ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i tidligere Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 17.05.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Flaten - Flata
Husmannsplass under Mo.

Skogsarbeider, husmann
Jon Tovsen.
g.m. Turi Alfsdatter.
Br. 1800. Se Sverige under Mo.

Skogsarb., husmann
Tov Jonsen fra Sverige under Mo dpt. 8/5-1791 d. 4/12-1855 på Kleiva, s.a. Jon Tovsen.
g. 8/4-1817 m. Maren Halvorsdatter fra S. Eriksrød dpt. 8/9-1799, d.a. Halvor Olsen Eresrød.
Forlovere: "John Alvsen Løvaas, Engebret Sigurdsen under Moe."
Br. 1817.

Denne familien bodde først en tid på Flata under Mo, deretter var de ett års tid på S. Eriksrød hos Marens familie.
Siden bodde de på Åsen und. Sem fra ca. 1825 til ca. 1840, da de kom til Lund.
De kom til Bratsbergkleiva noe før 1845. Se Familie 106 - Kleiva 1845.
 
Tovs bror, Anders overtok dermed Flata, etter at begge familiene hadde bodd her sammen en tid.

Jon Tovsen f. 3/12-1816 (Uægte), Moder: pigen Birte Olsd., Hougedal i Luxefi.
Udlagt til Barnefader: Tov Jonsen Flaten und. Moe. Barnet døde 1/6-1817 und. Moe.

Skogsarb., husmann
Anders Jonsen Flaten fra Sverige under Mo dpt. 24/11-1795 d. 18/5-1846 på Flata, s.a. Jon Tovsen.
g. 24/9-1819 m. Mari Sørensdatter fra Høgset(A) dpt 7/12-1794 d. 11/8-1869 i Cato, Manitiwoc, Wisconsin, d.a. Søren Christiansen Høgset.
1. Turine Andersdatter f. 4/1-1822 d. 21/10-1887 i Cato g. 26/10-1860 m. David Christiansen Holm fra N. Holm f. 14/6-1834 d. 27/9-1881. Emigrerte til N. Amerika 3/4-1862. Trolig ingen barn.
2. Johannes Andersen f. 9/2-1824. Se nedenfor.
3. Christian Andersen f. 29/12-1825 d. 24/8-1897 i Cato. Emigrerte til N. Amerika 13/5-1844 g1g ca. 1846 i Manitiwoc m. Gunhild Trondsdatter f. ca. 1822 d. ca. 1863 i Manitowoc
    Christian Andersen ble g2g 24/2-1867 i Manitowoc m. Sara Christine Thorsdatter fra Høgset(A) (søskenbarn) f. 1/12-1831 d. 8/9-1897 i Cato. Bodde i Manitowoc, Wisconsin.
    Barn 1. Mary Anderson f. 25/5-1847 i Manitowoc.
    Barn 2. Gunder M. Anderson f. 1849 i Manitowoc.
    Barn 3. Christian Martin Anderson f. 26/4-1851 i Manitowoc.
    Barn 4. Maren Sophie ”Sarah” Anderson f. 21/7-1853.
    Barn 5. Anders ”Andrew” Anderson f. 8/9-1855 d. 21/12-1896 g.m. Calla Torgerson.
    Barn 6. Nils Thomas Anderson f. 15/4-1858.
    Barn 7. Christina Anderson f. 19/7-1860 i Cato d. 8/10-1870 i Cato.
    Barn 8. Gunnar Anderson f. 7/8-1863 i Manitowoc. Barn i 2. ekteskap:
    Barn 9. Inger Gunelia ”Ida” Anderson f. 10/4-1868 i Manitowoc d. i Chicago? g. NN Gjerstad.
    Barn 10. Theodore Anderson f. 4/4-1870 i Manitowoc d. 1942 g. 22/6-1899 i Wisconsin m. Inanda Otilie Madsen f. 20/11-1875 i Manitowoc d. 1951.
4. Karen Andersdatter f. 28/1-1828 g.m. Nils Rollefsen på Øverbø i Siljan. Sønn: Anders Kristian Rollefsen. Se Hobek under Rising.
5. Søren Andersen f. 2/8-1830 d. 22/1-1896 i Cato. Skredder/ farmer i Cato, Wisconsin g. 29/3-1857 m. Inger Andrea Berthelsdatter fra Sem f. 24/5-1825 på Mustvedt d. 23/3-1895 i Cato, d.a. Berthel Olsen.
    Barn 1. Anders Bernhard Andersen f. 12/7-1859 i Cato d. 3/8-1877 i Cato.
    Barn 2. Nils Martinius ”Martin” Andersen f. 17/2-1863 i Cato d. 3/7-1911 i Manitowoc Rapids, Wisconsin g. 17/5-1886 i Gjerpen krk. i Manitowoc m. Augusta Christiane Mathisen f. 25/10-1861 d. 1958 i Manitowoc Rapids.
6. Nils Andersen f. 6/11-1832 d. 14/6-1857 i Cato, Manitowoc, Wisconsin.
7. Hans Andersen f. 16/4-1835. Se Kåsa under Skilbred.
8. Anne Andersdatter f. 5/7-1838 d. 1918 i Amherst, Portage Co., Wisconsin g. 1862 m. skomaker Anders Engebretsen på Doksrød. De emigrerte til N. Amerika i 1871.
    Se hus på Doksrød. Hun bodde sammen sin svigerdatter Ida Thomine Andersen, d.a. Anders Engebretsen fra Doksrød, fra hun ble enke.
Br. 1819.

F.f. Anders Johnsen og Mari Sørensd. Moejes Thorine: Lars Pedersen Moes kone, pige Anne Sørensd. Høiseth, Anders Sørensen ib., Niels Thorsen ib., Tov Johnsen Flaten.
F.f. Anders Johnsen og Marien Sørensdatter Flaten u. Moes Johannes: Tov Flatens kone Moe, pige Anne Sørensdatter ibid., Lars Moe, Niels Thorsen Høyseth, Simen Madsen Moe.
F.f. Anders Johnsen og Mari Sørensd. Flaten u. Moes Christian: Lars Moes kone, p. Anne Sørensd. Høiseth, Thor Nielsen Høiseth, Anders Sørensen ibid., Erik Bakkeskoven.
F.f. Anders Johnsen og Mari Sørensd. u. Moes Karen: Simon Ekornrøds kone Moe, p. Maren Halvorsd. Moe, Lucas Ingebretsen Moe, Niels Larsen Moe, Toc Johnsen Semb.
F.f. Anders Johnsen og Mari Sørensd. Flaten u. Moes Søren: Simon Madsens kone u. Moe, p. Helge Madsd. ib., Niels Larsen Moe, Tov Johnsen Semb, Peder T. Høiseth.
F.f. Anders Johnsen og Mari Sørensd. Flaten u. Moes Niels: Simen Madsens kone Moe, p. Karen Larsd., ib., Simen Madsen Moe, Tov Johnsen Semb, Halvor Halvorsen Ersrød.
F.f. Anders Johnsen u. Moe og Maren Sørensdatters Hans: Thov Johnsen Semb, Jacob Thorstensen u. Moe, Simon Madsen ibid., Maren Halvorsd., Semb, p. Thurine Thovsd., Mustvedt.
F.f. Anders Johnsen Flaten under Moe og Maren Sørensdatters Anne: Simon Madsens kone, Maren Marie Engebretsd. Ekornrød, pige Thurine Thorsd., Semb, Tov Johnsen ibid., Lucas Engebretsen u. Moe, Simon Engebretsen ibid.

Denne familien bodde her fra de giftet seg. Enka ”Thuri Alfsdatter” f. ca. 1756 (barnas bestemor), bodde her i 1835.
Enka Maren (Mari) Sørensdatter emigrerte sammen med sine sønner Nils Andersen(25), Søren Andersen(26 ½) og
hans kone Andrea Berthelsdatter(32) til N. Amerika med presteattest av 14/4-1857.
Alle som emigrerte ble boende i Manitowoc County i Wisconsin.

Skogsarb., husmann
Johannes Andersen Flata herfra f. 9/2-1824  d. 1895 i Wisconsin.
g. 4/11-1847 m. Kirstine Zachariasdatter fra S. Berberg f. 9/3-1826 d. 1877 i Wisconsin, d.a. Zacharias Olsen Berreberg.
Forlovere: "Christen Johansen Fossum og Anders Eriksen Fossum."
1. Maren Johannesdatter f. 10/5-1849.
2. Karen Andrea Johannesdatter f. 8/10-1852.
3. Anders Johannesen f. 16/9-1855.
4. Anne Sophie Johannesdatter f. 25/2-1859.
Br. 1857.

Denne familien emigrerte til N. Amerika den 9/4-1862. De bosatte seg i Wisconsin. De fleste av Kirstines
søsken utvandret allerede på 1840-tallet.

Skogsarb., husmann
Simon Madsen fra Ekornrød under Mo.
g.m. Maren M. Engebretsdatter.
Br. 1862. Se Ekornrød(B).

Skogsarb., husmann
Østen Simonsen
Br. ca. 1870. Se Ekornrød(B).

Denne plassen ble slått sammen med Ekornrød(B) i 1871 og slettet. Se heretter Ekornrød(B) under Mo.


(C) post@gamlegjerpen.no