| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


Oppdatert 18.06.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Hyni 15 - Skotland
Gamle løpenr. 57 og 58. Fra Norges matrikkel 1889: 7/15.


Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.
Foran: Hyni(16) "Skotland". Bak: Hyni(15) "Skotland".

Tidligere husmannsplass under N. Hyni. Beliggende på vestsiden av Falkumelva.

Adresse i dag: Hyniv. 272, 3721 Skien.

Jernverksarbeider, husmann

Søren Larsen fra M. Bø(B) dpt. 1/8-1717 bg. 10/4-1774. ”Søren Larsen f. Hynie Ejet 56 aar.”, s.a. Lars Halvorsen Bøe.

g. 11/7-1761 m. Margrethe Engebretsdatter fra Ø. Bø(4) i Luksefjell f. ca. 1734 bg. 11/10-1789. ”Erik Nirisens enke 55 aar.”, d.a. Engebret Lucassen.

1. Lars Sørensen dpt. 28/2-1761. Se nedenfor.

2. Anders Sørensen dpt. 27/10-1765.

3. Jens dpt. 4/4-1768 bg. 31/7-1768. ”Søren Larsens s. Jens 16 uger.”

4. Engebret Sørensen dpt. 9/7-1769 g.m. Karen Malene Petersdatter Gasman. Se Fossum 1801.

5. Peder Sørensen dpt. 29/9-1771.

Br. i 1762, 1774.

 

F.f. Søren Larsens db. Lars fra Moe Ejet: Kistine Bindrup, Barbara Monrad, Peder Bredsdorph, Jens Sartz.

F.f. Søren Larsens db. Anders fra Hynie Ejet: Christen Hoppestads kone, Anne Larsdtr., Engebret Lucæsen, Peder og Jens Engebretsønner.

F.f. Søren Larsens db. Jens fra Hynie Ejet: Nils Jensens kone, Anne Larsdtr., Lucas, Jens og Peder Engebretsønner.

F.f. Søren Larsens db. Engebret fra Hynie Ejet: Nils Venstøbs kone, Anne Larsdtr., Jens Engebretsen, Lucas Engebretsen.
F.f. Søren Larsens db. Peder fra Hynie Ejet: Karen Jansdtr., Maren Haagensdtr., Jens Engebretsen, Halvor Hansen.


Enka Margrethe Engebretsdatter ble g2g med Erik Nirisen. Se nedenfor.
 

25/11/1775     SØREN LARSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 448a.

Schotland      Arvinger:                            

u/Nordre Hyni  Enka Margrethe Engebretsdatter og barna:

               1. Lars Sørenssen    15 år.

               2. Engebret Sørenssen 5 ”

               3. Peder Sørenssen    4 ”

               4. Anne Sørensdtr.   10 ” (Anders Sørensen)

Til laugverge for enka ble satt Erik Nielssen (Skal være: Erik Nirisen).

-”- formynder -”- barna: morbror Peder Engebretssen Bøe.

Brt: 2 - 3 - 0

Net: 1 - 3 - 0

Jernverksarbeider, husmann

Erik Nirisen fra Baugerød(1) dpt. 16/2-1749 bg. 24/2-1782. ”Erik Nirisen f. Schotland 34 aar.”

g. 27/12-1775 m. enke Margrethe Engebretsdatter fra Ø. Bø(4) i Luksefjell f. 1734 bg. 11/10-1789, d.a. Engebret Lucassen. ”Erik Nirisens enke 55 aar.”

Br. 1775.

 

Jernverksarbeider, husmann

Lars Sørensen herfra dpt. 28/2-1761 d. 15/2-1835 på Skotland, s.a. Søren Larsen. Se ovenfor.

g1g 27/3-1790 m. enke Marthe Solvesdatter fra Grini(21) "Hagen" dpt. 16/12-1754 bg. 2/2-1809. ”Lars Sørenssøns kone Marthe Solvesdtr. und. N.Hynie 54 1/12 aar.”, d.a. Solve Engebretsen Grinie.

g2g 27/12-1809 m. enke Pernille Nilsdatter dpt. 8/8-1784 d. 12/11-1858 på Fossum, d.a. Nils Torbjørnsen. Se S. Hyni(B).

Br. ca. 1800.

 

Lars bodde en tid på Grinihagen i 1. ekteskap. Marthe var enke etter Daniel Henriksen Grini.
Pernille Nilsdatter var enke etter Svend Pedersen på Hyni(4).

 

Hugger, senere former ved jernverket, husmann

Solve Danielsen fra Grini(21) "Hagen" dpt. 19/11-1779 d. 7/7-1839 på Lille Blåland under Gulset, s.a. Daniel Henriksen Grinie.

g. 23/1-1814 m. Maren Sophie Thorsdatter fra Holla? f. ca. 1791 d. 24/9-1832 under Hyni.

1. Henrik Solvesen f. 2/7-1814. Se nedenfor.

2. Hedevig Christine f. 13/6-1816 d. 28/11-1818.

3. Thor Solvesen f. 22/5-1818. Emigrerte som ungkar til N. Amerika i mai 1843, sammen med brødrene Daniel og Anders.

4. Daniel Solvesen f. 9/9-1820. Se nedenfor.

5. Marthe Maria Solvesdatter f. 24/1-1823. Emigrerte som ugift til N. Amerika i mai 1849 sammen med søsteren Ingeborg.

6. Anders Solvesen f. 26/12-1825. Emigrerte som ungkar til N. Amerika i mai 1843 sammen med brødrene Daniel og Thor.

7. Ingeborg Solvesdatter f. 16/6-1829. Emigrerte som 20-åring til N. Amerika i mai 1849 sammen med søsteren Marthe Maria.

Bodde her fra ca. 1816.


F.f. Hm. Solve Danielsen og Maren Thorsdtr. u/Hynies Henrik: Karen Jacobsdtr., Maren Andersdatter, Isak Jensen, Knud Jensen, Gunder Axelsen.
F.f. Hm. Solve Danielsen og Maren Thorsd. und. S. Hynies Hedevig Christine:
Maren Olsd., Anne Jørgensd., Henrik Danielsen, Halvor Larsen, Johannes ........(?)
 


 

Denne familien bodde på Hyni-eiet i 1816, i 1825 og i 1832 da Maren døde. Det stod "under Søndre Hynie" i kirkeboka da Hedevig Christine ble døpt i 1816.
I 1835 bodde barna noe spredt i det mora døde i 1832. På N. Hyni-eiet hos Henrik Danielsen (farbror) bodde:
Former Henrik Solvesen(22), Marthe Maria Solvesdatter (12) og Ingeborg Solvesdatter (9).
Som vi ser ovenfor emigrerte altså alle barna til USA, bortsett fra Henrik som ble boende her på Skotlandsplassen. I 1835 bodde Solve som enkemann og innerst på Lille Blåland under Gulset.


 

Formermester v/ Fossum verk, leilending

Henrik Solvesen herfra f. 2/7-1814 d. 22/7-1861 på Skotland under Hyni, s.a. Solve Danielsen Skotland.

g. i Porsgrunn krk. 13/10-1843 m. Iverine Sophie Isaksdatter fra Herre i Bamble f. 9/2-1821 d. 11/3-1868 på Hyni, d.a. møllemester Isak Iversen på Herre i Bamble og Karen Didriksdatter fra Langesund.
Forlovere: "Lars Iversen og Knud Peter Christophersen, begge af Herre."

1. Marie Sofie Henriksdatter f. 30/4-1845 d. 24/3-1931 i Skien. Var i 1875 i Tjeneste hos Ludvig Saxe. Se Familie 15 - Venstøp 1875.

2. Herman Martin Henriksen f. 6/9-1848. Se nedenfor.

3. Martine Elisabeth Henriksdatter f. 27/10-1854 d. 31/3-1939 i Skien.

4. Inger Caroline Henriksdatter f. 19/10-1851 g.m. Halvor Halvorsen. Se Hyni(16) "Skotland".

5. Isak Severin Henriksen f. 30/9-1859 d. 20/9-1948 i Skien g. i Skien 1/11-1885 m. Olava Sørensen fra Skien f. 1865 (d.a. tømmerfløter Søren Hansen).
    De bodde i 1900 i Ligt. i Skien. Isak var "sadelmagermæster" og hadde eget verksted der.
   
Barn 1. Olaf Henriksen f. 1886.
    Barn 2. Bredo Henriksen f. 18/3-1888 d. 3/8-1974 g.m. Edna Lucy Brahde f. 20/9-1891 d. 23/3-1967. Bodde i Skien.
    Barn 3. Sofie Henriksen f. 1889.
    Barn 4. Julie Henriksen f. 1891.
    Barn 5. Ragnhild Henriksen f. 1895.
    Alle disse barna er i følge folketellingen 1900 født i Gjerpen.

Br. ca. 1840.

14/4/1868      IVERINE SOPHIE ISAKSDATTER        Skifteprotokoller *)
Skotland       - død 11.3.1868 -                    
u/Hyni         Arvinger: Barna:
               1. Herman Martin Henrikssen          19 år.
               2. Isak Severin Henrikssen        8 1/2 "
               3. Marie Henriksdtr.             22 1/2 "
               4. Inger Karoline Henriksdtr.    16 1/2 "
               5. Martine Elisabet Henriksdtr.  13 1/2 "
               Verge ble farbroren Knut Peder Christopherssen Langgård.
Brt: 583 - 2 -  8
Net: 194 - 1 - 13
               Avdødes mann: Henrik Solvessen, død for lenge siden.
               Hennes bror het Johan Isakssen Røra (i Eidanger).
*) A: BS 30 s.181.
B: Gj 2 s.110-117. C: Gj I s.335b.

Skomaker, selveier
Daniel Solvesen Hyni herfra f. 9/9-1820, s.a. Solve Danielsen.
g. 8/4-1859 m. Sophie Marie Torkildsdatter fra Skilbred(4) f. 12/5-1841, d.a. Torkild Sigurdsen Skilbred.
1. Maren Danielsdatter f. 1859.
2. Søren Theodor Danielsen f. 1860.
3. Henrik Martin Danielsen f. 1862.

Br. ca. 1865.

Daniel var i 1835 læregutt hos skomaker Gunder Nilsen Holm på Goberg. Han emigrerte til N. Amerika,
den 3/5-1843, sammen med sine brødre Anders og Thor. Daniel kom tilbake før april 1859 og giftet seg
med den 19 år yngre Sophie Marie.

Sophie Maries mor, enka Maren Jonsdatter, bodde her i sin svigersønns familie under folketellingen 1865.
Daniel Pedersen Hyni, hustru og deres barn, Maren (7), Søren Theodor (5 ½) og Henrik Martin.
emigrerte til Amerika med avreise 9/4-1867 sammen med Sophies mor.
 

Fra Norges matrikkel 1889 var skottlandsplassene samlet under dette bruk.
 

Tømrer, selveier

Herman Martin Henriksen Hyni herfra f. 9/6-1848 d. 1/5-1930 på Hyni.

g. 6/6-1875 m. Kirstine Mathilde Nilsdatter fra Skavanhagen f. 25/1-1848 d. 28/2-1915 på Hyni, d.a. Nils Pedersen.

1. Maren Sofie Henriksen f. 20/12-1876 d. 30/5-1926. Ugift.

2. Petrea Kristine Henriksen f. 28/12-1878.

3. Henrik Henriksen f. 11/7-1881 d. 4/4-1933. Ugift.

4. Nils Henriksen f. 8/10-1884 d. 1/10-1939. Ugift.

5. Martin Henriksen f. 6/9-1886. Overtok eiendommen.

6. Anna Elise Henriksen f. 28/3-1889 d. 7/4-1913. Ugift.

Br. 1875.

 

Se folketellingen 1910.

 

Agronom, selveier

Martin Henriksen Hyni herfra f. 6/9-1886 d. 15/8-1947.

g.m. Martha Iversen fra Hyni(7) ”Ødegården” f. 28/7-1897 d. 1968, d.a. Lars Iversen Øygarden.

Br. 1926.


Ingen barn. Enka var gårdeier fra 1947.
 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

7

15

Hyni - Skotland

Martin Henriksen Hyni

2 mark 36 øre

 

 


Hyni bnr 15 på 1950-tallet. Agnes Løberg med barnevogn. Foto: Utlånt av Karin H. Halvorsen.

 

Eiere fra 1961-1963 var Staten, ved Telemark Fylkeslandbruksstyre.

 

Sameie med bnr 29, 30 og 31 (Skotlandsplassene).

 

Eiendommen ble kjøpt opp av Harald Løberg og mesteparten av eiendommen er sammenslått med S. Skotland.
Husene på denne eiendommen ble utskilt med ei tomt og regulert til  7/43, 121.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2010.


(C) Gard Strøm.