| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.03.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Rønningen - Engelsten
Husmannsplass under Meen. Plassen ble i folketellingen 1845 kalt ”Engelsteen”.

Det var trolig Nils Olsen Hørta som ryddet eller gjenryddet denne plassen i ca. 1765-70.

Beliggende sørøst for Askildsåsen ved Ryggen. Aldri skyldsatt.

Snekker, husmann
Nils Olsen Hørta
fra Hørta dpt. 30/8-1744 bg. 11/12-1808, ”Nils Olessøn Hørte f. Aasebn 64 5/12 aar.”, s.a. Ole Jacobsen.
g. 9/5-1765 m. Anne Halvorsdatter f. ca. 1739 bg. 22/11-1795. ”Nils Olessøns kone Anne Halvorsdtr. f. Aasebakken 56 aar.”
Br. ca. 1765.

Denne familien bodde her fram til ca. 1786. Nils kalte seg Nils Olsen Hørta. Han bygde siden
Hallsgt. 4 på Osebakken og bodde der fra 1786. Alle deres barn ble født her.
Det er uvisst hvor Anne Halvorsdatter kommer fra. Blant fadderene her finnes ei Marthe Halvorsdatter.
Dette er trolig hennes søster. Se Familie 36 - Ø. Borge 1801.

Arbeider, husmann
Anders Hansen
fra plass under N. Løberg f. ca. 1773 d. 28/11-1849 under Meen.
g. 30/4-1799 m. Barbara Isaksdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 7/4-1771 d. 1/1-1843 på Rønningen, d.a. Isak Hansen. Se Familie 52 - Kleiva 1762.
Forlovere: "Jon Jonssøn og Isak Gunnessøn Løberg."
1. Hans bg. 9/6-1799. ”Anders Hanssøns hd. db. Hans u/N.Løberg, som døde strax efter fødselen.”
2. Kirsten Andersdatter dpt. 9/11-1800 g.m. Ole Christensen. Se Tangen under Skilbred.
3. Johanne Maria Andersdatter dpt. 17/7-1803 g.m. enkemann Knud Larsen. Se Familie 34 - Borgestad 1865.
4. Marie Andersdatter dpt. 7/4-1806 g.m. Jan Nilsen fra Siljan. Se Hegna under Meen.
5. Isak Andersen f. 30/1-1812. Se nedenfor.
Br. ca. 1802.

F.f. Anders Hanssøns pb. Kirsten u/N.Løberg: Søren Røsagers k., Kirsten Hansdtr., Isak Hanssøn, Anders Olessøn, Torbjørn Jonssøn.
F.f. Anders Hanssøns pb. Johanne Maria u/Meen: Kirsten og Birthe Hansdtr., Anders Olessøn, Gunder Isakssøn, Isak Hanssøn.
F.f. Anders Hanssøns pb. Maria u/S.Ballestad: Kirsten og Birthe Hansdtr., Kittil Sondressøn, Gunder Isakssøn, Halvor Hanssøn.
F.f. Anders Hanssøns Isak u/Meen: Marthe Larsdtr., Karen Hansdtr.,Isak Hanssøn, Gunder Isakssøn, Christen Nilssøn.

Arbeider, husmann
Isak Andersen
herfra f. 30/1-1812, s.a. Anders Hansen.
g. 23/10-1845 m. Anne Thorine Nilsdatter fra Nygård plass f. 10/3-1822 i Solum, d.a. Nils Stenulfsen Nygaard.
Br. ca. 1845.

Tjenestepike i folketellingen 1845: Ugifte Johanne Andersdatter (42). Isaks gamle far bodde her med
føderåd i 1845. Isak Andersen bygde eller kjøpte hus på Ø. Borge i ca. 1861. Se Familie 20 - Ø. Borge 1865.

Ingen beboere her i etterfølgende folketellinger.

(C) Gard Strøm.