| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 06.11.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Pladsen
Husmannsplass under Erlands Venstøp.

Jernverksarb., husmann

Christen Clausen fra V. Haugerød dpt. 9/9-1742, s.a. Claus Christensen Hougerøe.

g1g 3/10-1765 m. Anne Nirisdatter f. ca. 1734 bg. 19/1-1771. ”Christen Clausens kone 34 aar.”

g2g 12/10-1771 m. Cathrine Eriksdatter f. ca. 1748

1. Claus bg. 16/8-1767. ”Christen Clausens s. Claus 2 dage.”

Barn i 2. ekteskap:

2. Claus bg. 9/1-1780. ”Christen Clausens db. Claus 12 uger.”


Det var ingen barn som levde opp verken i 1. eller 2. ekteskap. Christen og Cathrine bodde i 1801 på N. Falkum.

 

23/4-1771      ANNE NERIDSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 19b.
Pladsen          Arvinger:                           
u/Erlands       Enkemand Christen Claussen og enkas bror Erik Neridssen 22 år.
Venstøp         Peder Venstøp ble formynder for Erik.
Brt: 23 - 3 -  4
Net:  2 - 2 - 12

 

Møller ved Fossum, husmann

Harald Jansen fra Venstøp dpt. 24/6-1743 bg. 10/11-1787. ”Haral Jansen f. Hytten 44 1/2 aar.”, s.a. møller Jan Jensen. Se Familie 1-Venstøp 1762.

g1g 26/12-1767 m. Dorthe Helvig Bærulfsdatter fra Engelrønningen u. Ås dpt. 7/9-1749 bg. 5/1-1776. ”Haral Jansens kone 29 1/4 aar.”, d.a. Bærulf Christensen.

g2g 23/6-1776 m. Maren Christensdatter fra S. Lund dpt. 12/12-1756 bg. 18/11-1803, d.a. lensmann Christen Pedersen Lund.

1. Bernt dpt. 30/4-1769 bg. 4/6-1769. ”Haral Jansens s. Bernt 5 uger.”

2. Bærulf dpt. 1/11-1770 bg. 2/12-1770. ”Haral Jansens s. Berulf 4 uger.”

3. Sara Haraldsdatter dpt. 15/3-1772 g. Hans Thomas i Skien.

4. Dorthe Haraldsdatter dpt. 2/10-1774 g. i Porsgrunn 1796 m. John Gudmundsen. Bodde i Solum.
    Barn 1. Harald Johnsen dpt. 6/8-1797 på Bjørntvedt.
    Barn 2. Gudmund Johnsen dpt. 2/2-1800.
    Barn 3. John Johnsen dpt. 27/6-1803 på Bjørntvedt.
    Barn 4. Marthe Dorthe Johnsdatter dpt. 24/8-1806 i Knardalstrand.
    Barn 5. Sara Johnsdatter f. 3/2-1811 i Kjølling. Bodde i Østre Halsen i Kjølling i 1814.
    Barn 6. John Johnsen f. 23/12-1816 i Kjølling.
    Barn 7. Johannes Johnsen f. 23/12-1816 i Kjølling. 

Barn i 2. ekteskap:

5. Jan dpt. 26/2-1777 bg. 2/3-1777. ”Haral Jansens s. Jan 5 dage. ”

6. Jens Møller Haraldsen dpt. 20/9-1778. Bodde i Hadersleben i Holstein. Var ”mesterskomaker”.

7. Dorthe Helvig Haraldsdatter dpt. 30/12-1779. Bodde trolig i Danmark. (Kiøbenhavn eller Sjelland).

8. Jan dpt. 1/7-1781 bg. 2/11-1782. ”Haral Jansens s. Jan 1 aar 4 mnd.”

9. Anne Haraldsdatter dpt. 1/3-1783 g.m. Peter Hersknes(?) i Friderichstad i Holstein.

10. Christen Lund dpt. 20/11-1784 bg. 5/4-1799. ”afdøde Harald Janssøns db. Christen Lund 14 1/3 aar.”

11. Harald Haraldsen dpt. 14/4-1786. Bodde i Skien.

12. Maren Elisabeth dpt. 13/1-1788 bg. 29/3-1788. ”Haral Jensens dtr. Maren Elisabeth 10 uger.”


F.f. Haral Jansens db. Bernt fra Hytten: Jomfrue Berg, Kistine Bang, Inspecteur Daugaard, Forvalter Kræfting, Friderich Carl Bang.
F.f. Haral Jansens db. Bærulf fra Hytten: Abraham Andersens kone, Gunnil Catrine Olsdtr., Jon Pedersen, Ole Nilsen, Halvor Bærulfsen.
F.f. Haral Jansens pb. Sara fra Hytten: Ole Nilsens kone, Karen Jonsdatter, Jacob Egelund, Christen Lund, Haral Pedersen.
F.f. Haral Jansens pb. Dorthe fra Hytten: Jon Pedersens kone, Jens Aarhuuses kone, Ole Nilsen, Halvor Berulfsen.
F.f. Haral Jansens db. Jan fra Hytten: Christen Lunds kone, Dorthe Maria Jansdtr., Ole Nilsen, Jens Aarhuus, Peder Christensen.
F.f. Haral Jansens db. Jens Møller fra Hytten: Kisten Nilsdtr., Karen Christensdatter, Jon Pedersen, Svend Povelsen, Lars og Christian Barnholt, Peder Christensen.
F.f. Haral Jansens pb. Dorthe Helvig fra Hytten: Jochum Monrads kone, Sara Christensdtr., Hans Abrahamsen, Friderich Ejberg, Marius Barnholt, ClausTollefsen, Sven Povelsen, Peder Hansen
Falchum.
F.f. Haral Jansens db. Jan fra Hytten: Ole Svendsens kone, Dorthe Jonsdtr., Christen Lund, Johan Phillip Petri, Jon Jensen, Gunder Tevesen, Christen Paus.
F.f. Haral Jansens pb. Anne fra Hytten: Peder Limies kone, Karen Christensdtr., Lars Barnholt, Christian Barnholt, Lars Blom.
F.f. Haral Jansens db. Christen Lund fra Hytten: Lars Barnholts kone, Dorthe Jonsdtr., forvalter Barnholt, Lars Blom, Nils Hybert, Peder Limie, Haral Pedersen, Gunder Tevesen.
F.f. Haral Jansens db. Haral: Nils Hyberts kone, Helle Christensdtr., Engebret Halvorsen, Peder Jensen, Peder Haralsen.
F.f. afdøde Haral Jansens pb. Maren Elisabeth: Lars Aarhuuses kone, Sara Haralsdatter, Stigeren Arne Eriksen, Nils Hybert, Peder Jonsen.


Harald Jansen var møller og bodde på Fossum-kverna i 1782 iflg. folketellingen.

Enka Maren Christensdatter ble g2g med ungkar og soldat Henrik Pedersen. Se nedenfor.

10/12/1787     HARALD JANSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 241b.
Erlands           Arvinger:                            
Venstøp          Enka Maren Christensdatter
v/Fossum       og deres barn samt avd. 2 døtre med 1.kone:
               1. Av 1.ekteskap med Dorthea Helvig Berulfsdtr.:
                 a. Sara Haraldsdtr.    16 år.
                 b. Dorthea Haraldsdtr. 13 ”
               2. Av 2.ekteskap med Maren Christensdtr.:
                 c. Jens Møller Haraldssen     9 år.
                 d. Christen Haraldssen        3 ”
                 e. Harald Haraldssen      1 1/2 ”
                 f. Dorthea Helvig Haraldsdtr. 8 ”
                 g. Anne Haraldsdtr.           5 ”
Laugverge for enka ble forvalter Møldrup.
Formynder: Morbror (x) Jens Jonssen Aarhus for Sara og Dorthea.
Formynder: Farbror Jon Pederssen Belgmaker v/Fossum for Jens.
    ----”----: Morbror lensm. Peder Chr. Limie, for Christen,Harald og Anne.
    ----”----: Søren Ped. Tufte for Dorthea Helvig.
Brt: 2821 - 2 - 2
Net: 1180 - 1 - 2
Jordegods: a. Stervbohusa på Venstøp gds. grund. Vurdert for 250 rdl.
                     b. 2 huder i søndre Venstøp.          ---”--- -”- 550 -”-.
                     c. Engløkke u/Erlands Venstøp av skyld 1 1/2 skind m.b. Verd 300 rdl.
                     d. 1 hud i søndre Venstøp.            Vurdert for 700 rdl.
                     e. Kvernebruk sammen med Løvenskiold. ---”--- -”- 235 -”-.
En datter, Maren Lisbeth, født etter faren død, levde bare i 9 uker.

Verksarb., husmann

Henrik Pedersen Wenstøb fra Erlands Venstøp dpt. 9/12-1759 d. 10/3-1834 i Skien, s.a. Peder Christensen Venstøb.

g. 1/11-1791 m. enke Maren Christensdatter fra S. Lund dpt. 12/12-1756 bg. 18/11-1803. ”Henric Pederssøns kone Maren Christensdtr. f. Foss. Verk 47 11/12 aar.”, d.a. lensmann Christen Pedersen Lund.

1. Maren Elisabeth dpt. 9/9-1792 bg. 15/12-1808. ”Henric Pederssøns pb. Maren Elisabeth und. Wenstøb født 16 ¼ aar.”

2. Karen Christine Henriksdatter f. 25/1-1802 g.m. sin fetter Peder Christensen fra Osebakken. Se Familie 35 - S. Brekke 1845.


Maren Christensdatter var enke etter Harald Jansen på Fossum som arbeidet ved Fossum-kværna.
I 1801 bodde denne familien ”under søndre Fossum”. Marens barn, Anne Haraldsdatter(18) og Harald Haraldsen(15)
bodde også her. Henrik flyttet senere til Porsgrunn med sin datter.

7/5-1799       CHRISTEN HARALDSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 12, side 384a.
Erlands        Arvinger:                            
Venstøp        1. Mora Maren Christensdtr. g.m. Henrik Pederssen.
               2. Fullbror Jens Møller Haraldssen, 21 år.
               3. ---"---  Harald Haraldssen       13 "
               4. Fullsøster Dorthe Helvig Haraldsdtr. 20 "
               5. ----"----  Anne Haraldsdtr.          16 "
               6. Halvsøster Sara Haraldsdtr. g.m. Hans Thomas i Skien.
               7. ----"----  Dorthe Haraldsdtr. g.m. Jon Gudmundssen fra v.Porsgrunn.
               8. ----"----  Maren Hendriksdtr. 7 år.
               Formynder for Jens ble lensm. Limi.
               ----"---- -"- Harald ble Lars Aarhus.
               ----"---- -"- Dorthe Helvig ble Søren Tufte.
               ----"---- -"- Anne  ble lensm. Limi.
               ----"---- -"- Maren ble faren Henrik Pederssen.
Brt: 115 - 3 - 15
Net:  60 - 1 - 11
Jordegods: 4 8/10 skind i gd. Venstøp. Verd 110 rdl.
 

30/11-1803     MAREN CHRISTENSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. 14, side 145b.
Venstøp        Arvinger:                            
               Enkem. Hendrik Pederssen
               og Marens barn i 2 ekteskap:
             I. Med 1.mann Harald Janssen:
               1. Jens Møller Haraldssen, myndig, bor i Hadersleb i Holstein.
               2. Harald Haraldssen    17 1/2 år, heime.
               3. Dorthe Helvig Haraldstr. 23 " , kondetionerer i København.
               4. Anne Haraldsdtr. 21 år, heime.
            II. Med 2.mann Henrik Pederssen:
               5. Maren Elisabeth Henriksdtr. 11 år, heime.
               6. Karen Kirstine Henriksdtr.   2 " , --"--.
               Formynder for Harald morbror Lars Knutssen Aarhus.
               ----"---- -"- Dorthe Helvig morbror Peder Haraldssen Sem.
               ----"---- -"- Anne morbror Peder Limie. (lensmannen?).
               ----"---- -"- Maren og Karen faren Henrik Pederssen.
Brt: 1395 - 1 - 22
Net:  440 - 1 - 11             
De bodde på Erlands Venstøbs gaards grunn.

Dette området ble i folketellingene 1782 og 1801 regnet under S. Fossum.

 

Det var vel først og fremst p.g.a. at eiendommen var i Fossum Jernverks eie.

I tillegg var de som bodde her i Fossum jernverks tjeneste.

 

(C) Gard Strøm.