| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Riis
Gård nr. 78 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.05.2013

 

Riis 3 - Riis nordre
Gammelt løpenr. 277c. 78/3 siden Norges matrikkel 1889.

Utskilt fra Riis(1) i 1860.


Riis bnr. 3. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).


Adresse i dag: Langerødv. 35A, 35B og 35C, 3719 Skien.

G.br., selveier
Anders Larsen Riis
fra Riis(1) dpt. 29/7-1804 d. 1858, s.a. Lars Knudsen Riis.
g. 25/8-1829 m. Asgjerd Gjermundsdatter fra Kviteseid f. 1809 d. 27/5-1879 i Porsgrunn, d.a. Gjermund Halvorsson.
Forlover: "Isak Larsen Riis."
1. Lars Andersen f. 25/9-1830 på Riis. Se Riis(4).
2. Maren Andersdatter f. 2/10-1832.
3. Jørgen Andersen f. 29/10-1834 g.m. Helvig Johannesdatter fra Vallerdalen. Flyttet til Kragerø. Emigrerte senere til Amerika?
4. Edvard Andersen f. 8/3-1837. Overtok gården.

5. Marthe f. 16/2-1840 d. 8/11-1851.
6. Carl Andersen f. 4/5-1842.
Blikkenslager g.m. Anne Johannesdatter fra Vallerdalen.
7. Anne Andersdatter f. 22/2-1845. Emigrerte til N. Amerika i april 1870 som 24 åring, sammen med sin bror Andreas.
8. Karen Andersdatter f. 16/2-1847 d. 1862.
9. Andreas Andersen f. 28/10-1849. Blikkenslager. Emigrerte til N. Amerika i april 1870, 19 ½ år gammel, sammen med sin søster Anne.
Br. 1851.

F.f. Anders Larsen Riises Jørgen: Isak Larsens kone, Karen Hansdatter Riis, pige Inger Gundersdatter Borge, Jacob Olsen Riis, Nils Michelsen Houerød, Jacob Hansen Ødegaard af Eidanger. Han ble hjemmedøpt av Gjermund Halvorsens enke Marthe.
F.f. Anders Larsen Riises Eduard: Isak Larsens kone, Karen Kirstine Hansdatter Riis, pike Kirsten Borgersdatter Hougen, Nils Michelsen u. Folloug, Erik Kittilsen Riis, Christen Hansen fra Holden (Holla) sogn. 
F.f. Anders Larsen Riises Marthe: Isak Larsens kone, Karen Hansdatter Riis, pige Anne Christensdatter Borge, Christen Hansen Borge, Nils Michelsen under Folloug, Erik Kittilsen Riis.
F.f. Anders Larsen Riises Carl: Isak Larsens kone, Karen Hansdatter Riis, pige Anne Christensdatter Riis, Erik Kittilsen Riis, Nils Johnsen Riis, Christen Hansen Borgeskov.
F.f. Anders Larsen N. Riises Anne: Isak Larsens kone, Karen Hansdatter Riis, pige Anne Christensdatter Borgeskov, Lars Isaksen Riis, Hans Isaksen Riis, Anders Eriksen Riis.
F.f. Anders Larsen Riises Karen: Anders Andersens enke, Karen Olsdatter u. Meen, pige Anne Kirstine Andersdatter u. Meen, Hans Olsen u. Meen, Jacob Isaksen Riis og faderen.
F.f. Anders Larsen Riises Andreas: Isak Larsens kone, Karen Hansdatter Riis, pige Maren Andersdatter Riis, Hans Isaksen Riis, Lars Andersen Riis, faderen.

Asgjerd var i tjeneste på Riis før hun giftet seg. Tre av sønnene, Lars, Jørgen og Carl, giftet seg med hver sin søster
fra Vallerdalen under Meen.

Riis(4) ble utskilt herfra i 1860. Sameie med Riis(4) fra 1903. Sameie med Skifjell(7) fra ca. 1903 eller senere.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

277c

Riis nordre

Asgjer Gjermundsdatter

0 daler - 4 ort - 17 skilling


Bonde, blikkenslager, selveier

Edvard Andersen Riis
herfra 8/3-1837 d. 22/12-1918 på Odden i Holla som enkemann.
g. 22/4-1862 m. Ingeborg A. Olsdatter fra Seljord f. 11/9-1842 i Kviteseid, d.a. Ole Halvorsen.
1. Ingeborg Karoline Edvardsdatter f. 23/2-1863.
2. Anders Edvardsen f. 12/11-1864.
3. Anna Helmine Edvardsdatter f. 15/11-1866.
4. Elise Mathilde Edvardsdatter f. 3/3-1869.

5. Hanna Oline Edvardsdatter f. 12/5-1872.

6. Olaf Andreas f. 25/4-1875 d. 27/4-1877.

7. Hilda Marie Edvardsdatter f. 10/6-1878.
Br. 1876.

F.f. Edvard Andersen Riis's Ingeborg Caroline: Kirsten Olsdatter Riis, Anne Andersdatter Ris, faderen, Jon Andersen og Halvor Halvorsen.
F.f. Edvard Andersen Riis's Anders: Kristian Halvorsen af Solum, Anne Andersdatter Riis, Halvor Halvorsen, Andreas Isaksen og Lars Nilsen Riis.
F.f. Edvard Andersen Riis's Anna Helmine: Moderen, Anne Andersdatter Riis, Lars Andersen Riis, Andreas Andersen Riis,Halvor Halvorsen Riis.
F.f. Edvard Andersen Riis's Elise Mathilde: Gunhild Abrahamsdatter Riis, Anne Andersdatter Riis, faderen, Andreas Andersen og Andreas Isaksen Riis.

Edvard Andersen Riis kjøpte i 1879 Ligata 4 på Osebakken i Porsgrunn. Familien er registrert utflyttet fra
Gjerpen til Porsgrunn med presteattest av 13/2-1882.

Familien flyttet til Odden i Holla mellom 1900 og 1910. Se Familie 12 - Odden 1910.

G.br., tømmermann

Peter Olsen Riis
fra Solum f. ca. 1841 d. 24/11-1910, s.a. Ole NN.
g.m. Live Zachariasdatter fra Nes i Sauherad f. 22/5-1842.
1. Ole Andreas Olsen f. 8/7-1868 i Ø. Porsgrunn.
2. Severin f. ca. 1864 i Ø. Porsgrunn d. 29/5-1869 i Borgeskogen.
3. Severin Olsen f. 16/6-1873 i Ø. Porsgrunn.
4. Anna Sofie Olsen f. 19/12-1877 i Borgeskogen i Gjerpen g.m. tømmermann NN Jensen.
5. Hilda Jørgine Olsen f. 13/8-1880 på Riis.
Br. 1878.

Se Familie 47 - V. Borge 1900.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

78

3

277c

Riis

Riis nordre

Peter Olsen

0 - 4 - 0 skilling

2 mark 43 øre


Ole Isaksen.

Br. 1892.

G.br., selveier
Hans Halvorsen Riis
(Fjeldalen) fra S. Vanebu i Siljan f. 8/1-1864 på Moen under Island, s.a. husmann Halvor Alfsen og Anne Helvig Andersdatter.
g1g i Siljan 26/9-1890 m. Amalie Karine Olsdatter fra Kollen i Siljan f. 1/2-1869 d. 13/5-1897 på Riis, d.a. Ole Pedersen Kollen og Marie Hansdatter.
Forlovere: Fedrene.
g2g i Gjerpen 13/5-1899 m. Lise Marie Larsdatter fra Teigen i Siljan f. 7/9-1867 i Larvik d. 10/8-1906 på Fahret sykehus etter en operasjon, d.a. Lars Halvorsen og Berthe Larsdatter.
g3g i Gjerpen 9/5-1908 m. enke Ingeborg Ingvaldsdatter fra Lysa under Sem f. 14/1-1876 på Sem d. januar 1952, d.a. Ingvald Hansen Lysa.
Barn i 2. ekteskap:
1. Anne Helvig Hansdatter f. 19/11-1900 på Riis g.m. Peder N. Baugerød. Se Fjelldalen(10).
2. Halvor f. 7/12-1902 på Riis d. 17/11-1908 i Fjelldalen av tuberkulose.
3. Lars Bertinius Hansen (Berberg) f. 27/4-1905 i Fjelldalen. Se N. Berberg.
4. Halvor Fjelldalen f. 13/10-1904 d. 19/5-1964.
Br. 1897.

Hans Halvorsen Riis var medlem av Gjerpen herredsstyre og hadde en rekke offentlige verv.
Mest kjent var han likevel for sin innsats innen kristelig organisasjonsarbeid og som forkynner.

Kai Borgersen sørget for hjelp med denne familien.


Se folketellingen 1900.

Denne familien flytta til Fjelldalen(10) "Hegna" i 1903.

G.br., selveier

Lars Pedersen Riis

Br. 1903. Se Riis(4).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

78

3

Ris

Ris nordre

Lars Pedersen

2 mark 23 øre

78 4 Ris Ris nordre Lars Pedersen 0 mark 30 øre


G.br., selveier

Peder Larsen Riis
fra Riis(4) f. 13/6-1884 d. 15/2-1951.
g. 9/8-1914 m. menighetssøster Ingrid Holtskog fra Nes i Sauherad f. 4/3-1888 d. 8/5-1968.
Br. 1938.

Ingrid Holtskog var datter av g.br. Halvor Halvorsen Holtskog (1841-1919) og hans 2. kone, Gunhild Sigurdsdatter
Gurstad
(1847-1925) fra Sudkåsa i Nes sogn i Sauherad prestegjeld. Peder og Ingrid var barnløse.
Gården ble solgt i 1955 til deres nevø, Olav Holtskog på Fjære gård i Solum.

Se forfedrene hennes i Sauheradboka bind IV, side 458.

Gårdens grenser på 1950-tallet ifølge Ingrid Riis:
”Nord: Hans Meen og Søvde (Buermyra), øst: Leirkup, sør og vest: Gunnar Riis.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

78

3

Ris nordre

Peder L. Riis og Ingrid Riis

2 mark 23 øre

78 4 Ris nordre Peder L. Riis og Ingrid Riis 2 mark 30 øreRiis bnr 3. Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1954.


N. Riis bnr 3. Foto:
Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien. Repro: GS.
 

Olav Holtskog på Fjære gård i Solum kjøpte eiendommene av sin tante (ovenfor) i 1955.
Hans sønn Olav O. Holtskog overtok siden denne eiendommen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Olav O. Holtskog
fra Fjære gård i Solum f. 30/12-1933 d. 29/4-1996, s.a. Olav og Anne Holtskog.
g.m. Astrid Anette Sætre fra Ulefoss f. 1936.
Br. 1970. Bosatt på Fjære gård i Solum kommune (overført til Skien kommune i 1964).

Fra Grunnboka: "Langerødvegen 35 A (Gnr 78, bnr 3) er overdradd fra Olav O Holtskog til Astrid Anette Holtskog (09.07.1996).
Overdragelsen omfatter også Gnr 78, bnr 4. Overdragelsen omfatter også Ørnstjernvegen 10 (Gnr 93, bnr 7). Overdragelsen omfatter
også Skifjellvegen 396 (Gnr 93, bnr 32)."

Fra Grunnboka: "Langerødvegen 35 A (Gnr 78, bnr 3) er solgt for kr 1.200.000 fra Astrid Anette Holtskog til Tore Holtskog (09.07.1996).
Salget omfatter også Gnr 78, bnr 4. Salget omfatter også Ørnstjernvegen 10 (Gnr 93, bnr 7)."

Fra Grunnboka: "Langerødvegen 35 A (Gnr 78, bnr 3) er overdradd fra Tore Holtskog til Henrik Holtskog (17.12.2008). Overdragelsen
omfatter også Gnr 78, bnr 4. Overdragelsen omfatter også Ørnstjernvegen 10 (Gnr 93, bnr 7)." 

Alle kart fra Skog og Landskap 2014.

Hovedbruket:


Skogen.

Alle eiendommer i Gjerpen:


(C) Gard Strøm.