ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

Oppdatert 20.05.2022.


Einaren

Tidligere husmannsplass oppkalt etter rydningsmannen Einer Anderssøn.
 

Senere Gnr 2 - bnr 85,3,33). Et nyere bruk ble utskilt fra Gulset(11) i 1929.

Som husmannsplass: Ryddet rundt 1754-55.

Adresse 2020: Einarbakken 29, 3744 Skien.

 

Arbeider, husmann

Einer Anderssøn fra Holla jernverk dpt. 9/1-1735 i Holla bg. 24/12-1786. ”Einer Andersen f. Gulset ejet 51 aar.”, s.a. Anders Einersen. Se Familie 10 - Fossum 1740.

g. 9/10-1755 m. Johanne Jansdatter fra Berberg(A) dpt. 8/12-1728 bg. 21/2-1808. ”lægdslem Johanne Jansdtr. under Gulset 80 1/6 aar.”, d.a. Jan Nilsen Berreberg.

1. Christen Einersen dpt. 9/5-1756. Se nedenfor.

2. Marthe Einersdatter dpt. 12/8-1759.

3. Anne Einersdatter dpt. 11/7-1762 bg. 21/12-1780. ”Anders Einersens d. Anne f. Gulset 18 aar.” (Her har nok presten blandet navnet på faren).

4. Jan dpt. 11/8-1765 bg. 20/11-1785. ”Jan Einersen f. Gulset ejet 19 aar.”

5. Kirstine Einersdatter dpt. 17/7-1768 bg. 9/9-1792. ”pigen Kirsten Einersdtr. u/ Gulset, 24 aar.”

 

F.f. Einer Andersens db. Christen: Haral Berrebergs kone, Else Jansdatter, Christian Bradsberg, Gunder Holm, Ole Jensen.
F.f.
Einer Andersens pb. Marthe: Nils Jansens kone, Anne Kistine Andersdatter, Nils Berreberg, Henning Otterholt, Jacob Tønnisen.
F.f.
Einer Andersens pb. Anne: Otter Danielsens kone, Nils Berrebergs kone, Nils Berreberg, Henning Otterholt, Jacob Friderichsen.
F.f. Einer Andersens db. Jan: Nils Berbergs kone, Anne Kistine Andersdtr., Nils Berreberg, Henning Otterholt, Jacob Tønnisen.
F.f. Einer Andersens pb.
Kistine: Henning Otterholts kone, Knud Bergs kone, Anders Henrichsen, Henning Otterholt, Gunder Schielbred.


Einer var på Åshammeren i konfirmasjonsalderen. Han var sønn av Anders Einersen ved Fossum. 
Han hadde følgende søsken i Gjerpen:
Nils Jansen Berbergs kone, Johanne Andersdatter (søskenbarn), og Anne Kirstine Andersdatter som var gift hele
3 ganger. Sist gang med Hans Reinholtsen fra Biri. Se Familie 18 - Gulset 1801.

 

Ved manntallet over fattige i Gjerpen 1782, var han nevnt slik:
"Ener Andersen, 52 aar gml., fød i Gierpen, opholder sig under Gulsæth, haver Radesyge (syfilis), lever i stor armod, gift, 2 sønner, 1 datter, 2 kan tjene." 


 

 

Amtmann Fredrik Moltke på Menstad skrev dette brevet til Gjerpen-lensmennene Christen Lund og Aslak Bratsberg:


”Menstad den 19. juni 1784.

Det strider mod god orden, ligesom det ogsaa er ubillig at en menneske som nærværende Ener Andersen fra Gjerpen, der er i
yderlig fattigdom og hvis ansikt saaledes af Kræftt fortæret at man ikke uden Skrek kan see ham, skal gaae omkring i bøygden. Lensmennene skal se til at han ikke forlader sit opholdssted under Gulseth, ligesom amtmanden har gjort den foranstaltning at de til hans underholdning medgaaende omkostninger skal lignes paa prestegjeldet.”
 


Arbeider, husmann 

Christen Einarsen herfra dpt. 9/5-1756 d. før 1836, s.a. Einer Andersen.

g. 26/6-1788 m. Aase Nirisdatter fra Havsstaul under Bøen i Tinn f. ca. 1758 d. 1/5-1836 på Bratsbergkleiva, d.a. husmann Niri Olsen og Gro Gregersdatter.

1. Jan dpt. 26/10-1788.

2. Anders Christensen dpt. 3/10-1790. Se N. Grini.

3. Ole Christensen dpt. 30/9-1792. Bodde på Kleiva i 1821.

4. Anne Gurine Christensdatter dpt. 19/10-1794 g.m. gartner Anders Olsen. Se Familie 36 - Kleiva 1845.

5. Endre Christensen dpt. 19/3-1797.

6. Marthe Christensdatter dpt. 2/6-1800.

7. Nils Christensen dpt. 31/7-1803. Til Vadrette.
Beboere her fra 1788.


F.f.
Christen Einarsen und. Gulsets Jan: Gunder Larsens kone, Kisten Einersdtr., Hans Andersen, Gullich Amundsen, Hellich Amundsen.
F.f.
Christen Einerssøn und. Gulsets Anders: Hans Bierings kone, Anne Kirstine Andersdtr., Gunnil Nirisdtr., Hans Biering, Hans Biering.
F.f.
Christen Einerssøn und. Gulsets Ole: Dorothea Andersdtr., Kirsten Knudsdatter, Peter Conradssøn, Hans Biering, Simon Axelssøn.
F.f. Christen Ejnerssøn und. Gulsets
Anne Gurine: Peder Stianssøns k., Kirsten Knudsdtr., Peter Conradssøn, Hans Biering, Kittil Knudssøn.
F.f.
Christen Einerssøn und. Gulsets Endre: Ingebor Nielsdatter, Hans Biering, Peder Conradssøn, Frideric Skjold.
F.f. Christen Ejnerssøn
und. Gulsets Marthe: Peter Conradssøns kone, Karen Rasmusdatter, Hans Knudssøn, Kittil Pederssøn, Peder Rasmussøn.
F.f. Christen Einerssøn
und. Gulsets Niels: Kittil Knudssøns kone, Maren Hansdatter, Kittil Knudssøn, Niels Jacobssøn, Peter Conradssøn.


 

Christen Einarsen var i tjeneste på Venstøp i konfirmasjonsalderen (1775). Han ble konfirmert 18 år gammel dette året. Aases søster, Aslaug Nirisdatter, var gift med Jens Amundsen og bodde på S. Brekkejordet. Se Familie 37 - S. Brekke 1801.
De hadde også en bror Jon Nirisen i Brevik og en søster Anne Nirisdatter, som var på tukthus i Kristiania. Eldstebroren Gregar Nirisen bodde på gården Jøynes i Atrå i Tinn.
Kilder: Tinn soga (H.H. Einung), bind II side 643, Gjerpen kirkebøker, skifter transkribert av Egil Theie. Se www.theie.net.


Denne husmannsplassen ble aldri skyldsatt. Det er derfor ikke mulig å oppdrive annen informasjon enn hva man
kan finne i kirkebøker og folketellinger om plassen.

Se også bnr 85 "Einaren lille" som ble etablert i ca. 1916 (1929).

 


Einaren på 1950-tallet. Fra prospektkort. Enerett: Widerøe. Utlånt av Per Erboe Rougtvedt.
 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no