| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Høgset
Gård nr. 84 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 384.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 22.05.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Høgset 4 - Ønna
Gammelt løpenr. 318b. Siden Norges matrikkel 1889: 84/4 (384/4).

Utskilt fra løpenr. 318 - Høgset(A) - i 1869.

Denne eiendommen var i 1838 ubebodd, men var en del av gården Høgset (l.nr. 318) og eid av Nils Thorsen Høgseth.
G.br. Andreas Rasmussen Lie f. 19/6-1842 kjøpte denne eiendommen av Hans Christensen Høgset i 1869.
Han bodde på Lid.
Andreas Lies enke Karen Marie Lie, solgte denne eiendommen i 1911 til  g.br. Ole Martinsen Bakkeskogen f. 4/12-1885.
Han bodde på Bakkeskogen u. Bakken. Se der.
   

Adresse i dag: Kleppv. 78, 3914 Porsgrunn.

Eiendomsopplysninger i panteregisteret, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

84

4

Høgset

Ønna

Andreas Rasmussen

1 mark 12 øre

Postmann
Isak Lid
fra Lid(7) f. 16/8-1894 d. 22/11-1958, s.a. Theodor Isaksen Lid.
g. ca. 1919 m. Jenny Emilie Olsen fra Sannes u. Nordalsetret i Eidanger f. 24/7-1902 d. 11/10-1973.
1. Ingolf Johnny Lid f. 10/4-1920.
2. Einar Anker Lid f. 8/10-1921. Se Lid(9).
3. Dagmar f. 26/4-1926 d. 3/7-1926.
4. Solveig Magnhild Lid f. 14/7-1927 g.m. Birger T. Utbøen. Bor i Hulkavn. 39 på Klyve i Skien.
5. Reidar Theodor Johan Lid f. 2/5-1930. Bosatt på utskilt eiendom av Ramsåsen(2).
6. Hans Peder Lid f. 12/12-1931 g.m. Randi C. Bosatt i Liane 134 i Porsgrunn.
Br. ca. 1926.

F.f. Isak Lids sønn Ingolf Johnny: G.br. Theodor Lid og hustru Anette, baker H. K. Hansen og hustru Anne, Porsgrund.
F.f. Isaks Lids sønn Einar Anker: G.br. Nils Bakken og hustru Martha, faren og Ole Lid.
Det er opplyst i Klokkerboka for Borgestad kirke at han er født den 9/10, men han har selv opplyst meg at han er født den 8. Gard Strøm.
F.f. Isak Lids datter Solveig Magnhild: G.br. Theodor Lid, fru Anette Lid og foreldrene.

Isak Lid bygde det første innhuset (som vi kjenner til) her i 1926.


Ønna 1950-tallet.                                                                                                                                                                              Innsendt av Arvid Holt Jensen.

Hydroarb., g.br.
Oskar Bjønnum
fra Nedenes i Aust Agder f. ca. 1900 d. ca. 1950.
Oskar Bjønnum kom hit fra Rjukan hvor han hadde arbeide på anlegg i noen år. Ugift.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

84

4

Høgset - Ønna

Ole Martinsen Bakkeskog

0 mark 56 øre

G. br., hønseridriver
Alf Bjønnum
f. 17/8-1927 d. 2/12-2004 i Arendal.
Br. 1956. Ugift.

Bjønnum kjøpte gården av dødsboet etter sin onkel. Han leide bort innhuset her i noen år. Siden bygde han stort
hønsehus her og drev hønseri.
Alf Bjønnum arbeidet tidligere som hønserøkter på landbrukshøyskolen Holt i Aust Agder. Etter at han solgte Ønna
og flyttet, hadde han tilsvarende arbeide på Tune landbrukshøyskole ved Sarpsborg.
Han er gravlagt på Engene
kirkegård i Arendal sammen med sin tvillingbror Odd Bjønnum.

Hans søster Ruth er gift med Arne Aaltvedt og er bosatt på utskilt hustomt av Kapteinrønningen under Søli (Nedre Søliv. 85).

Arbeider, forpakter
Arne Jensen
f. 3/2-1925 i Larvik d. 15/10-2010, s.a. stenarbeider Karl Johan Jensen og Maren Tomine Kristiansen.
g.m. Borgny Holt fra Holterønningen under S. Kiste i Siljan f. 24/2-1925 d. 7/10-2009, d.a. Petter Oluf Pedersen Holt og Karen Kirstine Hansdatter (Karen Holt, som ble 103 år).
1. Lilian Irene Jensen f. 1944.
2. Arnhild Jensen f. 1948. 
3. Arvid Holt Jensen f. 23/11-1951.
4. Robert Jensen f. 1953.
5. Trond Holt Jensen f. 1958.
Br. 1957-1960.

Bygget hus på S. Grava på Heistad i Eidanger og flyttet dit. Arne og Borgny Jensen kjøpte siden hus på Løvsjø.
De flyttet etter hvert til en leilighet på Buer. De er gravlagt på Borgestad kirkegård.

Holterønningen var en liten boplass - husmannsplass ("Treschow-plass") under søndre Kiste i Siljan (gnr 31/ bnr 19).

G.br., selveier, enke
Inga Gurine Rønningen
f. Dahl fra Dal i Mælum f. 31/5-1892 d. 3/6-1975, enke etter Peder Larsen Rønningen fra Glenna i Bø f. 12/1-1879 d. 14/1-1957.
1. Lars Rønningen f. 23/9-1912. Bodde på Bjørnstad v/Klyve i Skien.
2. Marta Rønningen f. 18/6-1915 g.m. Olaf Liland.
3. Ole Dahl Rønningen f. 11/8-1916. Ugift.
4. Anders Rønningen f. 8/8-1918 g.m. Karin NN.
5. Paula Rønningen f. 16/10-1920 g.m. Anders Opstad. Bosatt på Darbu i Buskerud.
6. Ingebjørg Rønningen f. 8/11-1921 g.m. Rolf Jensen fra Drammen. Emigrerte i 1964 til Vancouver i Canada.
7. Ambjørg Marie Rønningen f. 18/12-1922 g.m. Arne Sørli. Se Søli(5).
8. Hans Rønningen f. 20/8-1924 g.m. Else NN. Bosatt på Nenset.
9. Eilert Peder Rønningen f. 7/4 -1926 på Bjørntvedt i Porsgrunn. Overtok eiendommen.
10. Simon Rønningen f. 1/4-1930. Se nedenfor.
11. Randi Rønningen f. 11/6-1934 g.m. Erling Gran. Bosatt på Kjørbekk.
Br. 1964.

Navnet Rønningen, stammer fra Hommersgårdrønningen i Bø.

Inga kjøpte denne eiendommen like etter at hun ble enke. Hun og
mannen er begge gravlagt på Mælum kirkegård i Solum.

Hønseridriver, forpakter (moren eide)
Simon Rønningen herfra f. 1/4-1930 i Melum d. 27/6-1999.
g.m. Marie Laubugten fra Feen i Holla f. 14/11-1926 d. 19/12-1990.
1. Bjørnar Rønningen f. 1954. Bosatt i Frognerlia.
2. Inger Anne Rønningen f. 1955 g.m. Knut Kiste.
3. Jørn Tommy Rønningen f. 17/4-1968 d. 30/3-2003. Bodde på Nenset.
Br. 1964.

Denne familien bodde på Nenset, mens de drev hønseriet i Ønna.

Leieboer
Kåre Lia

Br. 1972.

Bosatt i Borgeskogen. Innehaver av ”Parkkiosken” (”Lia”) på bussstasjonen i Porsgrunn.

Kåre Lia leide i 1972 dette bruket, som besto av ca. 50 mål dyrkbar mark, samt bnr 7 ”Fredli”
med påstående 2 uthus.


Høgset bnr 4 "Ønna". Foto fra Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002).


Ønna 2011.                                                                                                                                                                                                      Foto: Arvid Holt Jensen.

Bolig oppført på 1880-tallet.
Adresse Kleppv. 80, 3914 Porsgrunn.

Sandleverandør, næringsdrivende

Eilert Peder Rønningen
f. 1926.
g.m. Reidun Øigarden fra Holt i Fjågesund f. 1945.
1. Ann-Jeanette Rønningen f. 1969.
2. Ingvild Rønningen f. 1970.
3. Øyvind Rønningen f. 1976.
Br. 1974.

Arvingene eide bruket sammen (hver sin 1/11 del) fra 1975 og til Eilert Rønningen fikk samlet
de siste delene i 1983 og ble eneeier.

De bodde i huset etter Isak Lid fra ca. 1974. Før det bodde familien på Bjørntvedt i Porsgrunn.
Eilert bygde nytt hus (kårbygning) ved siden av det gamle i 1983.

Ønna ble 19/11-2008 overført fra Peder Eilert Rønningen til datteren Ann-Jeanette Rønningen.

Denne gården ble overført til Porsgrunn kommune i 1967 og fikk ett 3-tall foran gårdsnummeret.
Nytt gårds- og bruksnummer ble 384/4.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.