| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Tufte
Gård nr. 54 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.05.2017


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.

Tufte 38 - Solstad
54/32. Utskilt fra Tufte(1) i 1928.

Adresse i dag: Luksefjellv. 404, 3721 Skien.

G.br.
Aslak Groven fra Tufte(1) f. 20/12-1890 i Vrådal d. 22/5-1977, s.a. Halvor Halvorsen Groven og Gro Johnsdatter.
John Groven f. 10/3-1888 d. 19/9-1980, s.a. Halvor Halvorsen Groven og Gro Johnsdatter.
Disse var ugifte halvbrødre til Halvdan Groven på N. Tufte. De drev småbruket i sammen.

Aslak Groven ble den 2/12-1920 far til en gutt, Arne Tufte, som døde i Bærum i 2012.
Mora var Turid Halvorsdatter Skogen fra Flatdal f. 1895.

Dette var et småbruk på 58 mål. Våningen ble oppført i 1931. Uthuset med stall i 1928. Verksted og vedsjul ble bygd
i 1943. Det ble også oppført et bryggerhus med vognsjul her.
Gårdens besetning i 1950 var 1 hest. Aslak Groven kjøpte eiendommen av sin far i 1928.
Brødrene Groven avlet grønnsaker og drev med frøproduksjon.

Våningshuset ble skilt ut fra jorda og har i dag gnr 54 brn 84.
Brn 38 er i dag jorda og uthuset.

Beboer i 1985:
Bernt Terje Homme f. 1961.

Beboer i 1997:
Anne-Marie Ramberg f. 1922. Bosatt i Oslo i 2010.

Beboere i 2010:
Torbjørn Gundersen f. 1967.
og Anette Carina Vasdal Eriksen f. 1982.

Sverre Groven tok over etter sin onkel Aslak Groven i 1977.
Br. 1977. Se Tufte

(C) Gard Strøm.