| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.
Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 11.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

S. Mæla A

Bestående av en landskyld på 1 ½ hud.

 

Thomas Rush i Skien kjøpte denne gårdparten av rådmann Flood i 1708. Solgt i ca. 1720 til Niels Herculessøn
Weyer
i Skien.

Eiere fra ca. 1745 var brødrene Jørgen Simonssøn og Zacharias Simonssøn.

 

Delt i 1764 i det  Jørgen Zachariasen overtok ½ hud (6 skinn) som siden ble løpenr. 36 og 37. Enka hadde den
samme parten i 1801. Se Huken.
 

Den gjenværende part på 1 hud ble i 1764 solgt til Jochum Jørgensen.
Kjøpmann Paul Lieungh i Skien kjøpte denne eiendommen i ca. 1790.

 

1801:

Landskyld: Eier:  Bruker: Løpenr.
1/2 hud Jørgen Zachariassens enke Jørgen Zachariassens enke 36 og 37.
1 hud Paul Lieungh Paul Lieungh 38


Se heretter:
Mæla(4) (l.nr.36 og 37).
Mæla(11) (l.nr. 38)
 

(C) Gard Strøm.