ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |

Oppdatert 21.06.2019

General-admiral Curt Sivertsen Adeler født i Brevik
 

     
Curt Adeler i Veneziansk ordensdrakt, før han ble adlet i Danmark.  Foto av maleri. Original: Sjøkrigsskolen i Bergen.
Foto: Wikipedia.


 

 


Curt Sørensen ble født i Brevik, Telemark den 16/12-1622 som sønn av Søren Jensen, forvalter ved det kongelige saltverket på Langøya ved Langesund og hans hustru Dorthe Nielsdatter.


Generaladmiral Curt Sivertsen Adeler, som han senere ble kjent som, døde som adelsmann hjemme i Christianshavn i Danmark den 5/11-1675.

Som 15-åring i 1637, kom han til byen Hoorn i Holland, 3 - 4 mil nord for Amsterdam, for å utdanne seg til sjømann i den hollandske marinen. Det var nok i Holland "Sørensen" ble endret til "Sivertsen".

Allerede som 17-åring i 1640 var han, som sjøkadett, med i et stort slag mot spanjolene ved "The Downs" i den engelske kanal, hvor den hollandske flåten slo spanjolene sønder og sammen i en rekke slag som gjorde slutt på en 80 år lang frigjøringskrig.

Som 18-åring gikk han i 1641 som "konstabel" ombord i "St. Joris", et hollandsk orlogsfartøy, som gjennomførte tokter i Middelhavet for den Venezianske flåte. Etter kort tid ble han utnevnt til løytnant og i etter nesten 5 års tjeneste ombord ble han i 1646 forfremmet til kaptein på skipet, bare 23 år gammel.

Curt Sivertsen fikk i 1647 kommandoen ombord på orlogskipet "San Georgio Grande", som også var i Veneziansk krigstjeneste. I det indre Middelhav var det stadig rivalisering mellom Venezia og Tyrkia om kontrollen i dette området. Det var gjennom en rekke vellykkede sjøslag her at han fikk sitt ry som sjøhelt.

I 1650 var "San Georgio Grande" admiralens flaggskip og Curt Sivertsen var fremdeles skipets kaptein. De deltok ofte i krigssituasjoner i Middelhavet, stadig utleid til den Venezianske flåte.
Han ble her kjent for stor tapperhet, dyktighet og dristighet og ble tildelt en rekke æresbevisninger, bl.a. ridder av St. Marcus ordenen. Senatet i Venezia tildelte ham en årlig pensjon på 1400 gulldukater som skulle utbetales, ikke bare til han, men også til hans etterkommere i 3 slektsledd!

I 1660 ble Curt Sivertsen utnevnt til viseadmiral i den Venezianske flåten. Det viste hvor stor stjerne han hadde på den Venezianske himmelen. Dette var en usedvanlig posisjon og få for en utlending!

Curt Sivertsen giftet seg første gang i Hoorn i Holland i 1646 med sin Engeltje Sophronia fra Hoorn. De fikk to barn vi kjenner til: Sophie Amalie (oppkalt etter den danske dronningen som selv var fadder ved hennes barnedåp!) og Sivert Adeler (1647-1683). Han ble offiser i den Danske marine.

Curt Sivertsens første kone døde mens han var i Venezia, trolig i ca. 1661. Han forlot den Venezianske flåten i ca. 1661 og reiste tilbake til Holland.

I Holland traff han sin andre kone, Anna Pelt (1640-1692), som kom fra en rik hollandsk kjøpmannsfamilie. Hun var datter av den avdøde Aernout Pelt og hans hustru Suzanne van Gansepoel. De giftet seg den 25. juli i 1662. Dette var første gang han brukte navnet Adeler.

Hans bror Niels Sørensen kalte seg også Adeler da han ble amtmann i Bratsberg i 1675 (se nedenfor). De fikk en sønn vi kjenner til: Frederik Christian Adeler (1668-1726). Han var bl.a. geheimråd.

Mens Curt Adeler var i Holland ved denne anledningen, fikk han tilbud om å bli Admiral, både i den Venezianske flåten og den Hollandske flåten. Han valgte å takke nei til begge tilbud. Han ble i stedet utnevnt til admiralitetsråd og admiral i den danske flåten. Den nest høyeste rang man kunne ha i flåten på den tiden. Han ble deretter utnevnt til general-admiral og dermed leder av den Danske flåte.

Curt Sivertsen Adeler
ble adlet av kong Fredrik III den 7/2-1666 og ble i 1771 tildelt Danebrogsordenen.

I desember 1666 hadde Curt Adeler kjøpt følgende eiendommer i Gjerpen av stattholder Christopher Gabel: Gimsøy kloster, hele Bratsberg med Skauen og Follaug, med underliggende plasser Kolkinn, Eikornrød og to Follestad-plasser.

 

Curt Adeler innredet i sin tid to hollandske kjøkken for kong Fredrik III som døde i 1670. Dette fikk han ikke betalt for, men han hadde en muntlig avtale med kongen om at han for dette skulle få overdratt Gjerpen kirke med dens jordegods. Kongen døde senere samme år og det tok enda tre år før han fikk skjøtet av den neste kongen, kong Christian V.

 

Curt Adeler hadde, som nevnt ovenfor, en bror Niels Sørensen som også kalte seg for Adeler.

Denne Niels Sørensen Adeler ble født i Brevik 12/8-1628 og døde på Jomfruland den 3/7-1694. Han var gift med Anna Sletter f. ca. 1640 i Kragerø. Hun døde også på Jomfruland. Hun døde den 24/4-1672.

Niels Adeler
var amtmann i Bratsberg fra 1675-1691. Han bodde i 5 år på sin brors eiendom Gimsøy kloster, hvor han også hadde sitt amtmannskontor. Han eide, etter arv fra sin far, Jomfruland og søkte kongen i København i 1680 om å flytte bolig og kontor dit, noe som ble innvilget i august samme år.
Niels Adelers
ene sønn, Henrich Adeler overtok embetet etter sin far i 1691. Se S. Brekke.


Niels Adeler kjøpte prostigodset av sin bror i 1675, like før Curt Adeler døde i november 1675. Niels maktet ikke å finansiere kjøpet som da var verdsatt til 53.000 Riksdaler. Godset gikk derfor tilbake til enka, Anna Pelt. Hun kjøpte dessuten i 1680 Limi søndre med en landskyld på 6 huder.
Fra nå var det "de Adlerske arvinger" som forvaltet Gjerpen prostigods eller klostergodset, som det også ble kalt. Etter ca. 50-års tid var mesteparten kjøpt opp av kanseliråd Herman Leopoldus på Bjørntvedt i Eidanger. Leopoldus ble i 1735 adlet og tok navnet Løvenskiold.

Curt Adelers
eiendommer i Gjerpen var i følge skjøtet av 2/11-1667 som følger:

Gårdsnavn

Landskyld (skattegrunnlag)

Bygsel (rett til å leie ut).

Falkum nordre

10 huder

b.

Falkum søndre

½ hud

 

Hyni søndre

5 huder

 

Hyni nordre

3 huder

b.

Fossum S.

9 skinn

 

Bøle

6 huder

b.

Nøklegård

3 huder

b.

Glenna

3 huder

b.

Hjellen

1 hud

 

Baugerød

2 huder

b.

Sem øvre

4 huder

b.

Sem

4 huder

b. på 2 huder.

Rising

6 huder

b.

Frogner søndre

4 huder

b.

Frogner nordre

4 huder

b.

Hoppestad

2 huder

 

Ås

2 huder

 

Foss midtre

3 huder

b.

Grini nordre

1 hud

 

Grini søndre

3 huder

 

Venstøp

3 huder

b.

Buslåtten

3 huder

b.

Grønnerød

3 huder

b.

Åsterød

2 huder

b.

Åmodt

1 hud

b.

Kleven

1 hud

b.

Gangli u. Rising søndre

1 hud

 

Sokka

1 hud

b.

Lauritzteigen S. (Luksefjell?)

1 hud

b.

Espegaard (Ø. Bø i Luksefjell)

1 hud

b.

Holt

1 hud

b.

Eriksrød

1 hud

b.

Haugerød (vestre)

1 hud

b.

Gløsmyr

1 hud

b.

Lyngåsen østre

1 tylft hugne bord

 

Lyngåsen vestre

1 tylft hugne bord

 

Fjelldalen

1 tylft hugne bord

 

Hestemyr (Høymyr?)

1 tylft hugne bord

 

Kastdalen (u. Sem)

1 tylft hugne bord

 

Dybedal

1 tylft hugne bord

 

Innkjøpt i 1666:

 

 

Bratsberg med Follaug

19 huder

b.


I tillegg hørte det med flere gårder og gårdparter i Eidanger, Bamble, Solum, Siljan, Sauherad, Holla, og Hjartdal.
Dette tilsammen kjøpte han for 6000 riksdaler, noe vi kan anse å være et meget godt kjøp.


Tabellen nedenfor viser Gjerpen prostigods i 1735 før det hele ble solgt. Gårdene merket * ble innkjøpt av Curt Adelers sønn fra
2. ekteskap med Anna Pelt, geheimråd Frederich Christian Adeler i tiden 1716 - 1723.
 

Nye gnr

Gårdsnavn:

Landskyld:

Årlig landskyld:

Bygselrett:

1

*Strømdal m/ 2 plasser (1 h)

4 huder

 

b.

7

Hyni S. m/ 1 husmannsplass

5 huder

4 rd. 79 sk.

b.

 ”

Hyni N.

4 huder

3 rd. 52 sk.

b.

8

Venstøp S.

3 huder

3 rd. 74 sk.

b. over 6 huder

 ”

Buslåtten

1 ½ hud

1 rd. 43 sk.

b.

 ”

*Venstøp N. m/1 plass

5 tønner, 5 huder

12 rd. 0 sk.

b.

9

Fossum S.

9 skinn

0 rd. 57 sk.

 

12

Hoppestad nedre

2 huder

1 rd. 54 sk.

 

 ”

*Hoppestad nedre

3 ½ hud

2 rd 93 sk.

b. over 4 ½ huder

13

Ås N.

2 huder

2 rd 40 sk.

b.

17

Gløsmyr

1 hud

0 rd. 93 sk.

b.

18

Haugerød Vestre

1 hud

0 rd. 93 sk.

b.

20

Holt øde

1 hud 3 skinn

1 rd. 20 sk.

b.

48

Eriksrød

1 hud 3 skinn

1 rd. 20 sk.

b.

53

Foss midtre m/3 plasser

3 skinn

3 rd. 38 sk.

b. over plassene

 ”

Dybedal

1 tylft hugne bord

0 rd. 69 sk.

 

55

Hjellen

1 hud

Fri p.g.a. dårlig jord

b.

56

Limi S.

6 huder

5 rd. 73 sk.

b.

57

Grini N.

1 hud

0 rd. 77 sk.

 

 ”

Grini S. m/4 plasser

3 huder

2 rd. 38 sk.

 

58

Rising S. m/3 plasser

2 huder brukes fri av sognepresten hans levetid.

7 huder

5 rd. 24 sk.

(av 5 huder)

b.

67

Bøle m/ 1 strandhus

6 huder

8 rd. 27 sk.

b.

80

Øde Sanni

1 hud

0 rd. 93 sk.

b.

95

Åsterød

2 huder

1 rd. 89 sk.

b.

109

Grønnerød

3 huder

2 rd. 38 sk.

b.

112

*Løberg S. m/ ½ plass

1 ½ hud

2 rd. 24 sk.

b.

121

Sem øvre

4 huder

3 rd. 34 sk.

b.

 ”

Kastdalen

1 tylft hugne bord

0 rd. 69 sk.

 

 ”

Sem nedre

2 huder

1 rd. 89 sk.

b. over 4 huder

 ”

*Sem nedre

2 huder

1 rd. 89 sk.

 

 ”

*Sem midtre

2 huder

2 rd. 48 sk.

b.

 ”

*Sem midtre

2 huder

2 rd. 48 sk.

b.

124

Glenna

3 huder

2 rd. 86 sk.

b.

125

Nøklegård m/ Hestemyr

3 huder og 1 tylft hugne bord

3 rd. 86 sk.

b.

129

Baugerød

2 huder

1 rd. 86 sk.

b.

131

Lyngåsen østre

1 tylft h. b.

69 sk.

b.

131

Lyngåsen vestre

1 tylft h. b.

69 sk.

b.

134

Åmot

1 hud

93 sk.

b.

138

Sukken (Sokka)

1 hud

90 sk.

b.

141

Kleven

2 ½ huder

2 rd. 38 sk.

b.

142

Fjelldalen

1 tylft h.b.

69 sk.

b.

 

I tillegg kommer 4 gårder eller gårdparter i Siljan: Høyset med kvern, Sandbrekke, Gurholt m/ plassen Tveten og Tveten gård.
1 gårder i Bamble: Tveten.
5 gårder i Solum: Finndal, Hvalen, Frønes, Bruset og Omdal.
3 i Holla: Fen, Brenne og Bø.
2 gårder i Sauherad: Voldtvedt og Årnes.
Sauheradgården Hem m/ Godal Seter i Luksefjell, hadde Frederich Christian Adeler solgt til brukeren Lars Jonsen i 1724.

 

Mesteparten av dette godset ble solgt i oktober 1735 til kanseliråd Herman Leopoldus på Bjørntvedt i Eidanger.
Herman Leopoldus kjøpte adelsbrev av kongen av Danmak og Norge den 6/11-1739 for seg selv og sine arvinger.
Han valgte selv adelsnavnet Løvenskiold.

 

Kilder:
Leopold Løvenskiold: "Gjerpen Prostigods og Gjerpen Kirkegods" - 1917.
Bjarne Grimsrud: "Fra lensherre til fylkesrådmann" - 1997. Nome Antikavariat.
Høyskolen i Oslo: Curt Adeler.
Wikipedia: Curt Adeler.
Wikipedia: Battle of The Downs
Glenn Ivar Østen: Curt Sivertsen Adeler.


Gard Strøm. 

post@gamlegjerpen.no