ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP | 


Kråketo
Gård nr. 101 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.04.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Kråketo 1
Gnr 101 - bnr 1. Gammelt løpenr. 362.

Landskyld 1695: 9 skind (12 skind = 1 hud). Landskyld 1816: 3 dl. - 2 Ort - 6 Sk. (skylddaler).

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Se Gamle Kråketo.


Kråketo.
Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien Kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.


Adresse i dag: Jarsengv. 2, 3719 Skien.

G.br. leilending
Ole Hansen Krageto
fra Kråketo(2) dpt. 19/6-1698 bg. 16/2-1777. ”Ole Kragetoe 80 aar.”, s.a. Hans Olsen Kragetoe.
g. 18/6-1722 m. Marthe Knudsdatter fra Nygård dpt. 17/12-1699 bg. 27/10-1746. ”Ole Kragetoes kone, 47 aar.”, d.a. Knud Olsen.
1. Karen Olsdatter dpt. 7/3-1723  bg. 20/5-1781. ”Karen Olsdtr. f. Kragetoe 54 aar.” Ugift.
2. Maren dpt. 23/9-1725 bg. 18/7-1734. ”Ole Kragtos Marte, 8 aar. Børnekopper.” Presten har skrevet feil navn (igjen).
3. Knud Olsen dpt. 7/11-1728. Se Kråketo(2).
4. Gunhild dpt. 2/12-1731 bg. 23/12-1731. ”Ole Kragetoos Gunnild, 14 dager.”
5. Maren Olsdatter dpt. 25/3-1745.

Br. 1721.


F.f. Ole Kragetos datter Karen: Lars Fløtterø, Lars Nygard, Bent Eegaasens quinde, Birte Børgesdatter Langerød.
F.f. Ole Kragetos datter Maren: Lars Fløtterø, Lars Christophersen Nygaard, Anders Bauerø.
F.f. Ole Kragetos sønn Knud: Matis Langerø, Lars Nygaard, Abraham Ballestad, Hans Kragetos quinde, Birte Fløtterø.
F.f. Ole Kragetos Gunhild: Anders Bachen, Lars Nygaard, Ingebret Ofrum, Hans Kragetos qde, Marta Langerø.
F.f. Ole Kragetos Maren: Lars Nygaard, Rasmus Nirissøn, Nils Gunderssøns qde, Lisbeth Mathisdatter.

Engebret Jacobsen Bommen på Bratsbergkleiva eide Kråketo med Gundersrød fra 1769 til sin død i 1784.

Se Familie 2 - Kleiva 1784.

G.br., leilending/selveier
Hans Knudsen Kraaketo
fra Kråketo(2) dpt. 10/10-1762 bg. 22/1-1809. ”Hans Knudssøn Kragetoe 46 1/3 aar.”, s.a. Knud Olsen Kraaketo.
g. 6/8-1795 m. Gunhild Larsdatter fra N. Bakken dpt. 15/2-1767, d.a. Lars Larsen Bakken.
1. Knud Hansen dpt. 15/11-1795. Bodde på Borgestadholmen. Se Familie 11 - Borgestad 1845.
2. Lars Hansen dpt. 11/2-1798. Se Sanni(6).
3. Live Hansdatter dpt. 23/2-1800 g.m. Jacob Isaksen. Se Augestad(2).
4. Inger dpt. 11/4-1803 bg. 14/2-1809. ”afdøde Hans Knudssøn Kragetoes pb. Inger 5 5/6 aar.”
Br. fra ca. 1790.

F.f. Hans Knudssøn Kragetoes db. Knud: Ole Bakkens k., Siri Knudsdtr., Laers Laerssøn, Christen Nilssøn, Laers Knudssøn.
F.f. Hans Knudssøns Lars f. Kragetoe: Ole Larssøns k., Else Jacobsdtr., Christen Langerøe, Anders Bækkevold, Lars Knudssøn.
F.f. Hans Knudssøns Live f. Kragetoe: Lars Bakkens k., Siri Knudsdtr. Tord Bakken, Ole Larssøn, Lars Knudssøn.
F.f. Hans Knudssøns Inger u/Bakken: Ole Bakkens k., Karen Matthiædtr., Lars Bakken, Jon Troldsaasen, Lars Knudssøn.


Enka Gunhild Larsdatter ble g2g med enkemann Even Andersen. Se Stulen.

Begge brukene ble slått sammen i ca. 1790. Eneeier da: Hans Knudsen.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 3, side 456. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Inger Johnsdatter m. fl. til Anders Hansen, dat. 26. Oct., thingl. 6. Nov. 1816."

G.br., selveier
Anders Hansen Kraaketo
fra S. Brekke dpt. 2/4-1793 d. 13/12-1872 på Meen, s.a. smed og hjulmaker Hans Knudsen. Se Familie 1 - S. Brekke 1801.
g. 30/9-1819 m. Maren Margrethe Jacobsdatter fra Søli(13) dpt. 6/12-1795 d. 22/3-1880 på Meen, d.a. Jacob Andersen.
1. Hans Andersen f. 7/2-1821 d. 21/1-1825 på Kråketo.
2. Berthe Kirstine Andersdatter f. 22/5-1823 g.m. Rasmus Nilsen. Se Fløtterød(2).
3. Jacob Andersen f. 8/9-1824.
4.
Maria f. 6/3-1826 d. 13/5-1828 på Kråketo.
5. Hans Andersen f. 13/2-1828 på Kråketo. Ugift. Bodde i ei hytte på ved Ryggen.
6. Nils Andersen f. 12/8-1830 på Kråketo. Overtok gården.
7. Knud Andersen f. 24/3-1832 på Kråketo.
Ugift. Se Meen(3) og Familie 30 - Menstad 1900.
Eier 1816.

F.f. Anders Hansen og Maren Marie Jacobsdatters Jacob fra Kragetoe: Anders Knudsens kone Fløtterød, p. Kirsten Jacobsdatter Sølie, Lars Jacobsen Langerød, Lars Jacobsen Sølie, Amund Nielsen Eidanger.
F.f. Anders Hansen og Maren Margrete Jacobsdatter Kragetoes Maria: Amund Lillegaardens kone, Kari Jacobsdatter, pige Marthe Jacobsdatter Sølie, Anders Jacobsen Sølie, Jens Jacobsen Sølie, Lars Knudsen Riis.


Anders H. Kråketo kjøpte Meen(1) i 1865 og flyttet dit. Kråketo ble forpaktet bort.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

362

Kraketo

Anders Hansen

1 hud 6 skind

3 daler - 2 ort - 6 skilling

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 3, side 456. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Hansen til sønnen Nils Andersen, dat. Nov., thingl. 1. Decemb. 1871."


G.br., omgangsskolelærer, selveier

Nils Andersen Kraaketo
herfra f. 12/8-1830.
g. i Skien 15/6-1865 m.
Johanne Margrethe Olsdatter Usterud ”Hanne” f. 27/10-1838 på Bratsbergkleiva, d.a. Ole Andersen Usterud. Se Familie 66 - Kleiva 1845.
Eier 1871.

Denne familien bodde på Meen(1). De bodde her i 1891!

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

362

Krageto

Nils Andersen

3 daler 0 ort - 11 skilling


I Nils Andersen Meens tid ble Kråketo forpaktet bort til Gunnar Hansen Myra. Se nedenfor.

G.br., sagarbeider, forpakter
Gunnar Hansen Myra
fra Meen(4) "Myren" f. 14/3-1849 d. ca. 1917, s.a. Hans Olsen Myren. 
g. 30/10-1873 m. Ellen Turine Isaksdatter fra Nygård(5) "Kolerød" f. 23/2-1852, d.a. Isak Trondsen Kolerød.
1. Anne Kirstine Hansen f. 17/1-1874 g.m. Karl Edvard Jørgensen Kjær. Se Kjær(2).
2. Inger Margrethe Hansen ”Greta” f. 19/4-1875 visstnok d. ca. 1914/15. Ugift.
    Barn 1. Georg Hansen f. 10/5-1900, døpt i Gjerpen kirke 4/4-1901. Far: Ugift sjømann Martin Halvorsen fra V. Porsgrunn f. 1874.
3. Isak H. Hansen f. 11/3-1878 d. 27/10-1954. Ugift. Gravlagt på Borgestad.
4. Hans Hansen f. 18/2-1880. Emigrerte til USA med sin søster Karen Marie i 1902. Gift der med Bertha.
5. Karen Marie Hansen f. 30/9-1882 d. 26/5-1959. Emigrerte til USA i 1902. Gift der i 1906 med Milford Norton. Bosatte seg i Spooner Co., Wisconsin.
6. Gusta Elise Hansen f. 30/8-1884 d. 1913/14 g.m. Karenius Kittilsen f. 31/8-1882 d. 5/3-1977. Ekteskapet oppløst.
    Barn 1. Bjarne Thomas Kittilsen f. 2/5-1907 d. 2/5-1993 g1g m. Åste Eilifsen f. 1903 d. 1965 g2g m. Anne Skilbred f. 28/4-1907 d. 11/5-1979.
    Barn 2. Elly Gunhilde Kittilsen f. 12/6-1908 d. 2/11-1986 g.m. Halvor Bakke f. 10/9-1905.
    Barn 3. Mary Kittilsen f. 19/6-1910 d. 1957 g.m. Kristian Karlsen f. 30/6-1907 d. 5/1-1993.
7. Olaf Hansen f. 23/12-1885 d. 19/4-1894.
8. Berta Hansen f. 20/8-1887.
9. Maren Olufine Hansen f. 3/12-1888 d. 5/11-1965 g.m. Sverre Zachariassen.
10. Julette Dorthea Hansen f. 19/12-1889 d. 12/6-1955 g. 6/9-1913 m. Waldemar Knudsen f. 4/8-1895 d. mai 1974.
       Barn 1. Ellen Karoline Knudsen f. 24/1-1914 d. 18/1-1977 g. 18/12-1938 m. Harry Guttorm Pedersen f. 24/12-1914.
11. Petra Ellevine f. 8/3-1891 d. som liten.
12. Nils Tovinius f. 30/5-1892 d. 18/8-1892.
13. Jonas Hanssen f. 25/7-1893 d. 30/7-1967 g.m. Mimmi NN f. 28/5-1905 d. 4/11-1992. Bodde i Haugsjordet 29 under Meen.
14. Olga Hansen f. 17/5-1896 d. 25/12-1942 g.m. Nils Konrad Øveraas f. 11/1-1898. Bodde i Furuheimv. Nils g2g med sin svigerinne Petra.
15. Olaf Hansen f. 25/5-1897 d. 19/4-1968 g.m. Anne Rui f. 4/2-1897 d. 25/12-1983. Bodde her til midt på 1950-tallet, da de flyttet til et hus i Grønnerødveien.
16. Petra Hansen f. 18/5-1898 d. 18/5-1988 g.m. enkemann (og svoger) Nils Konrad Øveraas. Bodde i Haugsjordet 29 under Meen.
Br. 1873.

Tjenestegutt som bodde her i 1875: Lars Isaksen f. 1861.

Denne familien flyttet før 1891 til eiendommen ”Vasser” under Meen - Haugsjordet 29.


 Fra avisa "Fremskridt" februar 1927. Innsendt av Hans Aas 2015.
 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

101

1

362

Kraaketo

Kraaketo

Nils Andersen

3 daler - 2 ort - 6 skilling

7 mark 98 øre

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 3, side 456. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Andersen Kraaketo til sønnen Anders Nilsen for kr. 12.000, hvorunder verdien for forbeholdt Føderaad til sælger
og hustru paa livstid, dat. 2., thingl. 3. Sept. 1897."

G.br., selveier
Anders Nilsen Kraaketo
herfra f. 8/11-1867 på Meen(1), s.a. Nils Andersen Kraaketo på Meen.
g. borgerlig 27/5-1898 m. Olga Amalie Andersdatter fra Solli nedre i Eidanger f. 1867 d. 15/7-1907 på Kråketo av tæring, d.a. Anders Amundsen Sollid.
1. Nils (tvilling) f. 1/7-1898 på Kråketo d. 13/11-1898 på Kråketo.
2. Alf Kraaketo (tvilling) f. 1/7-1898 på Kråketo.
3. Nils Kraaketo f. 30/12-1900. Overtok bruket.
4. Sverre Kraaketo f. 28/8-1902. Se Øvrum(10) "Ødegården".
5. Dagny Kraaketo f. 4/3-1904 g.m. Aslak P. Ballestad. Se Ballestad(49) ”Rønningen”.
6. Amandus Kraaketo f. 15/7-1907. Se Øvrum(10) "Ødegården".
Eier 1897.

F.f. G.br. Anders Nilsen Kraaketo og Olga Amalie Andersdatters tvillinger Nils og Alf: Johanne Margrethe Kraaketo, Amalie Kraaketo, Knut Meen, Jacob Saubrække, Sofie Viersdalen, Mathilde Myrene, Kristian Myrene, Olav Kraaketo. Hjemmedøbte af Lærer Ole Nærum, Vidner: Johanne Margrethe Kraaketo og Marie Augestad.
F.f. Anders Nilsens sønn Nils fra Kraaketo: Kjøpmann Anders Riis i Porsgrunn, gårdmands sønn Karenius Viersdalen , Eidanger, ditto Olaf Kraaketo, Kari Langerød, pige Helga Langerød.


Se folketellingen 1900.


 


Anders Nilsen Kraaketo (1867 - ) med sitt barnebarn Alvhild.
Utlånt av Alvhild Kråketo Olsen 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Denne familien har familiegravsted på Borgestad.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

101

1

Kraaketo

Kraaketo

Anders Nilsen

7 mark 98 øre


Kråketo anno 1945. Maler: S. V. Torgersen. Utlånt av Alvhild Kråketo Olsen 2019..

G.br., selveier
Nils Andersen Kraaketo
herfra f. 30/12-1900 d. 15/1-1989.
g. 1945 m. Borghild Skyer fra Skyer(1) f. 7/1-1907 d. mars 1975, d.a. Nils Pedersen Skyer fra Fjelldalen.
1. Alvhild Kråketo f. 1946. Overtok gården.
Eier 1952.

Hans bror Sverre bodde også her i 1969. Se Ødegården(10) under Øvrum.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

101

1

Kråketo

Nils Kråketo

7 mark 93 øre

Selveier
Alvhild Kråketo
(Kråketo Olsen) herfra f. 1946.
g.m. Aage Gunnar Olsen f. 1944.
1. Terje Olsen Kråketo f. 1969. Overtok Kråketo.
2. Morten Kråketo Olsen f. 1972. Se Ødegården(10) under Øvrum.
Eier 1968.

Selveier
Terje Olsen Kråketo herfra f. 1969.
g.m. Ingrid Elisabeth Realfsen fra Kjær(2) f. 1970, d.a. Svein Tore Realfsen.
1. Anders Kråketo f. 1996
2. Ola Kråketo f. 1998.
Eier ?

Ingrids tippoldfar Gunnar H. Myra forpaktet Kråketo i Nils A. Meen sin tid.
 

Hovedeiendomen:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


(C) Gard Strøm.