ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm. 

Oppdatert 23.08.2022.


Gulsets beboere i andre tellinger:
| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

Søk på denne siden: [CONTROL] + [f]


Gulset 1845
Kilde
: Folketelling 1845 for Gjerpen. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.

Se også gårdene


 

Familie 1.
Gulset 1845. L. nr. 23.

 

Arbeider

Halvor Halvorsen fra Sauherad dpt. 21/7-1805 d. 11/3-1879 i Follestad, s.a. Halvor Halvorsen, s.a. Halvor Halvorsen Holte og Ingeborg Bjørnsdatter.

g. i Brunlanes 3/1-1838 m. Marthe Sørine Mikkelsdatter fra Eidanger dpt. 31/5-1807 d. 17/12-1881 i Follestad, d.a. sadelmaker Mikkel Larsen og Ingeborg Eriksdatter.

1. Inger Gurine Halvorsdatter f. 31/1-1838 i Brunlanes.

2. Halvor Halvorsen f. 16/3-1840 g.m. Karen Jacobsdatter (se nedenfor). Se Augons plass under Strømdal.

3. Carl Halvorsen f. 11/8-1843 d. 24/7-1872 på Falkum. Ugift. Han ble konfirmert i Brevik.

4. Ingeborg Andrea Halvorsdatter f. 24/6-1845.

5. Anund Halvorsen f. 6/7-1849.

6. Martinius Halvorsen f. 5/10-1852. Se Familie 52 - Bøle 1900.


Halvor Halvorsen Barkevik og Marthe Sørine Mikkelsdatter Barkevik giftet seg i Brunlanes den 3/1-1837.
Halvor og Marthe Sørine med ei datter Inger Gurine (2), er registrert innflyttet til Gjerpen fra Brunlanes i 1839.
Den første tiden i Gjerpen bodde de på Tyskland under Strømdal. I 1845 er de registrert som boende i et hus på
Gulset. I 1865 var det nevnt at de bodde på plassen "Kastet under Strømdal".
 


 

Familie 2.
Gulset 1845. L. nr. 23. Vebjørnsplass.

 

Dette er Vebjørns plass, hvor sønnen Thorstein Vebjørnsen i 1845 hadde bygselen (leiekontrakten). Se Vebjørns plass.

 


 

Familie 3.
Gulset 1845. L. nr. 23. Vebjørnsplass.

 

Skomaker, innerst

Anders Ellevsen fra Svarverplassen under Tufte f. 30/8-1820.

g. i Skien 16/11-1845 m. Karen Kirstine Vebjørnsdatter fra Vebjørns plass under Gulset.


Denne familien flyttet til S. Skotland under Hyni.

 


 
Familie 4.
Gulset 1845. L. nr. 23.

Arbeider
Jacob Pedersen
fra Prestegårdshagen under Prestegården i Siljan dpt. 15/3-1795 i Siljan d. 27/10-1865 på Gulset, s.a. Peder Jacobsen og Karen Thorsdatter.

g. i Siljan 6/9-1829 m. Bergitte Hansdatter fra Sauherad f. ca. 1813 d. 20/3-1862 på Gulset.
Forlovere: "Svend Olsen og Christen Præstegaarden."
1. Peder Jacobsen f. 19/8-1828 i Siljan g. i Siljan 26/12-1854 m. Anne Olsdatter fra Moholt i Siljan f. ca. 1829, d.a. Ole Andersen Moholt.
2. Hans Jacobsen f. 22/6-1830 i Siljan.
3. Karen Jacobsdatter f. 8/4-1833 i Modalen i Siljan g. 4/7-1862 m. Halvor Halvorsen (se ovenfor). Se Augons plass under Strømdal.
4. Anne Helene Jacobsdatter f. 14/10-1835 på Lund.
5. Ole Jacobsen f. 29/8-1838 på Lund.
6. Lars Jacobsen f. 29/9-1841 på Hyni g. 24/3-1865 m. Gunhild Kirstine Hansdatter. Se Gulset(8).
7. Jacob Jacobsen f. 12/11-1845 på Gulset.
8. Martin f. 7/3-1848.
8. Børre Jacobsen f. 20/5-1850 på Gulset. Se Nygård under Gulset.
Bruker ca. 1845.

F.f. Pigen Bergitte Hansdatter Værkets (i Siljan) Peder, udlagt til Barnefader Ungkarl Peder Jacobsen (!) Præstegaarden: Maren Værket, Torgon Værket, Knud Svendsen, Hendrik Knudsen.
F.f. Jacob Pedersen Lund og Bergith Hansdatters Anne Helene: Ingeborg Simonsd. Lund, Thone Sigurdsd. Lund, Henrik Rasmussen Semb.
F.f. Jacob Pedersen Lund og Birgitte Hansdatters Ole: Gunuld Sembs Kone, Marthe Tolfsd., P. Thurine Tovsd. ib., Halvor Andersen N. Brækkejordet, Anders Halvorsen ib., Faderen selv.
F.f.
Jacob Pedersen Hynie og Birgitte Hansdatters Lars: Halvor Andersen Brækkejord., Anund Brynildsen Hynie, Ole Hynies Kone Anne Pedersd., P. Dorthe Olsd. ib., faderen selv.
F.f. Jacob Pedersen Gulseth og Birgitte Hansdatters Jacob: Isak Eriksens Kone Ragnild Larsd. Gulseth, pige Anne Isaksd. do., Halvor Andersen N. Brække, Harald Evensen Gulseth, Peder Jacobsen Grinie.
F.f. Jacob Pedersen Gulseth og Birgitte Hansdatters Martin: Even Bjærvas Kone Gunnild Hansd. Gulseth, pige Aaste Evensd. do., Hans Jacobsen Gulseth, Halvor Andersen Brækkejord., faderen selv.

Bergitte var i tjeneste ved Moholt jernverk i Siljan før de giftet seg. Denne familien bodde først i Prestjordhagen i
Siljan før de flyttet til Gjerpen i 1834. 
I 1835 bodde de på Lund(1) som innerster. Siden bodde de en tid på Hyni før de kom til Gulset noe før 1845.

 

Fra innflytningsprotokollen Anmeldt: 24/12-1835.
Navn, alder:
Jacob Pedersen, 40, født i Slemdal.
og kone Birgith Hansd., 32, født i Seufde.
Peder Jacobsen, 7
Hans Jacobsen, 5
Karen Jacobsd., 2.
Fra: Børnene er født i Slemdal sogn.
Til: Gaarden Lund.

 


 
Familie 5.
Gulset 1845. L. nr. 23.

Her var oppført g.br. og enkemann Anders Pedersen Gulsæt. Se Gulset(17) "Nyhus".


Familie 6.
Gulset 1845. L. nr. 23. Kåsa under V. Gulset.

Her var oppført daglønner Gullik Larsen(27) og kona Christence Christensdatter(27).
Se husmannsplassen Gulsetkåsa under vestre Gulset.

 


 

Familie 7.
Gulset 1845. L. nr. 23. I 1835 kalt plassen ”Kaasa”.

 

Arbeider, husmann

Johannes Gundersen fra Gulset(1) ”Myren” dpt. 11/3-1792 d. 22/7-1869 på Gulset, s.a. Gunder Larsen.

g. i Gjerpen 29/5-1822 Marthe Nilsdatter Berg fra Kolkinmyr(2) under Follaug dpt. 31/3-1799 d. 14/1-1857 på Gulset, d.a. Nils Olsen Berg.

Forlovere: "Isak Olsen Berg, Niels Abrahamsen Sneltvedt."

1. Marthe Maria Johannesdatter (tvilling) f. 25/4-1822.

2. Ole Johannessen (tvilling) f. 25/4-1822. Se Gåsehølen(1).

3. Gunder Johannessen f. 4/3-1824. Se Familie 8 - Gulset 1865.

4. Andrea Johannesdatter f. 8/12-1825.

5. Nils Johannesen f. 5/3-1828. Se Familie 6 - Gulset 1865.

6. Anders f. 17/12-1830 d. 12/5-1836 på Gulset.

7. Christian Johannesen f. 28/2-1834.

8. Anders Johannessen f. 3/6-1837 på Myra. Sprengningsarbeider i 1865 og bodde hjemme.

9. Hans Johannessen f. 3/10-1846.

 

F.f. Johannes Gundersen Gulseth og Marthe Nielsdatters Marthe Maria: Gunder Bergs kone, pige Anne Kirstine Hansd. Haven, Lars Gundersen Gulseth, Anders Gundersen ib., Ole Gundersen ibid.
F.f.
Johannes Gundersen Gulseth og Marthe Nielsdatters Ole: Niels Bergs kone, pige Anne Aslaksd. Berg, Isak Berg, Hans Berg, Ole Nielsen Berg.
F.f.
Johannes Gundersen Gulseth og Marthe Nielsdatters Gunder: Pige Anne Aslaksd. Berg, pige Ingeborg Nielsd. ib., Anders Gundersen Gulsæt, Ole Gundersen ib., Ole Nielsen Berg.
F.f.
Johannes Gundersen Gulseth og Marthe Nielsdatters Andrea: Ole Nielsens Kone, Bratsbergkl., pige Ingeborg Nielsd. Berg, Knud Kittilsen Gulsæt, Niels Olsen Bratsbergkl., Jørgen Jansen Gulsæt.
F.f.
Johannes Gundersen Gulseth og Marthe Nielsdatters Niels: Lars Gundersens Kone Gulsæt, pige Kari Halvorsd. Venstøb, Lars Gundersen Gulsætm Ole Gundersen af Skien, Peder Andersen Gulsæt.
F.f. Johannes Gundersen Gulseth og Marthe Nielsdatters Anders: Vebjørn Halvorsens K. Gulsæt, P. Maren Jacobsd. ib., Ole Gundersen Brække, Knud Ketilsen Gulsæt, Ole Nielsen BbKlev.
F.f. Johannes Gunnersen Gulsæt og Marthe Nielsdatters 
Christian: Peder Ingebrigtsens K. Gulsæt, P. Oline Olsd. Falkum, Faderen selv, Peder Sørensen Grini, Niels Abrahamsen Wattenberg.
F.f.
Johannes Gundersen Myhra und. Gulseth og Marthe Nielsdatters Anders: Isak Eriksens Kone, Ragnild Larsd. und. Gulseth, P. Marthe Johannesd. Falkum, Gunder Larsen Gulseth, Kittel Johannesen ib.
F.f. Johannes Gundersen und. Gulseth og Marthe Nielsdatters 
Hans: Hans Helgesen Gulseth, Andreas Hansen und. Aarhuus, Abraham Andersen Gulseth, pige Dorthe Andersd. do., pige Marthe Maria Johannesd. do.

 

Marthe døde, i følge opplysninger fra kirkeboken, av mavekreft. I 1865 bodde enkemannen Johannes(74) her
sammen med sin ugifte sønn Anders.

Johannes Gundersen var også far til gutten Johannes Johannesen som ble født 18/2-1819 på Lid. Mora var
Inger Maria Nilsdatter på Lid. Gutten vokste opp hos Anders Andersen på Meensmyra.
Johannes Johannesen ble g. i Gjerpen 19/10-1843 m. Anne Amundsdatter fra Brånan under Ballestad.
De bodde i eget hus på Borgeskogen. Se Familie 23 - V. Borge 1865.

 


 

Familie 8.
Gulset 1845. L. nr. 23.


Dette er huset Hyniv. 44b.

Murmester, skipper, huseier
Isak Eriksen
fra Gulset dpt. 10/2-1799 d. 30/10-1867 på Gulset, s.a. husmann Erik Henriksen. Se Familie 19 - Gulset 1801.
g. i Skien 14/4-1826 m. Ragnhild Larsdatter fra Skien f. ca. 1796 d. 7/1-1875 på Gulset.
Forlovere: "Herman Hansen, Rasmus Pedersen."
1. Anne Henrikka Isaksdatter f. 26/6-1826 i Skien.
2. Lovise f. 26/2-1829 på N. Mæla d. 8/1-1830 på Mæla.
3. Lars Isaksen f. 27/4-1831 på N. Mæla. Flyttet til Berg i Bamble.
    Barn 1. Isak Severin Larsen f. ca. 1855 i Bamble
g. 18/11-1883 m. Anne Helvig Olsdatter fra Strømdal(6) "Ødegården". Bodde på Myra under Kjerringteigen i Solum.
4. Karen Marie Isaksdatter f. 17/6-1834 på Gulset g. 16/9-1858 m. sjømann Hans Henrik Hansen Fjeldstad fra Larvik f. 1832. De ble siden skilt. Se Familie 24 - Gulset 1875.
5. Ole Isaksen f. 19/1-1838.
6. Lovise Isaksdatter f. 15/10-1841.

F.f. Arbeidsmand Isach Erichsen og Ragnhild Larsdatters Anne Henricha: Nicoline Sivertsdatter, Karen Marie Erichsdatter, Ole Larsen, John Larsen, Svenche Larsen, Knud Larsen, Anund Isachsen.

I 1835 bodde også enka Karen Maria Andersdatter her, 64 år gammel. Dette var hans mor.
I 1858 var Isak skipper.
I 1865 hadde Isak og Ragnhild sin sønnesønn, Isak Severin Larsen fra Bamble(11), boende her.
Fosterdatter samme år: Elise Hansdatter(7).Familie 9.
Gulset 1845. L. nr. 23.

 

Tømmerfløter

Amund Amundsen f. ca. 1814.

g.m. Maren Jensdatter f. ca. 1817.

1. Jens Amundsen f. 1841.
 

Ingen av disse kan sees å være født i Gjerpen. Heller ikke døde i Gjerpen.
De må ha flyttet ut av sognet igjen.
 


 

Familie 10.
Gulset 1845. L. nr. 23.

Her var oppført en gammel ”wæverkone”, enka Kirsti Tollefsdatter. Alder ikke nevnt.
(Kirsti Torleifsdatter f. ca. 1790 d. 19/1-1876, enke etter Jens Gulset?).


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no