| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm

Oppdatert 14.01.2019.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Vebjørnsplass

Husmannsplass under løpenr. 21 (bnr 17 "Nyhus"). Trolig ryddet i begynnelsen av 1800-tallet.


 

Yrkestittelen "Arbeider, husmann" inneholdt ganske mye på 1600- , 1700- og 1800-tallet. Vedkommende utførte vanligvis sitt arbeid i skogen som tømmerhogger. De fraktet tømmeret ned bekker og elver, eller med hest, til et passende sted for milebrenning. Der skulle tømmeret, i passe store stokker, legges i et eget mønster og dekkes til av jord, bark og mose og brennes til trekull. Kullmilene ("køllabånnane") måtte passes på døgnet rundt så de ikke tok fyr og begynte å brenne, for da var mila ødelagt og alt arbeide forgjeves. Trekull var selve "olja" for jernverkene som eksisterte på den tiden og derfor en meget viktig naturresurs.
Det var Fossum jernverk som var grunnlaget for at mange mennesker flyttet hit og bosatte seg i Gjerpen. Her var det bruk for arbeidsfolk av mange yrkesgrupper, men den største var nok allikevel husmennene som jobbet i skauen og leverte trekull til jernverket.
Dette arbeidet tok mye tid og det var derfor kona og ungene som passet husmannsplassen og de få dyra de kunne fø. Oftest ei ku, et par sauer (eller geiter) og noen høns. Det var full jobb for hele familien fra morgen til kveld. Familier som hadde hest, hadde det litt bedre, men det var ofte kald vassgraut til de fleste måltider.


 

Arbeider, husmann

Vebjørn Halvorsen fra Drengen u. Bø i Luksefjell dpt. 7/3-1779 d. 16/4-1859 på Vebjørnsplass, s.a. Halvor Vebjørnsen.

g1g 10/2-1803 m. Karen Arntsdatter fra Gulset dpt. 15/1-1775 bg. 9/6-1805. ”Webjørn Halvorssøns kone Karen Arentsdtr. und. Gulset, meldt at være 29 aar.”
Hun døde etter en barnefødsel. D.a. Arnt Knudsen. Se Gulset 1801.

g2g 30/5-1813 m. Aslaug Torsteinsdatter f. ca. 1788 d. 28/1-1826 på Vadrette. Døde i Barselseng. Barnet vokste opp.

g3g i Solum 8/4-1828 m. p. Kirsti Hansdatter (Omdal) f. 1790 i Sauherad d. 2/2-1875 på S. Hyni.

1. Anne Kirstine Vebjørnsdatter dpt. 9/10-1803.

2. Anne Catharine bg. 9/6-1805. ”Disse ægtefolks hd. pb. Anne Catharine 5 uger.” Gravlagt sammen med sin mor.

Barn i 2. ekteskap:

3. Halvor Vebjørnsen f. 26/1-1813. ”Krøbling”. Bodde hjemme. Siden hos sin søster, Aslaug, på Gulsetkåsa.

4. Torstein f. 24/1-1816 d. 1/2-1816.

5. Kari Kirstine Vebjørnsdatter f. 6/3-1817 g.m. skomaker Anders Ellefsen (bror av Isak nedenfor). Se Skotland u. S. Hyni.

6. Thorstein Vebjørnsen f. 17/10-1819. Se nedenfor.

7. Ingeborg Helene Vebjørnsdatter f. 10/8-1823.

8. Aslaug Vebjørnsdatter f. 28/1-1826 g.m. skredder Isak Ellefsen (bror av Anders ovenfor). Se Nyhus (Gulsetkåsa).


F.f. Webjørn Halvorssøns pb. Anne Kirstine u/Gulset: Ole Olessøns k., Helge Halvorsdtr., Ole Olessøn, Ole og Rejer Matthiæsøn.

F.f. Vebjørn Halvorsen og Asloug Torgrimsdtr, 's db. Halvor f. Gulset: Karen Maria og Ane Jensdtr., Jacob Jensen, Abraham Jensen, Anders Pedersen.


Denne plassen ble trolig ryddet av Vebjørn i begynnelsen av 1800-tallet. Fattiglem som bodde her i 1835 (hans søster): Helje Halvorsdatter(65).

Plassen ble nevnt som Vebjørnsplass ved hans død i 1859. Enka, Kirsti Hansdatter bodde i 1865 hos sin datter, Aslaugs, familie på Gulsetkåsa.

 

Daglønner

Thorstein Vebjørnsen herfra f. 17/10-1819, s.a. Vebjørn Halvorsen.

g. i Solum krk. 28/9-1844 m. Marthe Kirstine Isaksdatter fra Bjørnstad i Solum f. ca. 1810, d.a. Isak Olsen.

Forlovere: Isak Hansen Bjerkøen og Niels Olsen Omdal.

1. Isak Thorsteinsen f. 8/11-1845 på Gulset.

Denne familien er registrert utflyttet til Solum sogn den 14/10-1846. 

(C) Gard Strøm.