ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

Oppdatert 14.11.2021 .


Ebbes plass
Gammelt løpenummer 20. Siden Norges matrikkel 1889: 2/16 og 25.

Arbeider, husmann
Ebbe Olsen
fra Seljord f. 15/1-1713 bg. 7/9-1788. ”Ebbe Olsen f. Gulseth ejet 83 1/2 aar.”, trolig s.a. Ole Olsen og Margit Ebbesdatter.

g.m. Gunhild? f. ca. 1701 bg. 26/1-1772. ”Ebbe Olsens kone, 71 aar.”
1. Margarethe Ebbesdatter f. 1738 g.m. Lars Pedersen. Se nedenfor.
2. Gunhild Ebbesdatter f. 1744 g.m. Hans Thoresen. Se nedenfor.
3. ?Nicoline Ebbesdatter f. 1753 g.m. husmann Jonas Peter Selander. Bodde på Tveten i Eid.

Ebbe er ikke gift i Hjartdal pr.gj. (med Gransherad og Sauland) i tiden 1728-1740.
Heller ikke i Tinn (med Hovin) 1728-1734. Ikke i Heddal 1728-1741.
Ikke i Bø pr.gj. (med Lunde) 1733- 1740. Ikke Seljord, Sauherad, Holla, Solum, Skien.

Navnet Ebbe er første gang nevnt i Gjerpen kirkebøker i 1767, da Gunhild Ebbesdatter er fadder for sin søsters barn.
Hun er igjen fadder for Halvor Haraldsens barn Ole på Grini-eie i 1768.

Arbeider, husmann

Lars Pedersen f. ca. 1741 bg. 9/8-1778. ”Lars Pedersen f. Gulset ejet 37 aar.”

g. 16/1-1768 m. Margarethe Ebbesdatter herfra f. ca. 1738. Se nedenfor.

1. Gunhild dpt. 8/11-1767 bg. 2/2-1774. ”Lars Pedersens d. Gunnil f. Gulset ejet 6 aar.”

2. Hans Larsen dpt. 18/2-1770.

3. Ole dpt. 16/2-1772 bg. 2/2-1774. ”... hans søn Ole 2 aar.”

4. Ole dpt. 18/6-1775 bg. 14/9-1777. ”Lars Pedersens s. Ole 2 aar.”

Br. ca. 1768.
 

F.f. Lars Pedersens pb. Gunnil fra Gulset Ejet: Nils Halvorsens kone, Gunnil Ebbesdatter, Jest Halvorsen, Haagen Amundsen.

F.f. Lars Pedersens db. Hans fra Gulset Ejet: Johanne Jensdtr., Gunnil Zachariædatter., Kittil Pedersen, Haagen Amundsen.

F.f. Lars Pedersens db. Ole fra Gulset Ejet: Gunnil Ebbesdtr., Gunnil Zachariasdtr., Haagen Amundsen, Anders Zachariæsen, Lars Jørgensen.
F.f. Lars Pedersens db. Ole fra Gulset Ejet: Nils Gulsets kone, Gunnil Ebbesdtr., Jacob Andersen, Johannes Myra, Ole Pedersen.

 

Margarethe var i 1764 i tjeneste hos postmester Gundersen i Skien.

Enka Margrethe Ebbesdatter ble g2g med Jens Strømmesen. Se nedenfor.

 

Arbeider, husmann

Jens Strømmesen f. ca. 1743 bg. 23/9-1795. ”Jens Strømmessøn u/Gulset, 52 aar.”

g. 4/11-1779 m. enke Margarethe Ebbesdatter herfra f. ca. 1738 bg. 3/1-1808. ”lægdslem enken Margit Ebbesdtr., meent at være ved 70 aar.”

Br. ca. 1779.


I 1801 bodde Margarethe som enke sammen med enka Oline Torbjørnsdatter på Olines plass.

 

Arbeider, innerst

Hans Thoresen

g. 25/8-1781 m. Gunhild Ebbesdatter herfra f. ca. 1744 bg. 12/12-1784. ”Gunnil Ebbesdtr. f. Gulset 40 aar.”


Bodde trolig på gården sammen med Margarethes familie.
Hans Thoresen var ikke i Gjerpen, Skien eller Solum i 1801.

 

Grunneier i 1803 var Peder Hansen Falkum.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Kittil Knudsen m.fl. til Peder Halvorsen, hvorefter eieren af  bnr 16 (Ebbes Plads) har ret til fæbeite, brænde- gjerde- og
husefang, samt taalelig løvning i dette brug (bnr 7), dat. 30. aug. 1803, tinglyst 18. juni 1804."


Arbeider, husmann

Peder Halvorsen f. 1780 d. 16/10-1843.

g1g 17/4-1805 m. Clarine Andersdatter fra Gravli(3) "Putten" dpt. 9/7-1769 bg. 1/12-1807. ”Peder Halvorssøns kone Clarine Andersdtr. und. Gulset 38 5/12 aar.”, d.a. Anders Eriksen Putten.

g2g 20/7-1809 m. Guri Gulliksdatter fra Erlands Venstøp dpt. 24/3-1782 d. 6/10-1836 på Gulset, d.a. Gullik Amundsen.

1. Anne Kirstine Pedersdatter dpt. 9/3-1806 g.m. Erik Helgesen. Bodde her. Se nedenfor.

2. Carl dpt. 1/12-1807 bg. 12/11-1809. ”Peder Halvorssøns db. Carl und. Gulset 1 11/12 aar.”

Barn i 2. ekteskap:

3. Karine Pedersdatter f. 23/2-1809.

4. bg. 10/3-1810. ”Peder Halvorssøns pb. Karine und. Gulset. 2 uger.”

5. Halvor f. 20/10-1811 bg. 4/7-1813. ”Peder Halvorsens db. Halvor und. Gulset 1 1/2 aar.”

6. Karen Pedersdatter f. 22/2-1813

7. Karen Maria f. 11/5-1814 d. 3/2-1816.

8. Halvor f. 26/8-1815 d. 2/5-1816.

9. Karen Maria f. 20/6-1817 d. 27/3-1818.

10. Gurine Pedersdatter f. 9/11-1818 g. 27/12-1839 Jacob Hansen fra Slemdal (s.a. Hans Aslaksen Grini).

11. Karen Maria f. 26/3-1820

12. Karen Maria f. 5/8-1821 d. 5/8-1821. Døde bare 16 timer gammel.

Br. 1803.


F.f. Peder Halvorssøns pb. Anne Kirstine u/Gulset: Svend Svendssons k., Ragnil Hansdtr., Kittil Pederssøn, Rasmus Hanssøn, Frideric Janssøn.

F.f. Peder Halvorssøns db. Carl u/Gulset: Greger Gulsets k., Magdalene Abrahamsdtr., Jørgen Hanssøn, Halvor Knudssøn, Frideric Janssøn.

F.f. Peder Halvorssøns pb. Karine u/Gulset: Greger Gulsets k., Gunnil Aslesdtr., Greger Gulset, Ole Olessøn, Peder Isakssøn.

F.f. Peder Halvorssøns db. Halvor u/Gulset: Helje Erikssøns k., Maren Hansdtr., Helje Erikssøn, Gunde Halvorssøn, Ole Olessøn.

F.f. Peder Halvorsens pb. Karen u/Gulset: Gunder Halvorsens k., Gunild Abrahamsdtr., Halvor Knudtsen, Ole og Simon Gulleks sønner.

F.f. Peder Halvorsen og Gurine Gulliksdtr, u/Gulsets pb. Karen Maria: Gunder Halvorsens k., Magdalena Abrahamsdtr., Gunder Halvorsen, Anders Olsen Hobek, Erik Olsen.


Kone nr. 2, Guri, ble også skrevet Gurine, men Guri i kirkeboka da hun ble døpt.
Peder og Guri bodde her alene i 1835.
Han hadde trolig en bror i Gjerpen som het Gunder Halvorsen.

 

G.br., selveier

Erik Helgesen fra Hasledalen und. Gulset dpt. 26/4-1801 d. ca. 1850, s.a. Helge Eriksen.

g. 8/6-1826 m. Anne Kirstine Pedersdatter herfra dpt. 9/3-1806 d. ca. 1850, d.a. Peder Halvorsen.

Forlovere: "Niels Vattenberg, Anders Larsen Gulseth."

1. Karen Gurine Eriksdatter f. 3/8-1827 g.m. Harald Evensen fra Lunde pr.gj. Se Gulset(18). Se N. Brekkejordet. Emg. sammen med begges foreldre i 1849.
    Barn 1. Gunhild Annette f. 14/8-1848 på N. Brekkej. d. som liten i Amerika. De ble også fosterforeldre til Karen Gurines yngste
    søster, Anne Karine Eriksdatter f. 1847. Harald og Karen hadde farm rett utenfor Iola, Scandinavia, Wis.

2. Georgine (Jørgine) Eriksdatter f. 10/10-1831.

3. Helge Eriksen f. 22/6-1835.

4. Peder Eriksen f. 1838. ”Vanvittig”. Ikke reg. døpt i Gjerpen.

5. Carl Eriksen f. 23/12-1842.

6. Anne Karine Eriksdatter f. 4/4-1847 d. 4/1-1929 g. i Scandinavia, Wisc. med Elias Johnson Inlaggen (Inlæggen) fra Gausdal d. 28/9-1914.
    De hadde en farm ved Iola, Scandinavia i Wisconsin.

Br. 1834.


Erik Helgesen ble født på Kausanrød u. Griniparsellene. Denne familien utvandret til Amerika i mai 1849,
på samme båt som Even EriksenGulset 18.

Se deres utvandrerhistorie med familiebilde på Slekt.org.

Knud Pedersen

Br. 1849.

 

G.br., selveier

Hans Andersen Deilsbakke fra Solum f. 1831.

Br. 1855.


Tjenestepike her i 1865: Tora Olsdatter fra Sauherad(13). Se også Gulset Søndre som han kjøpte siden.

 

Børre Christian Strøm Jacobsen kjøpte gården av Hans Andersen Deilsbakke i 1847.

G.br., byggmester, selveier
Hans Jacob Børresen
fra Minde under Gulset f. 15/9-1847 i Melum, s.a. Børre Christian Strøm Jacobsen.
g.m. Anne Christensdatter fra Våla i Sauherad f. 26/8-1841, d.a. Christen Våla og Svanaug Sunde.
1. Hans Augstinius Børresen f. 30/3-1875 på Ebbes plass. Jobbet på gården i 1891.
2. Hulda Bertea Kristiane Børresen f. 28/4-1880 på Ebbes plass. Overtok bruket.
3. Kristian Sigvart Børresen f. 16/2-1882 på Ebbes plass. Ingeniørstudent i Tyskland i 1910, g. i Trondhjem 17/9-1910 med Johanna Berntine Jacobsdatter fra Hullet på Frøya, Trønderlag f. 27/11-1891.
4. Einar Adolf Børresen f. 13/11-1896 i Gjerpen (Skien?) g. i Gjerpen 1/11-1919 m. Inger Pedersen fra Skien, d.a. filemester Kristian Pedersen.
5. Hilmar Børresen f. 7/3-1898 i Porsgrunn.
6. Esther Børresen f. 1/5-1900 i Porsgrunn.
Eier 1869. 
 

Kilde: Varden september 1927.
"80 aar.
En i distriktet godt kjent mann, byggmester Hans J. Børresen, Gulset, Gjerpen, fyller 15. september 80 aar. Etter aa ha faret til sjøs en aarrekke som skibstømmermann løste han borgerbrev som byggmester og arbeidet da i mange aar - ca. 30 - i kammerherre Løvenskiolds tjeneste.
Byggmester Børresen er ansett som en serdeles dyktig fagmann - han er en mann av den gamle skole - og han har opført en rekke større bygninger og villaer her i distriktet.
Vi nevner i farten kontoret paa Myren tresliperi under Osloarkitekten Henrik Backers ledelse, jernbanefabrikken paa Gjemsø, innredet dynamofabrikken, opført en mengde broer og bygninger paa Fossum jordgods - bl.a. bygget han uthusene på godset - som i sin tid blev ansett for aa være de største i amtet.
Dessuten har han vært beskjeftiget med større damarbeider ved Hurum fabrikker i Buskerud. Byggmester Børresen er kjent for sine usedvanlige krefter - syk har han aldri vært - og han arbeider nu paa gaardsbruket fra morgen til kveld. ....." (Resten mangler).
Innsendt av Karin H. Halvorsen.


Selveier
Hulda Bertea Kristiane Børresen herfra f. 28/4-1880 d. 8/10-1956.

g. 24/6-1912 m. redaktør Aksel Andersen fra Skien f. 1887 d. 1937, s.a. fiskehandler Anders Johan Andersen.
Forlovere: "Typograf Alfred Bentsen, Skien og tekniker W. L. Jonassen, Skien."

Eier 1919. Ingen barn.


Hulda hadde særeie på eiendommen og var i begge sine ekteskap oppført som eier.

Enka Hulda Bertea Kristiane Børresen ble g2g med Hans Spitdalen. Se nedenfor.

 

Enke, selveier
Hulda B. K. Børresen herfra f. 28/4-1880 d. 8/10-1956.

g. 1948 m. Hans Spitdalen (Spitalen) fra S. Spitalen på Strandlykkja i Stange, Hedmark f. 15/5-1909 d. 26/2-2000, s.a. Ole Hansen og Marie Spitalen.
Eier 1948. Ingen barn.


Hulda hadde særeie på eiendommen og var i begge sine ekteskap oppført som eier.

 

Hans Spitdalen var eier av eiendommen fra 1957. Hans etternavn ble senere endret til Spitalen. Og det var det foreldrene
skrev seg for. Han ble gravlagt på Grorud kirkegård i Oslo og er oppført på baksiden av sin bror, Øivind Spitalens gravstøtte.

 

Eiendommen ble solgt til A/S Skien Tomteselskap i 1967.

 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no