| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bø i Luksefjell
Gård nr. 22 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 20.05.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Grinilia søndre
Grinilia ble matrikkulert som egen gård i matrikkelen 1838 med løpenr. 121 og nevnt som g.nr. 45 i matrikkelen 1889.
Har siden midten av 1700-tallet vært husmannsplasser under Mo, senere under Bø i Luksefjell.

Grinilia har aldri fungert som en gård, derfor blir den her sidestilt med de andre utleiebruka i samme område.

Storebekk er det gamle delet mellom søndre og nordre Grinilia (Finn Olsen).

Skogsarbeider, husmann
Christen Larsen Grinilia fra S. Jønnevald dpt. 25/8-1720 bg. 16/11-1785. ”Christen Grinilia f. Luxefjeld 65 aar.”, s.a. Lars Jacobsen Jønnevald.
g. 3/12-1744 m. Anne Torjersdatter fra Sætret dpt. 11/8-1715 bg. 4/12-1796. ”Christen Griniliens enke Anne Torjersdtr. 84 aar.”, d.a. Torjer Gjermundsen.
Forlovere: "Henning Jønneval, Aslak Venstøb."
1. Martha (Maria) dpt. 29/8-1745 bg. 19/1-1749. “Christen Jønnevals dtr. Maria 3 ½ aar.“
2. Christopher dpt. 17/11-1748 bg. 27/4-1749. “Christen Jønnevals s. Christopher ½ aar.”
3. Marthe Christensdatter dpt. 31/3-1750 g.m. Hans Rønniksen. Se nedenfor.
4. Lars Christensen dpt. 15/2-1756 g.m. Sigrid Aslaksdatter. Se Sandbakken under Tufte.
5. Karen Christensdatter dpt. 12/2-1758.
Br. ca. 1760.

F.f. Christen Jønvals Marta: Henning Jøneval, Hans Fos, Engel Larssøn, Lars Christians qde. Maren Larsdatter.
F.f. Christen Larsen db. Christopher fra Jønneval: Engel Jønnevals kone, Karen Larsdatter, Henning Jønneval, Engel Jønneval, Nils Eriksen.
F.f. Christen Larsens pb. Marthe: Engel Jønnevals kone, Karen Larsdtr., Engel Jønneval, Nils Otterholt, Søren Otterholt.
F.f. Christen Jønnevals db. Lars: Engel Jønnevals kone, Karen Pettersdtr., Halvor Rasmusen, Søren og Henning Halvorsønner.
F.f. Christen Jønnevalds pb. Karen: Engel Jønnevals kone, Karen Pettersdatter, Henning Jønneval, Engel Jønneval.

Denne familien bodde tidligere på S. Jønnevald. Anne Torjersdatter er ikke konfirmert i Gjerpen.

Skogsarbeider, husmann
Hans Rønniksen Grinilia fra Haugedal dpt. 18/7-1745 d. 11/7-1816. ”Hans Rønniksen, huusmand i Grinilien i Luxefield, 73 aar.”, s.a. Rønnik Jonsen.
g. 19/10-1771 m. Marthe Christensdatter herfra dpt. 31/3-1750 d. 1/9-1815. ”Marthe Christensdatter, Grinilien i Luxefield, 66 aar.”, d.a. Christen Larsen.
1. Marthe bg. 1/3-1772. ”Hans Rønnichsens d. Marthe 8 dage.”
2. Rønnik Hansen dpt. 6/6-1773.
3. Christen Hansen dpt. 1/1-1775. Se Vassend under Mo.
4. Anders Hansen dpt. 31/8-1777. Se nedenfor.
5. Berthe Hansdatter dpt. 23/1-1780. Tjente på Blekebakken i Skien i 1804. Se sitat fra en barnedåp i 1804 nedenfor.
6. Anne Hansdatter dpt. 9/6-1782. Anne fikk barnet Karen Maria Christophersdatter f. 6/7-1817 med en Christopher Jensen fra Eiker.
7. Hans dpt. 10/10-1784 bg. 16/5-1785. ”Hans Rønnichsens s. Hans 3/4 aar.”
8. Hans Hansen dpt. 11/6-1786. Se nedenfor.
9. Kari Hansdatter dpt. 7/6-1789 g.m. Anders Ingebretsen. Se Sandbakken under Tufte.
10. Ole Hansen dpt. 25/3-1792.
Br. 1784.

F.f. Hans Rønnichsens db. Rønnich fra Luxefjeld: Søren Grinies kone, Christence Rønnichsdatter, Søren Grinie, Ole Ammundsen.
F.f. Hans Kiises db. Christen: Rasmus Dyrchols kone, Maren Fransdtr., Christian Hoppestad, Jan Haagensen, Aslak Olsen.
F.f. Hans Rønnichsens db. Anders fra Luxefjeld: Christopher Hansens kone, Christence Rønnichsdtr., Jan Bøe, Lars Christensen.
F.f. Hans Rønnichsens pb. Berthe fra Luxefjeld: Anders Sæterets kone, Marthe Olsdtr., Anders Sæteret, Ole Rønnichsen.
F.f. Hans Rønnichsens pb. Anne fra Luxefjeld: Søren Grinies kone, Karen Halvorsdtr., Erik Liestul, Jacob Grinitejen, Erik Pedersen.
F.f. Hans Rønnichsens db. Hans fra Aamuth i Luxefjeld: Anders Nøglegaards kone, Karen Christensdtr., Ole Aslaksen, Nils Nerisen.
F.f. Hans Rønnichsens db. Hans fra Luxefjeld: Ingebor Andersdtr. fra Nøglegaard, Anne Nilsdtr., Niri Vattenberg, Peder Nirisen.
F.f. Hans Rønnichsens pb. Karen fra Luxefjeld: Sigur Jermundsens kone, Maren Johannesdtr., Sigur Jermundsen, Lars Christensen.
F.f. Hans Rynnikssøns db. Ole -hjemme døbt- fra Fieldet: Jon Rønnikssøns k., Anne Jonsdtr., Andris Jonssøn, Erik Abrahamssøn, Laers Christenssøn.

Hans Rønniksen Grinilia var født på plassen Flittig under Mo, hvor hans mor kom fra.
Han hadde tvillingbroren Jon Rønniksen.
Marthe Christensdatter var født på S. Jønnevald, men foreldrene kom til Grinilia da hun
var ca. 10 år. Se ovenfor.

Bg. 21/10-1804:
”NB! Birthe Hansdatters uægte hd. db. fra Grinilien, Lars kaldet -sagt at være 1 Uge.
Barne-Fader sagt Tron Gullikssøn paa Blege-Bakken i Schien, hvor begge tjente. ”

Dattra Kari Hansdatter herfra fikk en sønn Ole Sigurdsen i Fjelldalen den 27/7-1823 med Sigurd Jonsen i Tangen under Skilbred.
Sigurd Jonsen kom siden til Kåsa under Bø, hvor Ole Sigurdsen vokste opp hos sin far og hans kone, som deres barn.

Skogsarbeider, leilending
Anders Hansen Grinilie herfra dpt. 31/8-1777 d. 16/3-1875. ”enkemand Anders Hansen Griniliden f. 1777.”
g. 9/10-1815 m. Berthe Jonsdatter fra Ø. Bø(3) dpt. 24/5-1790 d. 6/2-1850. ”Berthe Johnsd., Anders Hansens kone Grinilie, 61 aar.”, d.a. Jon Rønniksen.
Forlovere: "Jacob Larsen Smed, Thore Olsen Grinilien."
1. ”Et drengebarn” f. 26/10-1816 d. 1/12-1816. Døde uden at blive døbt. Etter det tradisjonelle oppkallingsmønsteret skulle han nok hete Hans etter sin farfar.
2. Hans (tvilling) f. 29/3-1818 d. 13/4-1818. ”Hjemmedøbt dreng Hans, 15 dage.”
3. Marthe (tvilling) f. 29/3-1818 d. 6/2-1820.
4. Jon f. 7/4-1821 d. 30/4-1822.
5. Helvig Andersdatter (Hedvig Andersdatter) f. 16/1-1823 d. 27/3-1852. Ugift.
6. Abraham f. 28/4-1824 d. 20/5-1824.
7. Abraham Andersen f. 21/12-1825. Se nedenfor.
8. Jon Andersen. f. 18/5-1828. Se Økter(6).
9. Hans Andersen f. 10/4-1830 d. 19/4-1852. ”22 aar.”
10. Helvig f. 15/12-1832 d. 27/3-1852. ”19 ¼ aar.”
Br. 1817.

F.f. Anders Hansen og Berte Johnsdatters Abraham fra Østre Bøe i Luxefield: Peder Sørensens kone fra Grinie, pige Inger Karine Andersdatter Limie, Niels Andersen Luxefield, Rasmus Furuvald, Isak Maueraasen.
F.f. Anders Hansen og Berte Johnsdatters John fra Grinelien: Niels Limies kone, pige Kirstine Maria Kieldsdatter Limie, Sigurd Sigurdsen Aarhus, Thomas Jørgensen Kise(?), Hans Andersen Limie.
F.f. Anders Hansen og Berte Johnsdatters Hans fra Grinelien: Anders Ingebretsens kone Tufte, pige Birthe Marie Olsdatter Tufte, Anders Ingebretsen Tufte, Niels Ingebretsen Tufte, Lars Andersen Stubberød.

Anders var med i 7-års krigen mot svenskene (1807-1814). Der var han bl.a. sammen med Nils Haukeroa, Tore Godal,
Isak Hoppestul og Anders Økter. De overlevde alle krigen.

Anders og Birthe var søskenbarn.

Kari Olsdatter på Eriksrød fikk den 12/12-1814 en sønn Carl. Faderen var den for ca. 9 måneder siden hjemkomne soldat
Anders Hansen Grinilia. Denne Carl Andersen bodde en tid på Sørmyr i Ytre Sandsvær, siden på Finnlid. Han druknet
i elven ved Henningsdalen. Se Henningsdalen u. Mo om ulykken. Han ble kalt Carl Finnlid. 

Barnedåp i Gjerpen kirke f. 12/12-1814: Kari Olsdatter Eresrøds uægte barn Carl. Udlagt til Barnefader, Anders Hansen Grindlia.
Faddere: Ole Erserøes k., Anna Halvorsd., Halvor Olsen, Ole Halvorsen, Christen Halvorsen, Ole Olsen.

Anders Hansen bodde her i 1856. Husstanden bestod da av 9 mennesker.

Kilde: ”Luksefjellminner nr. 9”. Utgitt på Skavan Miniforlag.
Jon Grinilia skrev:
"Gårdens grenser tok utgangspunkt i Smithodden som lå like øst for Vangsholmen i Fjellvannet. Derfra gikk grensen over Helleråsen, Vieråsen, Blokkemyrhugstet og opp mot Blåfjell. Fra Blåfjellskaret over Vevrene mot Henningsdalsbekken. Dermed fulgte den strandlinja på østsiden av Fjellvannet og opp til Smithodden igjen."

Skogsarbeider, innerst
Hans Hansen Grinilia herfra dpt. 11/6-1786 d. 4/2-1828 på Grinilia, s.a. Hans Rønniksen Grinilia.
g1g (trolig i Skien) m. Kirsten Ottersdatter.
g2g 8/9-1820 m. enke Mari Torkildsdatter fra Gromstul dpt. 18/1-1767 d. 5/6-1851 på Gromstul, d.a. Torkild Jonsen.
Forlovere: "Halvor Olsen Fieldalen, Gudmund Kausanrød."
1. Hans Hansen f. 18/3-1813.
2. Søren Hansen f. 23/10-1814 i Skien.

Mari var enke etter Jon Torkildsen Kaasa som døde i 1808. Se Kåsa under Bø.

Barnedåp i Gjerpen 4/4-1813:
"Hans f. 18/3-1813: NB enke, Maren Torkildsdtrs. uægte db. Hans fra Luxefield. Til Barnefader udlagt Hans Hansen fra Grinilien:
Faddere: Ole Gundersens k., Jøran Sigursdatter, Wiar Andersen, Ole og Anders Larsen."

Barnedåp i Skien kirke den 27/11-1814:
”Søren, f. 23/10-1814. Hans Grinlia og Kirsten Othersdatter. Faderen af Gierpen Sogn. Moderen Skien. Arbeidsstand.
Faddere: Maren Nielsd., Karen Nielsd., Ingebreth Nielsen, Ole Olsen, Ole Pedersen. Skogsarbeiderklassen. Anm: Feilskreven. Avlet udenfor Ægteskab.”

Skogsarbeider, leilending
Abraham Andersen Grinilia herfra f. 21/12-1825 d. 29/7-1908 på Foss gamlehjem, s.a. Anders Hansen Grinilie.
g1g 28/6-1850 m. enke Anne Gurine Olsdatter fra Haukeroa under Bø (f. på Bestul) dpt. 19/6-1808 d. 30/10-1876, d.a. Ole Olsen Haukeroa.
Forlovere: "Anders Engebretsen Lien og Ole Olsen Haukeroe."
g2g 18/1-1880 m. Margit Torkilsdatter fra Langkås i Dalskroken i Sauherad f. 1838 d. etter 1908, d.a. Torkild Torkildsen.
Forlovere: "Ole Olsen Haukeroa, Ole Olsen Bø."
1. Anders Abrahamsen f. 30/4-1850 her. Se nedenfor.
2. Børthe Abrahamsdatter f. 23/4-1852 her g.m. Halvor Christophersen Rønningen. Se Drengen under Bø.
Br. 1860.

Anne Gurine var tidligere gift med Abraham Olsen fra Henningsdalen under Mo. Han døde etter bare noen få års ekteskap på Haukeroa.
I 1860, da Abraham Grindlia overtok gården etter sin far, var gårdleien til Fossum på 60 kroner året. I tillegg skulle det leveres
2 lam og ½ favn bjørkeved til Fossum. Daglønna var kr. 1,60.
I 1880 flyttet Abraham med sin 2. kone til Haukeroa.

Skogsarbeider, leilending
Anders Abrahamsen Grinilia herfra f. 30/4-1850 d. 27/8-1897 på Venstøp.
g. 3/7-1880 m. Børthe Jonsdatter fra Økter(6) f. 4/12-1855 i Kåsa d. 5/10-1950 i Siljan, d.a. Jon Andersen Økter (herfra).
1. Anders Grinilia f. 3/12-1877 i Solum pr.gj. Se nedenfor.
2. Jon Grinilia f. 1/10-1880. Se Bestul og N. Rønningen under Sætre i Luksefjell. På 1950-tallet bodde de på Luksefjell misjonshus.
3. Anna Grinilia f. 6/6-1883 g.m. sin fetter Halvor Karlsen (”Karlsen på Tangen”). Bodde på Ormetangen under Øyen i Sandsvær fra ca. 1910-1946. Siden i Toagården i Siljan. Ingen barn.
4. Abraham Grinilia f. 19/12-1885. Bodde hjemme i mange år og var skogsarbeider. Ble kalt ”broder tykk”. Han var litt av en original.
    Han ble i 1928 gift med Birgitte Augusta Karlsen fra Vold i Solum f. 1897. De bodde på Nisterud under Bø, da deres sønn Anders Grinilia ble født den 17/2-1928.
    De flyttet siden til Vold. I Grinilia-familien går det en del artige historier om ”broder tykk”.
5. Hans Grinilia f. 29/2-1888. Se Haukeroa under Bø.
6. Kristian f. 15/10-1890 d. 19/3-1895.
7. Bernhard Grinilia ”Bernt” f. 26/5-1893 d. 3/8-1913 på Haukeroa. Ugift skogsarbeider.
8. Kristian Grindlia f. 6/11-1895 d. 2/4-1955 g.m. Inga. Bodde ved Toklev i Siljan.
Br. 1880.

F.f. Anna f. på Grindlia: Ingeborg Olsdatter Haukeroa, Anna Olsdatter Lidstul, Ole Olsen Haukeroa, Sigurd Thorleifsen Rødningen, Ole Olsen Lidstul.
F.f. Abraham f. på Grindlia: Maren Abrahamsdatter Solum, Johanne Olsdatter Gaasehølen, Isak Olsen Drengen, Halvor Olsen Haugedal, Hans Halvorsen Hellesdalen. (Henningsdalen?)

Sønnen Anders ble født på Holtan i Solum mens Børthe var i tjeneste der fra 2 ½ år før de giftet seg.
Det er nevnt i Solum kirkebok at faren var leilending ”Anders Abrahamsen Grindelien i Luxefjeld”.
Anders og Børte var søskenbarn ved at Børtes far, Jon Andersen Økter og Anders sin far,
Abraham Andersen Grindlia, var brødre. Enka bodde på Fekjan u. Dale med sine sønner fra 1908-1915.
Børthe døde hos sin datter Anne Karlsen på Toagården i Siljan i 1950. (Siste setning etter opplysning fra
etterkommere).


Børthe Jonsdatter Grinilia. Innsendt av Magne Thommesen.
 

Kilde: ”Luksefjellminner nr. 9”. Utgitt på Skavan Miniforlag. Forfatter: Jon Grinilia:
"Søndre Grindlia bestod av 2 stuer med et felles kjøkken i midten. I den østre stua bodde bestefaren med kona Margit. Den vestre stua hadde hans far, Anders Grindlia satt opp i 1868, da han bare var 18 år gammel. Stallen, bryggerhuset med vedskjul sto like nord for stuebygningen. Litt lenger nede i bakken, nord-syd, sto det et fjøs med plass til 5 kuer. Plassen hadde også 2 lader (løer) og en låve. Fjøset var i den søndre ende av dette.
Husene på søndre Grindlia ble revet, men stuebygningen som ble bygget i 1868, ble flyttet til nordre Grindlia og var i mange år brukt som stuebygning der.

Gårdsbruket ble nedlagt i 1896 og jorda ble delt mellom nordre Grindlia og Kåsa.

Skogsarbeider, leilending
Anders Grinilia herfra f. 3/12-1877 i Solum pr.gj.
g.m. Karen Abrahamsdatter Solverød fra Siljan.
Br. i 1900.

Anders bodde her i 1900 med sin søster Anne f. 1883 og bror Abraham f. 1885. Han flyttet siden til Rønningen
under Søntvedt i Siljan og drev med pelsdyroppdrett.

(C) Gard Strøm.