| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Tufte
Gård nr. 54 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.11.2022Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Åsen
Husmannsplass under Tufte. Siden matrikulert til bnr 34.

Arbeider, husmann
Anders Reiersen
fra Finnebråtån under S. Håvardsrud (133/18) i Flesberg i Buskerud f. ca. 1725 bg. 27/3-1808. ”Anders Rejerssøn under Tofte, meldt at være ved 84 Aar.”, s.a. Reier Aslesen.
g. i Siljan 27/2-1746 m. Ingeborg Jonsdatter fra Sølland i Siljan dpt. 21/7-1720 bg. 18/3-1804. ”Anders Rejerssøns kone Ingebor Jonsdtr., under Tofte, meldt at være 87 Aar.”, d.a. Jon Madsen og Anne Thorsdatter.*
Forlovere: "Michel Sivertsøn og Peder Tveten."
1. Anne dpt. 3/4-1746 bg. 17/4-1746. ”Anders Rejersens barn fra Moe Ejet, 3 uger.”
2. Anne dpt. 30/4-1747 bg. 15/12-1748. ”Anders Rejersens dtr. Anne 1 1/2 aar.”
3. Engebret Andersen dpt. 30/8-1750.
4. Karen dpt. ca. 1751 bg. 2/9-1764. ”Anders Rejersens d. Karen 14 aar.”
5. Ingeborg Andersdatter dpt. 7/10-1753 g.m. Østen Tovsen. Se Kastet under Foss.
6. Reier dpt. 20/6-1756.
7. Jon Andersen dpt. 12/2-1758.
8. Anne Andersdatter dpt. 12/2-1758 g.m. Anders Tovsen. Se nedenfor.
9. Gunhild dpt. 22/2-1761 bg. 11/5-1761. ”Anders Rejersens d. Gunnil 11 uger.”
10. Reier Andersen dpt. 10/10-1762 g.m. Anne Olsdatter. Se Gåsehølen under Foss.
Br. ca. 1748.

F.f. Anders Rejersens pigebarn fra Moe ejet Anne: Ledvor Christensens kone fra Succen, Ellen Rejersdatter, Ledvor Christensen, Hans Pedersen.
F.f. Anders Rejersens pb. Anne: Hans Pedersens kone, Elen Rejersdatter, Knud Olsen, Hans Pedersen.
F.f. Anders Rejersens db.
Engebret fra Tofte Ejet: Christen Jønnevals kone, Anne Larsdtr., Gunder Halvorsen, Engel Halvorsen.
F.f. Anders Rejersens pb. Ingebor fra Tofte Ejet: Engel Jønnevals kone, Marthe Nilsdtr., Gunder Halvorsen, Asle Rejersen.
F.f. Anders Rejersens db.
Rejer: Engel Jønnevals kone, Johanne Andersdatter, Niri og Asle Rejersønner.
F.f. Anders Rejersens tvillingbørn fra Tofte Ejet, Jon og Anne: Einer Andersens kone, Hans Pedersens kone, Johanne Andersdtr., Maren Olsdtr., Einer Andersen, Gunder Halvorsen, Niri Rejersen, Nils Jensen.
F.f. Anders Rejersens pb. Gunnil fra Tofte Ejet: Jacob Friderichsens kone, Anne Olsdatter, Niri og Asle Rejersønner.
F.f. Anders Rejersens db.
Rejer fra Tofte Ejet: Engel Jønnevalds kone, Karen Clausdatter, Engel Jønneval, Asle Rejersen.


Se Flesbergboka (Sigurd Vinger) bind VI, side 670. Med bilde av plassen 1964.

Anders Reiersens søsken i Gjerpen:
Ellen Reiersdatter g.m. Jon Andersen. Se Jonsholet under Sem.
Neri Reiersen. Se Vattenberg under Prestegården.
Asle Reiersen (Hasle Reiersen). Se Familie 5 - Falkum 1762.
Mathias Reiersen. Se Toftejordet under Gulset.
Barbara Reiersdatter g.m. Hans Pedersen. Se Kastet under Foss.

*Les mer om Anne Thorsdatter på Kikut, som gift med Levor Christensen.

Begravelse i Gjerpen 24/5-1788:
Elisabeth Olsdtrs. uægte pb. Oline, sagde sig at være fra Kongsberg og besvangret af Morten Pedersen samesteds.
Barnet d. hos Rejer Andersen nedre Tofte 10 uger.

Arbeider, husmann
Anders Tovsen
f. ca. 1767 d. 14/5-1831 på Åsen, trolig s.a. Tov Olsen. Se Kastet under Foss.
g. 29/12-1795 m. Anne Andersdatter herfra dpt. 12/2-1758 d. 8/8-1841 på S. Brekkjordet.
1. Inger Andersdatter dpt. 21/8-1796 g.m. enkem. Peder Pedersen. Bodde på S. Brekkejordet. Se Familie 23 - S. Brekke 1845.
2. Karen Andersdatter dpt. 11/3-1798 g.m. enkem. Brynjulf Amundsen på Bratsbergkleiva.
3. John Andersen dpt. 11/1-1801 g1g Ragnhild Olsdatter. Se Familie 5 - S. Brekke 1845.
Br. ca. 1795.


F.f. Anders Tovssøns pb. Inger u/Tofte: Rejer Anderssøns k., Guri Nilsdtr., Niri Wattenberg, Østen Tovssøn, Anders Nirissøn.
F.f. Anders Tovssøns pb. Karen u/Tofte: Bergit Halvorsdtr., Asloug Eriksdtr., Anders Rejerssøn, Anders og Peder Nirissøn.

F.f. Anders Tovssøns db. Jon u/Tofte: Margit Olesdtr., Ingebor Jonsdtr., Rejer Anderssøn, Anders Olessøn, Østen Tovssøn.

Anders døde som ”huusmand under Tufte” (trolig her), 74 år gammel. Anne døde som ”enke
efter Anders Tovsen”, under søndre Brekke, 84 år gammel.

Arbeider, husmann
Peder Madsen
fra Dyrendal under Fossum dpt. 15/9-1776 d. 25/6-1844. ”Pladsmand Peder Madsen, u. Tufte, 68 aar.”, s.a. Mads Eriksen Dyrendal.
g. 29/11-1801 m. Margrethe Gundersdatter fra Tufte(7) dpt. 2/2-1777 d. 26/5-1848 på Åsen, d.a. Gunder Halvorsen.
1. Erik Pedersen dpt. 21/3-1802. Se Frogner(7).
2. Mads Pedersen dpt. 26/2-1804. Se Sørbø(2).
3. Maria Pedersdatter dpt. 14/9-1806.
4. Anne Pedersdatter dpt. 12/2-1809 g.m. Lars Andersen. Se nedenfor.
5. Gunder Pedersen f. 16/11-1811. Se Frogner(3).
6. Maren Dorthea Pedersdatter f. 10/2-1815 g.m. Daniel Olsen. Se Sørbø(7) "N. Stensåsen".
7. Karen Pedersdatter f. 16/9-1817.

F.f. Peder Madssøns db. Erik u/Fossum Verk: Peder Mortenssøns k., Dorthe Maria Madsdtr., Johannes og Mads Jansen, Halvor Gunderssøn.
F.f. Peder Madssøns db. Mads u/Tofte: *Peder Olessøns k., Dorthe Maria Madsdatter, Erik Madssøn, Halvor Gunderssøn, Jacob Larssøn.
F.f. Peder Madssøns pb. Maria u/Tofte: Peder Myrens k., Karen Madsdtr., Halvor Gunderssøn, Jacob Larssøn, Erik Madssøn.
F.f. Peder Madssøns pb. Anne u/Tofte: Peder Myrens k., Karen Madsdtr., Jacob Larssøn, Peder Aslakssøn, Jacob Madssøn.
F.f. Peder Madssøns db. Gunder u/Tofte: Jacob Larssøns k., Karen Madsdtr.,Peder Olessøn, Lars Madssøn, Peder Aslakssøn.

Peder Madsens bror, Erik Madsen bodde på Ødesanni i 1807.

Arbeider, innerst
Lars Andersen
fra S. Oterholt dpt. 26/12-1803 d. 20/4-1848 på Åsen, s.a. Anders Halvorsen Oterholt.
g. 16/8-1833 m. Anne Pedersdatter herfra dpt. 12/2-1809 (d. 29/11-1868 på Bratsbergkleiva?), d.a. Peder Madsen. Se ovenfor.
Forlovere: Hans Otterholdt, Hans Isaksen Frogner.
1. Andrea Larsdatter f. 16/4-1834 på Oterholt g.m. Jacob Knudsen Kaste. Se Familie 48 - Fossum 1865.
2. Peder f. 14/3-1838 u. N. Grini d. 2/3-1841 u. Frogner.
3. Peder Larsen f. 29/12-1844 i Åsen g. i Skien 25/9-1870 (som matros m/ opphold i Skien) m. Anne Elisabeth Holt fra Skien f. 1847 (d.a. sjømann Kristoffer Nilsen Holt).
    Kan ikke sees i FT 1875 for Skien eller Gjerpen.
4. Anne Laurentze Larsdatter f. 3/5-1848 i Åsen.

Denne familien flyttet trolig hit da Annes far døde i 1844. De var her under FT 1845.

Arbeider, leilending
Halvor Christophersen Skjold
f. 9/9-1812 i Follestad d. 3/7-1842. ”Halvor Christophersen Skjold, under Tufte, 28 aar.”, s.a. Søren Christopher Halvorsen Skiold. Se Familie 90 - Kleiva 1801.
Forlovere: Halvor Halvorsen Eriksrød og Ole Gunnuldsen u. Jønnevald.
g. 28/12-1837 m. Anne Olsdatter fra S. Eriksrød f. 26/6-1815, d.a. Ole Halvorsen Eriksrød.
1. Christopher Halvorsen f. 6/5-1838 på Åsen.
2. Ole Halvorsen f. 19/4-1841.
Br. i 1838.

Enka kan ikke sees å ha gifta seg igjen i Gjerpen.

Ole Gundersen bodde i et hus under Åsen under Tufte i 1875. Se Skomakerplassen(B) u. Ås.

Dagarb., huseier
Anund Torstensen
fra Muggerudkleiva i Sandsvær dpt. 10/10-1802 i Hedenstad krk. d. 1/4-1877 på Åsen under Tufte, s.a. bergmann Torsten Olsen og Anne Barbara Anundsd.
g1g i Siljan krk. 1/1-1840 m. Anne Andersdatter fra Siljan f. 10/9-1817 d. 23/4-1841 på Lia i Venstøpskogen, d.a. pige Ingeborg Larsdatter og Anders Nilsen fra N. Sølland.
g2g i Gjerpen 15/10-1841 m. Karen Olsdatter fra S. Eriksrød f. 29/11-1810, d.a. Ole Halvorsen Eriksrød.
1. Anne Anundsdatter f. 1/10-1839 på Sølland i Siljan g. 23/11-1877 m. enkem. Erik Christensen. Se Brånan u. Eriksrød.
Barn i 2. ekteskap:
2. Thurine Anundsdatter f. 6/8-1842 på Lia i Venstøpskogen d. 1912 i Eid. g. 14/10-1866 m. Knud Bjørnsen fra Seljord f. ca. 1842 d. 1928 i Eid., s.a. Bjørn Knudsen.
    Bodde på Seivall i Eidanger.
3. Ole Anundsen f. 21/1-1845 på Lia i Venstøpskogen g. 7/12-1879 m. Ingeborg Gundersdatter f. ca. 1850 på Hynne i Sauherad d. før 1900.
    Bodde i "Øvre Fjeldgade" på Bratsbergkleiva i 1900.
4. Halvor Anundsen f. 6/5-1848 på Lia i Venstøpskogen d. i Skien som gråsteinsmurer 16/1-1912 g.m. Antonette (Anna) fra Christiania f. 12/10-1835 d. 19/5-1912. (Takk til Roy Kåsa for rettelse!)
5. Anne Gurine Anundsdatter f. 6/6-1851 på Lia i Venstøpskogen g. i Gjerpen 28/12-1879 m. Anders Andersen f. ca. 1846 i Sauherad.
Br. før 1865.

Se fars-slektas opphav i Sandsvær Historie bind VI, s. 293.

Innflyttet Vaar 1839.
Anmeldt: 26/4-1841.
Navn, alder: Anund Torstensen, 40 og kone Anne Andersd., 27.
Hensigt: ---
Fra: Sandsvær Sogn, men flyttet fra Slemdal hvor konen er født.

Til: Under N. Wenstøb.

I Folketellingen for 1845 finner vi familien under N. Venstøp. Da var det også nevnt ei "datter" i huset,
Marthe Olsdatter på 7 år. Dette var
Marthe Karine Olsdatter f. 15/12-1838 med foreldre: "Pigen
Karen Olsd. Eriksrød og uk. Ole Gunuldsen Eriksrød. Hiemedbt. af Rønnik Chr. Skriva. Uægte.
Anmeldt af Barnefaderen og Moderens broder Halvor Olsen."
Den samme Marthe døde
den 16/4-1847 i Venstøpskogen.

Amund Torstensens familie bodde i flere år på plassen Lia i Venstøpskogen under N. Venstøp.
Den lå nord-øst for Kikut.

I følge folketellingen 1875, bodde Anund og kona, Karen Olsdatter, her med "delvis fattigunderstøtte".
Anund var for tiden i Eidanger.
I tillegg bodde det hos dem ei enke Marthe Olsdatter f. ca. 1823 i Biri, Oppland. Hun hadde også  
"delvis fattigunderstøtte". "
Ernærer sig delvis ved at lage sopelimer og med at strikke."

(C) Gard Strøm.