| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


 

 

Oppdatert 27.09.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Hyni 1845
Kilde: Folketellingen 1845. Supplert med opplysninger fra kirkeboka, skifter o.a.


Løpenr. 51 var ubebodd. Bruger: A. Pedersen i Skien.

Familie 1.

S. Hyni 1845 (l.nr. 52).

 

Her var nevnt Ole Nilsen med familie. Se Hyni(4).

 

Familie 2.

S. Hyni 1845 (l.nr. 53). Ødegaard Plads.

 

Her var oppført hammersmed Halvor Halvorsen med familie. Se Ødegården(7).

 

Løpenr. 54. Ubeboet.

 

Familie 3.

S. Hyni 1845. Hus uten jord.

 

Her var oppført Nils Andersen med familie. Se Kåsa under Hyni.

 

Familie 4.

S. Hyni 1845. Hus uten jord.

 

Ovenståendes sønn Anders Nilsen m/ familie. Bodde på samme plass. Se Kåsa under Hyni.

 

Familie 5.

S. Hyni 1845. Hus uten jord.

 

Her var nevnt enkemann og gruverarbeider Jacob Christensen (54) med sin datter Gunhild Marie Jacobsdatter (16). Se  N. Skottland.

 

Familie 6.

S. Hyni 1845. Hus uten jord.

 

Her var oppført det unge paret Jens Nilsen og hustru Marthe Christophersdatter. Se N. Skotland.

 

L.nr. 55. Ubeboet. Bruges af Hans Jensen Fossum.

L.nr. 56. Ubeboet. Bruges af Jacob Pettersen Fossum.

 

Familie 7.

N. Hyni 1845. L.nr. 57. Skotland Pladse(1).

 

Her bodde enka Pernille Nilsdatter (61) alene. Hun var første gang gift med Svend Pedersen, se Hyni(4). Deretter med Lars Sørensen. Se N. Skotland.

 

Familie 8.

N. Hyni 1845. L.nr. 58. Skotland Pladse(1).

 

Her var nevnt jernverksarbeider Henrik Solvesen m/ familie. Se Hyni(15) "N. Skotland".

Tjenestepike: Maren Olsdatter(22) og hans brødre skomaker Daniel Solvesen (24) og Anders Solvesen (20) – Daglønner.

 

Skotlandsplass 3, l.nr. 59. Ubeboet. Bruges af Solve Sørensen Mæla.

 

Familie 9.

N. Hyni 1845. Løpenr. 59. Andre pladse. Plads 1.

 

Her var oppført enke og pensjonist Anne Cathrine Schaanning (69) med sin datter Anne.

Tjenestejenter: Anne Larsdatter (22) og Marie Pedersdatter (20). Se forvaltergården under Fossum.

 

Familie 10.

N. Hyni 1845. Løpenr. 59. Andre pladse. Plads 2.

 

Jernverksarbeider Henrik Danielsen (69) var nevnt her i 1845. Se Familie 2 - Hyni 1825.

Han bodde her med sin kone, fosterdatter Ingeborg Solvesdatter (16) og ugifte broder, skomaker Peder Danielsen (64).

 

Familie 11.

N. Hyni 1845. Løpenr. 59. Hus uten jord.

 

Jernverksarbeider, husleier

Peder Jensen Riiser fra Langangen(A) under Fossum dpt. 25/5-1800 d. 11/1-1864 som arbeider på Fossum, s.a. Jens Christensen Riiser.

g. 21/11-1823 m. Karen Maria Jansdatter fra Gulset dpt. 4/12-1796, d.a. Jan Jørgensen. Se Familie 12 - Gulset 1801.

Forlovere: "Isak Hansen Fossum, Hans Jørgen Jørgensen ibid."

1. Anne f. 10/12-1823 på Fossum d. 16/1-1824 på Fossum.

2. Anne Kirstine f. 7/2-1827 u. Hyni d. 29/10-1827 u. Hyni.

3. Anne Kirstine Pedersdatter f. 12/12-1828 u. Hyni g. 4/6-1856 m. Joseph Johannesen fra Sverige f. ca. 1824, s.a. Johannes Christensson.

4. Carine Pedersdatter f. 5/8-1831 u. Hyni.

5. Gunhild Marie Pedersdatter f. 2/8-1833 u. Hyni.

6. Ingeborg Pedersdatter f. 14/5-1836 u. Hyni.

7. Jahn Pedersen f. 13/4-1838 u. Hyni g. 6/11-1867 m. Elise Hansdatter fra Bjørndalen under Bø, d.a. Hans Nilsen Bjørndalen. Bodde på Frednes i Eidanger fra 1874.
    Se Halvor Johannessen Sollis sønn Martin Halvorsen på Solli under Fossjordet. Hans datter Elisabeth ble g.m. sønn av denne Jahn Pedersen.

 

Andre beboere her i 1825: Enke Kirsten Olsdatter f. ca. 1765.

 

Familie 12.

N. Hyni 1845. Løpenr. 59. Hus uten jord.

 

Smed

Ole Jensen Riiser fra Langangen(A) under Fossum dpt. 11/12-1808 d. 29/3-1868, s.a. Jens Christensen Riiser.

g1g 29/12-1829 m. Gunhild Maria Olsdatter fra Herre verk dpt. 6/10-1799 d. 3/5-1858, d.a. skredder Ole Olsen Risberg og Anne Maria Larsdatter (Olsdatter i FT 1801).

Forlovere: "Peder J. Riser og Anders Hansen Fossum."
g2g i Solum 27/1-1859 m.
Anne Gurine Iversdatter fra Åfoss f. ca. 1826, d.a. Iver Syvertsen.

1. Amalia Elisabeth f. 2/10-1831 u. Fossum d. før 1868 i USA. Emg. til sin farbror Christen Jensen i Amerika den 3/4-1858.

2. Olava Maria Olsdatter f. 2/6-1835 u. Fossum.

7/12/1858      GUNHILD MARIE OLSDATTER HYNI         Bamble Skifteprot. nr. *)
Hyni           Arvinger:                            
               Enkem. jernverksarb. Ole Jenssen Hyni og barna:
              
1. Amalie Elisabeth Olsdtr. 27 år, hos farbroren Christen Jenssen i Amerika.
               2. Olava Marie Olsdtr. ca. 24 år.
               Formynder og tilsynsverge: Farbror Peder Jenssen Fossum.

Brt: 30 -   0
Net: 18 - 114
*) A: ?
B: BS 106 s, 453-503. C: BS 124 s, 407.

 14/4/1868      OLE JENSSEN RISER      Bamble og Gjerpen Skifteprot. *)
Skotland       - verksarb., død 29. 3. 1868 -         
u/Hyni         Arvinger:
               Enka Anne Torine Olsdatter (Verge: Anund Rollefssen Hyni.)
               og avdødes datter etter 1, ekteskap:
               1. Olava Maria Olsdtr. g, m. Leif Johannessen, i Amerika.
               Tilsynsverge: Niels Sivertssen Fossum.
Brt: 47 - 33 1/2
Net: 20 - 22 1/2
               Avdødes foreldre var døde, men han hadde 5 søsken:
               1. Anne Dorthea Jensdtr. g, m. tilsynsvergen.
               2. Karen Maria Jensdtr., enke, i Laurvig.
               3. John Jenssen Riser, myndig, bor u/Fossum.
               4. Christen Jenssen, til Amerika for over 20 år siden.
               5. Ingeborg Jensdtr., enke, i Laurvig.

*) A: BS 30 s, 182b. B: Gj 2 s, 109-121.
C: Gj I s, 344.

 
6/5/1863       ANNE GURINE IVERSDATTER               Skifteprot. *)
Skotlands-     - d. på Gaustad asyl 6. 4. 1863 -      
plassene       Arvinger: Enkem. Ole Jenssen og avdødes søsken:
               1. Jens Iverssen, farversvend, "hvis opholdsted ikke vides.
               2. Hans Severin Iverssen, boktrykker i Sandefjord.
               3. Maren Jensine Iversdtr. g, m. Ole Olssen Myra av Skien.
               4. Elisabeth Kirstine Iversdtr. g, m. Peder Christenssen av Skien.
               Tilsynsverge for de fraværende: Ole Olssen Myra.

Brt: 139 - 52
Net:  95 - 16
*) A: BS 30 s, 156b. B: BS 107 s, 247-273. C: BS 125 s, 330. GJ II s. 21.

 

Familie 13.

N. Hyni 1845. Løpenr. 59. Hus uten jord.

 

Skomaker

Østen Gundersen fra Norge under Oterholt f. 4/3-1819, s.a. Gunder Isaksen.

g1g 20/6-1845 m. Helvig Nilsdatter fra Toklev i Siljan f. 13/3-1819 d. 17/7-1866 på Roligheten i Skien. Stefar: Ole Olsen på Åmot i Luksefjell. Hun var d.a. uk. Nils Halvorsen Rustad og pige Karen Knudsdatter.

Forlovere: "Anders Hansen Fossum, Isak Gundersen Fossum."

g2g i Skien 19/7-1868 m. enke Helge Olsdatter fra Haugedal i Luksefjell f. 11/7-1829, d.a. Ole Rønniksen.

Forlovere: "Abraham og Kristoffer Halvorsen."

1. Berthe Karine Østensdatter f. 3/12-1845 på Hyni g.m. Gabriel Johannes Johannesen/Anderson fra Dalsland i Sverige.
   
Barn 1. Caspara Gabrielle Helemine Øistine Johannesen g.m. Lauritz Christiansen. Bodde i Skien.

2. Gunder Østensen f. 26/11-1848 på Hyni.

3. Knut Østensen f. 12/4-1852 på Hyni.

4. Christian Østensen f. 12/4-1855 på Hyni.

5. Inger Marie f. 7/5-1858 på Hyni d. 29/6-1858 på Hyni.

6. Inger Marie Østensdatter f. 27/12-1860 på Hyni.

 

Østen Gundersens andre hustru var enke etter Isak Abrahamsen. Se Plassen under Dyrkoll.

 

I 1835 var Østen som 16 åring i tjeneste på Bø. I 1845 bodde det en kvinne her med sitt barn.
Det var den ugifte Aaste Larsdatter (24) og hennes ”uægte barn” Karen Oline Olsdatter (2).
Denne Karen Oline ble født på Århus-eie den 21/4-1844. Faren var ungkar og matros
Ole Svennungsen i Skien.

 

I 1868 bodde Østen Gundersen i Skien. Det gjorde han også i 1875. Da var han enkemann og
kjører og bodde i Blekebakkveien sammen med sine to barn, Berthe Karine og Christian (Kristian).
Huset var eid av tobakkspinner Johan Sundholm fra Kragerø (som også bodde i huset).

 

Familie 14.

N. Hyni 1845. Løpenr. 59. Hus uten jord.

 

Daglønner

Christopher Olsen fra Fossum f. 23/9-1815 d. 11/2-1859 på Fossum, s.a. Ole Jansen Lien. Se Familie 66a - Fossum 1835.

g. 24/8-1837 m. Berthe Abrahamsdatter fra Lysetjenn i Siljan f. 20/4-1815 d. 7/1-1848 på Hyni, d.a. Abraham Eriksen Lysetjenn og Margit Larsdatter. Se nedenfor.

1. Ingeborg Marie Christophersdatter f. 30/8-1841 på Åshammeren.

2. Anne Oline Christophersdatter f. 28/12-1844 på Fossum.

3. Bernt Christophersen f. 15/12-1847 på Hyni.


 

Abraham Eriksen

g. i Siljan 18/6-1809 Margit Larsdatter fra plass under Island i Siljan f. ca. 1778.

1. Lars Abrahamsen f. 1809.

2. Even Abrahamsen f. 1812. Se Fossum 1965.

3. Berthe Abrahamsdatter f. 1815 g. i Gjerpen 24/8-1837 m. Christopher Olsen fra Fossum. Se ovenfor.

4. Christian Abrahamsen f. 1817.

5. Gulbrand Abrahamsen f. 1820. Var kleinsmed og bodde på Moholt i 1865.

 

De bodde en tid på Øvre Grorud i Siljan.

 

Abraham Eriksen i Norge i 1801:

Nr. 1. Abraham Eriksen (22), ug. I tjeneste på gården Houg tilhørende kjøpmann Altzing i Holmestrand (Botne pr, gj.).

Nr. 2. Abraham Eriksen (20) ug. ”Soldater af søndenfieldske gevorbne regiment”. På Frederichsteens Fæstning.

Nr. 3. Abraham Eriksen (36) ug. ”Gesehl” hos kjøpmann og stads-kaptein Jørgen Grip i Bergen.


 

(C) Gard Strøm.