ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

Oppdatert 09.06.2020.


Einaren lille

2/85 "Einaren" utskilt fra Gulset(11), bnr 33 "Solbak" og bnr 3 "Myrlien".Gulset bnr 85 "Einaren lille". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag - 2004).
 

 

Adresse i dag: Einarbakken 29, 3744 Skien.

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 6, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag, folie 411.
"Skjøte fra Thor og Sigrid Hustvedt til Even Larsen Rønningen paa dette m.fl. bruk for kr. 14.000, dat. 30/8-1929, tinglyst 29/11-1929."
Eiendommens landskyll ved eiendomsoverdragelsen var på 2 mark, 56 øre.


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri, side 55a.
"Skjøte fra Thor og Sigrid Hustvedt til Even Larsen Rønningen paa dette m.fl. bruk for kr. 14.000, dat. 30/8-1929, tinglyst 29/11-1929."
Dettte kjøpet (bnr 33) var med i samme sum, som for de andre bnr. Landskyll av bnr 33, var på 0 mark 04 øre.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri, side 22a.
"Skjøte fra Thor og Sigrid Hustvedt til Even Larsen Rønningen paa dette m.fl. bruk for kr. 14.000, dat. 30/8-1929, tinglyst 29/11-1929."
Dettte kjøpet (bnr 3) var med i samme sum (14.000), som for de andre bnr. Landskyll av bnr 3, var på 2 mark 19 øre.
 

Etter oppkjøp av så mye jord, ble "Einaren lille" et ganske stort småbruk med en samlet landskyld på 4 mark 79 øre.

G.br., selveier

Even Larsen Rønningen (Even Rønningen) fra Melum sogn i Solum prestegjeld f. 27/11-1881 d. 16/5-1963, s.a. Lars Persen Rønningen og Marit Brynjulfsdatter.

g. i Gjerpen 20/12-1908 m. Gunlaug Øverland fra Bekkhus på Øverlandsheia i Seljord f. 7/12-1883 d. 15/2-1974, d.a. Nils Nirisen Øverland og Anne Sveinsdatter Bækhus.

1. Edvard f. 15/3-1909 i Melum d. 1912.

2. Einar Rønningen f. 1913 i Gjerpen.

3. Arne L. Rønningen f. 9/11-1915.

Br. 1929.


Under folketellingen 1910, bodde denne familien i Aalsgate i Skien.

 

Even Rønningen bygde nye hus her. Eiendommen hadde i mange år bare bestått av ei utslått med løe på.


Enka ble bruker av gården i 1963, men overførte samme år plassen til sine to sønner.

Even Rønningens farfar, Per Evensen, var visstnok den første landhandler i Bø i Telemark. Navnet Rønningen hadde
familien fra Lars Persen som hadde plassen Rønningen i Melum.
I følge familien, så var Gunlaug f. Øverland i tredje slektsledd etter "Sterke Nils" fra Seljord.

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 6, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag, folie 411.
"Skylldelingsforretning, avholdt 4/12-1934, tinglyst 10/12-1934, hvorved bnr 93 "Solstua" av skyllmark 0 mark 01 øre er utskilt."
"Skylldelingsforretning, avholdt 16/5-1936, hvorved til Nils Hansen er utskilt bnr 96 "Fredheim" av skyll 0 mark, 01 øre."
"Rett til vann og kloakk for eieren av bnr 96, ifølge grunnbrev på nevnte bruk, dat. 19/8-1936, tinglyst 23/10-1936."

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

2

85

Gulset - Einaren

Even Larsen Rønningen

2 mark 39 øre

2 33 Gulset - Solbak ditto 0 mark 04 øre
2   3 Gulset - Myrlien ditto 1 mark 39 øre

 Gulset bnr 85 "Einaren lille". Foto: Skannet fra Norske gardsbruk, Telemark 1954.
 

 

G.br., selveier
Arne L. Rønningen (Arne Rønningen) herfra f. 9/11-1915.
g.m. Helga Doksrød fra Falkum f. 6/1-1921 i Skien, d.a. fabrikkarbeider Johannes K. Doksrød og Signe Oline Sigurdsen.
1. Arnold Rønningen f. 1953. Overtok huset.
Br. 1964.

 

Jorda ble ekspropriert av Skien kommune i forbindelse med utbyggingen på 1970-tallet. Tilbake sto et våningshus
som ble bygd i 1916.


Fra Grunnboka: "Andel av Einarbakken 29 (Gnr 2, bnr 85) er overdradd til Arnold Rønningen (31.12.1974)."

Trelasthandler

Arnold Rønningen herfra f. 1953.
g. 1975 m. Anne M. Hagemann f. 1954, d.a. Per Hagemann og Karin-Margareth Ellingsen.
1. Elling Rønningen f. 1977.
2. Ida Margrethe Rønningen f. 1983.
Eier 1974.

 

Fra Grunnboka: "Einarbakken 29 (Gnr 2, bnr 85) er solgt for kr 2.840.000 fra Arnold Rønningen til Ann-Cathrin Stavdal Johansen og Mads Norberg
(11.12.2014)."

 

 


Einaren på 1950-tallet. Fra prospektkort. Enerett: Widerøe.
 T
il toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no