ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Øvrum
Gård nr. 105 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 06.09.2020


Øvrum 3 - Hauane
Gammelt løpenr. (354b, 356a)a. Siden Norges matrikkel 1889: 105/3.

Utskilt fra  Øvrum(2) i 1866.


Øvrum bnr 3 m.fl. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien Kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.
 

Adresse i dag: Langerødv. 244, 3711 Skien.


Kilde: Tinglysingsprotokoll, Gjerpen sorenskriveri.
"Skjøde fra Rasmus Nilsen til Simon Nilsen med paahefte af Forbehold for eieren af bnr 2 af adkomst til til Fløtterød sagbrug,
dat. 28. december 1866, tinglyst 1. april 1873."

G.br., selveier
Simon Nilsen
fra Bjønnes i Hedrum f. 30/3-1824, s.a. skredder Nils Larsen Biønæs og Ragnhild Torgrimsdatter.
g.
22/10-1857 m. Marie Nilsdatter fra Nygård Plass f. 4/9-1832, d.a. Nils Stenulfsen.
1. Nils Simonsen f. 17/10-1858.
2. Theodor Simonsen f. 25/3-1862.
3. Karen Regine Simonsdatter f. 23/1-1865.
4. Sofie Simonsdatter f. 20/12-1869.
Br. 1866.

F.f. Simon Nilsens Nils på Fløtterødrønningen: Anne Margrethe Isaksdatter Øvrum, Maren Larsdatter Langerød, Anders Nilsen Meen, Ole Hansen Nygård, Jens Jensen Fløtterød.
F.f. Simon Nilsens Theodor på Øvrum: Kone Marie Nilsdatter Øvrum, pige Live Knudsdatter Søli, Anders Nilsen Meen, Ole Hansen Myren, Martin Rasmussen Søli.
F.f. Simon Nilsens Karen Regine på Øvrum: Moderen, pige Berthea L. Jacobsdatter og Hans Jacob Larsen Øvrum, Anders Nilsen Meen, Anders Rasmussen Fløtterød.
F.f. Simon Nilsens Sofie på Øvrum: Moderen, Karen Isaksdatter og Nils Jacob Isaksen Nyork (u. Borge), Anders Nilsen Meen, Ole Hansen Myrene.

I 1852, da Nils ble født, bodde de under Fløtterød. De hadde dette bruket fra 1866 til de
solgte det i 1873 og hele familien emigrerte til USA. Avreisen er registrert den 4/4-1873.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Simon Nilsen til Lars Larsen Nygaard for 190 speciedaler, dat. 21. marts, tinglyst 1. april 1873."

G.br., skomaker, selveier
Lars Larsen Nygaard
fra Nygård Plass f. 20/8-1850 på Eikåsen d. 1934 på Sanna i Eidanger, s.a. tjenestepike Ingerid Rollefsdatter og ungkar Lars Larsen.
g. 3/11-1877 m. Guro Eriksdatter fra Dalen under N. Hem i Sauherad f. 7/2-1856 d. juni 1940 på Sanna, d.a. husmann Erik Sigurdsen Dalen og Kristi Larsdatter.
1. Inger Larsdatter Nygaard f. 16/10-1878 g.m. Anders Hansen Riis. Se Riis(9).
2. Erik Nygaard f. 22/9-1880 d. 1969 i USA g.m. Asta Strandgård fra Bøle.
”Strandgård” er et gårdsnavn i Kjose i Vestfold. De emigrerte til USA i 1900. Han ble farmer der.
3. Rikard Nygaard f. 26/9-1882 d. 1913 g.m. Julie Andrea Meen fra Meen(1) f. 5/4-1884 d. 4/2-1910. Emigrerte til USA.

4. Ragnhild Nygaard f. 13/12-1884 d. 1905. Ugift.

5. Anna Marie f. 15/1-1887 d. 1890.
6. Julie Nygaard f. 26/12-1888 d. 1969 g.m. agent Ole Korstvedt fra Risør. Bodde i Larvik.

7. Anna Marie f. sept. 1890 d. 1890.

8. Otto f. 1892 d. 1892.
9. Olav f. 1894 d. 1895.
10. Olaf Tidemann Nygaard f. 1896 d. 1984 g. 28/10-1922 m. Ingeborg Nærum fra Nærum(1) f. 25/2-1902 d. 1985. Se Bjerketvedt(8) "Sanna" i Eidanger.
      Han eide fra 1914-1923 Øvrum(2) "Rønningen".
      Barn 1. Leif Sverre Nygaard f. 1923 g. 1949 m. Margith Vale fra N. Vale(18) i Valebø f. 31/8-1924. Se Bjerketvedt(8) "Sanna" i Eidanger
      Barn 2. Rolf Henry Nygaard f. 1926 g. 30/7-1949 m. Mary Fredrikstad fra Herøya f. 1924. Bosatt på Vallermyrene.
      Barn 3. Erling Richard Nygaard f. 1930 g. 23/6-1953 m. Ester Gunnerød fra Ulefoss f. 1931. Bosatt i Hans Kleppensv. 11 på Borgestad.
      Barn 4. Gudrun Synøve Nygaard f. 1934 g. 7/7-1956 m. Ragnar Eklund fra Stathelle f. 1932. Bosatt på Stathelle.
      Barn 5. Reidun Irene Nygaard f. 1940 g. 10/2-1962 m. Cato Klovholt fra Solum f. 1935. Bosatt på Stathelle.
Br. 1873.

I 1875 før han giftet seg, bodde Lars her med sin mor, ugifte Ingrid Rollefsdatter f. 1821 i Sauherad.
Han var da allerede selveier på dette bruket. Hans gamle mor bodde her fremdeles i 1891.

En læregutt fra Sauherad, Østen Østensen f. 1866 bodde her i 1891.

Lars Nygård kjøpte i 1920 Bjerketvedt(8) "Sanna" i Eidanger.

Se hele slektshistorien, skrevet av Debbie Dahl-Cole. Kun på engelsk. Inneholder mange brev og kort fra/ til USA.

  Norges Matrikel november 1874 er ikke oppdatert.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

105

3

(356a,354b)b

Øvrum

Haugene

Lars Larsen

0 daler - 0 ort - 7 sk

0 mark 21 øre


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

105

3

Øvrum

Haugene

Lars Larsen

0 mark 21 øre

Lars L. Nygaard kjøpte i 1920 gården Bjerketvedt(8) "Sanna" i Eidanger.
Lars Nygaard har familiegravsted på Borgestad kirkegård.


Øvrum mølle som ble anlagt på ei utskilt tomt ved Fossjordbekken rundt 1929. Ytre del av Gjerpens-dalen i bakgrunnen. Vi kan skimte
litt av den skogkledde Borgeåsen.


G.br., selveier

Nils Larsen Skyer

Br. 1920. Se Skyer(8).

"Skylddelingsforretning avholdt 17/12-1928, tingl. 4/1-1929, hvorved til Mathias Kaalerød er utskilt "Møllerhaugen" (bnr 15) av skyld 0 mark 02 øre."
"Kjøperen er forbeholdt rett til benyttelse av leggeplass, samt veirett og drift av sagen i 2 år."

"Skjøte fra Nils Larsen Skyer til Mathias Kaalerød paa dette med flere bruk for kr. 10.000, dat. 3/9-1929, tingl. 6/9-1929."

Møller, selveier
Arnt Mathias A. Kaalerød
(Mathias A. Kaalerød) fra Nygård(5) "Kålrød" f. 24/4-1900 d. 1932, s.a. Anders Isaksen Kaalerød.
Br. 1929.

Kilde: http://www.skiensatlas.net.
Øvrum mølle lå ved Fossjordsbekken (eller Langerødbekken) og var viktig for gårdene i ytre Gjerpen i første halvdel av 1900-tallet. Dermed kom Gjerpen mølle på Bergsland. Nå er også den historie.


Møllehjulet fra Øvrum mølle, som var laget i jern. Foto: www.skiensatlas.net.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra samtlige og myndige arvinger efter Mathis A. Kaalerød, ifølge attest, til Olaf Kaalerød paa dette
med flere bnr for kr. 12.500.-, hvorav for løsøre kr. 2000.-, dat. 22/10-1933, tingl. 1/12-1933."


Møller, selveier

Olaf Kaalerød
fra Nygård(5) "Kålerød" f. 13/10-1897 d. 20/5-1965, s.a. Anders Isaksen Kaalerød.
g. 31/8-1934 m. Gunvor Riis fra Riis(9) f. 18/7-1905 d. 29/8-1989, d.a. Anders Hansen Riis. Se Vallerdalen under Meen.
Forlovere: "Rolf Øvrum og Martha Kaalrød."
1. Gerd Kålerød.
2. Inger Marit Kålerød.
3. Anders Kålerød f. 19/2-1938. Overtok eiendommen.
Br. 1933.

Olaf Kålerød eide også Øvrum(13) ”Rydningen-Damjordet”, samt Øvrum(15) ”Møllehaugen”.
Disse eiendommene utgjorde tilsammen Kålerød Mølle, Langerødv. 244, 3719 Skien.

Hans søster Martha M. Kålerød fra Nygård(5) "Kålerød" f. 15/6-1902 bodde på Øvrum i 1969. Trolig her.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

105

3

Øvrum - Haugane

Olaf Kaalerød

0 mark 19 øre

105 13 Øvrum - Rydningen - Damjordet ditto 0 mark 24 øre
105 15 Øvrum - Møllehaugen ditto 0 mark 02 øre
101 2 Kråketo - Brattebakke ditto 0 mark 05 øre

Selveier
Anders Kålerød f. 19/2-1938 d. 21/12-2009.
Br. 1979.

Anders Kålerød var ugift.
 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no