ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.10.2018


Engelrønningen
Gammel husmannsplass under S. Ås.

Trolig ryddet av en mann ved navn Engel rundt århundreskiftet 1600/1700. Rønning/ Rønningen betyr Rydning. "En nyrydda" plass.

Hammersmed, skomaker, selveier
Christen Hansen fra S. Ås(A) dpt. 2/2-1695 bg. 6/3-1762 ved Eidanger krk. ”Christen Hansen skomager, 70 aar”, s.a. Hans Haraldsen Aas.
g1g 23/10-1718 m. Karen Hansdatter Lindrup fra Fossum dpt. 6/11-1692 bg. 30/3-1756. ”Christen Hansens kone fra Sølie 63 aar.”, d.a. former Hans Lauritzen Lindrup. Se Familie 10 -  Fossum 1711.
g2g i Eidanger kirke 9/11-1758 m. enke Rønnaug Nirisdatter i Porsgrund.
1. Hans dpt. 7/5-1719 bg. 21/5-1719. ”Christen Aasejes tvillingsøn Hans 13 dager.”
2. Bærulf dpt. 7/5-1719 bg. 21/5-1719. ”Christen Aasejes tvillingsøn Berulf 18 dager.”
3. Hans Christensen Lindrup dpt. 7/7-1720. Se Søli nedre(A).
4. Kirsten dpt. 25?/3-1723 bg. 21/4-1731. ”Christen Aasejes Kirsten 8 aar.”
5. Bærulf Christensen dpt. 24/3-1726 . Bodde trolig her. Se nedenfor.
6. Kirsten dpt. 15/2-1733 bg. 28/12-1733. ”Christen Aasejes Kirsten 1 aar. Døde i Barnekopper.”
7. Anne Christensdatter dpt. 14/11-1734 g.m. Ole Andersen. Se Familie 32 - Kleiva 1762.
Br. ca. 1718.

F.f. Christen Hanssøns tvillingssønner Hans og Berulf fra Aas: Gunder Berreberg, Lars Aas, Christopher Grinj, Hans Formers Claus, Ole Aas, Lensmds qde. ,
       Dorte Hansd:, Mogens Hoppestad qde., Ingeborg Aas.
F.f. Christen Aases søn Hans: Aslak Kise, Solve Bø, Halvor Aas, Dorte former, Hans Aases datter Anne.
F.f. Christen Aasejes datter Kirsten: Per Lænsmd., Gunder Bereberg, Hans Aases søn, Ole Vragns(?) qde., Kirsten Aas.
F.f. Christen Aasejes Berulf: Lensmanden, Halvor Hanssøn, Hans Larssøn, Gudmund Moes qde., Ingeborg Aas.
F.f. Christen Aasejes Kirsten: Rasmus Aas, Halvor Kise, Rasmus Aases qde., Malene Eriksrø.

F.f. Christen Aases Anne: Anders Venstøb, Hans Aas, Ole Aas og qde., Maren Aas.

Kilde: Bamble tingbok nr. 15, 15. okt 1751:
Under en grensegang mellom Kleven og Haugerød er nevnt som vitne en Christen Hansen skomaker, født på Aas i Gjerpen, 59 år gammel.

Sønnen Hans tok senere slektsnavnet ”Lindrup” etter sin mor og morfar. Christen og Karen flyttet siden til denne sønnen på Søli nedre.
Karen døde der i 1756 og Christen giftet seg på nytt i 1758 med Rønnaug Nirisdatter og flyttet til Eidanger/ Porsgrunn.

29/8-1756 KAREN HANSDATTER SØELIE Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 484a.
Nedre Arvinger:
Søelie Enkem. Christen Hanssen og barna:
1. Hans Christian Lindrup, myndig.
2. Bærulf Christenssen, død, etterlatt seg:
a. Halvor Bærulfssen 5 år
b. Dorthe Helvig Bærulfsdtr. 7 ”
Farbroren Hans Chr. Lindrup verge.
3. Anne Christensdtr. g.m. Ole Anderssen på Kleven v/Skien.
Brt: 95 - 3 - 19
Net: 69 - 3 - 19
Jordegods: pladsen ”Engelrødningen u. S. Aas.”

Bærulf Christensen herfra dpt. 24/3-1726 bg. 18/5-1754. ”Berulf Christensen f. Aas 28 aar.”, s.a. Christen Hansen.
g. 7/1-1749 m. Sara Andersdatter fra Fossum dpt. 11/12-1728 bg. 2/7-1761. ”Jacob Fosses kone 34 1/2 aar.”, d.a. skredder Anders Olsen Lang. Se Familie 8 - Fossum 1720.
1. Dorthe Helvig Bærulfsdatter dpt. 7/9-1749 g.m. Harald Jansen. Se Plassen under Erlands Venstøp.
2. Halvor Bærulfsen dpt. 23/1-1752.
3. Bærulf dpt. 11/8-1754 d. før 1755.
Br. ca. 1749.

F.f. Berulf Christensens Dorthe Helvig fra Aas Ejet: Hans Christensens kone, Kisten Heljesdtr., Hans Christensen, Ole Andersen, Abraham Andersen.
F.f. Berulf Christensens db.
Halvor: Halvor Rasmusens kone, Berthe Halvorsdatter, Ole og Hans Christenssønner, Abraham Andersen.

F.f. Berulf Christensens db.
Berulf: Ole Andersens kone, Abraham Andersens kone, Ole og Abraham Anderssønner, Hans Christensen.

Enka Sara Andersdatter ble g2g med enkem. Jacob Larsen på Foss lille.

23/7-1755 BÆRULF CHRISTENSSEN Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 467b.
u/Nordre Aas Arvinger:
Enka Sara Andersdatter og barna:
1. Halvor Bærulfssen 4 år
2. Dorthe Helvig Bærulfsdtr. 6 ”.
Farbroren Hans Christenssen er verge.
Brt: 72 - 2 - 18
Net: 60 - 2 - 18

Plassen nedlagt, slått sammen med annen plass eller, mest sannsynlig, endret navn før 1801.


(C) Gard Strøm