ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 11.01.2022


Bratsberg 33 - Skauen - Skouen
Gammelt løpenr. 202. Utskilt fra Bratsberg(1) til forpaktning i 1790 åra.

Samme eiere som Bratsberg(1) til 1904.

Adresse 2020: Skauenv. 23, 3714 Skien. 

Det ble utferdiget festeseddel "fra Georg Adeler til Thor Andersen og kone for livstid paa pladsen Skougen og et jordstykke mod
aarlig afgift 12 Rigsdaler, dateret Den 19. September, tinglyst 7. November 1810."

Tømmermann, leilending
Thor Andersen Skauen
fra Gråten i Solum f. ca. 1787 i Skien? d. 6/7-1851 på Ekornrød, s.a. husmann Anders Thorsen fra Hjuksebø i Sauherad dpt. 20/10-1754 og Ragnhild Thomasdatter fra Mandal i Seljord f. ca. 1757.
g. i Solum 26/12-1815 m. Mari Jacobsdatter fra Siljan i Mælum, Solum pr.gj. dpt. 4/2-1791 i Solum d. 8/5-1863 på Skauen under Bratsberg, d.a. bonde Jacob Arnesen Siljan.
Forlovere: "Klokker Jonsen og Claus Christensen."
1. Anders Thorsen f. 18/12-1819. Se Gulset(7).
2. Maren f. 27/4-1822 d. 13/2-1826 på Kleiva.
3. Jacob Thorsen f. 21/2-1824. Se Follaug(6).
4. Maren Thorsdatter f. 28/8-1826 g.m. enkemann Nils Pedersen fra Fossum f. ca. 1817.
5. Anne Thorsdatter f. 24/3-1829 g. 18/10-1853 m. farver Gunder Halvorsen Dahl fra Solum f. ca. 1821. Bodde i Grimstad?
6. Ingeborg Thorsdatter f. 26/9-1831.
Br. 1810.

Thor Andersens farfar var Thor Kittilsen fra Seljord. Se Kristiansflid(1). Hans søster, Oline Andersdatter, ble g.m. smed
Anders Jacobsen. Se Familie 95 - Kleiva 1845. Oline bodde hos sin bror både før hun giftet seg og etter at hun ble enke.

Andre beboere her i 1835: Enka og ”moderen” Ragnild Thomasdatter(80) og tjenestepike Anne Hansdatter(25).
Tjenestepike i 1845: Marie Reiersdatter(30).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

202 

Pladsen Skougen og et Jordstykke 

 Thor Andersen

0 daler - 4 ort - 11 skilling 


"Forpagtningscontract fra Diderik Cappelen Blom til Tollef Halvorsen paa et Jordstykke paa aaremaal mod aarlig afgift 40
Speciedaler, Dateret 11. Marts 1864, thinglyst 6. Juni 1866."


G.br., tømmermann, leilending
Jacob Thorsen Follaug
herfra f. 21/2-1824 d. 26/12-1889 på Follaug, s.a. Thor Andersen Skauen.
g. 27/6-1856 m. Anna Svenkesdatter fra Follestad f. 25/1-1832 d. 27/2-1896, d.a. Svenke Larsen på Follestad (fra Skauen u. Bratsberg).
Bruker 1851.

Tjenestepike i 1865: Aslaug Christensdatter fra Heddal(23).
Hanna Andreasdatter "udsat af Skiens Fattigkasse." (15) f. i Skien.

I 1868 kjøpte Jacob Thorsen gården Follaug(6).

Besetning på Skauen i 1875: "2 heste, 1 okse, 10 kjør, 3 kalve, 6 faar, 1 svin."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

202              

 Bratsberg - Skougen

D. C. Blom - Jacob Thorsen

 1 daler - 0 ort - 10 skilling

Sønnen Jacob Thorsen overtok bygselen (forpaktningen) av dette bruket i 1851. Se Follaug(6).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 63

33

202

Bratsberg       

Skogen m.m. 

D. C. Blom 

0 - 4 - 5 skilling 

2 mark 79 øre 


Arbeider, leilending
Tarje Nilsen Skouen fra Ådum i Fyresdal (Moland) i Telemark f. 20/7-1844 d. 4/2-1910, s.a. Niels Jonsson Aadum.
g. i Gjerpen 6/11-1872 m. Karen Marie Pedersdatter f. 4/7-1845 i Bamble d. 8/4-1938, d.a. Peder Christensen.
1. Thora Berthea f. 16/10-1873 i Skien.
2. Anne Gurine Nilsen f. 8/2-1875 Skien.
3. Petra Helene Nilsen f. 10/3-1878 Skien.
4. Johanne Nikoline Skouen f. 6/11-1880 på Skauen g.m. Johan Olsen. Se gul boks på Justeplass under Fossum.
5. Peder Nikolai Skouen f. 13/9-1883 på Skauen.
6. Ingeborg Karoline Skouen f. 11/12-1885 på Skauen d. 5/12-1904.
7. Nils Kristian Skouen f. 1/10-1888 Gj. d. 1/11-1937.
Bruker ca. 1880.

F.f. Arbeider Tarje Nilsen og Karen Marie Pedersdatters Thora Berthea: Skolelærer Kristian Pedersen, Kristian Hansen, Ole Danielsen, Klokkeren, Gunhild Pedersdatter.
F.f. Arbeider Tarje Nilsen og Karen Marie Pedersdatters Anne Gurine: Kristian Pedersen, Kristian Hansen, Ole Hansen, Gunhild Pedersdatter og Moderen.
F.f. Tømmermand Tarjer Nilsen og Karen Marie Pedersdatters Petra Helene: Faderen, Peder Kristensen, Skolelærer Kr. Pedersen, Karoline Pedersen, Gunhild Pedersdatter.
F.f. Arbeider Torgeir Nilsen og Karen Marie Pedersdatter Bratsbergs Johanne Nikoline: Moderen, Inger Eivindsdatter Follo (Follaug), Kristian Pedersen, Ole Hansen Follo, Kristian Hansen Follo.

Da de giftet seg i Gjerpen kirke var det nevnt at han oppholdt seg på Gråten i Solum og
at hun oppholdt seg på Bratsberg.

Kilde: Tinglysningsprotokollen.
"Auktionsskjøde til Anders Ellefsen for kr. 8000, 00, dat. 13. tinglyst 17. aug. 1904."

Anders Ellefsen
.
Br. 1904.

Dette er trolig den samme Anders Ellefsen fra Bamble f. 1867, som i 1900 bodde på Ballestad(43).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier eller bruger

Matrikelskyld

 63

33

Bratsberg 

Skogen m.m. 

Anders Ellefsen 

2 mark 79 øre 


"Skjøde fra Anders Ellefsen til Lauritz Johnsen for kr. 12.150, 00, hvor af for besætning og løsøre kr. 2000.-  Dat. 2 mai, tinglyst 10. mai 1905."

"Skjøte fra Lauritz Johnsen til Olaf Knutsen Kasine(?) for kr. 13.700, 00, hvoraf for besætningen m.m. kr. 1700. Dat. 2., tingl. 13 mars 1907."

"Skjøte fra Olav Knutsen til Otto Arvesen for 12.000 kr., dat. 1. , tinglyst 13 febr. 1909."

Den første hustomten som ble skilt ut herfra (skylddelingsforretning) var bnr 140 "Løvli" i
juni 1910. Landskyld 0 mark 12 øre. Kjøperen var Henrik Thomassen.

"Skylddelingsforretning avholdt 9. tingl. 14. februar 1912, hvorved til Enevald Selander utskilt bnr 170 "Furuheim" av skyld 0 mark 90 øre."

"Skylddelingsforretning avholdt 12. juli 1916, tingl. 27. januar 1917, hvorved 35 øre av denne eiendom er overgaat til Skienby."

"Skjøte fra Otto Arvesen til Peder Pedersen Furuheim for kr. 8.250,00.- dat. 11 januar, tinglyst 12 februar 1919."

"Skjøte fra Peder P. Furuheim til Elling E. Sunbø for kr. 21.000.- hvor av for løsøre kr. 2000.- , dat. 28. april, tinglyst 12 mai 1920."

"Skjøte fra Elling E. Sundbø til Knut Skauen for kr. 21.000, hvorav for løsøre kr. 2500.- , datert 2 mai, tinglyst 18. mai 1927."

"Skjøte fra Knut Skouen - med hustru Agnes's paategnede samtykke - til Andres Hansen Kjølnes
for kr. 15.000.- Hvorav for løsøre kr. 2000.- Dat. 2/9-1929, tinglyst 6/9-1929."


Fra 1946 ble det skilt ut 4 hustomter av Kløverstykket.

Opphørt som gårdsbruk.


  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 63

33

Bratsberg - Skogen m.m. 

Andres Hansen 

0 mark 64 øre 

Denne Skauen-plassen fremstår i dag som ei hustomt. Se kartet nedenfor.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no