ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Kleven
Gård nr. 141 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 24.02.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Kleven 6
Gammelt løpenr. 474b. Siden Norges matrikkel 1889: 141/6.

Utskilt fra Kleven(5) i 1835. Landskyld 1835: 4 4/5 skind.


Kleven bnr 6, 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.
 

Adresse 2020: Haugerødv. 118, 3719 Skien.

G.br., selveier

Christian Nilsen Kleven
fra Kleven(5) f. 8/9-1816 d. 31/10-1873, s.a. Nils Christiansen Høst Kleven.
g. i Siljan 14/7-1836 m. Anne Pedersdatter fra Kollen under Grorud i Siljan f. 30/9-1814 død etter 1875 - før 1891, d.a. Peder Olsen og Barbro Paulsdatter.

1. Berthe Maria f. 29/9-1838.
2. Ingeborg Maria Christiansdatter f. 15/7-1840.
Overtok gården med sin mann.
3. Berthe Kirstine Christiansdatter f. 27/2-1843.
4. Nils Christiansen f. 26/1-1845.

5. Peder f. 24/3-1847.
6. Anne f. 30/4-1848 d. 2/4-1848.
7. Anne Christiansdatter f. 16/4-1849 g.m. Daniel Halvorsen Kleven. Se Kleven(1).
8. Peder Christiansen f. 28/10-1851.
9. Kirstine Christiansdatter f. 24/4-1854.
Br. 1835.

Christian var bare 19 år da han ble eier av denne gården. Den hadde en landskyld på 4 og 4/5 skinn.
I 1835 bodde han her sammen med sin mor, enka Ingeborg Maria Sørensdatter(65) og ei tjenestejente,
Anne Andersdatter(18).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

474b

Kleven

Christian Nielsen

0 huder 4 4/5 skind

1 daler - 0 ort - 10 skilling


Tjenestejente her i 1845: Anne Marie Nielsdatter(17).

G.br., selveier
Halvor Olsen Kleven
fra Bunkholt i Sauherad f. 1832 i Hegna d. 26/2-1883 på Kleven, s.a. Ole Jonsen Bunkholt og Aaste Jonsdatter Holtejuv/Klokkerhegna.
g. 16/6-1863 m. Ingeborg Maria Kristiansdatter herfra f. 15/7-1840 d. 10/10-1903 på Kleven.
1. Olava Kleven f. 2/9-1864 i Skien d. 1950.
2. Anna Halvorsdatter f. 9/5-1865 i Skien d. 1948 i USA. Emigrerte til N. Amerika. Gift Sommer.
3. Hanna Nicoline Halvorsdatter f. 23/12-1867 i Skien g.m. enkemann Nils Halvorsen Lyngaasen. Se Lyngåsen(1).
4. Ole Kristian Halvorsen f. 23/5-1870 i Skien. Se nedenfor.
5. Nils Halvorsen f. 2/8-1872 i Skien d. 1943.
6. Aasta Halvorsdatter f. 17/4-1875 i Kleven g.m. Ole Johnsen Kjær. Se Kjær(9).
7. Marie Halvorsdatter Kleven (tvilling) f. 12/1-1879 d. 1918.
8. Anne Halvorsdatter Kleven (tvilling) f. 12/1-1879 d. 1938.
Br. 1873.

Denne familien bodde en tid i Skien før de kjøpte Kleven. De fem første barna er født i Skien.
Enka Ingeborg Marie Kristiansdatter drev i 1891 gården med sine sønners hjelp.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

474b

Kleven

Halvor Olsen

0 daler - 4 ort - 2 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

141

6

474b

Kleven

Kleven

Halvor Olsen

1 - 0 - 10

2 mark 11 øre


G.br., selveier
Ole Kristian Halvorsen Kleven
herfra f. 23/5-1870 d. 29/3-1943.
g.m. Karen Jonsdatter fra Brokelsrud i Sauherad  f. 8/12-1874 d. 6/5-1954.

1. Jenny Marie Kleven f. 27/11-1898 d. 10/2-1985 g.m. Zacharias T. Holm. Se
Holm(9).
2. Astrid Kleven f. 20/12-1899 d. 19/8-1967. Bodde her med broren Halvor. Ugift.
3. Helga Kleven f. 17/9-1902 d. 11/11-2003 i Skien. Ugift. Bodde på Kleven i 1969. I Odinsgate i Skien i 1994.
4. Borghild Kleven f. 10/5-1906 d. 19/1-1981 g.m. Haakon Haugerød fra Haugerød(1). Bodde i mange år ved Ørje i Østfold. Gravlagt i Gjerpen.
5. Halvor O. Kleven f. 17/3-1908. Overtok bruket.
6. Jon Kleven f. 7/8-1910.
Br. 1898.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

141

6

Kleven

Kleven

Ole Kr. Halvorsen

2 mark 11 øre


Se folketellingen 1910.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

141

6

Kleven

Karen Halvorsen

2 mark 11 øre


G.br., selveier

Halvor O. Kleven
herfra f. 17/3-1908 d. 1/8-1984.
Br. 1953.

Halvor Kleven gikk på Frogner Landbruksskole. Han var ugift og bodde her sammen med sin søster Astrid.
Søstra Helga bodde også her i mange år.

Halvor Kleven beskrev gårdens grenser på 1950-tallet slik:
”Mot øst Kleven og Haugerød nedre. Mot syd: Kleven(11) og Lyngåsen. Mot vest: Kleven(11) og Gunborgdalen.
Mot nord: Kleven.”

Gården ble siden overtatt av Torgeir Holm, sønn av Jenny Marie Holm f. Kleven herfra. Se N. Holm.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.