ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Berg
Gård nr. 116 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.04.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Berg søndre
Tidligere husmannsplass under Gjerpen lille (Lagmannsgården).

Arbeider, innerst

Isak Berg

g.m. Lisbeth f. ca. 1682.

1. Ingeborg Isaksdatter dpt. 5/3-1713 g.m. Hans Eriksen. Se Gaupåsen nedre under Frogner.
2. Hans Isaksen dpt. 27/6-1717.
Br. 1710-1716.

F.f. Isak Bergs datter Ingeborg: Isak Sneltved, Germund paa Gierpen, Ove Smeds qde. Inger, Søren Grinis qde., Maren Berg.
F.f.
Isak Bergs søn Hans: Isak smed, Søren Grinj, Turvil, Nils Janssøns qde., Anders Straales datter Jøran.

Kilde: "Skoskatten" 1711.
Isach Berg Self, 5, Kone, 3 børn, det ene u. 3 aar, 30 sk.
Een Huuskone Barbara Self, 2, 1 Datter, 12 sk.

Barnedåp i Gjerpen 18/5-1710.
Erik Bugots Tvillingdøttre Anna Margrete og Ingeborg.
Test: Christen Røsager, Amund Lundsejer, Peder Mortenssøn i Præstegaarden, Hans Sivertssøn paa Falcum, Ingeborg Rolighed,
Isak Berges qvinde Lisbeth
, Ole Sneltvets pige Johanne, Tore Svendsdatter.

Barnedåp i Gjerpen 3/12-1713.
Hans Sivertssøns søn Sivert fra ØdeSneltved.
Test: Isak Berg, Tor Rolighed, Ole Jostssøn, Isak Bergs qde. Lisbeth, Maren Berg.

Barnedåp i Gjerpen 10/5-1716. U=ægte barn fra Kiær Maren. Udlagt Anders Jonssøn ægtemand fra Mustved.
Test: Hans Grinitejn, Isak Berg, Aaste Steensaas, Isak Sneltveds pige Sitsel.

Barnedåp i Gjerpen 16/8-1716. Torsten Bergs søn Giert.
Test: Tor Rolighed, Halvor Anundssøn i Scheen, Isak Bergs qde Lisbeth.

Arbeider, husmann
Isak Nilsen fra S. Ballestad.
Denne familien bodde her i tidsrommet 1739-1742. Se Ø. Sokka.

Arbeider, husmann

Nils Halvorsen

1. Kisten Nilsdatter dpt. 28/12-1760.
Beboere i 1762.

F.f. Niels Halvorsens pb. Kisten: Søren Klevens kone, Anne Jensdatter, Bent Larsen, Anders Gundersen.

Arbeider, husmann
Henning Halvorsen Berg
fra S. Oterholt dpt. 18/11-1731 bg. 18/5-1808. "
Henning Halvorssøn Berg 76 ½ aar.", s.a. Halvor Engelsen Oterholt.
g. 3/11-1758 m. Else Jansdatter fra S. Berberg f. juni 1736 bg. 22/2-1809. "
Enke efter Henning Berg, Else Jansdtr. 72 2/3 aar.", d.a. Jan Nilsen Berberg.
1. Abraham dpt. 25/2-1759 bg. 2/5-1759. "
Henning Otterholts s. Abraham 9 uger."
2. Abraham Henningsen dpt. 15/6-1760 g. i Gjerpen 13/1-1791 med Marthe Maria Abrahamsdatter. Bodde i Snipetorp i Skien i 1801.
3. Karen Henningsdatter dpt. 1/1-1763.
4. Anne Henningsdatter dpt. 21/4-1765 g.m. Paul Vebjørnsen. Se nedenfor.
5. Halvor dpt. 22/1-1769 bg. 9/4-1769. "
Henning Halvorsens s. Halvor 10 uger."
6. Halvor dpt. 29/4-1770 bg. 1/1-1779. "
Henning Bergs s. Halvor 9 ½ aar."
7. Maren Margrethe Henningsdatter dpt. 2/5-1773 g1g m. Erik Christensen. Se Puttekås under Rising.
8. Jan dpt. 21/7-1776 bg. 31/12-1780. "
Henning Bergs s. Jan 4 ½ aar."
9.
Halvor dpt. 1780 bg. 14/4-1782. "Henning Bergs s. Halvor 1 1/4 aar."
Br. 1770.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Henning Otterholts db. Abraham: Einer Andersens kone, Marthe Abrahamsdtr., Nils Berreberg, Søren Halvorsen, Jacob Riising.
F.f.
Henning Otterholts db. Abraham: Einer Andersens kone, Helje Olsdatter, Engebret Wenstøb, Engel Otterholt, Jacob Riising.
F.t. Henning Otterholts pb. Karen: Hans Bøes kone, Ingebor Olsdtr., Jan og Nils Berreberg, Henning Jønneval.
F.f. Henning Otterholts pb. Anne: Isak Halvorsens kone, Karen Engebretsdtr., Halvor Rasmusen, Søren Halvorsen, Christen Eriksen.

F.f. Henning Halvorsens db. Halvor fra Follestad: Berthe Jensdtr., Ingebor Olsdtr., Jacob Riising, Nils Berg, Abraham Isaksen.
F.f.
Henning Halvorsens db. Halvor fra Berg: Torbiøn Bradsbergs kone, Anne Jensdtr., Søren Halvorsen, Even Sneltvet, Hans Berg.
F.f. Henning Halvorsens pb. Maren Margrethe fra Berg: Ole Falchums kone, Hans Bergs kone, Even Sneltvet, Lars Muustvet, Nils Aslaksen.
F.f. Henning Halvorsens db. Jon fra Foss Ejet: Johannes Otterholts kone, Kirsten Jonsdtr., Hans Berg, Nils Aslaksen, Engebret Halvorsen.

Denne familien bodde på Oterholt fra de giftet seg. Henning Halvorsen ble første gang nevnt
som Henning Berg i mars 1770.

Arbeider, husmann

Paul Vebjørnsen
fra Ø. Bø(3) i Luksefjell dpt. 20/2-1752 bg. 23/9-1804. ”Poul Webjørnssøn fra Berg 52 7/12 aar.”, s.a. Vebjørn Halvorsen.
g1g 6/10-1780 m. Karen Isaksdatter fra N. Sætret i Luksefjell dpt. 11/3-1759 bg. 16/10-1785. ”Povel Vebiønsens kone 28 aar.”, d.a. Isak Gulbrandsen.
g2g 25/3-1788 m. Anne Henningsdatter herfra dpt. 21/4-1765 bg. 19/6-1803. ”Poul Webjørnssøns kone Anne Henningsdtr. f. Berg 38 1/6 aar.”
1. Isak Paulsen dpt. 12/12-1780. Var i 1804 i tjeneste hos forvalter Jynge i Skien. Bodde på S. Nes i Nes sogn, Sauherad.
2. Povel dpt. 13/10-1782 bg. 3/10-1785. ”Povel Vebiønsens s. Povel 3 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
3. Paul Paulsen dpt. 12/10-1788 g.
22/4-1829 m. Ingeborg Pedersdatter f. 1800 fra Lyngåsen (d.a. Peder Fredriksen). Flyttet i 1840 til Horten.
4. Halvor Paulsen dpt. 30/1-1791. Se Doksrød(1).
5. Karen Paulsdatter (Kari) dpt. 10/3-1793.
6. Ole Paulsen dpt. 22/3-1795.
7. Jan dpt. 31/12-1797 bg. 28/8-1810. ”afdøde Poul Webiørnssøns db. Jan und Gjerpen lille 12 2/3 aar.”
8. Else Maria dpt. 6/9-1801 bg. 18/2-1802. ”Poul Webjørnssøns pb. Else Maria f. Berg 1/2 aar.”
Br. ca. 1788.

F.f. Povel Vebionsens db. Isak fra Luxefjeld: Christopher Hansens kone, Inger Isaksdatter, Ole Gullichsen, Christopher Hansen.
F.f. Povel Vebiønsens db. Povel fra Luxefjeld: Anders Rønnichsens kone, Anne Olsdtr., Anders Rønnichsen, Wejer Andersen.
F.f. Poul Væbiønsens db. Paul fra Berg: Aslak Rasmusens kone, Maren Henningsdtr., Ole Berg, Halvor Berg, Anders Evensen.
F.f. Poul Wæbiørnssøns db. Halvor fra Luxefield: Abraham Bergs k., Maren Henningsdtr., Abraham Berg, Simon Truelssøn.
F.f. Poul Webjørnssøns pb. Karen fra Luxefield: Maren Henningsdtr., Anne Jensdtr., Halvor Halvorssøn, Guldbrand Laerssøn, Erik Christenssøn.
F.f. Poul Webjørnssøns db. Ole fra Luxefjeld: Maren Henningsdtr., Hedevig Isaksdtr., Erik Christenssøn, Halvor Olessøn, Erik Nilssøn.
F.f. Poul Webjørnssøns db. Jan u/Gjerpen lille: Abraham Bergs k., Helge Halvorsdtr., Henning, Erik og Abraham Berg.
F.f. Poul Webjørnssøns pb. Else Maria f. Berg: Erik Christenssøns k., Live Petersdtr., Henning Berg, Erik Christenssøn, Christen Nilssøn.

Paul Vebjørnsens foreldre kom trolig fra Numedal. Paul bodde på Drengen u. Bø i Luksefjell i
sitt første ekteskap. I det andre ekteskap bodde de noe på Berg, noe i Luksefjell og deretter
Berg igjen.

17/7-1787      KARI ISAKSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 11, side 225a.
Sættere        Arvinger:                            
u/Luksefjell   Enkem. Poul Webiønssen og sønnen Isak Poulssen.
Brt: ?
Net: 7 - 2 - 22.

19/9-1804      PAUL VEBJØRNSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 14, side 167b.
Berg u/Lille   Arvinger                            
Gjerpen        Avdødes barn i 2 ekteskap:
               Av 1.ekteskap med Kari Isaksdatter:
               1. Isak Paulssen 22 år, tjener hos forvalter Jynge i Skien.
               Av 2.ekteskap med Anne Henningsdatter:
               2. Paul Paulssen 16 år, tjener på Klosterøya hos Lars Jacobssen.
               3. Halvor Paulssen 14 år.
               4. Ole Paulssen     9 ”
               5. Jan Paulssen     7 ”
               6. Kari Paulsdtr.  12 ”
               Formynder for alle morbroren
Erik Christenssen Berg.
Brt: 117 - 0 - 1
Net:  52 - 0 - 4.

Arbeider, husmann
Erik Christensen
fra S. Lundsåsen dpt. 4/11-1770 bg. 11/4-1812. ”Erik Christenssøn fra Puttekaas ved 41 ½ aar.”, s.a. Christen Eriksen.
g. 6/11-1794 m. Maren Margrethe Henningsdatter herfra dpt. 2/5-1773 d. 24/1-1827 på Puttekås, d.a. Henning Halvorsen Berg.
1. Christen dpt. 2/8-1795 bg. 11/6-1809. ”Erik Christenssøns db. Christen f. Berg. 13 5/6 aar.”
2. Inger Maria Eriksdatter dpt. 27/8-1797.
3. Halvor dpt. 24/11-1799 bg. 26/12-1799. ”Erik Christenssøns db. Halvor f. Berg 5 ½ uge.”
4. Else Malene dpt. 1/3-1801 bg. 26/3-1801. ”Erik Christenssøns pb. Else Malene f. Berg 3 1/2 uge.”
5. Halvor Eriksen dpt. 20/3-1803.
6. Isak dpt. 6/10-1805 bg. 15/2-1806. ”Erik Christenssøns db. Isak und. Gjerpen lille, 1/3 aar.”
7. Zacharias dpt. 30/3-1807 bg. 29/8-1810. ”Erik Christenssøns db. Zacharias und Gjerpen lille 3 5/12 aar.”
8. Christen Eriksen f. 26/11-1810. Se Puttekås under Rising.
Br. ca. 1795.

F.f. Erik Christenssøns db. Christen fra Berg: Poul Webjørnssøns k., Marthe Christensdtr., Christen Erikssøn, Halvor Jonssøn, Isak Berg.
F.f. Erik Christenssøns pb. Inger Maria f. Berg: Henric Torjerssøns k., Guri Tordsdtr., Halvor Jonssøn, Isak Olessøn, Laers Gregerssøn.

F.f. Erik Christenssøns db. Halvor f. Berg: Abraham Henningssøns k., Clarine Andersdtr., Poul Webjørnssøn, Henric Torjerssøn, Christen Erikssøn.
F.f. Erik Christenssøns pb. Else Malene f. Berg: Nils Olessøns k., Karen Pedersdtr., Christen Erikssøn, Henning Berg, Poul Webjørnssøn.
F.f. Erik Christenssøns db. Halvor f. Berg: Henric Torjerssøns k., Live Petersdatter, Christen Erikssøn, Poul Webjørnssøn, Abraham Henningssøn.
F.f. Erik Christenssøns db. Isak u/Gjerpen lille: Abraham Bergs k., Guri Thorsdtr., Abraham Berg, Christen Erikssøn, Ole Thorssøn.
F.f. Erik Christenssøns db. Zacharias f. Berg u/Lille Gjerpen: Guri Thorsdtr., Inger Isaksdtr., Henric Torjerssøn, Halvor Berg, Jon Olessøn.
F.f. Erik Christenssøns db. Christen f. Puttekaas: Jon Kikuts k., Inger Hansdtr., Jon Kikut, Ole Sæteret, Matthias Hanssøn

Erik Christensen ble født i Bugot, som den gang også var husmannsplass under Gjerpen prestegård. Se Bugot.

Tjenestepike som bodde her i 1801: Maria Sigurdsdatter f. ca. 1786.
Denne familien flyttet høsten 1810 til plassen Puttekås under Rising.

Enka Maren Margrethe Henningsdatter ble g2g med Thor Larsen. Se Puttekås under Rising.

Fisker, innerst (leieboer)
Ole Michelsen f. ca. 1774.
g.m. Anne Larsdatter f. 1785.
1. Christian Olsen f. ca. 1820.
Bruker i 1835.

Denne familien bodde her ifølge folketellingen for Gjerpen 1835. Under folketellinga for Gjerpen 1845, bodde han
som enkemann alene i et hus på S. Brekkejordet.

Se heretter Berg(2) som ble skyldsatt og solgt i 1841.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no