| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.04.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Grini 7 - Grini søndre
Gammelt løpenr. 152a. Siden 1889: 57/7.

Det vites ikke hvor bygningene til denne nedlagte gården lå. Trolig har de ligget nær Gjerpen sportsanlegg.

G.br., selveier
Søren Jansen
Grinie f. ca. 1677 bg. 20/1-1731. ”Søren Grinj  53 aar.”
g. 29/8-1706 m. Gunborg Auensdatter fra Strømdal Hovedgård dpt. 10/4-1687 bg. 18/7-1746. ”Søren Grinis enke, 60 aar.”, d.a. Auen Madsen Strømdal.
1. Abigael Sørensdatter dpt. 16/1-1707 g.m. Jørgen Hansen Kleven. Se Kleven(1).
2. Jan Sørensen dpt. 22/4-1708. Overtok gården.
3. Nils Sørensen dpt. 23/3-1710. Se M. Løberg(B).
4. Ove (Auen/Augen/Ougen) dpt. 13/3-1712 bg. 8/5-1721. ”Søren Grinis søn Ove 9 aar, 6 uger.”
5. Svend dpt. 8/10-1713 bg. 27/3-1714. ”Søren Janssøns Søn Svend fra Sr. Grinj 22 uger.”
6. Svend dpt. 10/2-1715 bg. 23/7-1738. ”Svend Grinj, 23 aar.”
7. Anne Sørensdatter dpt. 25/3-1717 g.m. Aslak Hansen Grini. Se Grini(4).
8. Peder Sørensen (Per) dpt. 16/7-1719 bg. 3/7-1759. ”Peder Sørensen f. Grinie 36 aar.” Ugift.
9. Ove (Auen/Augen/Ougen) bg. 6/12-1722. ”Søren Grinis søn Ove 3 aar.”
10. Inger Sørensdatter dpt. 26/12-1723 bg. 6/2-1783. ”Inger Sørensdtr. f. Grinie 59 aar.” Ugift.
11. Isak Sørensen dpt. 25/3-1727. En ”Isach Grine” får barn i Skien i 1761. "Isach Sørensen bg. i Skien 6/8-1771, 48 aar gml."
12. Karen dpt. 2/10-1729 bg. 27/1-1730. ”Søren Grinjs Karen 16 uger.”
Br. ca. 1729.

F.f. Søfren Janssens datter Abigael fra S. Grini: Torien Fant i Scheen, Laugmandens Skriver Anders, Nils Larssen i Prestegaarden, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Ove Smids qvinde.
F.f. Søren Grines Søn Jahan (Jan): Ditlef Monrath, Jacob Holst, Jochum Hendrichsøn hos Assessor Ryssel, AssistensRaad Klims Datter Gregoriette, Capitain Ove Bergs datter.
F.f. Søren Grinis Søn Nils: Christoffer Grinj, Nils Janssøn, Præstens qvinde Barbara, Maren Flor.
F.f. Søren Grinis søn Ove: Peder Lensmand, Nils Janssøn, Svend Strømdal, Præstens Hustru, Maria Flor.
F.f. Søren Grinis Søn Svend: Jens Høst, Jens Trost, Torsten skomager, Præstens Hustru Barbara, Birte Eriksdatter.
F.f. Søren Grinis søn Svend: Lars Kulleskriver, Nils Janssøn, Rasmus Strømdal, Johanne Klockers, Valborg i Præstegaarden.
F.f. Søren Grinis datter Anne: Jochum Altenburg, Peder Olssøn og hans søn, Birte Lange, Var min datter.
F.f. Søren Grinis Søn Per: Nils Vejer, Hans Lange, Jon ... . Madem: Fos, Lange, Anne Lisbeth.
F.f. Søren Grines datter Inger: Ole Tolfssøn, Christopher Grinj, Lars Rising, Nils Janssøns qde Karen, Dorte Strømdal.
F.f. Søren Grinis Isak: Hans Houerø, Nils Janssøn, Johannes Enggraf, Ole Kolkins qde., Anne Isaksdatter.
F.f. Søren Grinis Karen: Rasmus Strømdal, Jørgen Grini (Johannes-skrevet over), Truls Janssøns qde., Anne Rising.

Søren hadde trolig følgende søsken i Gjerpen: Nils Jansen på Kleiva, Torbjørn Jansen på plassen
Vassbrekka under Grini
og Inger Jansdatter. Kanskje også en Truls Jansen.

25/5/1731      SØFREN JANSSEN GRINI       Bamble skifteprotokoll 3a, s. 332b.
Søndre Grini        
                  Arvinger: Enka Gunborg Ouensdatter og barna:
               1. Jan Søfrenssen,      23 år.
               2. Niels Søfrenssen,    21 ”.
               3. Sven Søfrenssen,     15 ”.
               4. Peder Søfrenssen,    12 ”.
               5. Isak Søfrenssen,      4 ”.
               6. Abigael Søfrensdtr., 25 ” g.m. Jørgen Hanssen Grini.
               7. Anne Søfrensdtr.,    14 ”
               8. Inger Søfrensdtr.,    7 1/2 år.
Lensm. Berberg ble laugverge for enka.
Formyndere: Ingelbrekt Bratsberg for Niels, Svend og Isak. Hans Jørgenssen Kleven for Jan og Peder.
Jørgen Hanssen Grini for Anne og Inger.
Brt: 268 - 1 - 22
Net:  76 - 3 -  0
Jordegods: Skjøte av 23.6.1729 på 3 huder med bøxel og herlighet for 4 ½ hud i søndre Grini, tinglyst 10.11.1729.
Mannen hadde solgt og skjøtet til Hans Jørgenssen Kleven 11.11.1729, 1 1/2 hud med bøxel og herlighet over
2 huder 3 skind i S. Grini. De gjenstående 1 1/2 hud med bøxel og herlighet over 2 huder og 3 skind ble vurdert for 125 rdlr.

G.br., selveier
Jan Sørensen
Grinie herfra dpt. 22/4-1708 bg. 14/4-1767. ”Jan Grinie 60 aar.”
g. 25/12-1732 m. Anne Jacobsdatter fra N. Rising(A) dpt. 26/12-1707 bg. 29/6-1767. ”Jan Grinies enke 59 aar.”, d.a. Jacob Rasmussen.
Forlover: "Lars Sem."
1. Jacob Jansen dpt. 1/2-1733. Død før 1745.
2. Kirsten Jansdatter dpt. 13/1-1734.
3. Karen dpt. 5/2-1736 bg. 22/5-1756. ”Karen Jansdtr. f. Grinie 20 aar.”
4. bg. 6/2-1739. ”Jan Grinis tvillinger.”
5. bg. 6/2-1739. ”Jan Grinis tvillinger.”
6. Guri Jansdatter dpt. 6/3-1740 g. 13/10-1763 m. Lars Evensen. Bodde på Kleiva eller i Skien.
7. Dorthe dpt. 6/3-1740 bg. 26/5-1740. ”Jan Grinis Dorte, 11 uger.”
8. Søren Jansen dpt. 7/10-1742. Overtok gården.
9. Jacob Jansen dpt. 14/3-1745. Se Griniteigen under Grini og Roligheten under Sneltvedt.
10. Gunbiør Jansdatter dpt. 5/5-1748 g.m. Jest Halvorsen. Se Familie 92  - Kleiva 1801.
11. Anders dpt. 11/7-1751 bg. 13/2-1752. ”Jan Grinies s. Anders 1/2 aar.”
Br. 1747.

F.f. Jan Grines Jacob: Jørgen Grinj, Rasmus Rising og Abraham, Dorte Sneltved, Kirsten Grinj.
F.f. Jan Grinis Kirsten: Anders Rising, Nils Grinj og Svend, Abraham Risings qde. Maria Schaven.
F.f. Jan Grinis Karen: Nils og Anders Grinj, Hans og Signe, Abraham Risings qde.
F.f. Jan Grinjs tvillinger Gurj og Dorte: Nils Janssøn, Lars Grinj, Nils Grinj, Christen Souebache, Abraham Rising, Jørgen Grinjs qde. Karen, Kirsten, Anne Grinj.
F.f. Jan Grinis Søren: Jørgen Grinj, Rasmus og Nils Grinj, Abraham Risings qde. Kirsten Grinj.
F.f. Jan Grinis Jacob: Nils og Aslak Grini, Ole Hanssøn, Abraham Risings qde. Maren Olsdatter.

F.f. Jan Grinies pb.
Gunbiør: Aslak Grinies kone, Margrethe Olsdtr., Jørgen Kleven, Rasmus Riising, Isak Sørensen.
F.f. Jan Grinies db.
Anders: Nils Grinies kone, Maren Rasmusdtr., Lars Grinie, Jørgen Kleven, Anders Larsen.
 
G.br., selveier
Søren Jansen Grinie
herfra dpt. 7/10-1742 bg. 2/1-1802. ”Søren Janssøn f. S. Grinie 59 1/3 aar.”
g1g 29/12-1767 m. Margrethe Nilsdatter (fra Sem?) f. 1739 bg. 9/4-1768. ”Søren Grinies kone 29 aar.”
g2g 19/10-1769 m. Anne Rønniksdatter fra Haugedal i Luksefjell dpt. 3/9-1747 i Sh. bg. 25/1-1777. ”Søren Grinies kone 29 aar.”
g3g 29/12-1777 m. Karen Nilsdatter fra N. Grini dpt. 1748 bg. 17/12-1790. ”Søren Grinies kone Karen Nilsdtr. 42 aar.”, d.a. Nils Axelsen.
g4g 29/12-1791 (trolovet i Eidanger) m. Maria Andersdatter fra Solverød i Siljan dpt. 12/9-1745 i Siljan d. 15/10-1817 på Grini, d.a. Anders Nilsen Solverød og Anne Jacobsdatter.
Forlovere: "Axel Nilsen og Ole Mogensen Grini."
1. Anne Margrethe dpt. 4/4-1768 bg. 26/8-1768. ”Søren Grinies d. Anne Margrethe ½ aar.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Karen Margrethe Sørensdatter dpt. 4/3-1770.
bg. 29/3-1772. ”Søren Grinies dødf. db.”
3. Jan Sørensen dpt. 25/4-1773 bg. 29/11-1798. ”Jan Sørenssøn f. S. Grinie 25 ½ aar.” Ugift.
-   bg. 14/1-1776. ”Søren Grinies dødf. søn.”
-   bg. 25/1-1777. ”Søren Grinies dødf. søn.”          
Barn i 3. ekteskap:    
4. Nils Sørensen dpt. 9/8-1778. Overtok gården.
5. Anne dpt. 27/3-1780 bg. 30/4-1780. ”Søren Grinies d. Anne 6 uger.”
6. Maren dpt. 4/6-1781 bg. 9/6-1781. ”Søren Grinies d. Maren 14 dager.”
7. Peder Sørensen dpt. 10/11-1782. Se Vassbrekka under Grini.
8. Marthe Sørensdatter dpt. 26/6-1785 g.m. Solve Engebretsen Grini. Se Grini(9).
Br. 1770.

Hans tredje kone, Maria Andersdatter var i tjeneste på S. Tveten i Eidanger før de giftet seg. Derfor foregikk
trolovelsen der.

F.f. Søren Grinies pb. Anne Margrethe: Jacob Riisings kone, Gunbor Jansdtr., Jacob Riising, Isak Sørensen, Sven Jørgensen.
F.f. Søren Grinies pb. Karen Margrethe: Isak Sørensens kone, Ingebor Olsdtr., Jacob Grinietejen, Søren Sem, Svend Jørgensen.
F.f. Søren Grinies db. Jan: Isak Sørensens enke, Axel Grinies kone, Jacob Riising, Axel Grinie, Hans Aslaksen.
F.f. Søren Grinies db. Nils: Axel Nilsen Sems kone, Marthe Nilsdtr., Ole Riising, Isak Riising, Knud Olsen.
F.f. Søren Grinies pb. Anne: Hans Aslaksen Grinies kone, Anne Nilsdtr., Axel Nilsen, Jacob Grinietejen, Jest Halvorsen.
F.f. Søren Grinies pb. Maren: Jens Vilhelmsens kone, Marthe Nilsdatter, Isak Christensen, Lars Nilsen, Tollef Nilsen.
F.f. Søren Grinies db. Peder: Jacob Riisings kone, Gunborg Hansdtr., Jest Halvorsen, Svend Aslaksen, Tolf Nilsen.
F.f. Søren Grinies pb. Marthe: Nils Axelsen Grinies kone, Karen Christiansdtr., Hans Grinie, Anders Nilsen, Tolf Nilsen.

Noe før Søren Jansen Grinis tid ble gården redusert ved salg, til under det halve og bestod i 1770 av 7 ½ skinn. 

10/9/1777      ANNE RØNNICHSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 521a.
Grini          Arvinger: Enkem. Søren Janssen og barna:
               1. Jan Sørenssen   5 år.
               2. Kari Sørensdtr. 8 ”
               Faren ble formynder.
Brt: 370 - 0 -  6
Net:  83 - 1 - 11
Jordegods: 1 hud m.b. over 9 skind i Grini, matr. nr. 54 i Gjerpen. Skjøte hadde kommet bort. Vurdert for 300 rdlr.

18/5/1791      KARI NILSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 549a.
S.Grini        Arvinger: Enkem. Søren Janssen og barna:
               1. Niels Sørenssen 13 år.
               2. Peder Sørenssen  9 ”
               3. Marthe Sørensdtr.6 ”
               Faren ble verge for barna.
Brt: 411 - 2 -  8
Net:   4 - 2 - 23 som enkem. fikk i begrav.omkostn.
Jordegods: Boet eiet 10 1/2 skind m.b. og overbøksel av  7 7/8 skind i gd. Grini. 1 skind av disse var utlagt til
enkem. ifl. skiftebrev etter hans annen hustru Anne Rønnisdtr.

29/7/1803      SØREN JANSSEN GRINI       Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 48a.
S.Grini        Arvinger:                            
(matr.nr. 54)  Enka Maria Andersdatter og barna:
               1. Nils Sørenssen    24 år.
               2. Peder Sørenssen   20 ”
               3. Karen Sørensdtr.  30 ” , tjener i Skien hos Marcus Barnholt.
               4. Marthe Sørensdtr. 17 ” , heime.
               Laugverge for enka ble prokurator Brangstrup.
               Han ble også formynder for sønnene.
               Formynder for døtrene ble Axel Nilssen Grini.
Brt: 851 - 0 - 8
Net: 626 - 0 - 5
Jordegods: 9 skind m.b. hus og herl. i S.Grini for 800 rdl.

Landskyld i 1801: 9 ½ skind.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Udløsningsskjøde fra Peder Sørensen og Axel Nilsen som verge for; Karen og Maren Sørensdøtre til Nils Sørensen og dennes
moder Marie Andersdatter
, paa denne eiendom og 1 1/2 skind af løbenr. 151 for 800 Rdl., dat. og tinglyst 16. Januar 1804."

G.br., selveier
Nils Sørensen
Grinie herfra dpt. 9/8-1778 d. 17/5-1850 på Grini, s.a. Søren Jansen Grinie.
g. i Skien 6/3-1800 m. Ingeborg Margrethe Larsdatter fra V. Porsgrunn dpt. 24/11-1765 i Vestsiden krk. d. 2/10-1850 på S. Grinie, d.a. Lars Christensen Rørholt og Sara Eriksdatter.
1. Karen Marie Nielsdatter dpt. 2/6-1800 g.m. Jørgen Torbjørnsen. Se nedenfor.
2. Søren bg. 27/11-1802. ”Nils Sørenssøns hjemmedøbte drengebarn Søren, f. S. Grinie, som levede efter Fødselen 3 timer.”
3. Sara Nilsdatter dpt. 29/4-1804 g.m. Nils Nilsen Aamodt. Se Åmot.
Br. 1804.

F.f. Nils Sørenssøns pb. Karen Maria f. S. Grinie: Karen Sørensdtr., Anne Olesdtr., Isak Grinie, Anders Halvorssøn, Tord Olessøn.
F.f. Nils Sørenssøns pb. Sara f. S. Grinie: Karen Sørensdtr., Marthe Sørensdtr., Isak Hanssøn, Simon Jonssøn, Peder Sørenssøn.

Jordbruker, selveier
Jørgen Torbjørnsen
fra Marker(C) dpt. 31/10-1790 d. 22/4-1881, s.a. Torbjørn Nilsen Marker.
g. 28/12-1820 m. Karen Marie Nilsdatter herfra dpt. 2/6-1800 d. 9/11-1878 på Grini.
Forlovere: "Peder Sørensen Grinie, Ole Torbjørnsen Marker."
1. Taran Jørgensdatter f. 4/1-1822 på Marker.
2. Ingeborg Marie Jørgensdatter f. 25/8-1824 på Grini.
3. Søren Jørgensen f. 15/1-1827. Se M. Holm.
4. Sara (tvilling) f. 20/3-1830 d. 11/10-1834.
5. Maren Jørgensdatter (tvilling) f. 20/3-1831 g.m. Nils Aslaksen. Se Høgli nedre under Grini.
6. Nils Jørgensen f. 17/11-1835. Overtok gården.
Br. ca. 1850 (skjøte mangler).

Jørgen ble født på Ø. Sokka i oktober 1790.
Taran Jørgensdatter er registrert innflyttet til Gjerpen fra Seljord i oktober 1842, 20 år gammel.
Hennes fødested var oppgitt til å være Gjerpen.

f. 15/1-1814 NB. (uægte.) Jørgen. Moder: Kirsten Hansdtr. f. Fossum.
Faddere: Isak Hansens k., Margrethe Hansdtr, Isach Hansen, Isak Christensen, Gunder Jacobsen.
Udlagt barnefader: Jørgen Torbjørnsen f. Marker u/Grinie.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

152

Grini søndre

Niels Sørensen

7 1/2 skind

1 daler - 1 ort - 10 skilling

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skylddelingsforretning, hvorved bnr 8 er udskilt, afholdt 29. Juli og tinglyst 7. Aug. 1865."

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Jørgen Thorbjørnsen til sønnen Nils Jørgensen paa dette brug m.m., dat. 29. Juli, thinglyst 7. Aug. 1865."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

152a              

Grini søndre

Nils Jørgensen

1 daler - 0 ort - 11 skilling

(L.nr. 153b under l.nr. 464 og 465.)

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

57

7

152a

Grini

Grini søndre

Nils Jørgensen

0 - 4 - 0

2 mark 82 øre


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skylddelingsforretning, hvorved bnr 16 er udskilt, afholdt og tinglyst 1. Juli 1895."

"Skjøde fra Nils Jørgensen Grini til Andreas Nilsen Grini for 13.500 kr., dat. 25. Okt. tinglyst 6. Nov. 1901."

G.br., selveier
Nils Andreas Nilsen Grini
(Andreas Nilsen Grini) herfra f. 27/11-1871 d. 3/2-1934.
g.m. Ingeborg Halvorsdatter fra Tufte(3) f. 8/3-1876 d. 21/12-1950, d.a. Halvor Larsen Tufte.
Br. 1901. Se Grini(21).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

57 

7

Grini

Grini søndre

Andreas Nilsen

2 mark 80 øre

57 13 Grini Myren ditto 0 mark 45 øre
57 21 Grini Haven ditto 0 mark 30 øre

Han skrev seg for Andreas N. Grini. Han eide også skogstykket Grinimyra ved Heivannet. Bnr. 8 ble utskilt herfra i
1865. Dette er i dag kun ei hyttetomt ved Marker.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning,avholdt 27. mars, tinglyst 14. mai 1919, hvorved til Valdemar Høglid er utskilt bnr 56 "Jore" av skyld 30 øre." Se Griniv. 3.
"Skylddelingsforretning,avholdt 21/8-1937, (begjært av enkefru Ingeborg Grini, uskiftebrev 6/3-1934), hvoved er utskilt bnr. 100 "Hagen" av skyld 0 mark 07 øre.

Denne eiendommen hadde etter siste utskilling (1937) en skyldmark på 2 mark 43 øre.

Slettet som gårdsbruk. Gjerpen Idrettsforening overtok eiendommen i 1946.


Fra Grenlandskart.no 2014.

(C) Gard Strøm.