ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

Oppdatert 09.06.2020.


Fra Skog og Landskap.
 


Gulset 6,11 - Dalsbotten

Gammelt løpenr. 12c. Siden Norges matrikkel 1889: 2/6,11.

Utskilt fra S. Gulset(4) ved skylddelingsforretning 1872.

 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

12c

Gulseth

Knud Mikkelsen

0 dl. - 2 Ort - 23 skilling

 

 


Gulset bnr 6 "Dalsbotten" ca. 1940.


Adresse 2020: Gulsetv. 150, 3726 Skien.

 

Knud MikkelsenGulset(2) "Petersplassen"
Br. 1872.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delegang mellem Knud Mikkelsen Gulseths skov og den Fossum værks tilhørende Fossum skov, afholdt 5. juli, tinglyst 22. okt. 1877."

"Skjøde fra Skifteforvalteren i Knud Mikkelsens dødsbo til Anders Jørgensen Hustvedt paa dette brug, bnr 3 og 11 for 33.400 kroner,
hvorhos Gunder Mikkelsen er forbeholdt ret til for hans livstid, at tage en del kvist, top og affald i Nordskoven, dat. og tinglyst 1. sept. 1887."

G.br., selveier

Anders Jørgensen Hustvedt fra Melum f. 26/8-1838 på Bruset i Melum i Solum pr.gj. d. 25/11-1908, s.a. Jørgen Hansen Bruseth og Karen Andrea Andersdatter.

g. i Solum 25/11-1864 m. Ingebjørg Olea Thorsdatter fra V. Gisholt i Kilebygda i Solum pr.gj. f. 16/9-1844 d. 26/8-1910, d.a. Thor Halvorsen Gisholt.

1. Thor Andersen Hustvedt f. 19/11-1868 i Solum. Overtok gården.

2. Karen Andrea Andersdatter Hustvedt f. 4/11-1872 i Solum

3. Halvor Andersen Hustvedt f. 1874 i Solum.

4. Anne Kirstine Andersdatter f. 19/6-1878 d. 13/2-1964.

5. Isak f. 2/2-1886 d. 25/1-1897 på Gulset.

Br. 1887.


Alle barna her var født i Melum. Foreldrene skrev seg for Anders J. og Olea Hustvedt.
Anders Hustvedt eide også bnr 3 og 11 (jord) i Gulset.


Ingebjørg Oleas søster Marthe Kirstine var gift med Jacob Aasoldsen Aasland. Se Familie 13 - Falkum 1910.

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

2

6

12c

Gulset

Gulset

Knud Mikkelsen (!)

0 dl - 2 Ort - 19 sk

1 mark 53 øre

2 2 (pant) 11b,c ditto Peterspladsen ditto 0 - 1 - 11 1 mark 10 øre
2 11 15a ditto Gulset ditto 3 - 3 - 14 13 mark 97 øre

 

 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

2

6

Gulset

Gulset

A. Jørgensen Hustvedt

  1 mark 53 øre

2 2 ditto Myrlien ditto   2 mark 19 øre
2 11 ditto Gulset ditto 13 mark 50 øre

 


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Anders J. Hustvedt og hustru Olea Hustvedt til Thor A. Hustvedt pa dette brug med fler, for i alt kr. 42.000, dat. 16/10, tinglyst 24/10-1908."

 

G.br., selveier

Thor A. Hustvedt herfra f. 19/11-1868 i Solum d. 17/11-1943.

g.m. Sigrid.
Br. 1908.

Se folketellingen 1910.

Gården brant ned rundt 1918. Den ble bygget opp igjen før den ble solgt til Martin Dalsbotten i 1929.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 26. okt., tinglyst 15. nov. 1922, hvorved til Karl Sørensen er utskilt bnr 70 "Solvang" av skyld 0 mark 05 øre."


"Erklæring, hvori Th. Hustvedt gir godseier Herman Løvenskiold og fremtidige eiere av Fossum Værks tømmerlense i Falkum-
elven adgang til at disponere over dette brugs strandbredd ved Falkumelven m.m. mot full erstatning kr. 1500.-, eieren av dette bruk forb-
eholdes avgiftsfri fremkomst gjennem lenseinnretningene for sit tømmer, dat- 15/7-1926, tinglyst 31/7-1926."

"Skjøte fra Thor og Sigrid Hustvedt til Martin Dalsbotten paa dette m.fl. bruk, for kr. 55.000, hvorav for løsøre kr. 3.500.-, dat. 21/8,
tinglyst 29/11-1929."

G.br., hestehandler, selveier

Martin Dalsbotten fra Flåmsdalen i Sogn og Fjordane f. 24/5-1885 d. 9/3-1951, s.a. Mikkel Knudsen Dalsbotten og hustru Brita.

g. 1929 m. Ingebjørg Villand fra Hol i Hallingdal f. 25/6-1904 d. 5/7-1967, d.a. Pål P. Villand og Sissel f. Øvrejordet.

1. Brita Dalsbotten f. 21/7-1930 d. 22/12-2010. Ugift.

2. Knut Dalsbotten f. 23/9-1933. Overtok bruket.

Br. 1929.

 Martin Dalsbotten (1885-1951). Foto: Privat.                                                   Ingebjørg Dalsbotten f. Villand (1904-1967). Foto: Privat.

Private foto er utlånt fra Janna Dalsbotten 2014.


Martin Dalsbotten hadde drevet med hestehandel siden rundt 1918. Han ønsket å komme til et sentralt område
med sin geskjeft og valgte seg Gjerpen med Skien like ved. Han hadde stall på Lie i Skien, hvor han både solgte
og leide ut hester.

 


Martin Dalsbotten med 2 av sine hester. Foto: Privat.

 

Ingebjørg Dalsbotten redegjorde for gårdens grenser slik på 1950-tallet:

”Nord: Skotten, øst: Elven, syd: Børresen og Schiøtt, vest: Hans Gulseth.”

 Hun opplyste samtidig at det på denne gården var flere merker etter gamle hustufter.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

2

6

Gulset

Fru Ingebjørg Dalsbotten

  1 mark 20 øre

2 11 ditto Martin Dalsbotten(!) 11 mark 00 øre
2 58 ditto ditto   0 mark 12 øre

 

 


Foto: Widerøe ca. 1958. Midt i bildet: Dalsbotten. I øvre billedkant: Gulset bnr 9 "Lunde". I venstre billedkant: Gulset bnr 4.
 Helt nederst i
venstre billedkant kan man se noe av låven til Gulset bnr 2 "Petersplass". Foto: Privat.

 

G.br., selveier

Knut Dalsbotten herfra f. 23/9-1933 d. 19/1-1973.

g.m. Rita Berit Rath fra Oslo f. 1944, d.a. Ingolf Rath og Edith T. Laudencak.

1. Janna Dalsbotten f. 1966. Se S. Oterholt. Hun driver nå Hvala nedre i Valebø sammen med sin mann Willy Ekrem.
2. Martin Inge Dalsbotten f. 1967.
3. Knut Robin Dalsbotten f. 1971.

Br. 1962.
 

 


Brudebilde av Rita og Knut Dalsbotten.
Foto: Privat.


Rita B. Rath Dalsbotten f. 1944.
Br. 1973.

Rita B. Rath Dalsbotten har drevet gården med oppdrett av Shetlandsponnier i mange år.


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no