| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm

Oppdatert 14.01.2019.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Langgangsmoen

Husmannsplass under Gulset. Aldri skyldsatt.

Trolig ryddet rundt 1766.
 

Yrkestittelen "Arbeider, husmann" inneholdt ganske mye på 1600- , 1700- og 1800-tallet. Vedkommende utførte vanligvis sitt arbeid i skogen som tømmerhogger. De fraktet tømmeret ned bekker og elver, eller med hest, til et passende sted for milebrenning. Der skulle tømmeret, i passe store stokker, legges i et eget mønster og dekkes til av jord, bark og mose, og brennes til trekull. Kullmilene ("køllabånnane") måtte passes på døgnet rundt så de ikke tok fyr og begynte å brenne, for da var mila ødelagt og alt arbeide forgjeves. Trekull var selve "olja" for jernverkene som eksisterte på den tiden og derfor en meget viktig naturresurs.
Det var Fossum jernverk som var grunnlaget for at mange mennesker flyttet hit og bosatte seg i Gjerpen. Her var det bruk for arbeidsfolk av mange yrkesgrupper, men den største var nok allikevel skogsarbeidere, som jobbet i skauen og leverte trekull til jernverket.
Dette arbeidet tok mye tid og det var kona og ungene som passet husmannsplassen og de få dyra de kunne fø. Oftest ei ku, et par sauer (eller geiter) og noen høns. Det var full jobb for hele familien fra morgen til kveld. Familier som hadde hest, hadde det litt bedre, men det var ofte kald vassgraut til de fleste måltider.

 

 

Arbeider husmann

Knud Pedersen f. ca. 1735 bg. 22/3-1772. ”Knud Pedersen f. Gulset 36 aar.”

g. 21/6-1765 m. Margrethe Isaksdatter fra Gulset(A) dpt. 8/5-1740 bg. 30/1-1774. ”Knud Pedersens kone Gulset-eje 74 (34?) aar.”, d.a. Isak Aslaksen.

1. Isak Knudsen dpt. 24/11-1765 i Eidanger.

2. Peder dpt. 17/1-1768 bg. 25/9-1768. ”Knud Gulsets søn Peder 3/4 aar.”

3. Karen Knudsdatter dpt. 17/9-1769.

4. Anne Knudsdatter dpt. 26/12-1771.

Br. ca. 1768.


F.f. Knud Gulsets db. Peder: Nils Gulsets kone, Margrethe Gasman, Gunder Gulset, Jørgen Jansen, Peder Solvesen.

F.f. Knud Pedersens pb. Karen fra Gulset: Haral Jansens kone, Christence Gundersdtr., Isak Gasman, Peder Solvesen.
F.f. Knud Gulsets pb. Anne: Karen Gundersdtr., Christence Gundersdatter. Gunder Gulset, Peder Solvesen, Aslak Gundersen.


Deres første sønn Isak ble døpt i Eidanger. Han ble født på en husmannsplass under gården Valler.
 

Barnedåp i Gjerpen kirke den 31/7-1763:

Margrethe Isaksdtrs. uægte pb. Karen Malene fra Gulset.

Test: Nils Gulsets kone, Margrethe Gasman, Gunder og Solve Gulset, Isak Gasman.”

Begravelse den 20/11-1763: ”Margrethe Isaksdtrs. pb. Karen Malene 16 uger.”

 

1/5-1772       KNUT PEDERSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 67b.
Langgård   (Trolig Langgangsmoen. G.S.)
u/Gulset     Arvinger: Enka Margrethe Isaksdatter og barna:
               1. Isak Knutssen    7 år.
               2. Karen Knutsdtr.  3 ”
               3. Anne Knutsdtr. 1/2 ”
Formynder for barna og laugverge for enka ble hennes bror Peder Isakssen Gulset.
Brt: 34 - 2 - 8
Net:  2 - 2 - 2.

Arbeider, husmann
Anders Hansen
fra Biri f. ca. 1723 bg. 18/2-1798. ”Anders Hanssøn Biiring u/Gulset 75 aar.“
g1g i Biri krk. 18/4-1759
m. Dordi Olsdatter f. ca. 1728 d. 22/10-1766 på Bratberg-eie i Biri. "Dordi Olsd. Bratberg-eie, 38 aar."
Forlovere: Peder Kjerset og Hans Hegge.
g2g i Biri krk. 27/10-1766 m. Berthe Jensdatter fra Biri f. ca. 1728 bg. 26/5-1808. ”Enken Birthe Jensdtr. Biiring und. Gulset, meldt at være over 80 aar.”
Forlovere: Knud Hoff og Erik "Kegberg"?
1. Hans Andersen dpt. 11/10-1759. Født i Bratberg-eie i Biri. Se nedenfor.
2. Anne Andersdatter dpt. 31/3-1763. Født i Bratberg-eie i Biri.
3. Svend Andersen dpt. 16/6-1765. Født i Bratberg-eie i Biri.
Barn i 2. ekteskap:
4. Dorthe Andersdatter (Dordi) dpt. 26/2-1769. Født i Hegge-eie i Biri, g.m. Peder Rasmussen. Se Gulset 1801.

Alle barna var født i Biri. Denne familien må ha kommet til Gjerpen mellom 1782 og 1793.
Anders fikk trolig arbeide ved jernverket eller i gruvene.

29/3/1800      ANDERS HANSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 424b.
Landgangsmoen  Arvinger:                           
u/Gulset       Enka Berthe Jensdatter og barna:
               1. Hans Anderssen, 36 år, bor her på plassen.
               2. Anne Andersdtr. tjener hos Ole Tinstøper på Bratsb.kl.
               3. Dorthe Andersdtr. g.m. Peder Rasmussen, holder til på plassen.
               Kittil Gulset ble laugverge for enka.
               Ole Tinstøper verge for Anne.
Brt: 35 - 2 - 10
Net: 19 - 1 - 17.

Arbeider, husmann

Hans Andersen herfra dpt. 11/10-1759 Biri i Oppland bg. 17/1-1809. ”Hans Anderssøn Biiring und. Gulset, sagt at være 48 aar.”, s.a. Anders Hansen.

g1g 20/2-1793 m. Randi Jensdatter fra Hobek under Rising dpt. 15/6-1760 bg. 18/9-1803. ”Hans Anderssøns kone Randi Jensdtr. und. Gulset 43 1/4 aar.”, d.a. Jens Torsen.

g2g 3/9-1805 m. Aslaug Maria Olsdatter f. ca. 1762 d. 11/3-1837 på Jønnevald.

1. Jens Andreas dpt. 30/6-1793 bg. 18/10-1801. ”Hans Anderssøns db. Jens Andreas Gulset-ejet 8 1/3 aar.”

2. Anders Hansen dpt. 6/12-1795.

3. Ole Hansen dpt. 26/12-1798.

Barn i 2. ekteskap:

4. Maren Dorthea Hansdatter dpt. 24/11-1805 g.m. Halvor Rasmussen. Se N. Jønnevald.

Br. ca. 1793.

F.f. Hans Anderssøns db. Jens Andreas u/Gulset: Dorthe Andersdtr., Asloug Olesdtr., Kittil Gulset, Hans Olessøn, Ole Anderssøn.

F.f. Hans Anderssøns db. Anders u/Gulset: Karen Pedersdtr., Asloug Olesdtr., Gunder Nilssøn, Peder Rasmussøn, Nils Anderssøn.

F.f. Hans Anderssøns db. Ole u/Gulset: Anne Andersdtr., Sara Andersdtr., Gunder Nilssøn, Peder Rasmussøn, Ole Nirissøn.
F.f. Hans Anderssøns pb. Maren Dorothea u/Gulset: Kittil Pederssøns k., Kirsten Olesdtr., Kittil Pederssøn, Svend Svendssøn, Gunder Nilssøn.


I folketellingen 1801 har Randi fått navnet ”Ragnil”. Det samme gjelder i skiftet etter henne (nedenfor).
Enka Aslaug Maria Olsdatter, flyttet til sin datter, Maren Dorthea på Jønnevald en gang før 1835.
Aslaug døde på Jønnevald i 1837 som legdslem.

25/7/1805      RAGNHILD(!!) JENSDATTER            Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 245b.
Landgangsmoen  Arvinger:                            
u/Gulset       Enkem. Hans Anderssen og barna:
               1. Anders Hanssen 9 år.
               2. Ole Hanssen    7 "
               Formynder er faren.
Brt: 12 - 3 - 16
Net:  4 - 3 - 16

Langgangsmoen har trolig ikke vært bosatt etter denne familien.

(C) Gard Strøm.