ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Follestad
Under gård nr. 63 Bratsberg i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1854.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 08.08.2019
 Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Follestad 1700
Beboere i Follestad på 1700-tallet.

Kilder: Kirkebøker, skifter og andre kilder.


Se også Follestad søndre og Follestad nordre.

 | 1600 | 1700 | 1801 | 1835 | 1845 |

Dette området ble i forbindelse med byutvidelsen 1854, overført til Skien by.


Familie 1.
Follestad 1700-tallet.

Claus Gabrielsen fra Gabriels plass under Foss dpt. 6/5-1688 bg. 1752 i Solum, s.a. Gabriel (Clausen?).
g. 29/4-1714 m. Marthe Olsdatter f. ca. 1688 bg. 15/1-1743. "Marthe Olsdatter fra Closter-Ejet 55 aar."
1. Peder Clausen dpt. 3/6-1714. Se nedenfor.

F.f. Claus Gabrielssøns søn Peder fra Follestad: Svend Frognereje, Svend Amundssøn i Scheen, Poul Skræders qde. Johanne, Johan Snedkers datter Boel.

Claus Gabrielsen Follestad var stadig nevnt som fadder: 
I 1716 for Gabriel Toftes eller Fosses barn, i 1718 for Anders Svenskes barn i Borgestadstranda, i 1719 for Jacob Fallejens barn og for
Jon Svendsens barn i Stranda. Han var i 1721, 1730 og 1733 fadder for Thor Foss-eies barn.

Claus Follestad var fadder for Maren Gabrielsdatters ”uægte barn” Halvor, dpt. 13/6-1728.


Familie 2a.
Follestad 1700-tallet.

Tømmermerker
Peder Clausen Follestad herfra dpt. 3/6-1714 bg. 16/4-1745 i Solum. "Peder Clausøn fra Closteret 32 aar.", s.a. Claus Gabrielsen.
g. i Skien 28/8-1735 m. Anne Olsdatter fra Skien f. ca. 1702 bg. 15/3-1771. "Anne Olsdatter Enke paa Follestad 69 aar.", d.a. Ole Justsen og Maren Torbjørnsdatter.
1. Maren Pedersdatter dpt. 29/9-1735 i Skien g. i Skien 26/11-1754 m. Jacob Anundsen f. ca. 1728 bg. 24/2-1792 i Skien.
2. Anne Cathrine Pedersdatter dpt. 6/12-1737 i Skien g.m. Ole Christophersen. Se Familie 14 nedenfor.
3. Karen Pedersdatter dpt. 3/12-1739 i Skien.
4. Marte Pedersdatter dpt. 17/11-1741 i Skien.
5. Ole Pedersen dpt. 26/12-1743 i Solum.

F.f. Peder Clasen Follestas datter Maren: Ole Justesen Besunes kone, Torbor Stians, Jackob Hattemager, Clas Follestad, Abraham Hansen.
F.f. Peder Clausen Follestas datter Anne Catrine: Hr. Iver Hesselbergs kieriste, Per Olsens datter Anne Megrete, Tobias Hechman, Didrick Capel, Eilert Persen.
F.f. Per Clausen Follestas datter Karen: Didrick Capels kiæriste, Sal. Claus Hylds datter, T. Hechman, Peder Holst, Isack Gionge (Jynge), Tømmerfoget og boer ved Uhlefos Verck.

F.f. Peder Follestads datter Marte: Ole Justsens enche, Lisbeth Marie Abrahamsd., Christen Olsen, Niels Rasmussen Snecker. (Resten uleselig).
F.f.
Peder Clausøns og Anne Olsdatters barn Ole: Hans Nielsøn, Lars Lerche, Arne Tallachsøn, Kisten Mortensdatter, Else Maria Abrahamsdatter.

Enka Anne Olsdatter ble g2g 26/8-1751 med Ingebret Danielsen Follestad. Se nedenfor. Se også Solumslekt.org.
 


Familie 2b.
Follestad 1700-tallet.

Arbeider
Ingebret Danielsen Follestad fra Gromstulen(A) under Bø dpt. 26/4-1716 bg. 17/3-1765. "Engebret Danielsøn Follestad 51 aar.", s.a. Daniel Ingebretsen.
g. i Solum 1/4-1751 m. enke Anne Olsdatter fra Skien f. ca. 1702 bg. 15/3-1771. "Anne Olsdatter Enke paa Follestad 69 aar.", d.a. Ole Justsen og Maren Torbjørnsdatter.
1. Peder Ingebretsen dpt. 27/8-1752 i Solum.
2. Ingeborg dpt. 6/7-1755 i Solum bg. 11/10-1755 i Solum. "Ingebor Engelbretsdatter fra Clostereyet 14 uger."
3. Inger dpt. 29/8-1756 i Solum bg. 8/1-1757 i Solum. "Inger Engelbretsdatter fra Closter Øen 16 uger."


F.f. Ingebrigt Danielsøns og Anne Olsdatters barn Peder: Christen Lunde, Hans Møller, Olle B..., Johanne Danielsdatter, Maren Pedersdatter.
F.f. Engelbret Danielsens og Anne Olsdatters barn Ingebor: Gunne Eliasøn, Hans Kieldsen, Daniel Aslachsen, Maren Pedersdatter, Ingebor Christensdatter.
F.f. Engelbreth Danielsøns og Anne Olsdatters barn Inger: Ole Andersøn, Daniel Aslachsøn, Anund Pedersøn, Malene Jansdatter, Groe Jacobsdatter.

 


Familie 3.
Follestad 1700-tallet.

Flåtemann
Christian Ovensen Follestad
fra Follestad dpt. 6/3-1692 bg. 3/4-1756 i Skien., s.a. Oven Andersen. Se Familie 2 - Follestad 1600.
g1g m. Anne f. ca. 1674 bg. 15/4-1741 ”Christian Follestads qde Anne, 66 aar.”
g2g 1/4-1743 m. enke Inger Larsdatter d. etter 1764, e.e. Hermand Olsen i Skien.

Christian er trolig identisk med den ”Christian Aachessøn Follestad” som er nevnt med borgerbrev som flåtemann og
”lidet brødsalg” ved ekstraskatten for Skien av 1743. ”Aachessøn” er trolig en feiltolking av ”Ouenssøn”.

Christian Follestads enke bodde i Skien i 1764.


Familie 4.
Follestad 1700-tallet.

Arbeider
Thomas Ovensen Follestad
trolig fra Follestad, kanskje s.a. Oven Andersen. Se Familie 2 - Follestad 1600.
g. i Skien 24/8-1741 m. Siri Eliasdatter (Sigri Eliasd.) fra Skien.
1. Jon bg. 2/8-1741. ”Thomas Follestads Jon, 14 uger.”
2. Hans Thomassen dpt. 23/8-1744. Bodde på Klosterhaugene i Solum.
3. Maren dpt. 3/11-1748 bg. 16/6-1754. ”Thomes Follestads dtr.
Maren 5 aar.”
-   bg. 2/5-1751. ”Thomes Follestads dødfødte pigebarn.”
4. Karen Thomasdatter. Fadder i Solum krk. i 1771.

 F.f. Thomas Follestads Hans: Ole Otterssøn, Ole Anderssøn, Anders Levorssøn, Hans Echonrøs qde. Inger Hansdatter.
 
F.f. Thomes Follestads pb. Maren: Anders Jansens kone, Berthe Hansdatter, Abraham Jacobsen, Peder Hansen, Andreas Borgesen.


Familie 5.
Follestad 1700-tallet.

Jørgen Eriksen Follestad f. ca. 1703 bg. 21/4-1743. ”Jørgen Follestad, 41 aar.”
g. i Siljan 22/10-1724  m. Anne Olsdatter f. ca. 1706 bg. 13/3-1743. ”Jørgen Follestads qde. Anne 44 aar og barnet Ole.”
Forlovere: ”Erick Povelssøn Torsholt og Gullick Gunderssøn Engelstad.”
1. Karen dpt. 20/2-1729 bg. 4/4-1743. ”Jørgen Follestads Karen, 13 aar.”
2. Erik Jørgensen dpt. 4/2-1731. Se Familie 1 - Frogner 1801.
3. Torbor dpt. 8/3-1733 bg. 5/5-1743. ”Jørgen Follestads Torbor, 11 aar.”
4. Maria dpt. 15/1-1736 bg. 12/4-1743. ”Jørgen Follestads Maria,”
5. Ole dpt. 18/2-1739 bg. 13/3-1743. ”Jørgen Follestads qde Anne 44 aar og barnet Ole.”
6. Jacob dpt. ca. 17/12-1741 bg. 2/3-1743. ”Jørgen Follestads barn.”

F.f. Jørgen Højmyrs Karen: Isak Højelj, Tomas Sørenssøn, Anders Sems qde., Ingeborg Frogner.
F.f. Jørgen Højmyrs Eric: Jan Sem, Ole Lyngaas, Matis Graflis qde.
F.f. Jørgen Højmyrs Torbor: Lars Rising, Isak Kilen?, Svend Graflis qde.,
Margrete Bugot.
F.f. Jørgen Højmyrs Maria: Zacharias Graflj, Poul Putten, Christopher Ougestads qde.,
Anne Kleven.
F.f. Jørgen Høgemyrs Ole: Lars Glinj, Per Gu----- hos ---- og qde., Magnild hos Capelen.
F.f. Jørgen Højmyrs Jacob: Aslak Grini, Dideric Capelens dreng, Jan Grinis qde., Ingeborg i Præstegaarden.

Denne familien må ha blitt smittet av en sykdom. Alle unntatt Erik, døde i løpet av det 1. halvåret av 1743.

Denne familien bodde på Høymyr(1) i Gjerpen fra 1724 - ca. 1742.


Familie 6.
Follestad 1700-tallet.

Ole Jørgensen Follestad
d. i Brevik?
g1g m. Karen Svendsdatter f. ca. 1726 bg. 17/7-1754 i Brevik, 28 aar gml.
g2g 11/9-1755 i Brevik med Marie Hieronimusdatter.


Familie 7.
Follestad 1700-tallet.

Ole Ottersen f. ca. 1699 bg. 11/4-1749. ”Ole Ottesen f. Follestad 50 aar.”
g1g m. Anne Christine Jeppesdatter d. feb. 1735. ”Ole Otterssøns qde. Johanne Christine ….  aar. Døde i barselseng.” Mor: Else.
g2g i Skien 21/6-1736 m. Gunhild Lisbeth Christophersdatter Arveschoug fra Skien.
1. Otter dpt. 14/10-1725 bg. 2/2-1742. ”Ole Otterssøns Otter, 14 aar.”
2. Anne Olsdatter f. juli 1730.
3. Berthe Olsdatter f. februar 1735.
Barn i 2. ekteskap:
4. Johanne Kirstine dpt. 19/5-1737.
5. Johanne Olsdatter dpt. 25/3-1741.
6. Lisbeth Olsdatter dpt. 22/1-1741.
7. Hans Christian Olsen dpt. 2/12-1742.
8. Knud Olsen dpt. 12/8-1748.

F.f. Ole Follestads søn Ottar: Jørgen Ovenberg. Nils Rive. Ole Guldsmeds. Præstens Hustru. Per Olssøns datter Ellen.
F.f. Ole Follestads Anne: Anders ..et, Truls Krabbe, Abraham i Scheen, ..iands qde; Pernille Philisdatter i Scheen.
F.f. Ole Follestads Birte: Hans Bing----, ---- Nilssøn, Per Follestad, Henning ------ qde. Ragnild, Johanne Andersdatter.
F.f. Ole Otterssøns Johanne Kirstine: Christen Jensen, Anders Perssøn, Ejlert Perssøn, Barbara Abigael, Catrine Nyborg.
F.f. Ole Follestads Johanne: Jan Venstøb, Anders Nilssøn, Thomasen, Stenssøn og qde. Karen Jacobsdatter.
F.f. Ole Otterssøns Lisbeth: Ingebret Bratsberg, Søren Mortenssøn, Hans Christianssøn og qde. Kirsten Calsdatter, Giert Svenssøn.

F.f. Ole Otterssøns Hans Christian: Hartvig Snedker, Jens Christian, Christen Arveskou, Christian Jobssøns qde.
Kirsten Halvorsdatter.
F.f. Ole Ottersens db. Knud fra Follestad: Hans Rigelsens Kiæreste, Christian Bugges Kiæreste, Lars Bindrup, Petter Mosgaard, Hans Brangstrup.
 

Ole Follestads kone er første gang nevnt i Gjerpen KB i 1725 (som fadder).
Ole Ottarssøns Værmoder Else, ?2 aar. Døde på Follestad sommeren 1735.

25/7-1735      ANNE CHRISTINE JEPPESDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 3b, side 233b.
Follestad      Arvinger:                            
u/Bratsberg    Enkem. Ole Ottessen og barna:
               1. Ottar Olssen     10 år
               2. Anne Olsdtr.      5 "
               3. Børte Olsdtr. 1 1/2 "
               Faren var verge for sine barn.
Brt: 73 - 3 - 23
Net: 14 - 2 - 18.


Familie 8.
Follestad 1700-tallet.

Valentin Jørgensen
g. i Skien 20/9-1722 m. Anne Paulsdatter.
1. Johanne Valentinsdatter dpt. 11/2-1725.
2. Poul dpt. 7/3-1728 bg. 10/3-1728. ”Falentins Poul fra Follstad, 12 dager gl.”
3. Maren Valentinsdatter dpt. 7/8-1729.
4. Karen Valentinsdatter dpt. 27/4-1732.

F.f. Falentin Follestads datter Johanne: Anders Kart, Truls Krabbe af Scheen, Ole Follestads quinde, Anne Arnesdatter.
F.f. Falentins hjemmedøbte Poul fra Follestad: Green Binderup, Per Pederssøn, Sophia Faarebachen, Margrete Pedersdatter.
F.f. Falentin Follestads Maren: Ole Claussøn og ”Søren”? Rollefssøn, Truls Krabbes quinde, Anne Trulsdatter.
F.f. Falentin Follestads Karen: Johan Stotlz, Claus Follestad og søster, Lars Madssøns qde., Karen Bratsberg.

Dette er ikke Valentin Jørgensen fra Fossum dpt. 7/9-1704. Han døde bare 1 år gammel.
 


Familie 9.
Follestad 1700-tallet.

Skomaker
Jens Poulsen Sandager f. ca. 1718 bg. 1764 i Skien. ”Jens Poulsøn, 46 aar.”
g. i Skien 29/12-1735 m. Kirsten Abrahamsdatter f. ca. 1714 bg. 8/6-1760 i Skien. ”Jens Povelsen Schomagers kone, 46 aar.”
1. Karen Jensdatter dpt. 13/9-1736 i Skien.
2. Poul dpt. 26/3-1739 i Skien.
3. Poul Jensen dpt. 29/9-1740 i Skien.
4. Berthe Jensdatter dpt. 27/9-1745 i Gjerpen.
5. Abraham dpt. 4/9-1746 bg. 19/10-1746.
“Jens Poulsens barn Abraham, 7 uger.”
6. Maren Jensdatter dpt. 11/10-1747.
7. Berte Kirstine Jensdatter dpt. 1/9-1749.

F.f. Jens Poulssen Sandagers datter Karen: Hr. Iver Hesselbergs Kone, kammerraad Kierulfs stiffdatter i Possgrund, Karen Bowman, Borgermester Bredahl, Aphotecker Wolf og Elias Winter.
F.f. Jens Poulssen Kudskes Søn Poul: Jon Snedkers Kone, Maren Aslaksdatter, Jacob Snedker, Jon Snedker, Gregers Paruckmagers Kone.
F.f. Jens Poulssen Kudskes Søn Poul: Per Tobiassens kone, Jens Herreslefs datter, Anders Claussen, Giert Eliassen og Rasmus Isachsen.
F.f. Jens Follestads Birte: Abraham og Jacob Jacobssøn, Rasmus Isakssøn, Per Claussøns qde.,
Martha Olsdatter.
F.f.
Jens Povelsens barn Abraham: Anders Wibes kone, Malene Stephensdatter, Jørgen Kollier, Peder Bradsberg, Abraham Tysk.
F.f. Jens Povelsens pb. Maren fra Follestad: Rector Winthers kjæreste, jomfr. Verlich, Rigelsen, Bindrup, Brangstrup.
F.f. Jens Povelsens pb. Berthe Kistine fra Follestad: Jomfrue Karen Møller, Jomfrue Hofman,Hans Brangstrup, Peder Nilsen Bang, Søren Rasmusen.

Jens Poulsen Sandager opplyste forut for ekstraskatten 1743 (oktober), at han nå bodde på
landet i Gjerpen og at han der var optegnet af herr provsten Monrad. Han slapp derfor og betale
ekstraskatten (desember) 1743 til Skien. I des. 1749 bodde han igjen i Skien. Han betalte da 2
riksdaler i prinsesseskatt.


Familie 10.
Follestad 1700-tallet.

Abraham Jacobsen
g. i Skien 17/8-1741 m. Anne Nilsdatter.
1. Anne dpt. 11/8-1748 bg. 3/4-1749. ”Abraham Jacobsens dtr. Anne fra Follestad 3/4 aar.”
2. Marthe dpt. 21/6-1750 bg. 26/8-1753. ”Abraham Jacobsens dtr.
Marthe 3 aar.“
3. Maren bg. 30/6-1754. ”Abraham Jacobsens dtr. Maren 1 1/2 aar.“
4. Abraham Abrahamsen dpt. 22/6-1755.

F.f. Abraham Jacobsens pb. Anne fra Follestad: Jens Povelsens kone, Inger Truelsdtr, Jens Povelsen, Truels Krabbe, Valentin Jansen.
F.f. Abraham Jacobsens pb.
Marthe fra Follestad: Jacob Jacobsens kone, Inger Truelsdtr., Jens Povelsen, Jacob Jacobsen, Anders Borgesen.
F.f. Abraham Jacobsens db.
Abraham fra Follestad: Abraham Svidses kone, Anne Pedersdtr., Anders Jacobsen, Jacob Jacobsen, Andreas Børresen.


Familie 11.
Follestad 1700-tallet.

Henrik Evensen fra N. Hyni(A) dpt. 1/11-1704 bg. 23/5-1763. ”Henrich Evensen 57 aar.”, s.a. Even Henriksen Hyni.
g. i Solum 17/8-1746 m. Berthe Amundsdatter fra Klosterskogen i Solum dpt. 29/9-1715 bg. 5/7-1785. ”Henrich Evensens enke 70 aar.”, d.a. Amund Gundersen og Kirsten Trulsd.
Forlovere: "Hans Andersen Closterøen og Lars Evensen Hyni."
1. Karen dpt. 21/7-1747 i Solum.
2. Even Henriksen dpt. 22/9-1748 i Solum. Se Evens plass under Århus.
3. Kirsten Henriksdatter dpt. 22/11-1750 g.m. Nils Eriksen. Se Familie 28 - Fossum 1782.
4. Karen dpt. 26/11-1752 bg. 5/12-1763. ”Henrich Evensens d. Karen 11 aar.”
5. Jens Henriksen dpt. 2/2-1755. Se Familie 34 - Fossum 1801.
6. Sara Henriksdatter dpt. 20/3-1757.

F.f. Hendrich Evindsøns og Birthe Amundsdatters barn Karen: Augustinus Johansøn, Niels Amundsøn, Peder Amundsøn, Karen Kierringtege, Anne Tallachsdatter.
F.f.
Hendrich Evindsøns og Birthe Amundsdatters barn Even: Jens Amundsøn, Peder Amundsøn, Inger Myren, Anne Olsdatter Graatten.
F.f. Henrich Evensens pb. Kisten fra Hynie Ejet: Hans Eichonrøes kone, Maren Olsdatter, Lars Hynie, Jens og Thor Amundssønner.
F.f. Henrich Evensens pb. Karen: Hans Eichonrøes kone, Margrethe Hansdtr, Lars Hynie, Truels Amundsen, Christen Hansen.
F.f. Henrich Evensens db. Jens fra Follestad: Abraham Olsens kone, Maren Hansdtr., Amun Schouen, Lars Hynie, Christian Christophersen.
F.f. Henrich Evensens pb. Sara fra Follestad: Peder Eichonrøes enke, Karen Larsdatter, Lars Evensen, Nils Torjersen.

Denne familien bodde på en plass under Hyni i 1750/52. De flyttet til Follestad i ca. 1754.
I 1762 bodde de på Goberg under Århus.
 


Familie 12.
Follestad 1700-tallet.

Anders Jensen Follestad f. ca. 1733 bg. 29/4-1781. ”Anders Jensen f. Follestad 47 aar.”
g. 19/10-1770 m. Maria Halvorsdatter Follaug fra Bratsbergkleiva dpt. 5/9-1745, d.a. Halvor Gundersen Follaug. Se Familie 46 - Kleiva 1762.
1. Hans Andersen dpt. 6/8-1775.
2. Erik dpt. 30/8-1778 bg. 8/11-1778.
”Anders Jensens s. Erik f. Follestad 10 uger.”
3. Anders Andersen dpt. 30/1-1780.

F.f. Anders Jensens db. Hans fra Follestad: Annun Lundes kone, Dorthe Tollesfdtr., Isak Eichonrøe, Peder Hansen, Ole Torjersen.
F.f. Anders Jensens db. Erik fra Follestad: Christen Sandvigens kone, Sara Abrahamsdtr., Lars Simensen, Ole Gulbrandsen.
F.f. Anders Jensens db. Anders fra Follestad: Gunder Tevesens kone, Sara Abrahamsdtr., Ole Gulbrandsen, Christian Andersen, Lars Andersen.
F.f.
Anders Hansens pb. Marthe fra Follestad: Nils Hansens kone, Ragnil Nilsdatter, Søren Mathisen, Tormoe Nilsen.
 


Familie 13.
Follestad 1700-tallet.

Arbeider
Ole Guldbrandsen f. ca. 1751 bg. 2/2-1781. ”
Ole Gulbrandsen f. Follestad, døde i Sygehuset, 30 aar.”
g. i Skien 22/9-1767 m. Kirstine Eilertsdatter f. ca. 1748 bg. 21/10-1778. ”
Ole Gulbrandsens kone f. Follestad 38 aar.”
Forlovere
: "Frands Andersen Rusch (sign. F A) og Joen Nielsen (sign I N)."
1. Live Maria dpt. 11/10-1767 i Skien bg. 16/9-1768 i Skien.
2. Live Maria dpt. 23/7-1769 i Skien bg. 27/6-1772 i Skien.
3. Guldbrand Olsen dpt. 4/12-1771 i Skien.
4. Live Maria bg. 3/11-1774. ”
Ole Gulbrandsens d. Live Maria f. Follestad 6 dage.”
5. Maren Catrine Olsdatter dpt. 5/11-1775 i Gjerpen.

F.f. Ole Gulbrandsens datter Live Maria: Ole Døels kone, Jøran Andersd., Frantz Rusk, Jon Rask (Rusk?), Ole Døel.
F.f. Ole Gulbrandsens datter Live Maria: Cidsel Rusk, Ingeborg Kieldsd., Frantz Rusk, Jon Rasch (Rusk?), Søren Paust.
F.f. Ole Guldbrandsens Søn Guldbrand: Graae Jacobsd., Jøran Iversd., Anders Karth, Mathis Knudsen, Lars Helliksen.

F.f.
Ole Gulbrandsens pb. Maren Catrine fra Follestad: Marthe Pedersdtr., Giøran Iversdtr., Christian Follestad, Torchel Sivertsen.

26/8-1780      CHRISTINE EILERTSDATTER     Bamble Skifteprot. nr. 10a, side 194a.
Ekornrød       Arvinger:                            
u/Bratsberg    Enkem.
Ole Guldbrandssen og barna:
               1. Gulbrand Olssen 9 år.
               2. Maren Olsdtr.      4 "
               Faren ble formynder for barna.
Brt:    7 - 2 -  0

Gjeld: 18 - 1 - 22 (insolvent).


Familie 14.
Follestad 1700-tallet.

Arbeider

Ole Christophersen f. ca. 1732 bg. 28/9-1792 i Solum. "Ole Christophersen Follestad 60 aar."
g1g i Solum 11/10-1763 m. Anne Cathrine Pedersdatter f. ca. 1735 bg. 4/11-1773. "Catrine Pedersdatter Follestad 38 aar."
Forlovere: "Peder Tobiassen Bingholt og Jacob Anundsen fra Skeen."
g2g i Solum 15/9-1774 m. Anna Jensdatter f. ca. 1738 bg. 28/8-1803 i Solum. "Anna Jensdatter Follestad 65 aar."
Forlovere: "Jacob Amundsen og Frans Thute."
1. Peder Olsen dpt. 27/2-1764 i Follestad, Solum.
2. Christopher Olsen dpt. 6/1-1767 i Follestad, Solum.
3. Engebret Olsen dpt. 1/11-1769 i Follestad under Klosteret.
4. Anne Helvig Olsdatter dpt. 24/2-1771 i Follestad, Solum.
5. Maren Olsdatter dpt. 18/10-1773 i Follestad, Solum.
Barn i 2. ekteskap:
6. Jens dpt. 18/6-1775 i Follestad, Solum. Død som spedbarn.
7. Jens dpt. 13/4-1777 i Follestad, Solum bg. 16/7-1778. "Jens Olsen Follestad 1 aar."
8. Jens Matheus Olsen dpt. 12/3-1780 i Follestad, Solum.
9. Ole Olsen Skinnert dpt. 2/5-1784 i Solum. Se Familie 12 - Follestad 1835.

F.f.
Ole Christophersen og Anne Cathrine Pedersdatter Follestads Søn Peder: Mari Pedersdatter fra Skeen, Ingeborg Larsdatter Closteret, Engebret Danielsen Follestad, Knud Iversen Graaten.
F.f. Ole Christophersen og Cathrine Pedersdatter Follestads Søn Christopher: Anne Jonsdatter Skeen, Cathrine Christophersdatter Skeen, Jens Andersen Graaten, Hans Thomasen, Ole Pedersen Follestad.
F.f. Ole Christophersen og Cathrine Pedersdatter Follestads Søn Engebret under Closteret: Cizsel Nielsdatter Rusch, Cathrine Christophersdatter Graaten, Brynild ..., Jacob D... fra Skeen,
      Hans Thomesen Follestad.
F.f. Ole Christophersen og Cathrine Pedersdatter Follestads Datter Anne Helvig: Cizsel Nielsdatter Skeen, Marthe Pedersdatter Skeen, Povel Johanisen, Hans Follestad.
F.f. Ole Christophersen Follestad og Anna Cathrina Pedersdatters Datter Maren: Abigael Kielsdatter, Cathrine Christophersdatter, Hans Christophersen, Peder Ingebriksen.
F.f. Ole Christophersen og Anna Jensdatters Søn Jens: Cathrine Christophersdatter, Anna Andersdatter, Jens Christensen, Ole Christophersen fra Schien, Peder Engelbrektsen Follestad.
F.f. Ole Christophersen Follestad og Anna Jensdatters Søn Jens: Johanna Magretha Andersdatter, Anund Elefsen, Hans Gundersen, Reyar Arnesen.
F.f. Ole Christophersen og Anna Jensdatters Søn Jens Matthæus: Birthe Jonsdatter, Giøran Iversdatter, Jon Jensen, Michel Gulechsen, Thyge Gunesen.
F.f. Ole Christophersen Follestad og Anna Jensdatters Søn Ole: Cicilia Nielsdatter Rusk, Magrethe Hiorth, Ole Rose, Jens Anundsen, Peder Follestad.Andre i Follestad på 1700-tallet.
Kilde: Kirkebøkene.

Jan Christenssøn bg. 6/8-1741. ”Jan Christenssøn, Fantes død i vandet ved Follestad.”

Anders Follestad
g.m. NN f. ca. 1711 bg. 22/10-1763. ”Anders Follestads kone 52 aar.”

Anders Hansen Follestad.
Marthe dpt. 19/11-1758.

F.f. Anders Hansens pb. Marthe fra Follestad: Nils Hansens kone, Ragnil Nilsdatter, Søren Mathisen, Tormoe Nilsen.

Thomas Paus.
1. Mette Susanne Thommasdatter Paus dpt. 11/8-1780.

F.f. Thomas Pauses pb. Mette Susanne fra Follestad: Søren Pauses enke, Christen Abrahamsens kone, Jacob Jacobsen skoemager, Hans Pedersen Bingholt, Søren Paus.

Peder Eriksen.
1. Maren Pedersdatter dpt. 5/9-1784.

F.f. Peder Eriksens pb. Maren fra Follestad: Nils Madsens kone, Maren Larsdatter, Christian Fossum, Hieronomus Johannesen, Jacob Nilsen.

Nils Thomassen.
1.
Thomas Nilsen dpt. 23/5-1788.

F.f. Nils Thommesens db. Thomes fra Follestad: Anders Pedersens kone, Maren Hansdatter, Jacob Tostensen, Ole Michelsen, Hansen, Kittil Pedersen, Hans Thommesen.

Peder Olsen Follestad.
g. i Solum 29/12-1785 m. Jørgine Turvilsdatter.
Forlovere: Ole Christophersen og Peder Ingebretsen.

Ole Gulbrandsen fra Follestad døde på Bratsberg Amtsykehus (”Radesykehuset” på Osebakken),
den 26/2-1781. ”stærk befængt af Rahde Sygen. Efter Attest modtaget paa Amtets Bekostning.”
Begravet i Solum 2/2-1781. ”
Ole Gulbrandsen f. Follestad -døde i Sygehuset, 30 aar.”

Christen Andersen f. ca. 1760 d. 13/12-1831 på Follestad.
1. Aaste Johanne Christensdatter dpt. 15/7-1792.


F.f. Cristian Anderssøns pb. Aaste Johanne fra Follestad: Levor Torjerssøns k., Torbor Torjersdtr., Kittil Pederssøn, Christen Beruldssøn, Erik Pederssøn.

Enke Margrethe Hansdatter Follestad
g. i Solum 12/9-1769 enkem. Christen Nilsen fra Closteret.


Se også Follestad søndre og Follestad nordre.

 | 1600 | 1700 | 1801 | 1835 | 1845 |

Dette området ble i forbindelse med byutvidelsen 1854, overført til Skien by.Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no