ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Augestad
Gård nr. 81 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 381.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.06.2020


Augestad 3
Gammelt løpenr. 299. Siden Norges matrikkel 1889: 81/3.

Utskilt fra Augestad(4) før 1838.


Augestad bnr. 3. Foto scannet fra Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002). Etter avtale.
 

Adresse i dag: Kleppv. 2, 3914 Porsgrunn.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Gaard

Opsidder/eier

Gml. skyld

Ny skyld (Skylddaler)

299

Augestad

Enken Marthe Hansdatter, Ole Haraldsen og Jacob Andersen

1 hud

1 daler - 0 ort - 22 skilling


Kilde: Panteregisteret.
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 4 er udskilt, afholdt 23. mai, tinglyst 31. august 1840." Se Augestad(4).
"Skjøde fra Ole Haraldsens myndige arvinger til Rasmus Jacobsen, dat. 6. mars, tingl. 11. april 1849."


Rasmus Jacobse
n Riis
f. 20/1-1820 d. 11/12-1864.
Eier 1849. Se S. Riis(15).

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Rasmus Jacobsen til Ingebret Olsen Saubrække, dat. 13. januar, tinglyst 20. februar 1860."

Vognmann
Ingebret Olsen
fra Tromøy ved Arendal.
Eier 1860. Se Saubrekka under Klepp.

Kilde: Panteregisteret.
"Skjøde fra Ingebret Olsen til Anders Brynildsen for 600 spd. (speciedaler), dat. 8., tinglyst 19. april 1870."

Sjømann, g.br., selveier
Anders Brynildsen
fra Vaskaas under M. Jøntvedt i Holla f. 3/10-1831 i Holla, s.a. husmann Brynild Olsen Waskaas og Kirsten Clemmetsdatter.
g. i Gjerpen 20/4-1866 m. Anne Isaksdatter Aaltvedt fra Åltvedt(1) f. 22/12-1839, d.a. Isak Larsen Aaltvedt.
Eier 1870. Se Åltvedt(1).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

299a

Augestad

Anders Brynildsen

0 daler - 2 ort - 14 skilling


Kilde: Fra Panteregisteret.

"Skjøde fra Anders Brynildsen til Markus Isaksen Austad for kr. 2330 kr., dat. 29. mai, tinglyst 5. juni 1878."

G.br., teglverksarbeider
Markus Isaksen Aaltvedt
fra Åltvedt(1)
f. 30/11-1845 d. 5/2-1916, s.a. Isak Larsen Aaltvedt.
Eier 1878. Se Åltvedt(1).

Hans svigerfar, enkemann, Elias Asbjørnsen Klepp døde her i 1897. Se Eliasklepp.

Sameie med Åltvedt(1) fra 1878.

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

81

3

299a

Austad

Austad (Augestad)

Markus Isaksen

0 - 2 - 23

1 mark 33 øre


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

81

3

Austad

Augestad

Markus Isaksen

1 mark 33 øre


Kilde: Panteregisteret.

"Skjøte fra Markus Isaksen Aaltvedt til sønnen Gustav M. Augestad for kr. 20.000, hvorav for løsøre kr. 5.000, formentlig paa dette bruk
og gnr 83 bnr 1, samt kr. 1.500 i kontanter, dat. 3. februar 1916, tinglyst 13. februar 1918."

G.br., selveier
Gustav Emil Markusen
fra Åltvedt(1) f. 9/3-1887, s.a. Markus Isaksen Aaltvedt.
Eier 1918. Se Åltvedt(1).

Bruket ble drevet sammen med Augestad(5) - jord og Åltvedt(1), siden Gustavs Emil Markusens eiertid.

Gustav Emil Markusen Aaltvedt lånte ganske mye penger fra forskjellige långivere i tiden 1918-1920. Det var
økonomiske nedgangstider i Norge og han gikk, som mange andre, konkurs en gang før 1929.

Kilde: Panteregisteret.
"Auksjonsskjøte til Ewert Liland paa dette bruk og bnr 5 for kr. 12.000, dat. 2/5-1929, tinglyst 3/5-1929."

Fra Grunnboka: "Andel av Kleppvegen 3 (Gnr 381, bnr 3) er overdradd til Ewert Liland (03.05.1929)."

Driver av sag og høvleri i Liane, selveier
Ewert Liland
fra Kristiansand f. 17/6-1903 d. 28/12-2000, s.a. Gunnar Liland og Serena Guddal. Begge fra Sirdal.
g. 1936 m. Elsa Riis fra Riis(9) f. 1/5-1915 d. 20/7-2007, d.a. Anders Riis og Inger Nygaard på Sanna under Bjerketvedt i Eidanger.
1. Asbjørn Liland f. 1936 g.m. Randi Karin Melhus f. 1948. Bosatt i 0686 Oslo.
2. Solveig Liland f. 1939 g.m. Halvor Ansgar Dahle f. 1933. Bosatt i Fjone.
3. Gunnar Liland f. 1942. Bosatt i Porsgrunn.
4. Isak Liland f. 1/8-1945 d. 6/12-2012 g.m. Haldis Røimål f. 1947. Bosted: Lakselv i Porsanger, Finnmark.
5. Ester Liland f. 1950. Bosatt i Porsgrunn.
Eier 1929.

Ewert Liland kjøpte gården av Gjerpen Sparebank i 1929. Han satte opp et sagbruk her i 1923 sammen med sin far.
Nytt våningshus ble oppført her i 1934. Driftsbygning i 1930.

Ewert Liland hadde ei søster, Sigrid, som ble gift til Fossjord.


Augestad bruk februar 1930. Foto og eier: Ukjent.
 

Morten Aaltvedt (på øvre Åltvedt) forteller (2015):
Husker vi henta sagmugg/ strø der for å merke opp fotballbanen før viktige hjemmekamper mot Liane. Sagmuggen ble frakta til Nedre Søli i striesekker bakpå syklene. Bestefaren min Haakon Aaltvedt jobba på saga for Evert Liland. Saga ble for noen år siden demontert og reist på nytt på Ramsåsen. Der fungerer den som verksted/ lager.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

81

3

Austad (Augestad)

Ewert Liland

1 Mark 33 øre

81 5 Austad (Augestad) Ewert Liland 0 mark 75 øre
81 17 Austad (Sagtomta) Ewert Liland 0 mark 30 øre


Til venstre sees Augestad bruk (Liland). Midt på bildet sees Augestad(3) "Liland" og til høyre sees Augestad(4). Foto: Vidar Åltvedt 1978.
På åsen i bakgrunnen skimtes noen av de øvre Søligårdene.

Fra Grunnboka:"Kleppvegen 3 (Gnr 381, bnr 3) er overdradd fra Ewert Liland til Elsa Liland (16.01.2001)."

Enke Elsa Liland.
Eier 2001. Se ovenfor.

Kilde: Oppgave fra eieren, gjengitt i Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002). Utdrag.
Gården er på 16 dekar jord, som er bortleid til kornproduksjon. Det er solgt fra 17 dekar til industrivirksomhet (Aaltvedt Betong). Inntill 1985 ble det drevet sagbruk på eiendommen. Det ble slutt med melkekyr her i 1972. Første traktoren kom i 1966. I tunet står et våningshus fra 1934, et stabbur fra 1980 og en låve fra 1930, med fjøs, stall, hønsehus og grisehus. I tillegg kommer en sagbruksbygning fra 1936 og en garasje fra 1955. Branntaksten er på 2,7 mill.


Hele eiendommen har blitt utskilt til hustomter i senere tid og "Lilandsaga" er historie. I dag er det kun bolighuset
igjen av eiendommen 81/3 (381/3).

Fra Grunnboka: "Kleppvegen 3 (Gnr 381, bnr 3) er solgt for kr 1.600.000 fra Elsa Liland til André Sørlie (08.09.2006)."

Huseier
André Sørlie.
Eier 2006.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Bortsett fra husene og ei tomt, er hele eiendommen blitt delt opp og solgt som hustomter.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no