ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.

Oppdatert 22.08.2022.
 


Gulsets beboere i andre tellinger:
| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

Søk på denne siden: [CONTROL] + [f]


Gulset 1891

Kilde: Folketelling 1891 for Gjerpen. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.

Se også gårdene og husmannsplassene.


 

Familie 1.
Gulset 1891. 2/1. Myren.

 

Gårdsbruk. Se Gulset(1) "Myren".

 


 

Familie 2.
Gulset 1891. 2/1. Åsen.

 

Dagarb. på Myren, innerst

Johan Johansen fra Vadrette under Gulset f. 11/12-1858, s.a. Johan Johnsen. Se Familie 6 - Gulset 1875.

g. i Gjerpen 3/5-1885 m. Berthe Nilsdatter fra Gulset f. 19/3-1864, d.a. Nils Johannessen. Se Familie 6 - Gulset 1865.

1. Johannes Martinius Johansen f. 1886 Gj.
 

Andre beboere i huset: Ugifte Marte Nilsdatter f. 1861. Hun var dagarbeider i jordbruket på Myren og hennes
sønn, Andreas Martinius Alfredsen f. 1888.

 


 

Familie 3.

Gulset 1891. 2/2. Petersplassen.

 

Gårdsbruk. Se Gulset(2).

 


 

Familie 4.

Gulset 1891. 2/3, 6 og 11.

 

Gårdsbruk. Se Gulset(6).

 


 

Familie 5.

Gulset 1891. Under gårds og bnr. 2/3.

Det var Anders J. Hustvedt på Gulset(6) som eide huset og eiendommen de bodde på.

 


 

Jord- og husleier

Johannes Evensen fra Sauherad f. 14/7-1824 på Holta i Kroken d. mellom 1891 og 1900, s.a. Even Johannesson og Margrethe Rollefsdatter.

g. i Sauherad kirke 22/6-1854 m. Elbjørg Kristoffersdatter fra Kuslungen i Sauherad (55/1) f. 8/6-1836 på Koslungen, d.a. Christopher Ivarsson og Kirsti Olsdatter.
Forlovere: "John Johannesen Milebund, Svennung Olsen Kaasa."

1. Kirsti f. 9/2-1855 på Vegen under Ryntveit i Sauherad d. 1856 på Vegen.
2. Kirsti Johannesdatter f. 31/12-1856 på Vegen.
3. Margrethe Johannesdatter f. 27/10-1858 på Vegen.
4. Else Johannesdatter f. 13/10-1861 på Vegen.
5. Even f. 13/3-1864 d. 1864 på Vegen.
6. Even f. 23/5-1865 d. 1867 på Vegen.

7. Kristine Johannesdatter f. 1/12-1869 i Holla.

8. Marie Turine Johannesdatter f. 1874 i Holla g.m. Ole Haraldsen fra Lunde i Telemark.

9. Kristoffer Johannesen f. 1876 i Holla.

10. Gunhild Johannesdatter  f. 1882 i Solum.

Denne familien flytta fra Vegen (Veien) under Ryntveit i Sauherad til Holla i 1867. De bodde trolig
på Pollen ved Skotfoss (som lå i Solum prestegjeld), før de kom til Gulset en gang mellom
1882 og 1891. Han ble i 1891 skrevet for Johannes Evensen Pollen.

Johan Evensen tilhørte den Jarlsbergske frimenighet i 1891.

Under folketellingen 1900 bodde enka som "fattig losjerende" på "Fagerheim" (83/72) ved Skotfoss i Solum.
Under folketellingen 1910, bodde mora Elbjørg hos sin datter Marie Turine og familie på Skotfoss.

 Familie 6.

Gulset 1891. 2/4.

 

Gårdsbruk. Her var oppført enke Kirsten Marie Clemetsdatter og barna. Se Gulset Søndre.

 


 

Familie 7.

Gulset 1891. Hus under 2/4 med et jordstykke.

 

Her var oppført Nils Nilsen med familie. Han var da  dagarbeider på gården hos enke Kirsten Marie Clemetsdatter. Se Familie 56 - Fossum 1865.

 


 

Familie 8.
Gulset 1891. Hus med litt jord u. 2/4. ”Gulsethauen”.

 

Dagarbeider ved jordbruk

Halvor Halvorsen fra Vighus i Sauherad f.10/3-1858, s.a. Halvor Knudsen.

g. 8/6-1879 Elen Nikoline Johansdatter fra Gulset f. 14/10-1852, d.a. Johan Johnsen. Se Familie 6 - Gulset 1875.
Elen Nikoline ble kalt Lina. Det ser ikke ut til at de fikk barn.

Se også Familie 16 - Gulset 1910.

 


 

Familie 9.
Gulset 1891. 2/5. Hus på Vadrette. "Direktørboligen".

 

Fabrikkbestyrer

Gustav Leonard Adolf Schibbye fra Ø. Aker f. 1855.
g. Anna Ulrikke fra Larvik f. 1866.

Schibbye var bestyrer på cellulosefabrikken.

Tjenestepike i huset i 1891: Karoline Enersen fra Elverum f. 1865.

 


 

Familie 10.
Gulset 1891. 2/5. Vadrette. 3 familier i samme hus.

 

Maskinmester, mekaniker

Halvor Kjetilsen Nordskog fra Nordskog i Kviteseid f. 1849, s.a. Kjetil Halvorsen fra Nordskog i Kv. (1821-1895) og Guro Eriksdatter fra Løvland i Kv. (1822-1898).

g. i Solum 1876 Anne Gurine Pedersdatter fra Fossum f. 11/2-1855, d.a. Peder Gundersen og Inger Andersdatter.

1. Inga Gustava Nordskog f. 29/7-1877 på Knardalstrand i Solum.

2. Paula Katinka Nordskog f. 30/6-1879 på Klyve i Solum.

3. Gunhild Marie f. 29/9-1881 på Tuftekaas i Solum

4. Karl Gustav Nordskog f. 6/12-1883 på Tuftekås i Solum.

5. Edel Andrea Nordskog f. 1886 Gj.

6. Gunhild Marie f. 11/5-1888 d. 27/1-1889 på Vadrette.

7. Gudrun Nordskog f. 1891

8. Astrid Nordskog f. 1893

9. Signe Nordskog f. 1895

10. Bjarne Nordskog f. 1898

Nordskog var maskinmester og mekaniker ved cellulosefabrikken i 1891. I 1877 var han smed og de bodde i Knardalstrand
som den gangen lå i Solum pr.gj. I 1879 var han verksarbeider og de bodde på Tuftekås under Klyve. I 1881 er han igjen
oppført som smed. I 1889 er han kalt maskinist. De bodde tydligvis på Tuftekås helt til de flyttet til Vadrette i ca. 1885.
I 1900 er de registrert på Strømdal bnr 2 ”Kjæmpa”. Nordskog var da montør ved cellulosefabrikken. Sønnen Karl Gustav
var mekaniker der. Datteren Inga var sypike. 


 

Familie 11.
Gulset 1891. 2/7.

 

Gårdsbruk. Se Gulset(7).

 Familie 12.
Gulset 1891. 2/8, 12 og 15.


Her var oppført John Andersen Gulset (Tidligere kalt Moen) med familie. Se Haraldskås.

Hans sønn, Anders Johnsen sto som eier av bnr 8.

 


 

Familie 13.
Gulset 1891. 2/9.

 

Gårdsbruk. Her var oppført forpakter Ingebret Kittilsen med familie og eieren Jens Steen Jacobsen. Se Gulset Nordre.

 


 

Familie 14.
Gulset 1891. 2/10. Nygård.

 

Gårdsbruk. Her var oppført Abraham Ingebretsen Gulset med familie. Se Gulset(10) "Nygård".

 


 

Familie 15.
Gulset 1891. Under 2/11. Samme hus som nedenfor.


Huseier, dagarbeider

Aaste Kittilsdatter fra Sauherad f. 18/8-1842 på Arud, d.a. Kittil Tovsen og Aaste Eriksdatter. Se Familie 9 - Venstøp 1875.

1. ?

2. Hansine Hansdatter f. 1/10-1871 på Gulset g.m. Andreas Isaksen. Se nedenfor.

Da Hansine ble døpt stod det følgende i kirkeboka: ”Hendes 2et lejermaal.” Barnefaren var ungkar Hans Nilsen Foss.

 


 

Familie 16.
Gulset 1891. Under 2/11. Samme hus som ovenfor.

 

Dagarb., losjerende

Andreas Isaksen fra Nyhus under Gulset f. 1/11-1863, s.a. slakter Isak Ellefsen.

g. i Gjerpen 27/7-1889 m. Hansine Hansdatter herfra f. 1/10-1871 på Gulset, d.a. Aaste Kittilsdatter på Gulset og smed Hans Nilsen på Foss (Se ovenfor).

1. Anna Kristiane Isaksen f. des. 1889 i Gjerpen.

2. Aagot Isaksen f. 1892 i Gjerpen

3. Ole Isaksen f. 1895 i Solum.

4. Nora Isaksen f. 1898 i Solum.

Andreas var født i Gjerpen, men konfirmert i Skien den 5/10-1879. Han var i 1889 sliperiarbeider. Trolig på Myren Tresliperi.
Under folketellingen 1900 er familien å finne på Nordgård ved Skotfoss (i Solum pr.gj.). Andreas var da snekker og formann
ved Skottfoss bruk. De må ha flytta dit mellom 1892 og 1895. Hans svigermor, Aaste Kittilsdatter bodde også hos dem.
Se ovenfor.


 

Familie 17.
Gulset 1891. Under 2/11. Elstrøm.

 

Dagarbeider ved Vadrette Cellulosefabrikk

Karelius Hansen fra Grue i Solør f. 1853, s.a. Hans Arnesen.

g. i Gjerpen 3/6-1883 m. Ingeborg Karine Fredriksdatter fra Gulset f. 1855 i Melum i Solum, d.a. Fredrik Jørgensen Schlanbusch. Se Familie 11 - Gulset 1875.

1. Sara f. 9/6-1883 d. 20/6-1883 på Vadrette.

2. Ferdinand Samuel Hansen f. 1885 i Skien.

3. Augusta Amalie Hansen f. 1887 i Skien.

4. Udøpt pike f. nov. 1890 Gj.

Karelius bodde i Skien før han gifta seg. I 1891 bodde også hennes far enkemann Fredrik Jørgensen som var dagarb. på
et sagbruk og hennes yngste bror, Isak Fredriksen.Familie 18.
Gulset 1891. Under 2/11. Vadrette. Samme hus som nedenfor.

 

Tømrer, husmann uten jord

Ole Olsen fra Vadrette f. 28/12-1854 på Lialøkka und. Godal, s.a. Ole Sigurdsen. Se Familie 3 - Gulset 1875.

g.m. Karen Hansen fra Solum pr.gj. f. 1857

1. Mathias f. 1878 d. 13/10-1886 på Vadrette.

2. Hulda Marie f. 6/11-1879 d. 12/10-1886 på Vadrette

3. Hans Kristian Olsen  f. 1882 i Solum.

4. Maren Sofie Olsen f. 1884 i Gj.

5. Maren Gurine f. 23/11-1885 d. 8/10-1886 på Vadrette.

6. Ole Mathias Olsen f. 1887

7. Hulda Marie Olsen f. juli 1889

Ole Olsen ble i 1891 kalt ”husmann uten jord”. Som regel eide de huset de bodde i. Dette huset hadde hans far tidligere eid.
Han var tømrersvend i 1891.


 

Familie 19.
Gulset 1891. Under 2/11. Vadrette. Samme hus som ovenfor.

 

Arbeider, innerst

Torkel Olsen fra Hjartdal f. 1836
g.m. Helga Knutsdatter fra Seljord f. 1824.
 

 


 

Familie 20.
Gulset 1891. Under 2/11. Vadrette. Samme hus som ovenfor.

 

Arbeider, innerst

Olaf Halvorsen fra Skoger i Vestfold f. 1866
g.m. Annette Andersdatter fra Botne i Vestfold f. 1869.

Halvorsen var i FT 1891 oppført som ”dagarbeider med forskjellige gravearbeider”.

 


 

Familie 21.
Gulset 1891. 2/11. Vadrette.

 

Susanne Andersen fra Solum f. 1842. Hun eide huset. Hun var enke og levde av å ha faste losjerende i huset.

Losjerende hos Susanne Andersen i 1891:
Ole Gunnersen
fra Bø i Telemark f. 1866. Han var ugift og fyrbøter ved cellulosefabrikken på Vadrette.
Samuel Olsen Neveland
fra Lyngdal f. 1844. Han var ugift gråstensmurer og bare på besøk.
Jørgen Johnsen Lunde
fra Holla f. 1867. Han var ugift dagarbeider ved cellulosefabrikken.
Jens Johnsen
fra Holla f. 1865. Han var ugift dagarbeider ved cellulosefabrikken.
Andreas Johannesen
fra Lunde i Tel. f. 1867. Han var ugift dagarbeider ved cellulosefabrikken.
Anders Johannesen
fra Lunde i Tel. f. 1872. Han var ugift dagarbeider ved cellulosefabrikken.


 

Familie 22.

Gulset 1891. 2/13. Hasledalen.

 

Her var oppført Knud Olsen med familie. Se Gulset(13) Hasledalen.

 


 

Familie 23.

Gulset 1891. 2/14. Kåsa.

 

Her var oppført selveier Torvald Torsen med familie. Se Kittilskås under Gulset.

 


Familie 24.
Gulset 1891. 2/16. Ebbes plass.

Her var oppført Hans Jacob Børresen med familie. Se Ebbes plass.

 


 

Familie 25.

Gulset 1891. 2/17. Gulsetkaasa (Nyhus).

 

Her var oppført g.br. Thor Thorgrimsen Gulset med familie. Se Nyhus.

 


 

Familie 26.

Gulset 1891. 2/18.

 

Her var oppført g.br. Anders Andersen Gulset med familie. Se Gulset(18).

 


 

Familie 27.

Gulset 1891. 2/19. Skotten (Kåsa).


Her var oppført g.br. Olaus Engebretsen Gulset med familie. Se Skotten under Gulset.

 


 

Familie 28.

Gulset 1891. 2/20.

 

Gårdsbruk. Her var oppført selveier g.br. Ole Olsen Gulset fra Sauherad med familie. Se Gulset(20).

 


Familie 29.
Gulset 1891. 2/20. I samme hus som ovenfor.

Gårdsbruk. Her var oppført g.br., selveier, hustømmermann og snekker
Halvor Olsen Gulset fra Sauherad med familie. Se Gulset(20).


 

Familie 30.

Gulset 1891. 2/21 + 1/4. Rønningen.

Feil oppført. Rønningen lå under Strømdal.

 

Her var oppført g.br. Anders Halvorsen Rønningen med familie. Se Strømdal(4) "Rønningen".

 


 

Familie 31.

Gulset 1891. 2/22.

 

Her var oppført enka Inger Serine Christiansdatter og hennes stesønn Andreas Ellefsen. Se Gulset(22).

 Familie 32.

Gulset 1891. 2/22.

Skomakermester, innerst
Torgrim Saavesen Hauen
fra Kviteseid f. 1854.
g.m. Johanne Hansdatter fra Bø (Lunde?) i Telemark f. 1867.

Torgrim hadde litt jord her. Se Forpakterboligen under Lagmannsgården.


 

Familie 33.

Gulset 1891. 2/22.

 

Tømmermann, snekker, innerst (leieboer)

Hans Abraham Hansen fra Lahelle i Solum f. 6/1-1855 d. 8/12-1932 på Notodden, s.a. flåtemann Hans Larsen og Birthe Christensdatter.

g. 24/2-1878 m. Elise Hansdatter fra Gulset f. 30/7-1859 på Gulset d. 5/3-1929 på Notodden, d.a. Hans Henrik Hansen Fjeldstad og Karen Marie Isaksdatter. Se Familie 24 - Gulset 1875.

1. Hulda Marie Hansdatter f. 27/3-1878 på Gulset g.m. Klaus Kristensen. Se Familie 11 - Gulset 1910.

2. Anna Marie f. 26/12-1879 på Gulset.

3. Karl Emil Hansen f. 28/12-1881 på Gulset.

4. Kristiane Elise Hansdatter f. 12/4-1884 g. i Gjerpen 22/6-1902 m. Anders Gustav Halvorsen fra Holla f. 1879, s.a. skomaker Halvor Olsen Langjordet. Bodde trolig på Bakken i Skien.

5. Karen Marie Elise Hansen f. 20/1-1886.

6. Anne Marie Hansen f. 25/2-1888 d. 29/6-1921 på Notodden g.m. Paul Olsen Berge fra Bygland i Aust Agder f. 21/3-1875 d. 6/2-1923 i Kristiansand. Bodde i Kristiansand.

7. Hans Abraham Eli Ragnar Hansen f. 23/2-1890 (døpt 1/3-1891).

8. Ragna Marie Hansen f. 18/1-1892.

9. Emma Elise Hansen f. 18/4-1894.

10. Henrik William Hansen f. 2/4-1896.

11. Hans Hansen f. 1897.

12. Leonard Alexander Hansen f. 10/11-1900.
13. Torvind Hansen f. 3/7-1902.

Losjerende 1891: Jordarbeider Alfred Svendsen fra Kongsberg f. 1869 Kongsberg og jordarbeider Gustav Vibe fra Kongsberg f. 1865.

Andre beboere i 1900: Enke Karen Marie Isaksdatter (hun var egentlig skilt) og var Elises mor fra Gulset f. 1835. Hun var da ”Vaskerkone”.

Denne familien flyttet før 1910 til Notodden.

 


 

Familie 34.

Gulset 1891. 2/22.

 

Arbeider, innerst

Børre Christiansen fra Vadrettekåsa under Gulset f. 18/10-1861, s.a. Christian Jørgensen. Se Familie 1 - Gulset 1875.  

g. i Gjerpen 10/6-1880 m. Kristine Kjetilsdatter fra Sigdal f. 1847, d.a. Kjetil Knudsen.

1. Karl Børresen f. 30/6-1880 på Gulset.

2. Karinius f. 4/3-1882 på Gulset d. 9/6-1888 på Gulset.

3. Karen Gurine f. 7/3-1887 på Gulset d. 4/6-1888 på Gulset.


Børre var forpakter i 1882 og 1888. I FT 1891 var han oppført som dagarbeider ved oppføring av møllebruk.

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no