| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Bekkevold
Gård nr. 79 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.05.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Bekkevold 4
Gammelt løpenr. 285a,b, 286c.  79/4 siden Norges matrikkel 1889.

Harald Olsen kjøpte i 1822 disse gårdpartene av Georg Stribolt og bygde husene her.

Adresse i dag: Sannivn. 27 og 29, 3711 Skien.

G.br., selveier

Harald Olsen Bækkevold
fra Nedre Søli(A) dpt. 15/1-1792 d. 15/7-1853 på Bekkevold, s.a. Ole Haraldsen Sølie.
g. 9/9-1820 m. Live Kirstine Larsdatter fra N. Bakken dpt. 9/10-1796 d. 11/4-1867 på Bekkevold, d.a. Lars Larsen. 
Forlovere: Jacob Christophersen Myren, Hans Rasmussen Sølie.
1. Nils Haraldsen f. 12/2-1821 på Søli. Se Riis(17) ”Riisrønningen”.
2. Ole Haraldsen f. 26/2-1823 på Søli. Se Familie 38 - Ø. Borge 1865.
3. Christian Haraldsen f. 12/12-1826. Overtok gården.
4. Jacob Haraldsen f. 22/11-1830. Se Søli(4) ”Sølirønningen”. Se også Familie 9 - Ø. Borge 1865.
5. Marthe Kirstine f. 9/11-1832 d. før 1835.
6. Lars Haraldsen f. 2/3-1837. Se Familie 50 - Ø. Borge 1875.
Br. 1822.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

285b

Bækkevold

Harald Olsen

2 skind

0 daler - 0 ort - 22 skilling

286a Bækkevold Harald Olsen og Ingebret Olsen 2 3/4 skind 0 daler - 1 ort - 9 skilling
286b Bækkevold Harald Olsen 1/4 skind 0 daler - 0 ort - 3 skilling

G.br., tømmermann, selveier
Christian Haraldsen Bækkevold
herfra f. 12/12-1826 d. 3/9-1875.
g. 17/11-1853 m. Anne Hansdatter fra Søli(3) f. 31/3-1829  d. 27/10-1917 på Kjølnes, d.a. Hans Rasmussen Søli.
1. Hans Kristiansen Bækkevold f. 17/3-1856. Overtok gården.
Br. 1856.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

285bc,286abc

Bækkevold

Christian Haraldsen

0 daler - 3 ort - 10 skilling

(354b,356a)a 2 Ødegaardpladse(!) (Øvrum) Christian H. Bækkevold 0 daler - 3 ort - 5 skilling

Tjenestepike 1875: Marta Sofie Hansdatter fra Efterløt i Sandsvær f. 1848.

G.br., kjøpmann, selveier
Hans Kristiansen Bækkevold
herfra f. 17/3-1856 d. 1945.
g. 20/9-1888 m. Ingeborg Hansdatter fra Riis(9) f. 28/9-1866 på Søli d. 1952, d.a. Hans Hansen Kjølnes Riis.
Br. 1888.

Sameie med Åltvedt(1) fra 1888-1907. Det var der de bodde i 1900. Hans Bækkevold kjøpte i 1907 Kjølnes(1) og flyttet dit.
Han solgte siden Bekkevold til neste bruker.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

79

4

(285a,286c)c

Bækkevold

Bækkevold

Kristian Haraldsen(død. Rett: Hans Kristiansen)

0 - 3 - 1

1 mark 76 øre

105 2 (354b,356a)a Øvrum Rydningen Hans Kristoffersen(feil skrevet.Rett :Hans Kristiansen) 0 - 2 - 3 1 mark 66 øre


Hans Kristiansen Bækkevold bodde i 1900 på Åltvedt(1).
Se folketellingen 1900.

Notat i folketellingen 1900:
"
G. no. 79, br. no. 4 er for jordbrugets vedkommende opført sammen med g. no. 83, br. no. 1 i tællingskreds no. 1, hvor eieren,
der tillige er bruger, bor.
"
Forklaring: 79/4 er dette bruket og 83/1 er Åltvedt hvor han bor.

Innhuset på Bekkevold(4) ble leid bort til familien nedenfor:

Billedskjærer (treskjærer), leieboer
Asbjørn Halvorsen Hylland fra Vinje i Telemark f. 27/9-1855, s.a. Halvor Asbjørnsen.
g. i Grungedal kirke i Vinje 17/11-1884 m. Anna Knudsdatter fra S. Odalen i Hedmark f. 13/3-1861, d.a. Knud Amundsen.
1. Halvor Hylland f. 19/4-1885 i Vinje i Telemark. Døpt 25/5 i Grungedal kirke.
2. Kristine Hylland f. 8/5-1887 i Ullensvang, Hardanger, Hordaland.
3. Sverre Hylland f. 30/12-1889 i Sand i Ryfylke, Rogaland.
4. Einar Hylland f. ca. 1890 i Sand i Ryfylke, Rogaland.
5. Olga Hylland f. ca. 1892 i Bø i Telemark.
6. Ragnvald Hylland f. 8/1-1895 i Sauland i Hjartdal prestegj., Telemark.
7. Borghild Hylland f. 24/4-1897 i Heddal, Telemark.
8. Freidis Hylland f. 15/4-1899 i Kviteseid, Telemark.
9. Erling Hylland f. 8/11-1903 i Laardal i Telemark.
10. Bjarne Hylland f. 28/12-1905 i Gjerpen.

Denne familien var leieboere av innhuset i 1900. Under folketellingen 1910, bodde denne familien i Gamle Skotlandsvei i Skien.
Asbjørn Hylland var da "kunstindustrilærer".

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

79

4

Bækkevold

Bækkevold

Hans Kristiansen

1 mark 76 øre


G.br., tømmermann (snekker), selveier

Nils Hansen Nærum
fra Nærum(1) f. 6/1-1874 d. 21/12-1958, s.a. Hans Jacob Simonsen Nærum.
g. i Hedrum krk. 17/11-1897 m. Johanne Marie Andersdatter fra Ringdal i Hedrum, Vestfold f. 18/10-1876 d. 11/9-1965, d.a. g.br. Anders Hansen Ringdal.
1. Hans Magnus Nærum f. 8/5-1898 d. 31/2-1954 g.m. Hjørdis Meen fra Meen(1) f. 4/10-1898 d. 6/8-1969. Fullmektig ved Skien El.verk. Bodde i Skien.
2. Bjarne Arvid Nærum f. 24/2-1903 d. 13/5-1964 g. 28/12-1922 m. Astrid Meen fra Meen(1) f. 15/6-1902 d. 31/5-1978. Overrettsadvokat. Bodde i Skien.
    Barn 1.
Arne Nærum f. 29/5-1924. Advokat. Se Venstøphøgda 1.
    Barn 2. Per Nærum f. 1931. Bosatt i Skien.
3. Nils Jacob Nærum f. 1/12-1905 d. 27/10-1988 g.m. Gunnhild Kleivstul fra Kviteseid f. 19/12-1908 d. 16/10-1996. Håndverkslærer. Bodde i Fyresdal.
    Nils Jacob Nærum er farfar til "Nrk-kjendis" Knut Nærum, bosatt i Oslo.
4. Karl Nærum f. 11/5-1912.
Overtok gården.
5. Harald Nærum f. 2/10-1914 d. 11/11-2011 g.m. Ingrid Haug fra Lommedalen f. 2/10-1914 d. 3/9-1997. Han var møbelsnekker i Oslo. De flyttet til Stavern på sine eldre dager.
Br. 1909.


Unger på Bekkevold. Bjarne A. Nærum med mørk jakke. Innsendt av Bjarne Nærum jr. 2014.


Gårdbrukerenke Berthe Marie Ringdal f. 1840 i Larvik, døde på Bekkevold den 24/10-1925.
Hun var disse guttenes mormor.
 

Denne familien bodde under folketellingen 1900 i et hus på Menstad. Se Familie 12 - Menstad 1910.

G.br. griseavl, selveier
Karl Nærum
herfra f. 11/5-1912 d. 14/2-1988.
g. i Borgestad kirke 23/12-1939 m. Martha Øvrum fra Øvrum(4) f. 13/12-1914 d. 22/3-2002, d.a. Eivind Øvrum.
1. Einar Nærum f. 1940. Overtok bruket.
2. Gunnar Nærum f. 1943 g. 28/12-1968 m. Sigrun Håland  fra Stavanger f. 1943. Bosatt i Stavanger siden 1986.
3. Marit Nærum f. 1946 g.m. Per Arne Boge f. 1946. Bosatt i Bø i Telemark.
4. Hans Jacob Nærum f. 1956 g.m. Anne-Kari Jelmert f. 1959. Bosatt i Stangsgate i Porsgrunn.
Br. 1936.

Martha bodde her i 1996 med adresse Sanniv. 27. Martha er en av mange etterkommere etter Even Olsen Gården
fra N. Sneltvedt(13).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

79

4

Bækkevar (Bækkevold)

Karl Nærum

1 mark 76 øre

92* 5 Svarttangmarken Karl Nærum 0 mark 28 øre
104** 7 Riis Karl Nærum 1 mark 44 øre

*Gnr 92 = Haukeråsen.
**Gnr 104 = Nærum.

Overingeniør, selveier
Einar Nærum
herfra f. 1940.
g1g m. Karin Dalene fra Lid(5) f. 1943 d. 29/8-1996, d.a. Gunnar Dalene.
g2g 2/6-2000 m. Ingunn Nordheim, d.a. Øyvind Nordheim.
1. Kjersti Nærum f. 1966.
2. Kjell Nærum f. 1968.

3. Elisabeth Nærum f. 1969.
4. Edvard Nærum f. 1979.

Br. 1977.

Sameie med Nærum(7) og Haukeråsen(5) ”Svarttangmarken” siden før 1936, trolig siden 1912.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.