ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

Oppdatert 09.06.2020.


Gulset 10 - Nygård
Gammelt løpenr. 14b. Siden Norges matrikkel 1889: 2/10.

Utskilt fra N. Gulset (9) i 1848.

 

Ryddet som husmannsplassen ”Kaasa” i ca. 1774. Et gammelt dokument fra 1774 forteller at det "før den tid aldri
hadde gaaet plog eller harv paa denne eiendommen."

 

Adresse i dag: Vestre Gulset 122, 3742 Skien.

 

Husmann med jord

Svend Svendsen f. ca. 1765

g1g NN

g2g 20/11-1801 m. Anne Sophie Jacobsdatter dpt. 1772 d. 5/5-1838 på Kåsa (Nygård) under Gulset.

1. Svend Svendsen dpt. 13/6-1802. Var i tjeneste i Stavanger i 1838 og 1844.

2. Jacob dpt. 5/8-1804 bg. 2/3-1806. ”Svend Svendssøns db. Jacob und. Gulset 1 7/12 aar.“

3. Anne Hedvig Svendsdatter dpt. 22/2-1807. Var i tjeneste på Hadeland i 1838. I Christiania i 1844.

4. Ingeborg f. 10/12-1809 bg. 23/10-1810. ”Svend Svendssøns pb. Ingebor under Gulset 5/6 aar.”

5. Ingeborg Svendsdatter f. 14/10-1811. Var i tjeneste i Stavanger i 1838. Gift der og emigrerte til N. Amerika før 1844. (Kilde: skifte etter søstra Turine på Falkum).

6. Turine Svendsdatter f. 2/6-1813 g.m. enkemann Anders Larsen. Se Familie 9 - Falkum 1845.

Br. 1801.
 

Bror: Lars Svendsen. I 1835 bodde Svend Svendsen og kona Anne Sophie Jacobsdatter her alene. 

 

15.5.1838      ANNE SOPHIE JACOBSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. *)
Kaasa          - husm.enke, død 5.mai 1838 -  
u/Gulset       Arvinger: Barna:
               1. Svend Svendssen 37 år, tjener i Stavanger. Verge: Peder Anderssen Gulset.
               2. Anne Helvig Svendsdtr. 30 år, tjener på Hadeland.
               3. Ingeborg Svendsdtr.    26 " , skal være i Stavanger.
               4. Turine Svendsdtr.      24 " , tjener hos Ole Nielssen.
               Ole Nielssen ble verge for alle 3 døtrene.
Brt: 161 - 1 -  9
Net: 139 - 1 - 15
Enka hadde vært g.m. Svend Svendssen.
*) A: BS 18 s.111-119.
B: BS 21 s.314b. C: BS 23 s.340b.

 

Børre Christian Strøm Jacobsen. Se Minde under Gulset.

Br. ca. 1848.


G.br., selveier

Abraham Ingebretsen Gulseth fra Skotten under Gulset f. 19/4-1857 d. 1/10-1931, s.a. Engebret Pedersen Skotten.

g.m. Gunhild Marie Torstensdatter fra Kleven(10) f. 31/4-1851 d. 15?/7-1920, d.a. Torsten Olsen Kleven.

1. Marie Gulseth f. 1885 g.m. kjøpmann Undeland. Bodde på Notodden.

2. Anna Gulseth f. 22/1-1887 g.m. overrettssakfører Gulbrand Fougner. Bodde på Gulset.

3. Abraham Marius f. 1888 døde ung.

4. Sofie Gulseth f. 3/11-1888. Bodde her. Se nedenfor.

5. Isak A. Gulseth f. 14/9-1890. Se Bratsberg(22).

6. Aagot Gulseth f. 11/11-1894 g.m. Jens Pedersen. Se Rising Terrasse 22 på Rising.

Br. 1884.

 

I 1891 bodde det et par losjerende her. Den ene var Edvard Hansen fra Aker f. 1862 ”... Utt. agronom,
maskinist ved planering av kjærketomt, nu tomtearbeider ved oppførelsen av Skottfoss bruk.”
Den andre var den ugifte Ingeborg Sophie Torstensdatter f. 10/5-1849, Gunhild Maries søster. Hun døde
ugift den 12/2-1892 på Falkum. Gravlagt i Skien.


Denne familien bodde her også i 1900.

 

Se folketellingen 1910.

 

Lærerinde

Sofie Gulseth herfra f. 3/11-1888 d. 15/7-1962, d.a. Abraham Ingebretsen Gulseth.

Br. 1931. Ugift.


Sofie og broren Isak bodde her og eide gården/huset i sammen fram til 1945, da Sofie ble eneeier.
Sofie Gulseth skrev "Gjerpenssangen".

 

Gunnar I. Gulseth fra Bratsberg(22) f. 29/9-1939, s.a. Isak A. Gulseth herfra.

Br. 1962. Se Mæla(75) "Nordheim".

 

Gunnar I. Gulseth solgte eiendommen til Skien kommune i 1970 og kjøpte Mæla(75) ”Nordheim”.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no