ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.

Oppdatert 22.08.2022.


Gulsets beboere i andre tellinger:
| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

Søk på denne siden: [CONTROL] + [f]


Gulset 1825

Kilde: Folketelling for Gjerpen 1825 (ufullstendig). Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.

 


 

 Familie 1.

Gulset 1825. Husmannsplassen Nygård.

 

Dette er plassen Nygård som senere ble skyldsatt som eget bruk. Se Nygård under Gulset.

 


 

Familie 2.

Gulset 1825.

 

Her var oppført husleier Anders Larsen(33), kona Maren Nilsdatter(40) og deres barn, Lars Andersen(5 ½) og Nils Andersen(1 ½).
De hadde akkurat kommet hit fra Holla. De flyttet videre til Falkum i ca. 1841. Se Familie 9 - Falkum 1845.

 


 

Familie 3.

Gulset 1825. Husmannsplassen Nyhus.

 

Dette var plassen Gulsetkåsa (Nyhus). Se Nyhus under Gulset.

 


 

Familie 4.

Gulset 1825. Husmannsplassen Haraldskås.

 

Dette var plassen Haraldskås under Gulset.

 


 

Familie 5.

Gulset 1825. Husmannsplass.

 

Her var oppført husmannen Peter Conradsen(56), kona Dorthe Marie Andersdatter(56) og deres datter Katrine Petersdatter(14).
Det er uvisst hvilken husmannsplass under Gulset dette er. Se Familie 3 - Gulset 1801.

 


 

Familie 6.

Gulset 1825.

 

Her var oppført husleier Anders Petersen(32) og hustru Johanne Susanne Abrahamsdatter(31) og 3 barn. Se Haraldskås under Gulset.

 


 

Familie 7.

Gulset 1825. Husmannsplass.

 

Her var oppført husmand Ole Johannesen(40) fra Holla og hustru ”Stine” Gulliksdatter(60). Se Familie 10 - Gulset 1835.

 


 

Familie 8.

Gulset 1825.

 

Arbeider, husleier

Niri Knudsen fra Dorholt i Lunde i Telemark f. ca. 1790, s.a. g.br. Knud Pedersen Dorholdt f. 1760 og Guro Nirisdatter f. 1753.

g. i Gjerpen 4/6-1818 m. Anne Karine Mathiasdatter fra Toftejordet under Gulset dpt. 16/10-1791, d.a. Mathias Reiersen.

Forlovere: "Peder Sivertsen Bratsbergkl., Børge Mathiasen ibid."

1. Gurine Nirisdatter f. 20/1-1818.

2. Knut Nirisen f. 8/8-1821. Se Familie 14 - V. Borge 1875.

3. Mathias Nirisen f. 21/12-1823.

4. Ole Nirisen f. 19/7-1826 g. 10/5-1849 m. Mari Christensdatter fra Kjendalen i Holla (Valebø) f. ca. 1817, d.a. Christen Andersen.

5. Andreas Nirisen f. 29/11-1829.

6. Isak Nirisen f. 17/12-1832.

7. Peder Nirisen f. 12/11-1835.
 

Denne familien bodde her fra de giftet seg i 1818. De flyttet en gang mellom 1835 og 1845 til Falkum.
Våren 1845 flyttet de videre fra Falkum til “Blegebakken“ i Skien (Bakken).

 


 

Familie 9.

Gulset 1825. Husmannsplass.

 

Her var oppført enka etter Erik Henriksen, Karen Maria Andersdatter(54) som husleier. Se Familie 19 - Gulset 1801.

I samme hus: Enke etter Isak Gundersen, Dorthe Nilsdatter(68), ”fattig”. Se Familie 20 - Gulset 1801.

 


 

Familie 10.

Gulset 1825. Husmannsplassen Toftejordet.

 

Her bodde også enka etter Mathias Reiersen, Inger Olsdatter(68) og hennes datter Karen Dorthea Mathiasdatter(37). Se Toftejordet under Gulset.

 


 

 Familie 11.

Gulset 1825. Husmannsplassen Kåsa.

 

Her var oppført Johannes Kittilsen med familie. Dette var plassen Kittilskås under Gulset.

 


 

Familie 12.

Gulset 1825. Husmannsplass. Kalt Kaasa i 1835.

Gruvearbeider, husmann med jord
Lars Christiansen
fra N. Fossum dpt. 8/8-1773 d. 25/3-1843 u. Gulset, s.a. Christian Larsen Fossum.
g. 4/1-1798 m. Kirsten Knudsdatter fra Gulset(7) dpt. 31/7-1774 d. 2/4-1843 u. Gulset, d.a. Knud Gundersen Gulset.

1. Marthe bg. 25/3-1799. ”Lars Christianssøns hd. pb. Marthe f. N. Fossum 6 dage.”
2. Knud bg. 8/3-1801. ”Lars Christianssøns Fossums hd. db. Knud 3 dage.”
3. Knud dpt. 14/9-1806 bg. 9/11-1806. ”Lars Christianssøns db. Knud und. Gulset 8 uger.”
4. Marthe f. 30/5-1810 bg. 17/10-1810. ”Lars Christianssøns pb.
Marthe und. Gulset 19 uger.”
5. Anne Kirstine Larsdatter f. 10/6-1813 g.m. Christen Rasmussen. Se M. Venstøp(A).

Denne familien bodde tidligere på N. Fossum. De kom til Gulset i 1801.
Lars var gruvearbeider i Fossum Jernverks gruver.Familie 13.

Gulset 1825. Kalt "Nordpladsen av Vadrette" i 1835.

 

Husmann

Jens Gundersen fra Strømdal dpt. 8/2-1789 d. 17/3-1834 under Gulset, s.a. Gunder Gundersen Strømdahl.

g1g 17/11-1812 m. Helvig Gundersdatter fra Gulset dpt. 21/10-1792 d. 21/2-1818, d.a. Gunder Jensen. Se Familie 13a - Gulset 1801.

g2g 27/11-1818 m. Maren Andersdatter (Maria) fra Lia(C) under Fossum f. ca. 1791 d. 31/7-1825, d.a. Anders Jensen Lien.

Forlovere: "Jacob Jansen Gulseth, Niels Andersen Aarhuus."

g3g i Holla 14/9-1826 m. Kirsten Tollefsdatter fra Lille Helgen i Holla f. 1791, d.a. Tollef Hansen og Marthe (Margith?) Olsdatter.
Forlovere: "Gunder Olsbrygge og Hans Abrahamsen."

1. Gunder Jensen f. 23/9-1813. Se Are Frodesv. 22 under Mæla.
2. Ole Jensen f. 20/9-1817.

Barn i 2. ekteskap:              

3. Helvig f. 12/3-1821 d. 10/1-1825.

4. Anders Jensen f. 5/12-1823.

Barn i 3. ekteskap:              

5. Hans Jensen f. 18/2-1827.

6. Tollef Jensen f. 24/4-1829.

 

Her bodde i 1825 enkemann Jens Gundersen(34) med sine 3 sønner, Gunder Jensen(12),
Ole Jensen(8) og Anders Jensen(2), samt enka etter Aslak Olsen Kise, Gunhild Olsdatter.
 
Plassnavnet Nordplassen av Vadrettet er nevnt i skifte etter Maren Andersdatters mor i 1827.

 

13/6/1826      MAREN ANDERSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 112a.
Pl. u/Gulset   Arvinger:                            
               Enkem. Jens Gunderssen. (Inderst hos Gunder Jenssens enke under Gulset.)
               og sønnen Anders Jenssen 2 1/2 år.
Brt: 1 - 1 - 8
Gjeld: Intet?


 

Familie 14.

Gulset 1825. Husmannsplass. Kalt ”Kaasa” i 1835.

 

Her var oppført husmann Johannes Gundersen med familie. Se Familie 7 - Gulset 1845.

 


 

Familie 15.

Gulset 1825. Husmannsplassen Vebjørnsplass.

 

Her var oppført Vebjørn Halvorsen (49) med familie. Se Vebjørns plass under Gulset.

 


 

 Familie 16.

Gulset 1825.

 

Her var oppført husleier Helge Halvorsdatter(54).

 


 

 Familie 17.

Gulset 1825. Husmannsplassen Hasledalen.

 

Dette er plassen Hasledalen under Gulset. Se der.

 


 

Familie 18.

Gulset 1825. Husmannsplass.

 

Huusmann med jord

Egil Pettersen (fra Voje i Drangedal?) f. ca. 1771 d. 24/2-1838 på S. Venstøp.

g. 11/10-1811 Inger Hansdatter f. ca. 1771 d. 13/5-1826 u. Gulset.

Forlovere: Peder Nirissøn, Christen Larssøn.

1. Maren Egilsdatter f. 1812

2. Hans Peter Egilsen f. 20/5-1814
Egil tjente hos kjøpmann Hans Jensen Blom i Skien i 1801 og i 1803. Denne familien bodde på Falkum i 1815.
Han døde som fattiglem i 1838. Han var da innerst på S. Venstøp.

 

En barnedåp i Gjerpen kirke 13/11-1803:
Anne Marie Halvorsdatters uægte db. Frideric u/Fossum Verk.. Til barnefader udlagt Egild Peterssøn som tiener i Schien.

Faddere: Jens Riisbergs k., Marthe Marie Andersdtr., Lars og Christian Skjold, Solve Danielssøn.

 

Ole (Uægte), 25/11-1827, Moder: Pige Maren Hansd. Gulset., Barnefader: Enkemand Eigil Petersen Gulset., Gulset.

 

 


 

Familie 19.

Gulset 1825. Leilendingsbruk.

 

Husmann Peder Halvorsen med familie. Se Ebbes plass under Gulset.

 


 

Familie 20.

Gulset 1825. Lille Blåland plass.

 

Her var oppført husmann og enkemann Jan Jørgensen med sin sønn, Jørgen Jansens familie. Se Familie 6 - Gulset 1835.

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no