ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |Gård nr. 10 i tidligere Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
 Oppdatert 20.10.2017

Børønningen C
Husmannsplass under Bø.

Arbeider, husmann

Jens Olsen fra Fossum dpt. 25/3-1713 bg. 7/10-1787. ”Jens Olsen f. BøeRønningen 76 aar.”, s.a. Ole Jensen.

g. 5/11-1746 m. Margarete Andersdatter fra Fossum dpt. 11/4-1728 bg. 30/12-1806. ”Enken Margarete Andersdtr. und Fossum Verk. 77 3/4 aar.”, d.a. Anders Hansen Kure.

Br. 1773.

 

Se Familie 35 - Fossum 1762.

 

Jernverksarbeider, husmann

Ellef Halvorsen fra Sauherad f. ca. 1704 bg. 18/5-1783. ”Ellef Halvorsen f. BøeRønningen 76 aar.”

g1g m. NN f. ca. 1738 f. ca. 1703 bg. 25/7-1751. ”Ellef Halvorsens kone 48 aar.”

g2g 29/12-1751 m. Anne Pedersdatter fra Børønningen f. ca. 1708 bg. 19/2-1764. ”Ellef Halvorsens kone 56 aar.”

g3g 22/6-1765 m. Anne Jansdatter f. ca. 1723 bg. 24/6-1803. ”Enken Anne Jansdtr. Bøe-Broe, meldt at være henimod 80 aar.”

1. Aasild f. ca. 1738 bg. 27/8-1752. ”Ellef Halvorsens dtr. Aasil 14 aar.”

2. Berthe Ellefsdatter dpt. 15/11-1744.

Barn i 2. ekteskap:

3. Anders Ellefsen dpt. 8/10-1752 bg. 15/2-1778. ”Anders Ellefsen f. BøeRønningen 25 aar.”

4. Halvor bg. 27/12-1754. ”Ellef Halvorsens s. Halvor 3 dage.”

5. Aase Ellefsdatter dpt. 2/5-1756.

Barn i 3. ekteskap:

6. Gunder Ellefsen dpt. 13/10-1765.

7. Maria Ellefsdatter dpt. 15/11-1767 g. 25/7-1797 m. enkem. Nils Andersen Grønsten. Se Ø. Sokka.

8. Halvor dpt. 20/5-1770 bg. 1/4-1774. ”Ellef Halvorsens s. Halvor 4 aar.”

9. Peder dpt. 2/2-1773 bg. 1/4-1774. ”Ellef Halvorsens s. Peder 1 aar.”
Br. 1744.

F.f. Ellef Halvorssøns Birte: Arve Bø, Lars Jonassøn, Ole Jørgenssøn, Knud Bøes qde. Karen Larsdatter.
F.f. Ellef Halvorsens db. Anders fra Bøe Rønningen: Knud Bøes kone, Karen Pedersdtr, Hans Bøe, Halvor Oredalen, Ole Thorsen.
F.f. Ellef Halvorsens pb. Aase fra Bøe Rønningen: Erik Dyrendals kone, Maria Johannisdatter, Hans Bøe, Halvor Oredalen, Jacob Knudsen.
F.f. Ellef Halvorsens db. Gunder fra Bøe Rønningen: Jan Bøes kone, Berthe Ellefsdtr., Østen Bøe, Erik Madsen, Christen Gundersen.
F.f. Ellef Halvorsens pb. Maria fra Bøe Rønningen: Erik Solvesens kone, Maren Abrahamsdtr., Peder Knudsen, Østen Bøe, Mads Eriksen.
F.f. Ellef Halvorsens db. Halvor fra Bøe Rønningen: Maren Haagensdtr., Maren Larsdatter, Nils Bøe, Jan Pedersen.
F.f. Ellef Halvorsens db. Peder fra BøeRønningen: Maren Abrahamsdtr., Jennert Pedersdatter, Jan Pedersen, Ole Heljesen.
 

Denne familien kom for å få arbeide ved Fossum jernverk i 1740. Fra en rettssak angående delet mellom
S. Bø og plassen ”Giedeboen” i desember 1752: ” 4. vitne: Eiluf Halvorsen, 48 år gammel, født i Søve herred,
bor på en plads her under Søndre Bø, da vært her i sognet 12 år.”

Ved manntallet 1762 er Ellef Halvorsens kone Anne Pedersdatter "syg og ælendig". Dette kan kanskje også
være årsaken til at Ellef var en smule interessert i tjenestejenta, Maren Pedersdatter som bodde her på
denne tiden. Se barnedåpen
i Gjerpen kirke nedenfor.

Barnedåp den 14/8-1763: ”Maren Pedersdtrs. uægte pb. Pernille fra BradsbergKleven.
Barnefader: Ellef Halvorsen.
Faddere: Ole Nilsens kone, Anders Larsens kone, Svennung Grinie, Thor Amundsen.”

Barnedåp i Gjerpen krk. den 13/12-1767: ”Berthe Ellefsdtrs uægte pb. Anne fra Bøe Rønningen.
Barnefader udlagt: Jens Andersen fra Gedeboen.
Faddere: Ellef Halvorsens kone, Maren Jensdtr, Johannes Sneltvet, Knud Olsen.”

Arbeider, husmann

Henrik Jensen fra Ødegården under Fossum dpt. 26/12-1758 d. 4/3-1828 under Bø, s.a. Jens Olsen. Se Familie 35 - Fossum 1762.

g. 14/4-1789 m. Karen Nilsdatter fra Gulset(C) dpt. 21/7-1764 d. 23/12-1837, d.a. Nils Isaksen.

1. Jens Henriksen dpt. 2/8-1789. Se nedenfor.

2. Nils Andreas dpt. 2/10-1791 bg. 17/3-1811. ”Nils Andreas Henricssøn f. Bøe-Rønning 19 5/12 aar.“

3. Ellen Margarethe dpt. 19/1-1794 bg. 27/1-1811. ”Henric Jenssøns pb. Ellen Margarete f. Bøe-Rønningene, fulde 17 aar.”

4. Anne Karine dpt. 9/10-1796 bg. 26/12-1796. ”Henric Jenssøns pb. Anne Karine u/n, Fossum 9 uger.”

5. Anne Karine Henriksdatter dpt. 14/1-1798 g. 23/5-1823 m. Erik Jacobsen. Se Sørbø(7) "N. Stensåsen".

6. Ole Henriksen f. 17/1-1801. Se Fossum 1835.

7. Kirsten Maria Henriksdatter dpt. 5/5-1805 g.m. John Jensen Riser. Se Fossum 1865.

Br. 1788.

 

F.f. Henrich Jensens db. Jens fra Gulset Ejet: Karen Maria Andersdtr., Dorthe Maria Andersdtr., Ole Jensen, Erik Henrichsen, Lars Haagensen.

F.f. Henrich Jenssøns db. Nils Andreas u/Bøe: Anders Jenssøns k., Maren Pedersdtr., Eric Henricssøn, Isak Gunderssøn, Ole Jenssøn.

F.f. Henric Jenssøns pb. Ellen Margarete u/M, Bøe: Ole Jenssøns k., Dorthe Pedersdtr., Anders Jenssøn, Amund Anderssøn, Isak Sørenssøn.

F.f. Henric Jenssøns pb. Anne Karine u/N. Fossum: Anders Jenssøns k., Else Halvorsdtr. Amund Anderssøn, Hans Janssøn, Laers Christenssøn.

F.f. Henric Jenssøns pb. Anne Karine f. Bøe-Rønning: Ole Jenssøns k., Karen Margarete Andersdtr., Erik Henricssøn, Hans Janssøn, Amund Anderssøn.

F.f. Henric Jenssøns db. Ole u/Ml, Bøe: Christen Knudssøns k., Anne Aslaksdatter, Amund Anderssøn, Erik Henricssøn, Hans Larssøn.
F.f. Henric Jenssøns pb. Kirsten Maria f. Bøe-Rønning: Siegfrid Svendssøns k., Asloug Halvorsdtr., Erik Henricssøn, Christen Knudssøn, Amund Anderssøn.

 

Gruvearbeider, husmann

Jens Henriksen herfra dpt. 2/8-1789 d. 12/12-1839, s.a. Henrik Jensen. Se ovenfor.

g1g 3/6-1817 m. Gurine Olsdatter fra Bugodt under Sneltvedt dpt. 11/1-1789 d. 2/12-1829 i Barselseng, d.a. Ole Christensen Bugodt.

Forlovere: "Povel Olsen und. Bøe, Engebret Pedersen Bøe. "

g2g 9/6-1830 m. Karen Kirstine Olsdatter fra Bugodt under Sneltvedt dpt. 27/9-1795, d.a. Ole Christensen Bugodt.

Forlovere: "Ole C. Bugot og Niels A. Wattenberg."

-   f. 1/2-1818. ”Jens Henriksen og Gurine Olsd,s Dødfødte Drengebarn”

1. Nils Jensen f. 21/3-1819. Han ble modellsnekker. Se Familie 33 - Fossum 1865.

-   bg. 5/4-1822. ”Jens Henriksen og Gurine Olsd.s Dødfødte Drengebarn.”       

-   bg. 23/3-1823. ”Dødfødt drengebarn f. 10/3-1823.”

2. Isak Jensen f. 5/6-1825. Se nedenfor.

Barn i 2. ekteskap:     

3. Gurine Jensdatter f. 16/9-1832.

4. Inger Karine Jensdatter f. 16/11-1834.

Br. ca. 1835.

Gurine Olsdatter fikk ei datter, Johanne Johansdatter f. på Bugot  u. Sneltvedt den 1/1-1812.
Faren var Johan Halvorsen fra Bjørndalen(A) u. Bø.
Denne Johanne Johansdatter ble g.m. Nils Kittilsen på Stulen u. Rising.

 

Gruvearbeider, husmann

Isak Jensen herfra f. 5/6-1825, s.a. Jens Henriksen. Se ovenfor.

g. 2/8-1850 m. Karen Fransdatter fra Gløsmyr f. 7/2-1821, d.a. Frantz Halvorsen Gløsmyr.

1. Jens Isaksen f. 4/3-1853 u. Bø.

2. Ingebret Isaksen f. 3/9-1854 u. Bø.

3. Karen Gurine Isaksdatter f. 13/2-1857.

Br. 1863.

 

Denne familien bodde på en plass under nordre Bø i 1865. De flyttet ut av Gjerpen mellom 1865 og 1875.
Kan ikke sees blant utvandrede fra Gjerpen.

 

Ole Nilsen brukte plassen fra 1875. Se N. Bø(C).

Johannes Olsen Bøe fra ca. 1890. Se N. Bø(C).

Paul N. Bø fra 1896.
 

Plassen er nedlagt og ble tilplanta med skog noe før 1900.

 

(C) Gard Strøm.