866.

5. Karl Hansen f. 18/7-1853 g. borgelig 13/10-1880 hos sorenskriver Lund i Gjerpen med Maren Hansdatter fra Holla f. ca. 1849.
    Hun var baptist og han tilhørte ingen trossamfunn. Dette var innført i Solum kirkebok.

6. Andreas Hansen f. 9/5-1856. Til N. Amerika med foreldrene i 1866.

7. Knud Hansen f. 21/4-1859. Til N. Amerika med foreldrene i 1866.

Br. 1847.


Hans Helgesen bodde her fra han giftet seg med datteren på gården i 1840 til familien emigrerte til
N.Amerika i april 1866.
Sønnen Karl Hansen må ha kommet tilbake. Han giftet seg hos sorenskriveren i Gjerpen den 13/10-1880.

Denne familien emigrerte til N. Amerika sammen med hennes familie i april 1866.

 

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Hans Helgesen til Ole Svendsen, dat. 5., tinglyst 7. februar 1866."

 

G.br., selveier
Ole Svendsen Bolvik
Br. 1866.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Erklæring fra Ole Svendsen med flere eiere af brug i Gulset og Strømdal angaaende opførelse og vedligehold af en bro
over Falkumelven, dat. 18. okt. 1870, tingl. 4. marts 1871."
 

"Skjøde fra Ole Svendsen til Timand Hansen, dat. 4., tingl. 18. sept. 1874.


G.br., selveier
Timand Hansen fra Lindtveit i Sandsvær f. 9/10-1839, s.a. Hans Pedersen Lindtveit.

g. 12/12-1872 m. Kirsten Andersdatter fra Søli(1) f. 18/8-1846, d.a. Anders Olsen Søli.

1. Marie Anne Timandsdatter f. 26/1-1873 på Gulset.
2. Helene Timandsdatter f. 2/2-1876 på Gulset.

Br. 1874.

Andre beboere her i 1875: Mariane Timandsdatter f. 1866 Gj. Hans Pedersen, Timans
far med føderåd, f. 1810 i Sandsvær.

Kjersti Tollefsdatter, Timans mor med føderåd, f. 1809 Sandsvær.

Gårdens besetning 1875: 2 kuer og 3 sauer.

 

Fra Tinglysningsprotokollen.
"Skjøde fra Timand Hansen til Wilhelm Johnsen for 3.200 kr., dat. 28. juli, tingl. 1. aug. 1879."


Wilhelm Johnsen herfra f. 19/10-1856 på Langerød(B), s.a. John Andersen.
Br. 1879.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Hjemmelsdokument, hvorved eieren af Vadrette innrømmes ret til opdemning af Aalekjærn m.v. mot aarlig afgift til dette brug, 20 kr., dat. 25. mars, tingl. 1/4-1882."


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Wilhelm Johnsen til Anders Johnsen for 3.200 kr., dat. spril, tingl. 10. sept. 1891."


G.br., selveier

Anders Johnsen Moen f. 4/6-1854, s.a. John Andersen Moen.
g.m. Lava fra Solum f. 7/1-1867.
Br. 1891. Ingen barn.

Se den gamle husmannsplassen Haraldskås under Gulset.


 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Anders Johnsen Moen f. 4/6-1854 til Ole T. Storli f. 11/12-1871 på dette bruk med flere for kr. 25.000,.,
dateret 25/6-1936, tingl. 9/7-1936."


Ole T. Storli
f. 11/12-1871.
Br. 1936.

Gjerpen kommune
(1937-1939).

 

Peter Hovstø kjøpte eiendommen av Gjerpen kommune i 1939.

 


Gulset bnr 8 "Moen". Innsendt av Ingrid Kristin Thorkildsen 2013.

 

Bonde, revisor, selveier

Peter Hovstø fra Rælingen i Fet kommune, Akershus f. 24/3-1918 d. 16/5-1975. Gravlagt i Seljord.

g. 1951 m. Gerda Pauline Marie Grüner fra Åndalsnes f. 1925, d.a. Georg Peter Nicolai og Kristine Grüner.

1. Ingrid Kristin Hovstø f. 1951 g.m. Werner Thorkildsen. Bosatt i Kviteseid (2012).

2. Asle Gerald Hovstø f. 1953. Bosatt i Fevik, Aust Agder (2012).
3. Helge Hovstø f. 1957. Bosatt i Lørenskog (2012).

Br. 1939.

 

Peter Hovstø er sønn av Asbjørn Hovstø fra Fitjar og Ingeborg Næs fra Savåg på Stord. Han drev her med planteskole,
hesteavl og hadde eget sagbruk. Han var dessuten utdannet revisor og arbeidet med dette t.o.m. 1951.
I 1946/1947 brant den gamle låven med både stall og fjøs. En travhest, flere kuer, griser og sauer brant inne.
Dette tok Peter Hovstø meget tungt. Det ble slutt på hesteavl her etter dette.

 


Brudebilde av Gerda og Peter Hovstø 1951. Brudepiker er Eva Ekholt og
Anne Grethe Halvorsen - gift Nilgård. Se nedenfor.
 

Gårdens grenser på 1950-tallet:

”Nord og øst: Sophie Gulseth, øst: Aksel Frisch, syd: Thomas Strømdal, Reier Christiansen
og Dalsbotten, vest: Isak Gulseth og Reier Christiansen.”


Moen. Etter maleri av Kurt Selmer. Innsendt av Ingrid Kristin Thorkildsen f. Hovstø 2012. I privat eie.

"
Barndomshjemmet mitt på Gulset i Skien - fra ca 1962. Min far handlet med mye rart, og det var ikke alltid betaling for varene var penger.
Her skulle maleren Kurt Selmer gjøre opp ved å male gården vår. Jeg og lillebror sto og så på mens han malte.... Plutselig roper mamma
at det er middag. Når vi kom ut igjen, så vi at vi var malt inn i bildet. Koselig minne :-)" Ingrid Kristin Thorkildsen.

 


Fra oppbygging av ny låve etter brannen på 1940-tallet. Våningshus i midten og hønsehuset til høyre i forkant.
Innsendt av Inger Kristin Thorkildsen.


Familien Hovstø flytta til Seljord.

 

Sameie med Gulset(12) fra 1939.

Eiendommen ble solgt til A/S Skien Tomteselskap i 1966. Jorda ble skilt fra samme år. Det som var igjen av gården
ble kjøpt av Trygve Nilgård.

Trygve Nilgard f. 1943.
g.m. Anne Grethe Halvorsen f. 1945.
1. Trond Nilgard f. 1963.
2. Thorbjørn Nilgard f. 1964.
3. Marit Nilgard f. 1965.

Trygve Nilgard drev tidligere persienne- og markisefabrikk på låven. En av sønnene har overtatt gesjeften.
 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no