ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.

Oppdatert 22.08.2022.


Gulsets beboere i andre tellinger:
| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

Søk på denne siden: [CONTROL] + [f]Gulset tidlig 1700-tall
Kilder: Kirkebøker, skifter og annet. Vielser 0 - 20 år før 1700 og noe senere.

Se også gårdene og husmannsplassene.


 

Familie 1.
Gulset-eie tidlig 1700-tall.

 

Lars Pedersen

g. 1763 m. Barbara Povelsdatter

 

Lars Pedersens kone f. ca. 1706 bg. 24/2-1760. ”Lars Pedersens kone 54 aar.”

Lars Pedersens kone f. ca. 1720 bg. 7/11-1762. ”Lars Pedersens kone 42 aar.”

 


 

Familie 2.
Gulset-eie tidlig 1700-tall.

 

Anders Eriksen

g1g (ikke i Gj.) ca. 1759 med NN f. ca. 1723 bg. 16/11-1760. ”Anders Eriksens kone f. Gulset 37 aar.”

g2g (ikke i Gj.) ca. 1761 med NN

1. Michel Andersen dpt. 4/5-1760.
Barn i 2. ekteskap:

2. Amund Andersen dpt. 29/8-1762.

F.f. Anders Eriksens db. Michel fra Gulset Ejet: Ole Eriksens kone, Dorthe Nilsdatter, Nils Larsen, Lars Pedersen, Børre Gundersen.
F.f. Anders Eriksens db. Ammund fra Gulset Ejet: Ole Eriksens kone, Maren Gundersdtr., Ole Jermundsen, Nils Biørbech, Nils Povelsen.


Anders Eriksen er ikke å se i ”Ekstraskattmanntallet” for Gjerpen 1762.
Hans første kone døde ½ år etter å ha født sitt første barn. Han flyttet trolig ut av sognet før 1762.
 

Holla: 1747, Anders Erichsen, Giertrud Hansdtr. Cop. 2/5-1747.

Se også Ole Eriksen i Familie 8 - Gulset 1762.

 Familie 3.
Gulset-eie tidlig 1700-tall.

 

Peder Olsen

g. NN

1. Ole dpt. 2/4-1780 bg. 3/7-1785. ”Peder Olsens s. Ole f. Gulset ejet 3 1/2 aar.”

-   bg. 4/1-1784. ”Peder Olsens dødf. dtr. f. Gulseth.”

2. Ole dpt. 10/4-1785 bg. 3/7-1785. ”... sames s. Ole 1/4 aar.”
 Familie 4.
Gulset-eie 1700-tallet.

 

Nils Halvorsen fra Oredalen under Sneltvedt dpt. 2/2-1732 bg. 17/3-1790 på Kongsberg. "Niels Halvorsen, gift fra Jerpens præstegield, som hidkom for 3 uger siden, og tog ind til Ole Grette hvor han døde d. 19. Marts, 50 aar.", s.a. Halvor Nilsen Oredalen.
Fra Gjerpen KB: "
NB. Manden død paa Kongsberg før Vielsen."

g1g 26/3-1761 m. Johanne Jensdatter fra N. Skotland(E) under Hyni dpt. 21/2-1734 bg. 15/11-1786. "Nils Halvorsens kone f. Gulset 56 aar.", d.a. Jens Christensen Riser.

g2g 2/1-1790 (trolovet) m. Johanne Maria Matsdatter (Willadsdatter?)

1. Kirstine Nilsdatter dpt. 14/4-1762 bg. 3/6-1786. ”Nils Halvorsen d. Kistine fra Gulset ejet 24 aar.”
2. Halvor dpt. 11/11-1764 bg. 25/11-1764. "
Nils Halvorsens s. Halvor 8 dage."
3. Halvor Nilsen dpt. 6/10-1765.
4. Søren bg. 14/2-1768. "
Nils Halvorsens s. Søren ½ aar."
5. Jens dpt. 5/2-1769 bg. 5/5-1771. ”Nils Halvorsens s. Jens fra Gulset ejet 2 1/4 aar.”
6. Jens dpt. 15/9-1771 bg. 23/8-1772. ”Nils Halvorsens søn Jens fra Gulset ejet 10 1/2 mnd.”
7. Ole dpt. 26/3-1775 bg. 6/9-1775. ”Nils Halvorsens s. Ole f. Gulset ejet 1/2 aar.”
8. Berthe Maria Nilsdatter dpt. 19/5-1777.

F.f. Nils Halvorsen fra Laugmands Ejets Kistine: Regimentqvartermester Holms frue, Barbara Monrad, Peder Bredsdorph, Simon Schweder, Giert Monrad.
F.f.
Nils Halvorsen  fra Laugmands Ejets Halvor: Live Jensd., Kisten Halvorsd., Ole Jensen, Niri Rejersen, Nils Halvorsen.
F.f. Nils Halvorsen fra Gulset Ejets Halvor: Lisbeth Christensd., Marthe Halvorsd., Lars Nilsen, Ole Jensen, Bent Larsen.
F.f. Nils Halvorsen fra Gulset Ejets Jens: Ole Jensens kone, Live Jensd., Gunder Gundersen, Peder Solvesen.
F.f. Nils Halvorsen fra Gulset Ejets Jens: Anders Henrichsens kone, Else Jacobsd., Nils Larsen, Ole Jensen, Tosten Thorsen.
F.f. Nils Halvorsen fra Gulset Ejets Berthe Maria: Nils Guulsets kone, Marthe Gundersd., Knud Gulset, Anders Henrichsen, Simon Erlandsen.


Nils Halvorsen bodde først på "Lagmans-eiet" (plass under Lagmannsgården). De kom til "Gulset-eje" i 1765.


8/2/1787       JOHANNE JENSDATTER    Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 218b.
Plass          Arvinger:                            
u/Gulset       Enkem. Niels Halvorssen og barna:
               1. Halvor Nilssen       22 år.
               2. Berthe Marie Nilsdtr. ? "
               Formynder ble faren.
Brt:    40 - 2 - 8
Gjeld: 114 - 1 - 4 (insolvent).

22/4/1790      NILS HALVORSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 523a.
Pladsen        Arvinger:                            
u/Gulset       Enka Johanne Maria Willarsdatter
                   og barna:  (Ingen navn og intet antall.)
Brt: 7 - 3 - 20 som gikk med til begravelsen.


 

Familie 5.
Gulset-eie tidlig 1700-tall.

 

Thorsten Thorsen dpt. ca. 1746  bg. 30/1-1774. ”Tosten Thorsen f. Gulset ejet 28 aar.”

g. 1770 m. Ragnhild Olsdatter fra Gulset eje.

 


 

Familie 6.
Gulset-eie tidlig 1700-tall.

 

Morten Olsen

g. NN

1. Trond Mortensen dpt. 18/7-1779

2. Marthe Maria Mortensdatter dpt. 14/10-1781


I slekt med Peder Herlofsen på Ødegårdsbakken (Kåsa) under Gulset.

 


 

Familie 7.
Gulset-eie tidlig 1700-tall.

 

Skredder

Anders Christensen f. ca. 1744 bg. 12/3-1809. “Anders Christenssøn Skrædder, henved 64 aar.”

g1g 26/7-1774 Karen Larsdatter f. ca. 1734 bg. 30/8-1801. ”Anders Christenssøns kone Karen Larsdtr. f. Bratsberg-Klev 67 aar.”

g2g 29/12-1802 enke Berthe Trondsdatter i "Skottet u. Lid".

Se også Br.kl. 1801.

Anders Christensen er ikke fra Gjerpen, Solum, Holla, Eidanger, Siljan, Porsgrunn.

 


 

Familie 8.
Gulset-eie tidlig 1700-tall.

 

Peder Knudsen Rullen

g. NN

1. Kirsten Dorothea dpt. 1779 bg. 17/4-1781. ”Peder Knudsen Rullens d. Kisten Dorothea f. Gulset ejet 1 aar.”

 


 

Familie 9.
Gulset-eie tidlig 1700-tall.

 

Anders Amundsen

g. 1779 Marthe Rasmusdatter (fra Gulset?) f. ca. 1749 bg. 8/12-1793. ”Anders Amundssøns enke Marthe Rasmusdtr. u/Gulset 44 aar."

Se Fossum.

 


 

Familie 10.
Gulset-eie tidlig 1700-tall.

 

Giert Jacobsen fra Vadrette dpt.

g. 19/4-1781 m. Dorthe Olsdatter fra Gulset eje dpt. 28/3-1758, d.a. Ole Jansen. Se Familie 11 - Gulset 1762.

Denne familien bodde i 1801 i "Lundestredet" i Skien.

 


 

Familie 11.
Gulset-eie tidlig 1700-tall.

 

Lars Olsen

g. 1788 m. Marthe Tollefsdatter

”Fra Gulset”.

 


 

Familie 12.
Gulset-eie tidlig 1700-tall. (Olines plass?)

Arbeider, husmann, ”Skindløber”
Jacob Andersen
f. ca. 1736 d. før 1782.
g1g m. Anne Christiansdatter f. ca. 1739 bg. 25/3-1772. ”Jacob Andersens kone f. Riising ejet 32 aar.”
g2g i Siljan 31/1-1773 m. Oline Torbjørnsdatter fra Hagen under Serkeland i Siljan f. ca. 1739 bg. 18/5-1807. ”
Enken Oline Torbjørnsdtr. und. Gulset, sagt at være 68 aar.”, d.a. Torbjørn Olsen og Kirsten Larsdatter.

Forlovere: "Gullik Rasmussen Engelstad og Ole Andersen Gonsholt."
Br. ca. 1774.

Denne familien bodde tidligere på Sætre under Rising. Se barna der.
 

Andre personer, nevnt på Gulset på 1700-tallet: 

Berthe Ernstdatter f. ca. 1731 bg. 6/4-1755. ”Berthe Ernstdtr. f. Gulset 24 aar.”

Berthe Olsdatter f. ca. 1771 bg. 24/6-1786. ”Berthe Olsdtr. Gulset ejet 15 aar.”

Halvor Nilsen f. 1728 bg. 27/9-1764. ”Halvor Nilsen f. Gulset 36 aar.”

Hans f. ca. 1786 bg. 20/7-1786. ”Anne Christensdtrs. uægte søn Hans fra Gulset ejet 1/4 aar.”

Lars Hansen f. ca. 1734 bg. 16/5-1769. ”Lars Hansen f. Gulset ejet 35 aar.”

Ole Pedersen f. ca. 1731 bg. 26/2-1769. ”Ole Pedersen f. Gulset ejet 37 aar.”

Haagen Amundsen f. ca. 1742 bg. 12/9-1772. ”Haagen Amundsen f. Gulset eje 30 aar.”


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no