ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.


Oppdatert 03.04.2021

 Nordre Hyni A
Gammelt løpenr. 56. Den ene parten av N. Hyni. Delt 1. gang i ca. 1700.

Landskyld: 2 1/2 huder. Fra 1889 gnr/bnr 7/13.

 

Malmbryter, leilending

Even Henriksen Hyni f. ca. 1664 bg. 6/1-1758. ”Even Hyni 93 aar.”

g. 23/12-1701 m. Karen Larsdatter f. ca. 1658 bg. 19/7-1738. ”Even Hynis qde Maren(?), 80 aar.”

1. Lars dpt. 19/11-1702 bg. 16/9-1703. ”Even Hynis Søn Lars, 3 fierding aar. - hafde zedel.”

2. Henrik Evensen dpt. 1/11-1704. Se Familie 11 - Follestad 1700.

3. Lars Evensen dpt. 25/11-1708. Se nedenfor.

Br. 1702.

F.f. Even Hendrichssens søn Lars fra nordre Hyni: Peder Christenssen studiosus, Peder Gregerssen, Bent Gregersens qvinde Elen fra byen, Giertrud Flor fra Præstegaarden.
F.f. Even Hynis Søn Hendrich: Søren Hendrichssen ved Verchet, osb., (Resten av fadd. mangler.).

F.f. Even Hynis søn Lars: Christian Østenssøn, Baltzer Møller, Nils Vendelsbos Dorte Maria, Skriverens søster Anna.


Evens søster Martha bodde her i 1706 da hun fikk et barn utenfor ekteskap.
Hun bodde her også i 1711 i følge matrikkelen s.å.

Circumferensutvisningen for Fossum Jernverk av 1721 forteller oss at oppsitterne på
Hyni (nordre og søndre) var ”malmbrytere”.

Fra 1702-1734 brukte Even Henriksen hele nordre Hyni.
Fra 1734 var det igjen 2 bruksenheter her.

 

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en rettslig
besiktigelse over alle eiendommene.

Besiktigelse av Nordre Hyni den 25 August 1735. (Avskrift Jan Christensen):

Samme dag blef Rætten sadt og betient paa N. HYNIE som skylder 5 huuder og beboes og brugis af Ewind Henrichsen, der samme haver bøxlet dn 20 Nov 1717, efter fornyelse fæstebrevets formældt af 8 Dec 1717, hvoraf Gierpen Kirke Eyer 1 huud med bøxel, hvortil de høye Adelaers Arvinger finder sig Oddelsbaaren, og er soldt til hr. Cancellie Raad Leopoldus tillige med Kirken. Paa gaarden befindes Huuse som kirken nyder sin 5te Deel udj, saasom de er taget af fællets Skoug, saaom
1. det 4re laftet Stuehuus med Stue og 3de Vinduer udj, samt Et med bredde afskildt kiøken med Skorsteen udj, uden for Stuedørren 1 forstue med afskildt Kaave, aldt tæcket med hoenn.
2. 1 Dito gl. Stue Huus, med Stue og 2de Vinduer samt Skorsteen udj, med forstue afskiødt med dæhler, tæcket med hoentag.
3. 1 dito mest faldefærdig Stuehuus, til intet nøttig uden at brænde.
4. 1 lid Mad og Korn boe, staar under bygning og tæcket med hoen.
5. 2de Ladder og 1 laave, den Nordre Ladde og største deel af Laaven tæcket med Spaan, Resten med hoen.
6. 2de høeskygger tilbygt Ladderne, tæcket med hoen.
7. 1 Nye Stald, som staar under bygning og forfærdigelse, samt til deels tæcket med hoen.
8. 1 Nyt Fæehuus tæcket med hoen.

Kand saae paa et fuld 5 huuder, 3 qt half hæfre og 6 tn haufre. Kand fødde 2 hæster og 8 kiør. Jorden vel hæfdet, men meget vand, høy og myrlendt. Skougen er sam Eyen med S. Hynie, er udhugget til Jern Værket og Grubberne, saa der er ey meere veed til fornøden brænde og giærdefang, som dog vil med tiiden mangle. Videre var saa ey at besigte og skrive.

 

Malmbryter, leilending

Lars Evensen Hyni herfra dpt. 25/11-1708 bg. 7/2-1779. ”Lars Evensen fra Hynie ejet 71 aar.”

g. 15/8-1734 m. Margrethe Andersdatter f. ca. 1709 bg. 24/5-1772. ”Lars Evensens kone 63 aar.”
Forlovere: Søren Faarevold, Christen Venstøb.

1. Karen Larsdatter dpt. 12/9-1734.

2. Anne Maria dpt. 28/10-1736 bg. 3/6-1753. ”Lars Hynies dtr. Anne Maria 17 aar.”

3. Martha Larsdatter dpt. 15/3-1739.

4. Anders dpt. 24/9-1741 bg. 15/10-1741. ”Lars Hynis Anders, 4 uger.”

5. Even Larsen dpt. 28/4-1743.

6. Nils f. 1746 bg. 18/6-1747. “Lars Hynies søn Nils 1 aar.”

7. Johannes dpt. 2/7-1748 bg. 26/1-1749. ”Lars Hynies s. Johannes 1/2 aar.”

8. Johanne Larsdatter dpt. 10/1-1751 bg. 9/10-1800. ”Johanne Larsdtr. f. Bratsbergkleven. 49 3/4 aar.” Ugift.
Br. ca. 1740.

F.f. Lars Hynis Karen: Claus Mela, Søren Sosaas, Henric Hyni, Gunder Hynis qde.
F.f. Lars Hynis Anne Maria: Even, Gunder, Henric Hynj, Gunder Hynjs qde. Johane Kiise.
F.f. Lars Hynis Marta: Gunder Hyni, Christen Larssøn, Henrich Susaas qde., Giertrud Villums(datter).
F.f. Lars Hynis Anders: Henric og Gunder Hynj, Henric Sørenssøns qde. Johanne Andersdatter.
F.f. Lars Hynis Even: Jens Baltserssøn, Henric Hynj, Guner Hynis qde. Margr. Olsdatter.

F.f. Lars Hynies db.
Johannes: Henrich Sørensens kone, Elen Hansdtr., Hans Olsen, Anders Jacobsen, Christen Jørgensen.
F.f. Lars Hynies pb.
Johanne: Torbiøn Hynies kone, Anne Olsdatter, Anders Ballestad, Henrich Evensen, Christen Jørgensen.


Tømmerfogd

Gjert Sørensen Condrup f. ca. 1733 bg. 13/1-1779. ”Giert Condrop 46 aar.”

g. 7/5-1756 m. Sophie Johannesdatter f. ca. 1725 bg. 30/5-1781. ”Giert Condrops enke 56 1/4 aar.”

1. Søren Christian Condrup dpt. 1/5-1757. Se nedenfor.

2. Bartholomeus Condrup dpt. 15/5-1759.
3. Jens Karhoff dpt. 15/5-1759 bg. 9/4-1760. ”Giert Condrops s. Jens 1 aar.”

4. Edele Margrethe dpt. 21/2-1761 bg. 13/3-1761. ”Giert Condrops d. Edele Margrethe 3 uger.”

5. Karen Kirstine Condrup dpt. 16/10-1762.
Bruker ca. 1756.


F.f. Giert Sørensen Condrops db. Søren Christian: Søren Christensens enke, Anna Usgaard, Christen Morland, forvalter Karhoff, Ole Pedersen Vejer.
F.f. Giert Condrops tvillingsønner Bartholomæus og Jens Karhoff: Søren Christensens enke, forvalter Karhoffs Kjæreste, Elen Jensdtr., Margrethe Karhoff,
       Tobias Hoffgaard, Ole Pedersen Høg, Peder Bredsdorph, Claus Ledvorsen, Vilhelm Karhoff.

F.f. Giert Condrops pb. Edele Margrethe: Hr. Capit.
Rasches frue, frøchen Else Deichman, hr. CancelieRaad Løvenskiold, Herman Løvenskiold, Christian Rasch.

F.f. Giert Condrops pb.
Karen Kistine: Anne Steen, Elen Jensdtr., Peder Bredsdorph, Simon Schweder.


Gjerts søster: Mademoiselle Marthe Sørensdatter Condrup “fra Gjerpen”, ble gift i
Lårdal krk. den 18/6-1739 med monsieur Christen Pedersen Lyche.
Enda ei søster: Christine Sørensdatter Condrup ble g. i Eidanger krk. 8/11-1731 m.
Anders Olsen. Forl.: Niels Jenssen Høst og Hans Sifvertzsøn Lilje.
Deres bror: Wilhelm Sørensen Condrup ble g. i Solum krk. 19/1-1764 med 
Claudia Olsdatter Holm. Forlovere: Gjert Condrup og Lars Rolfsen Herøen (Herøya).

 

Søren Christian Condrup herfra dpt. 1/5-1757.

Br. ca. 1783.


Brukte jorda her, men han er oppført på Fossum i 1801. Se Fossum 1801.

 

Forvalter, jurist, leilending

Peder Christian Christensen Schaanning fra Danmark f. ca. 1769 d. 29/12-1832 på Fossum.

Br. 1813.

Se forvaltergården under Fossum.

 

Familien bodde på Forvaltergården på Fossum. De bodde nok ikke her før enka og barna flyttet hit.

I 1835 var enka her med sine 2 døtre, Kirsten Marie(22) og Anne Dorthea(15), samt 2 tjenestefolk:
Even Gundersen(26) og Kirsten Andersdatter(21).
Fru Schaanning var da nevnt som pensjonist.

 

Landskyld 1838: 2 huder 6 skinn (2 1/2 huder).
Oppsitter: Forvalter Schaannings enke.

 

Jacob Pettersen

Br. 1841. Se Familie 10 - Venstøp 1845.

 

Skolelærer, leilending

Anders Jensen Lia med familie.

Br. ca. 1850. Se Mæla 1845.

 

Se Hyni(4).
 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no