ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mustvedt
Gård nr. 117 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 17.04.2024
 


Mustvedt 2 - Mustvedt søndre
Gammelt løpenr. 405b. Siden Norges Matrikkel 1889: 117/2.

Utskilt fra Mustvedt(1) i 1861.


Mustvedt bnr 2. Foto: Widerøe 17/5-1961. Eier Skien kommune. Arkiv Telemark Museum, Skien.


Adresse 2020: Børsesjøv. 147, 3719 Skien.

Bonde, selveier
Halvor Olsen Mustvedt
fra Bugodt under Sneltvedt dpt. 13/12-1801 d. 22/11-1873 på Mustvedt, s.a. Ole Christensen Bugodt. Halvor døde av lungebetennelse ifølge kirkeboken.
g. 2/3-1826 m. Maria Olsdatter fra Hobek under Rising dpt. 6/10-1799 d. 5/5-1883 på Mustvedt, d.a. Ole Asbjørnsen Hobæk.
1. Inger f. 27/3-1826 d. 27/3-1826 på Hobek.
2. Ole f. 27/3-1826 d. 27/3-1826 på Hobek.
3. Gurine Halvorsdatter f. 18/2-1827 på Bugot. Ugift. Bodde her.
4. Ole Halvorsen f. 12/4-1830 på Mustvedt. Emigrerte til N. Amerika.
5. Gunhild Marie Halvorsdatter f. 12/12-1833 g.m. Ole Andersen Sneltvedt. Se Sneltvedt(3).
6. Christian f. 31/12-1836 d. 31/3-1837.  “Hiemedøbt af Ole Jansen Kaasa. Dødt før Daabens Konfirmation.”
7. Christian f. 26/11-1837 d. 8/4-1839. “Død af Børnekopperne.”
8. Christian f. 20/8-1840 d. 20/8-1840. ”Tvilling. Hjemmedøbt af Gjordemoderen. Oplevde ikke hjemmedaabens stedfæstelse.”
9. Jacob f. 20/8-1840 d. 20/8-1840. ”Tvilling. Hjemmedøbt af Gjordemoderen. Oplevde ikke hjemmedaabens stedfæstelse.”
10. Kristian Halvorsen Mustvedt f. 8/10-1841. Se nedenfor.
Eier 1830.

Brødrene Christen og Halvor Olssønner fra Bugodt, kjøpte i 1828 hele Mustvedt som da hadde en landskyld på 1
hud og 3 skind, av enkefru Rachel Stochman. For dette betalte de 1100 norske Specidaler.
Brødrene delte gården seg i mellom. Christen fikk Mustvedt(1) og Halvor fikk dette bruket - Mustvedt(2).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

405

Musthveit

Christen Olsen og Halvor Olsen

1 hud 3 skind

2 daler - 3 ort - 19 skilling


Halvor Olsen Mustvedt eide løpenummer 406b av Kjær, sammen med Ole Kaasa i 1845. Det var det jordstykke som
Edvard Jørgensen Kjær senere bygde gården sin på. Se Kjær(2).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

405b

Mustvet

Halvor Olsen (enka)

0 daler - 4 ort - 19 skilling


Bonde, selveier

Kristian Halvorsen Mustvedt
herfra f. 8/10-1841 d. 10/5-1897 på Mustvedt.
g1g 11/5-1865 m. Inger Marie Einarsdatter fra Sneltvedt(13) ”Gården” f. 29/1-1841 d. 18/7-1865 på Mustvedt, d.a. Einar Olsen Gaarden.
Forlovere: "Andreas Olsen og Ole Andersen Oredalen."
g2g 3/9-1874 m. Karen Olsdatter fra S. Sneltvedt(E) f. 11/2-1840 d. 9/3-1918, d.a. Ole Johnsen Sneltvedt.
Forlovere: "Jens Olsen Sneltvedt og Ole Andersen Sneltvedt."
1. Halvor f. 24/11-1874 d. 2/4-1875.
2. Gunhild Kristiansdatter f. 9/4-1876 g.m. Hans Olsen. Se nedenfor.
3. Inger Marie f. 27/5-1878 d. 22/10-1878.
4. Inger Marie Kristiansdatter f. 1879 d. 1908. Ugift.
Eier 1873.

"Kjøbekontrakt, hvorved Halvor Olsen Mustvedt sælger dette brug til sønnen Kristian Halvorsen med forbehold for sælger og hustru af
1) Brugsret og 2) Frit og forsvarligt livsophold for sælgerens datter Gurine Halvorsdatter, dat. 24. August 1872, tingl. 17. Nov. 1873."

Alle barna er fra andre ekteskap.
Tjenestefolk her i 1891: Gurine Halvorsdatter f. 1827 i Gj. og Anders Torgeirsen f. 1874 i Gj.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

117

2

405b

Mustvet

Mustvet

Kristian Hansen(!)

1 daler - 1 ort - 19 skilling

2 mark 47 øre


Bonde, selveier

Hans Olsen Mustvedt
(Hans Mustvedt) fra Puttekås under Rising f. 23/3-1877 d. 10/4-1956, s.a. Ole Evensen Puttekaas.
g1g 7/10-1899 m. Gunhild Kristiansdatter Mustvedt herfra f. 9/4-1876 d. 24/12-1921 på Mustvedt.
g2g 23/4-1924 m. enke Gunhild
Eivindsdatter fra Tjønnås i Bø f. 27/2-1877 d. etter 1950, d.a. Eivind Helgesen Tjønnaas og Ingeborg.
1. Kristian Mustvedt f. 14/1-1900 g. 2/6-1923 m. Klara Marie Lie fra Frogner f. 16/8-1905, d.a. snekker Halvor Lie. Emigrerte til Canada.
2. Ole Mustvedt f. 2/4-1901 d. 1944. Emigrerte til USA. Døde der. Var gift.
3. Gunvor Johanne Mustvedt f. 29/4-1902 d. 20/8-1992 g. 16/7-1921 m. Syver Stensrud f. 20/9-1899 d. 28/12-1946 i Clearwater, Kamloops,
     British Columbia, Canada, s.a. Tollef Stensrud. Bodde i Fredrik Rodesv. 15 på Frogner. Sønn: Hans Rolf Stensrud f. 14/4-1925 d. 7/7-2006.
4. Karen Sofie Mustvedt f. 25/11-1903 d. 19/9-1962 g.m. Olaf Opsahl f. 15/1-1903 d. 23/10-1983. Bodde i Skien. Gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.
5. Hjørdis Kristine Mustvedt f. 31/5-1905 g. 10/5-1924 m. Hjalmar Johannes Sneltvedt f. 7/9-1902. Bygde huset, Sneltvedtv. 259. Emigrerte siden til Canada.
6. Esther Helene Mustvedt f. 22/6-1907. Emigrerte til Canada. Gift der.
7. Ivar Mustvedt f. 14/3-1909. Bodde i Frogner ring 14. Ugift.
8. Halvor Mustvedt f. 1/4-1911 g.m. Inger Martine Aarhus f. 12/7-1909. De leide et hus på Trollsåsen ved Jarseng noen år. Han bygde rundt 1953 ei hytte i
    Lundsåsen, som senere ble påbygd og endra til enebolig. Se Lundsåsen 3.
9. Hanna Marie Mustvedt f. 22/5-1912 g.m. Erik K. Borgersen. Se Rising Terrasse 57 A under Rising.
10. Hans f. 25/1-1914 d. 1918.
11. Ingrid Mustvedt f. 11/3-1917 g.m. Jørgen Kåre Kjær. Se Eikåsen. Bygde siden huset Siljanv. 131 ved Åmot (like ved ”Toras Hytte”).
12. Hans Mustvedt jr. f. 14/8-1918. Se Kjær(3).
13. Bjørg Mustvedt f. 23/9-1920 g.m. Paul Gulløy. Se Bratsberg(62).
Eier 1900.

"Skjøde fra Kristian Halvorsens Enke og arvinger til Hans Olsen paa dette brug og gnr 114 (Rustan) bnr 1,
samt gnr 118 (Kjær) bnr 15 for 13.535 kr., datert 19. Desember 1900, tinglyst 16. Januar 1901."


Hans Olsen Mustvedt bodde her, nygift med sin første kone Gunhild under folketellingen 1900. Det var bare Kristian
av barna som var født ennå. Hans svigermor Karen Olsdatter bodde her med føderåd. Det samme gjaldt for Gurine
Halvorsdatter, Gunhilds fars ugifte søster.


Mustvedt søndre ca. 1902/03. Foto: Privat (Gregorius Skilbred).
Fra venstre: Ellen Elisabeth Olsd. Puttekaas, Marie Meen, Inger Marie Kristiansdatter Mustvedt, Gunhild Mustvedt med Ole på armen,
Hans Mustvedt med Kristian på armen, Karen Olsd. Mustvedt, Gurine Halvorsdatter Mustvedt, Ingvald Nilsen (fosterbarn på Mustvedt.
Gutt ved vogna: Fosterbarn, Carl Fredrik Mustvedt (se nedenfor).

Hans Olsen Mustvedt ble g2g med enka etter Ole Thorbjørnsen Kjær. Se Kjær(6).

Se folketellingen 1900

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

117

2

Mustvet

Mustvet

Hans Olsen

2 mark 47 øre

118 15 Kjær Kjær søndre, nordre del ditto 0 mark 42 øre

Se folketellingen 1910.

"Excution hos Hans Olsen til Gjerpen Sparebank for kr. 794, 30, heri av løsøre anholdt, 28., tingl., 30. Januar 1909."
"Ret til fri og uhindret adgang over dette brug for eieren av gnr 118 (Kjær) bnr 15, ifølge paategning paa skjøte tingl. 9/6-1909."

"Fæstebrev fra Hans Olsen Mustvedt til Anne Thorbjørnsen Kjær paa en hustomt paa dette brug for hennes levetid,
med tilbakefald til eiendommen efter hendes død. Fæsteavgift kr. 10, dat. 27/6-1908, tingl. 12/1-1910.
Slettet 23/1-1938 i henhold til dødsattest for Anne Torbjørnsen Kjær."

"Eksekution hos Hans Olsen Mustvedt til Ole G. Seltvedt ved A. Jacobsen for kr. 80,10, avholdt 30. des. 1910, tingl. 11/2-1911."
"Eksekution hos ditto til Gullik O. Seltvedt ved A. Jacobsen for kr. 160,10, avholdt 23/12-1910, tingl. 1/2-1911."

"Rett for eieren av gnr 118 bnr 12 ("Nordkjærra") og gnr 115 bnr 49 til gangsti over dette bruk, ifølge skjøte paa nevnte eiendommer,
tinglyst 26/4-1924."

"Skylddelingsforretning avholdt 19. nov., tingl. 17. des. 1924, hvorved er utskilt bnr 5 'Vestli' av skyld 0 mark 25 øre." (Børsesjøv. 181, 3719 Skien).

Telegrafarbeider, innerst
Carl Fredrik Hansen Mustvedt (Fredrik Mustvedt) f. 5/10-1895 d. 29/7-1978, s.a. pike Gurine Hansdatter Baugerød og grosserer Fredrik Bertelsen i Skien eller hoteltjener Herman Skjold (”begge to er opgitt”).
g. 20/10-1917 m. Sigrid Marie Olsen Grini fra Skien f. 8/1-1898 d. 13/5-1972, d.a. tømmermand Anton Olsen og Ellen Karoline Nilsen.
Forlovere: "Ingvald Nilsen og Ole Olsen Grini."
1. Arthur Frederik Mustvedt f. 9/2-1918 g.m. Edel Kaspara f. 10/9-1917. 
2. Kaare Mustvedt f. 3/10-1919. Se Rising Terrasse 60 under Rising.

Carl Fredrik ble født på S. Baugerød, men vokste opp her som fosterbarn. Carl Fredrik var telegrafarbeider og
bodde på Mustvedt da han giftet seg. Sigrid Marie var i tjeneste på Grini. Begge var konfirmert i Gjerpen.
De bodde på Kjær(6) i 1918.

"Erklæring om at gnr 117 bnr 2 av skyldmark 2, 44, som også omfatter dette bruk (bnr 5) er solgt ved tvangsauksjon og at budet
er stadfestet, dat. 30. mars, tingl. 13. april 1928."

"Auksjonsskjøte til Jens Hansen Aarhus paa dette bruk med flere bruk for kr. 19.500, 00, hvorav for avling kr. 2.000, 00,
dat. 14/11-1929, tingl. 18/11-1929."

Bonde, selveier
Jens Hansen Aarhus
f. 10/9-1868 d. 3/12-1936.
g.m. Karen Marie Aslaksen fra Gråten i Solum f. 6/1-1883 d. 30/3-1970, d.a. Halvor Aslaksen Gaashølen i Gjerpen og Inger Olsdatter fra Skogplassene i Solum.
Eier 1929. Se Århus(7).

"Overenskomst mellem Jens Hansen Aarhus og hustru Karen, inngått i skiftesamling 3/5 d.å., bl.a. om at mannen ikke kan
pantsette eller selge denne eiendom eller noen del av den uten hustruens samtykke, tingl. 3/6-1932." - "Slettet 17/10-1940."

"Bekjentgjørelse om at Jens Hansen Aarhus's bo er tatt under skifterettens behandling om konkursbo,
dat. 23/1-1934, tingl. 26/1-1934."

"Skjøte fra sakfører Westby som bestyrer i Jens Hansen Aarhus' konkursbo på dette brn med flere til Gunnar Slokvik for kr. 16.000,
dat. 19/9-1934, tingl. 28/9-1934."

Fjøskontrollør for meieribolaget, selveier

Gunnar A. Slokvik
fra Nissedal f. 11/2-1906 d. 25/10-1999 i Solum.
g.m. Johanne Louise Løberg f. 9/8-1907 d. 14/6-1989 i Solum, d.a. Hans Larsen Løberg. Se Høgli øvre under Grini.
Eier 1935.

Johanne Slokvik ledet en gruppe, bestående av 8-10 personer, som samlet inn og skrev
"Gregorius Simonsen Lund og Ingeborg Mikkelsdatter Gravlis slektsbok".

Gunnar Slokvik med familie bodde på Bakkane i Solum. De fikk 4 barn som vokste opp der.
Ekteparet Slokvik er gravlagt ved Solum kirke.

"Skjøte fra Gunnar Slokvik og hustru Johanne til Ivar Gaathaug på dette bruk med flere for kr. 16.000, dat. 15/4-1935, tingl. 26/4-1935."

Bonde, elektriker, selveier
Ivar Thovsen Gaathaug
(Ivar Gaathaug) fra N. Gåthaug i Sauherad f. 19/7-1893 d. 5/8-1980, s.a. arbeider Thov Nirisen Gaathaug.
g. i Skien 22/5-1914 m. Helga Marie Halvorsen fra Skien f. 19/5-1891 d. 30/6-1973, d.a. arbeider Lars Halvorsen.
Forlovere: "Hans Gaathaug og Einar Torsteinsen."
1. Thoralf Gaathaug f. 14/10-1914. Se Doksrød(3).
2. Hein Kaas Gaathaug f. 19/12-1916 d. 6/10-1971 g.m. Ingrid Sofie Løberg fra Løberg(7) f. 8/9-1921, d.a. Johan Jensen Løberg. Bodde i Gjerpenhavna. Skilt.
    Ingrid og barna flyttet til Sandefjord. Hein flyttet siden tilbake til barndomshjemmet.
    Barn 1. Kari Gaathaug.
    Barn 2. Tov Gaathaug.
3. Kjell Gaathaug f. 23/3-1920. Se Børsesjøv. 169.
4. Marit Hanny Gaathaug f. 21/11-1922 d. 19/8-2002 g.m. Sveinung Helgetveit fra Svendseid f. 24/3-1915 d. 17/3-1990. Bodde i Svenseid i Lunde i Telemark.
Eier 1935.

Ivar Gaathaug ble konfirmert i Skien i 1908 og Helga ble konfirmert i Skien i 1905.

Det var sønnen Thoralf som drev gården.

"Grunnbrev fra Ivar Gaathaug f. 19/7-1893 til Eivind Kjær f. 15/3-1908, dat. 25/1-1938, tingl. 24/2-1938." - Gjelder hustomt Mustvedt(5).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

117

2

Mustvedt

Ivar Gaathaug

1 mark 99 øre

117 6 Mustvedt - Lauvlid ditto 0 mark 18 øre
118 35 Kjær - tilleggsjord ditto 0 mark 25 øre
115 36 Sneltvedt - Lindås ditto 0 mark 70 øre


Kilde: Grunnboka.
"Skjøte fra Ivar Gaathaug til sønnesønn Ivar O. Gaathaug f. 16/2-1949 i denne eiendom m.m. for kr. 180.000, dat. 9/3-1978."

Arbeider på Norsk Hydro
Ivar Ove Gaathaug
herfra f. 16/2-1949 d. 25/7-1985, s.a. Kjell Gaathaug.
g.m. Else Frogner fra Frogner(8) f. 1957, d.a. Ivar Frogner og Lilly Dalgren.
Eier 1978.

Ivar Ove Gaathaug omkom etter en voldsom eksplosjon i amoniakkfabrikken på Norsk Hydro på Herøya, sommeren
1985. Siden har gårdens eier vært hans enke, Else Frogner Gaathaug.

Gården ble overdratt til enka, Else Frogner Gaathaug via uskiftebevilling i 1987.


Mustvedt bnr 2. Børsesjøv. 147. Foto: Gard Strøm 29/8-2012.


Kart fra Skog og landskap.


Børsesjøv. 169, 3719 Skien.
Gnr 117 - bnr 10.

Elektriker ved skofabrikk i Skien
Kjell Gaathaug fra Skien/ Gåthaug i Sauherad f. 23/2-1920 d. 18/11-2015, s.a. Ivar Tovsen Gaathaug.
g. i Nes kirke, Sauherad 9/8-1948 m. Margit ”Maggi” Oskarsen fra Vegen i Sauherad f. 4/4-1922 d. 6/8-2016, d.a. Halvor Oskarsen og Ingeborg Hagen.
Forlovere: "Thoralf Gaathaug, Gjerpen og Oskar Østensen, Skien."
1. Ivar Ove Gaathaug f. 16/2-1949. Overtok gården.
2. Torild Gaathaug f. 10/2-1953 g.m. Øyvind Grave.
Eier 1953.

Kjell Gaathaug ble født i Skien. Han bodde der med foreldrene til han, som 8-åring skulle en tur til bestefaren som nylig hadde blitt enkemann, i Dalsvatten i Sauherad. Der ble han boende helt til han ble voksen og gifta seg med sin "Maggi" fra Vegen i Nes.

Kjell Gaathaug fikk skilt ut ei tomt (117/10) og bygde nytt hus her i 1953.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no