ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


GJERPEN - SANGEN
eller
"Norges høitidsstund er kommet."
av lærerinde Sofie Gulset fra Gulset(10) "Nygård".  

1.  
Gjerpen - så er navnet skrevet. 
Nei, for hjembygd - vidstrakt - stor!  
Her har våre fedre strevet,  
Bygget hjem og ryddet jord.  
Intet sted i hele verden 
er som fødebygden vår.
:/: Hjemme eller rundt på ferden 
varmt for dig vårt hjerte slår. :/:
5.  
Bygden fostret gjæve sønner - 
høvdingætter - stortingsmenn - 
gode kvinner - flinke bønder 
- Aldri vil vi glemme dem!  
Med respekt vi melder gjerne:  
Ibsen hører Gjerpen til.  
:/: Her skrev denne dikterstjerne 
vel sitt første skuespill, :/:
2.  
Vernet trygt av gamle fjelle 
ligger Gjerpendalen fin;  
og fra Vealøs, Skrehelle 
når vårt blikk i himlen inn!  
Skogbevokst er hele lien,  
gran og furu - bjerketre,  
:/: blåveisteppe langsmed stien,  
hegg - som drysser blomster ned.:/:
6.  
Se de lyse hjem langs stranden!  
Sagbruk durer - båter glir,  
ivrig opptatt virker mannen 
håndens flid - det velstand gir.  
Vakre gårder, stolte borge:  
Fossum, Frogner, - Borgestad.  
:/: Gjerpen er det stykke Norge 
som vi elsker høiest da! :/:
3.  
Men når solens gull om våren 
Favner bygd og nære by,  
stiger lerkesang hver morgen 
høit og jublende mot sky!  
Sommertid og grønne enge,  
duft fra kløver - timotei.  
:/Arbeidsdagen varer lenge,  
men for avling, bare se! :/: 
7.  
Over bygdens travle vrimmel 
stiger kirken - værdig, fin 
Klokkeklang mot åpen himmel,  
vi går høitidsstemt derinn.  
Intet sted i hele verden 
slår vårt hjerte varmt som der,  
:/: og når endt er siste ferden,  
får vi fredfullt hvile her. :/:
4. 
Dyplendt jord og rik'lig grøde, 
akre som gir laden full, 
og når aftensolen gløde, 
lyser de som pure gull! 
Vintervær med sne om tinde, 
tømmerdrift i skog og li. 
:/: Ungdomsflokken glad i sinnet 
drar mot høiden lett på ski. :/: