ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm. 

Oppdatert 08.05.2022.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gulset C
En part med en landskyld på 2 huder. Utskilt fra Gulset A i ca. 1745.

Bonde, selveier
Nils Isaksen Gulseth fra Gulset A f. nov. 1735 bg. 13/12-1768. ”Nils Gulset 34 aar.”, s.a. Isak Aslaksen Gulseth.
g. 2/1-1762 m. Ellen Jansdatter fra Venstøp dpt. 8/4-1731 bg. 28/10-1807. ”Enken Ellen Jansdtr. und. Gulset 76 1/2 aar.”, d.a. Jan Larsen Svendske. Se Familie 12 - Venstøp 1762.
1. Isak dpt. 11/7-1762 bg. 18/12-1763. ”Nils Gulsets s. Isak 1 1/2 aar.”
2. Jan dpt. 15/1-1764 bg. 30/3-1765. ”Nils Gulsets s. Jan, 1 1/4 aar.”
3. Karen Nilsdatter dpt. 21/7-1764 g.m. Henrik Jensen. Se Børønningen(C) under Bø. 
4. Isak Nilsen dpt. 16/8-1767.
Eier 1743.

F.f. Nils Gulsets db. Isak: Provstinde Monrad, Mad. Clausen, Peder Bredsdorph, Rasmus Adtzlef, Vilhelm Karhoff.
F.f. Nils Gulsets db. Jan: Jens Gulsets kone, Maria Hansdtr., Halvor Haagensen, Haagen Jansen, Peder Isaksen.
F.f. Nils Gulsets pb. Karen: Nils Klyves kone, Karen Gundersdtr., Christen Lund, Jens Gulset, Anders Gundersen. 
F.f. Nils Gulsets db. Isak: Ole Friderichsens kone, Karen Jansdtr., Nils Klyve, Halvor Tofte, Arne Eriksen.

Tjenestefolk i 1762: Ole Gundersen og Maren Larsdatter.
15/6-1769   NIELS ISAKSSEN GULSET    Bamble Skifteprot. nr. 7, side 32b.
Gulset     Arvinger: Enka Ellen Jansdatter og barna:
        1. Isak Nielssen  2 år.
        2. Karen Nielsdtr. 4 ”
Formynder for Isak ble lensm. Chr. Lund.
----”----    -”- Karen ble morbroren Jørgen Janssen Gulset.
Enka tok lensm. Christen Lund til verge.
Brt: 847 - 0 - 6
Net: 507 - 0 - 0
Jordegods: Boet eide 10 21/40 skind i Gulset. Takst m/hus 500 rdlr.
Avdødes bestefar het Aslak Nielssen og broren Peder Isakssen.
Avdødes søster het Margrete Aslaksdtr.(skal være Isaksdatter. GS.) og var g.m. Knut Pederssen.
Avskrift av skiftekort: Grenland Ættehistorielag.
Enka Ellen Jansdatter ble g2g med Anders Gundersen. Se nedenfor.
Bonde, selveier
Anders Gundersen fra Håtveit i Holla dpt. 23/11-1738 bg. 5/5-1774. ”Anders Gulset 37 aar.”, s.a. Gunder Andersen Haatvedt. Se Familie 3 - Gulset 1762.
g. 14/10-1769 m. enke Ellen Jansdatter fra Venstøp dpt. 8/4-1731 bg. 28/10-1807. ”Enken Ellen Jansdtr. und. Gulset 76 1/2 aar.”, d.a. Jan Larsen. Se Familie 12 - Venstøp 1762.
1. Karen Maria Andersdatter dpt. 3/11-1771 g.m. Erik Henriksen. Se Familie 19 - Gulset 1801.
Eier ca. 1770.

F.f. Anders Gulsets pb. Karen Maria: Søren Sems kone, Marthe Solvesdtr., Jens Gulset, Haagen Jansen, Peder Solvesen.

Anders Gundersen ble født på Håtveit i Holla. Han kom med sine foreldre og søsken til
Lagmannsgården i 1757.

9/6/1774       ANDERS GUNDERSSEN GULSET         Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 84a.
Gulseth        Arvinger:                            
               Enka Ellen Jonsdatter og deres eneste barn:
Karen Maria Andersdtr. 2 1/2 år.
               Enka tok Søren Christenssen Falkum til laugverge.
               Formynder for Karen Maria ble Gunder Gunderssen Gulset.
Brt:   270 - 3 - 8
Gjeld: 338 - 2 - 5 (insolvent).
Jordegods: Boet eier 4 21/320 skind i Gulset, vurdert til 193 - 0 - 14.
Enkas tidl. mann var Niels Isakssen Gulset.
Avskrift av skiftekort: Grenland Ættehistorielag.

Bonde, selveier
Peder Stiansen fra N. Voje i Drangedal f. ca. 1750 bg. 15/4-1802. ”Peder Stianssøn f. Gulset, anm. at være ved 51 aar.”, s.a. Stian Aasulvsson og hans 2. kone Anne Olsdatter.
g. 30/5-1785 m. Anne Olsdatter fra Bamble f. ca. 1765 bg. 8/1-1809. ”Enken Anne Olesdtr. f. Gulset, sagt at være 43 aar.” Bror: Jon Olsen på Rogn i Bamble g. Anne Olsdatter.
1. Stian Pedersen dpt. 10/7-1785 g.m. Anne Paulsdatter.
2. Ole Pedersen dpt. 14/10-1787 bg. 11/6-1809. ”U.K. Ole Pederssøn f. Gulset 21 3/4 aar.”
3. Anne Johanne dpt. 28/2-1790 bg. 24/3-1794. ”Peder Stianssøns pb. Anne Johanne f. Gulset 4 1/12 aar.”
4. Anne Pedersdatter dpt. 7/10-1792.
5. Johanne Pedersdatter dpt. 22/8-1795.
6. Knud Pedersen dpt. 25/2-1798.
7. Stian Sannæs Pedersen dpt. 12/7-1801.
Eier 1779.

F.f. Peder Stiansen Gulsets db. Stian: Nils Gulsets kone, Ingebor Andersdtr., Christen Jensen Gulset, Gunder Larsen, Hans Biering.
F.f. Peder Stiansen Gulsets db. Ole: Nils Gulsets kone, Guri Heljesdtr., Christen Gulset, Gunder Larsen, Hans Olsen.
F.f. Peder Stijansens pb. Anne Johanne fra Gulset: Gunder Myras k., Anne Kistine Nilsdtr., Kittil Pedersen, Sondre Svendsen, Hans Olsen, Christen Pedersen.
F.f. Peder Stianssøns pb. Anne fra Gulset: Sondre Svendssøns enke, Gunnil Maria Christensdtr., Erik Henricssøn, Kittil Knudssøn, Gunder Nilssøn.
F.f. Peder Stianssøns pb. Johanne fra Gulset: Gunnil Maria Christensdtr., Anne Knudsdtr., Ole Meltved, Gunder Nilssøn, Anders Nilssøn.
F.f. Peder Stianssøns Knud f. Gulset: Hans Olessøns k., Ingebor Larsdatter, Hans Halvorssøn, Kittil Knudssøn, Gunder Nilssøn.

F.f. Peder Stianssøns Stian Sannæs f. Gulset: Lars Christianssøns k., Anne Børgesdatter, Anders Nilssøn, Matthias Rejerssøn, Christen Christianssøn.


Se Peder (Per) Stiansens slekt i Drangedals boka (Sannes) s. 657. Både Peder Stiansens mor og hans stemor het
Anne Olsdatter. Siden giftet han seg også med sin egen Anne Olsdatter og om ikke det var nok, så het også hans
svigerinne i Bamble Anne Olsdatter!

Kilde: Besiktigelse og taksering av gården som ble avholdt den 23/11-1781 (avskrift Jan Christensen).
Vi får vi vite litt om bygningene her og i hvilken stand de var da Peder Stiansen overtok bruket.

”1. En stuebygning, 17 omverv, 6 lafter: En daglistue og et kiøken. Ved den nordre ende av denne stue var et lite bryggerhus tilforenet, hvorudi var skorsteen, men derimot ingen i kiøkenet. Taget af stuen var belagt med steen, (tildels gammel). I tilfellet dette brøstfeldige hus repareres; opveies, settes paa en høyere mur p.g.a. sumpig grund, (opveies, nye omverv osv).
2. En bygning indrettet til kornlahde i den ene enden, fæhus i den andre ende, og laaven at treske paa midt i mellem. - Fæhus saa for-raadnet at kreaturene ikke uden livsfare kunne staa derudi. - Ikke alt i veggene engang tjenlig til brennved. - Det bedste af alt er steenen paa taget.
3. En gammel stall med 2 spilltaug og stallade til uden et tag, men tæget af hon. Forraadnet, dels af ælde, dels af uforsynlighed.
4. En liden stolpebod med hontag.
5. Et lidet vedskiul, hvorudi tillige var indrætted et grisehus.”

Grunneieren var tidligere Nils Gundersen Klyve. Peder Stiansen kjøpte eiendommen (2 huders skyld) i ca. 1785.

I juli 1787 var den en rettsak på Limi hvor Peder Stiansen stod tiltalt for å ha overfalt Nils Gundersen med hugg
og slag.

Peder Stiansen søkte og fikk kongelig bevilgning til å bygge sag på denne eiendommen i 1795. Peder ble her kalt
Peder Kaasa
.

Ved Peder Stiansens enkes begravelse kan vi lese flg. fra kirkeboken:
”NB! Enken Anne Olesdtr. f. Gulset, sagt at være 43 aar. Hun aborterte i Sygdomen med et gandske spædt Foster, som tilmeldtes
at være avlet med ung-karl Nils Anderssøn Aarhuus af (meddelt av) konens broder Jon Olessøn fra Bamble Sogn og Søn Stian Pederssøn.”

Grunneier i 1801 var Prost Fredrik Blom.

Dette bruket fikk løpenummer 23a, endret i 1886 til bnr (bruksnummer) 20. Se Gulset(20).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no